Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skåne län

Bjuv (7)
Bromölla (1)
Burlöv (8)
Båstad (27)
Eslöv (10)
Helsingborg (128)
Höganäs (9)
Hörby (9)
Höör (3)
Klippan (10)
Kävlinge (12)
Landskrona (14)
Lomma (13)
Lund (47)
Malmö (248)
Osby (2)
Perstorp (6)
Simrishamn (10)
Sjöbo (8)
Skurup (0)
Svalöv (16)
Svedala (23)
Tomelilla (4)
Trelleborg (10)
Vellinge (7)
Ystad (15)
Åstorp (3)
Ängelholm (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 786 st.

Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Omfattar om- och nybyggnad av totalt ca 55 bostadslägenheter, ca 1200 m2 lokaler och ca 1300 m2 garage och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm. Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten. Projektet är indelat i huvuddelar. Det finns olika krav på bevarande enligt detaljplanens q-märkning. Projektet utförs i samverkan mellan beställaren och entreprenören.
Tillbyggnad av häkte i Helsingborg
Avser utbyggnad av de befintliga 44 häktesplatserna med ytterligare 48 platser.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Avser ombyggnad av vårdboendet Södergården i Örkelljunga. BTA ca 6000 kvm. Totalentreprenad med partnering.
Om- och tillbyggnad av kontor i Lund
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler i K-märkt fastighet avser även ny utemiljö på innergården
Ombyggnad av centrala reningsverket i Kristianstad
Avser intagningspumpstationer till centrala reningsverket i Kristianstad. Adress: Ringvägen 22
Rivning och nybyggnad av f-3 skola i Lund
Avser rivning samt nybyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Ramavtal avseende anläggningsentreprenör i Vellinge
Ramavtal avseende entreprenör för anläggningsarbete inom gata, VA, grönyteteknik, belysning och terrassering för Vellinge kommun. Avtalstid 2022-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad till ny grundskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av gymnasieskola till grundskola för totalt 475-500 elever i centrala Kristianstad.
Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av skolbyggnad A, B och G i 2-5 våningsplan samt nybyggnad av miljö- och förrådsbyggnader H, I och J. Avser även en ny skolgård.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Avser anpassning av industrihus till avsvalningsanläggning för blypasta. Anläggningen innebär att utsläpp av svaveldioxid och koldioxid kommer att reduceras.
Om- eller tillbyggnad av kulturhus m.m. i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av kulturhus med bibliotek och utställningslokaler. Det omfattar ombyggnad av befintlig byggnad mot Köpmansgatan med två̊ våningar och vind samt en mindre källaryta. Befintliga byggnadsdelar mot norr (gården) rivs. Nya lokaler för biblioteket byggs i en större tillbyggnad på̊ entréplanet och en trappa upp med ytor för utställningar och två̊ uteplatser/terrasser samt i tre våningar i hörnet av Köpmansgatan/Vasagatan. Projektet omfattar totalt cirka 2.300 kvm BTA.
Underhållsbeläggning varm/värme i Distrikt Norra Skåne
Beläggningsgrupp DNS 2201 Varmt - 2022, DNS 2201 Varmt - 2023, DNS 2201 Varmt - 2024 samt DNS 2201 Varmt - Optioner 2022-24.
Renovering av flerbostadshus i Höganäs
Avser in- och utvändig renovering av flerbostadshus med 175 lägenheter. Renoveringen omfattar bl.a Omläggning av tak Nödvändig renovering av fasader inkl nya fönster och dörrar. Stamrenovering inkl nya badrum. Nytt eller uppgradering av bef ventilationssystem. Tilläggsisolering av vindar. Nödvändig enovering av elanläggning. Renovering av tvättstugor och källarutrymmen. Upprustning av utemiljö inkl komplementbyggnader. yta: 9800 boa.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Kungstorget som ligger centralt beläget direkt utanför Helsingborg central (före detta Knutpunkten). Avser nytt entrétorg med upphöjda planteringar med träd och perenner och inbjudande sittytor, vändplats med taxizon och korttidsparkeringar för att hämta/lämna resande och en flyttbar väderskyddad cykelparkering. Torget ska ansluta till Järnvägsgatans gatustruktur med cykelvägar, övergångsställen och biltrafik/ korsning. Gestaltningen ska ansluta mot befintliga byggnader och entréer samt tillgänglighets anpassas. Platsen ska belysas med mast och stolpbelysning samt effektbelysning.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Om- och tillbyggnad av skola i Klippan
Avser upprustning av Ljungbyhedsskolan efter att delar av skolan totalförstördes i en brand 2017. Kontraktsarbetena för ska i sin helhet, inklusive besiktningsanmärkningar, ska vara färdigställda senast: • Etapp 1 – 2024-03-05 • Etapp 2 – 2025-04-03 • Etapp 3 – 2026-02-05 • Etapp 4 – 2026-06-09
Om- och tillbyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av smådjursklinik. Yta: 660 m2 tillbyggnad, 460 m2 ombyggnad.
