Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Väsby
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 560,9 km kontraktsår 1 och ca 574,3 km från och med kontraktsår 2.
Muddringsarbete samt sanering vid Ekerö strand
Avser arbeten på Ekerö Strandpromenad i Tappströms kanalen. I entreprenaden ingår muddringsarbeten och sanering. Ekerö Strand är ett stort projekt tilldelad i fyra etapper där muddringsentreprenaden ingår i etapp 2.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Ombyggnad av väg 800 (Färentunavägen), 814 (Stenhamravägen) och 815 (Tureholmsvägen). Bytespunkt Svanhagen, ny bytes- och korsningspunkt. Cirkulationsplats, busshållplats, gc-vägar, nytt vänstersvängkörfält, ombyggnad av trummor och dagvattenledningar, markförstärkning, stödmur mm.
Om och tillbyggnad av ståthållarbostad på Ekerö
Om- o tillbyggnad av ståthållarbostaden på fastigheten Drottningholm 1:1.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till industri på fastigheten ekebyhov 1:394.
Tillbyggnad av växthus på Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten torslunda 1:7.
Tillbyggnad av lager i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten Nyckelby 4:32.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).