Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Finplaneringsarbeten i Norra Tyresö, etapp 2
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Snöflingegränd. 1428566, 1428572, 1428573, 1428571 hör ihop. Etapperna 4-6 samt Floras Park och Kvarter ishall är optioner och konsulten kommer att få lämna budget för varje deletapp.
Upprustning av park i Tyresö
Detta objekt utgör den södra delen av Trollbäckens kommundelspark; Fornuddsparken. Denna del ska upprustas och utvecklas genom bland annat ny belysning, ny möblering samt nya planteringar. Sträckan ska vara en övergång mellan parkens mer aktiva delar och det naturlika fornlämningsområdet längst i söder.
Installation av laddstolpar till elbilar i Tyresö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Reparation av bro över väg 229 vid Bollmora
Reparation av kantbalkar och broplattan under bron.
Rivning av enbostadshus i Tyresö
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning/fyllning av allmän plats Bollmora 2:1,Näsby 4:1469.
Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning/fyllning av tomtmark.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tyresö
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Tyresö
Ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Ändrad användning av lokaler.
Ombyggnad av va-ledning i Tyresö
Anordnade av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Tyresö
Anslutning till kommunalt va.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.