Rivning av skola i Eslöv
Planer finns för rivning av skola på Sallerupsskolan i Eslöv. Nybyggnation av skolan: 2174724
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880220 Avser ombyggnad av vindsvåning i 6 huskroppar till 60 lägenheter. Projektets gatudadress: Särlagatan 9 Augustenborgsgatan 3A-C Särlagatan 11A-D Särla 2 11 Särlagatan 13A-D Särla 2 4 Lantmannagatan 62A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 64A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 66A-E
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Till- och ombyggnad av friluftsbad i Drottninghögsparken i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av pooler, omklädningsrum, personaldel samt entrékiosk vid Drottninghögsparken i Helsingborg.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende, Ystad
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av äldreboende, gruppbostad samt ombyggnad av storkök. Projektet kommer vara uppdelat i tre etapper. Första etappen: Tillbyggnad av 3 våningar. Andra etappen: Renovering i fastigheten. - Option ifrån etapp 1 Tredje etappen: Ombyggnad av storkök . - Option ifrån etapp 1 & 2 Etapp 2: 1599371 Etapp 3: 1599374
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Förslaget innebär en tillbyggnad som är volymmässigt lika stor som originalhallen. Ny huvudentré från Stadsparken. Där kommer finnas foajé, möjlighet till kafé och en stor skapande verkstadsyta. Ett par trappsteg upp kommer man in i den gamla Axel Ebbes konsthall. En våning upp i den nya delen blir det också en större utställningsyta.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Lunds Kommuns Fastighets AB
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Lunds kommun. Delområde 1. Arkitektur Delområde 2. Akustik Delområde 3. Värme, ventilation, sanitet (VVS) Delområde 4. El, tele, data Delområde 5. Styr- och reglering Delområde 6. Byggnadskonstruktion Avtalstid 2022-03-01 - 2024-02-29 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av skola i centrala Eslöv
Avser ombyggnad av Gamla Östra skolan till en del för Carl Engströms gymnasiet.
In- och utvändigt underhåll samt ombyggnad storkök på äldreboende i Kävlinge
Avser in-och utvändigt underhåll samt ombyggnad av storkök. Fastigheten består av totalt 12 st huskroppar. Arbetet omfattar bl.a: Ombyggnad och ytskiktsrenovering av storköket samt fönster- och fönsterdörrsrenovering, fasadrenovering, staketbyte, målningsarbete, undertaksbyte och byte av belysning för gemensamma utrymmen utav servicecentrumet. Golvläggning kommer även ske i enstaka utrymmen.
Ombyggnad- och invändigt underhåll av skola i Svedala
Avser invändig ombyggnad med ny ventilation, belysning, nya fönster, dörrar samt ytskikt mm på Spångholmsskolan årskurs 4–9.
Nybyggnad av LSS-gruppboende (autism) i Åhus.
Avser nybyggnad av LSS-boende för autism i Åhus, 6 stycken platser.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2202 Varmt, DSS 2203 Österlen.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2201 Natt, DSS 2205 Varm.
Drift- och underhåll av hissar och rulltrappor i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar. Entreprenaden avser fullservice av hissar, rulltrappor, rullramper, snedbanehissarfördelat på tre (3) stationer och två avtal. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 2+1+1 år.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Ombyggnad av kontor och elevmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och elevmottagning av del av plan 10 och 11 som omfattar 3000 m2.
Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser om- och nybyggnad av hotell och spaanläggning. se bygg.2020.87.
Ombyggnad av äldreboendelokaler till korttidsboende m.m , Lund
Avser ombyggnad av äldreboendelokaler till korttidsboende med kontor och träningslokaler. Installation av sprinkler anläggning. Ombyggnad av omgivande markanläggning.
Ombyggnad till kontor och utbildningslokal i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig industribyggnad för blivande verksamhet i form av arbetslivsträning bedriven av arbets- och socialförvaltningen, Malmö Stad.
Ombyggnad av stallbyggnad till kontor
Projektet avser ombyggnad av fd. stallbyggnad till kontor. Yta: 2500 m2.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 3 huskroppar.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av hotell till 14 lägenheter. Yta: 900-950 m2.
Produktförsörjning av övervakningsenheter, Lunds kommun
Avser partneringavtal för produktförsörjning av övervakningsenheter inom Lunds kommun.
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnation av Övägen från fastland till ön. Gatan byggs om för att bland annat skapa bussfickor samt förbättra för GC-trafik till och från Ön. Längs med Övägen, ska naturområde med promenadstigar anläggas. Objektet är beläget Limhamn/Ön.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Broby
Avser fortsatt stambyte, fönsterbyte, takbyte och köksrenovering.
Ombyggnad till bostäder och centumverksamhet i Osby
Planer finns för ombyggnad av Brio's gamla lokaler. Detaljplanen tillåter bostäder och centrumändamålsenlig verksamhet. Som till exempel, kontor, handel, butik, vård, skola. BTA ca 4000-5000 kvm.
Konvertering från direktverkande el till vattenburen el i radhus och flebostadshus i Simrishamn
Avser konvertering från direktverkande el till vattenburen el i 6 st radhus och 1 st tvåvåningshus, Totalt är det 35 st lägenheter. I entreprenaden ingår nybyggnad av Teknikhus samt markarbeten med kulvertar mm.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp 2
Avser renovering av skola. Omfattning: -Aulan ska renoveras avseende ytskikt, stolar, ljudåtgärder och EL-installationer. -Basrum, NO-salar och Grupprum ska få nya ytskikt. Ny NO-inredning ska monteras. -Rwc och Wc ska renoveras samt få ny keramik och ytskikt. Nya innerdörrar till en del lokaler. Lokaler längs yttervägg ska få fönsterbröstningarna renoverade. Nya utrymningstrappor och nya utrymningsdörrar ska monteras. Nya brandklassade dörrar och partier till trapphus.
Ombyggnad till kontorslokaler i Ystad
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till kontorslokaler i Västra sjöstaden i Ystad. BTA ca 900 kvm.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till 10 nya lägenheter) fasadändring (fönsterbyte), nytt atrium.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Ny anläggning för komprimering av deponigas i Hyllstofta, Klippans kommun
Avser ny kompressorstation samt gasmotor och gaspanna vars dimensionering och konstruktion bättre motsvarar dagens krav och den mängd gas som utvinns i anläggningen. Gasmotor och gaspanna ska fungera så att gaspannan har prioritet då en situation uppstår då värmen från gasmotorn som ju endast utgör en del av gasenergin, inte räcker till för varmhållning av lakvattenbehandlingen.
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Ändrad användning vårdboende till lägenheter. Nyproduktion- 2110034
Utbyggnad av VA-ledning, Lund
Avser nya ledningar för dricks- och dagvatten inom Håstad. Entreprenaden omfattar även överföringsledningar mellan Håstad och Väggarp för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstation i Håstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för OVK- besiktningar i fastigheten skomakaren.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för OVK- besiktningar i fastigheten Tunnbindaren.
Ombyggnad, samt utbyggnad av kontor i Burlöv
Ombyggnad samt utbyggnad av kontor samt förändring av parkeringsplats.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av 16 lägenheter samt inredande av ytterligare 4 st bostäder,
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe.
Ramavtal rökning och färgning av ledningsnätet, Österlen VA
Ramavtal avseende rökning och färgning av ledningsnätet för att finna fastigheter och rännstensbrunnar i gatan som har sitt dagvatten kopplat till spillvattennätet samt brunnsinventering. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
mfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planerad stambyte vid fastighet brf Nevishus i Staffanstorp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus som omfattar, bl.a installationsarbeten, stambyten, takarbeten m.m. Omfattar tre sammanbyggda huskroppar. Omfattar även fastgheten Kockum 22, Rörsjögatan 18.
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Avser option från projektnummer 2028779. Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare.  Option 2: Ingelstadsgatan 2-24, 84 stycken lägenheter Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Renovering av avloppsinstallationer i Eslöv
Avser relining av inre spillvatteninstallationer i området Rönneberga i Eslöv med totalt 322 lägenheter fördelade på 45 trappor, 1 samlingslokal samt ett områdeskontor. Handlas upp tillsammans med 2127238 och 2127249
Hyresgästanpassning till förskola samt åtgärder i vårdcentral i Malmö
Projektet avser hyresgästanpassning till lokaler för Förskolan Telningen samt åtgärder i vårdcentral. i projektet ingår även ny utemiljö.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser rivnings-, schakt- och terrasseringsarbete, ombyggnad och färdigställande av gatu-, mark-, planterings- va-, el- och belysningsarbete samt garantiskötsel. I projektet ingår även färdigställande av Argogatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats. Uppdraget omfattar projektledare bygg för programhandlingsarbetet.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av församlingshus, förskola samt förråd samt rivningslov.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-602-1, 11-67-1, 12-500-1 mfl.
Ombyggnad av gymnasieskola i lund
Planer för ombyggnation av gymnasieskola, invändigt ombyggnadarea 1400 kvm.
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten.
Ombyggnation av grundsärskola, kök och matsal i Åstorp
Avser ombyggnad av Björnekullaskolans särskoledel, kök och matsal. Särskolan kommer få ett till klassrum, flera grupprum, ett allrum och ett sinnerum. Antalet wc och rwc kommer att utökas och det kommer finnas ett personalpausrum och ett arbetsrum. Ombyggnationen medför att det behövs två nya fläktrum. Till matsalen blir det en entré och en utgång tillskillnad från idag när in- och utgång sker genom samma dörr.
Renovering av avloppsinstallationer i Eslöv
Avser relining av inre spillvatteninstallationer i området Rönneberga i Eslöv med totalt 322 lägenheter fördelade på 45 trappor, 1 samlingslokal samt ett områdeskontor. Handlas upp tillsammans med 2172177 och 2127249
Utvändigt renovering av kontorshus i Malmö
Avser utvändig renovering som omfattar takarbeten, fasadarbeten samt fönsterrenovering och fönsterbyte på plan 6.
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2125866. Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vinslöv, Hässleholms kommun
Avser om-och tillbyggnad för att utöka antalet åskådaplatser och i samband med detta utökas även föreningslokalen och styrketräningslokalen. Tillbyggnadsytan är ca 480 kvm BTA. Ombyggnadsytan är ca 130 kvm BRA.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Klippan
Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från handel och småindustri till handel och bostadsändamål. Thorsgatan/Järnvägsgatan.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till 21 ungdomslägenheter.
Ombyggnad av fd förskola till gruppbostad, Lomma
Projektet avser ombyggnad av förskola till en gruppbostad.
Nybyggnation samt tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m. Samt nybyggnation av kontor och verkstadsindustri.
Renovering av äldreboende i Svedala
Projektet omfattar renovering av särskilt boende med fyra avdelningar. Byggnaden är en tvåplansbyggnad med källare. Projektet omfattar 46 lägenheter och angränsande korridorer, vindar, krypgrunder, källare med teknikutrymmen samt storkök. Avser renovering av 43 st badrum, 4 st gäst WC i korridor görs om till sköljrum samt 2 lägenheter görs till allrum.
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Avser tillbyggnad av produktionshall och parkering, flytt av gasanläggning samt rivningslov för byggnadsverk och marklov för vall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 19, s:t olovsgatan 55, ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus med totalt fem lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Vellinge
Avser ombyggnad av ett tidigare HVB hem med oinredd ovanvåning till ett flerbostadshus med lägenheter i två plan.
Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Avser tillbyggnad av lager- och industribyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lokaler på kvinnokliniken i Malmö
Avser ombyggnad av Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC):s gamla lokaler till Malmös nya familje-BB.
Ramavtal avseende projekt- och byggledningstjänster mm för Svedalahem, SVEDAB och Svedala kommun
Avser ramavtal för konsulttjänster gällande tekniska konsulttjänster inom bygg- och projektledning, KA och besiktning inom Svedalahem, SVEDAB och Svedala Kommun. Avtalstid 2+1+1 år. Uppskattat värde: 12 mkr.
Utvändigt underhåll av Folkparken i Lund
Avser fasadrenovering samt takarbete av Folkparksbyggnaden i Folketspark, Lund.
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare), Hässleholm
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare). Med kompetenser inom minst följande område: Grävmaskinister Anläggningsarbetare Arbetsledare Bas-P och Bas-U
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsdel i 2 plan + tekniktutrymmen i plan 3.
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Ombyggnad av väg 1613 vid Esperöd
En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretet för att bygga bort de två 90-graderskurvorna.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).