Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skåne län

Bjuv (7)
Bromölla (2)
Burlöv (7)
Båstad (19)
Eslöv (12)
Helsingborg (103)
Höganäs (20)
Hörby (5)
Höör (12)
Klippan (6)
Kävlinge (19)
Landskrona (21)
Lomma (11)
Lund (33)
Malmö (123)
Osby (7)
Perstorp (3)
Sjöbo (5)
Skurup (4)
Svalöv (6)
Svedala (16)
Tomelilla (3)
Trelleborg (16)
Vellinge (7)
Ystad (9)
Åstorp (2)
Ängelholm (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 617 st.

Utbyte av elkablar mellan Sverige och Danmark
Beroende på slutligt alternativ blir landsträckan på den svenska sidan mellan 50 och 80 km. Sjökabeln blir mellan 45 och 60 km till Gate VII, som markerar övergången till tyskt område. Ansluter i station Hurva, Hörby kommun.
Upphandling av styrsystem för reningsverk 2022
Avser att modernisera delar av sitt automationssystem. För att minimera kostnader kommer så mycket som möjligt av befintliga anläggningen och dess licenser och applikationer att återanvändas. Möjlighet till förläggning 1+1
Påbyggnad av studentlägenheter samt renovering av butik och kontor i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 580 studentlägenheter ovanpå butiken Willys. Två våningsplan rivs och fem nya byggs för att göra plats för bostäderna. De två våningar som återstår efter rivningen kommer fortsatt att innehålla butiker och kontor, men rustas upp invändigt och utvändigt I projektet ingår även en grön innergård.
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nytt bostadsområde med radhus i två till tre våningar, ca 1600 bostäder. Området består av fastigheterna: Fjällgåsen 1 Grågåsen 1 Gåsen 34
Ombyggnad av fastigheter till lägenheter i Kävlinge
Planer finns för att bygga om tre fastigheter till lägenheter. De tre fastheterna har inrymnt kontor, lager samt silobyggnad.( Kvartersnamn: Lantmannen 12 o 13, Exporten 12 och Raneringen 5). Fastigheterna är belägna intill kommunhuset.
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om
Upprustning av kontaktledning samt järnväg längs Rååbanan sträckan Helsingborg-Teckomatorp
Byte av kontaktledningar från infartssignal Helsingborg till Teckomatorp driftplats och byte av hjälpkraft från 2-fas till 3-fas mellan Ramlösa fördelningsstation och Teckomatorp fördelningsstation. Byte av fundament och stolpar, justering av spår.
Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser om- och nybyggnad av hotell och spaanläggning. se bygg.2020.87.
Stamrenovering i flerbostadshus i Bjuvs kommun
Avser stamrenovering, byte av kök samt säkerhetsdörr i 400-500 lgh i ca 54 st bostadshus i Bjuv. Objekt: Område: Bjerrings väg, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:86 Område: Engatan, Ekeby Fastighet: Borsten 6 Område: Årstiderna, Bjuv Fastighet: Enhörningen 1, Enhörningen 2, Enhörningen 3, Ekorren 1 och Bjuvstorp 3:17 Område: Bjuvshem, Bjuv Fastighet: Hunden 2, Renen 2, Renen 1, Kaninen 3 Område: Storgatan 42, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:27 Område: Brogårda, Bjuv Fastighet: Brogårda 8:6, Brogårda 8:5 Område: Storgatan 48, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:96
Ramavtal avseende service av belysningsanläggningar i Kristianstads kommun
Ramavtal avseende drift- underhålls- och reparationsarbeten, felavhjälpning, inspektioner och seriebyten (ca 26 000 ljuspunkter) av den offentliga belysningen inom Kristianstads kommun
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad till flerbostadshus med 126 lägenheter.
Om- eller tillbyggnad av kulturhus m.m. i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av kulturhus med bibliotek och utställningslokaler. Det omfattar ombyggnad av befintlig byggnad mot Köpmansgatan med två̊ våningar och vind samt en mindre källaryta. Befintliga byggnadsdelar mot norr (gården) rivs. Nya lokaler för biblioteket byggs i en större tillbyggnad på̊ entréplanet och en trappa upp med ytor för utställningar och två̊ uteplatser/terrasser samt i tre våningar i hörnet av Köpmansgatan/Vasagatan. Projektet omfattar totalt cirka 2.300 kvm BTA.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser en större tillbyggnad till Lindängeskolan för en särskoleverksamhet för 70 elever. Det är en tillbyggnad i två våningar med fläktrum på tredje våningen. Miljöhus och förråd. I projektet ingår även marksanering, markentreprenad och ombyggnation. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper. Entreprenadarbetena kan påbörjas 20230123. Deltider: Etapp 1: 20230123-20241114 Etapp 2: 20230515-20231115 Etapp 3: 20240508-20241114
Ramavtal avseende UV-aggregat, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Ramavtal avseende köp av UV-aggregat inkl. serviceavtal och reservdelar för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Avtalstid 2023-03-26 - 2025-02-28 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlängning.
Om- och tillbyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Projektet avser omfattande renovering och ombyggnad av Sofiero slott samt tillbyggnad av köksdel och inglasat uterum i anslutning till slottet
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - fasad-, tak- och balkongrenoveringar samt inglasning av samtliga balkonger (larmvägen 4-18).
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten .
Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
En kommande detaljplan avser möjliggöra en förtätning av fastigheten Kulthuset 1 genom en tillbyggnad av det befintliga IKEA-varuhuset och uppförandet av nya byggnader avsedda för centrumverksamhet och kontor. De tillkommande byggnaderna avses användas av IKEA för att etablera ett innovations- och utvecklingscenter kopplat till deras globala verksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta cirka 40 000 m2 bruttoarea varav cirka 10 000 m2 är tillbyggnad av det befintliga varuhuset och 30 000 m2 för kontor och centrumverksamhet.
Ledningsflytt av FL7-s7-8 i Staffanstorp
Ledningsflytt av FL7-s7-8 i Staffanstorp
In- och utvändig renovering av höghus i Perstorp
Avser renovering av flerbostadshus som avser åtgärder av fasad, fönster samt tilläggsisolering samt inre renovering.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende golvarbeten inom Helsingborgs stad, Helsingborgs Arena och Scen och Öresundskraft AB med dotterbolag inkl. Kraft & Värme fastighetsbestånd. Avtalstid 2023-01-01 - 2024-12-3 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Påbyggnad av äldreboende för LSS-boende, kontor eller bostäder i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad till 6 våningar för antingen LSS-boende, kontor eller bostäder .
Utbyggnad av skola i Skanör, Vellinge
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt en idrottshall .
Till- och ombyggnad av skola i Höganäs
Projektet avser tillbyggnad av en tvåplansbyggnad med personalutrymmen och teknikutrymmen på vinden. Yta: ca 1700 m2 tillbyggnad. Den nya byggnaden ansluter till befintligt hus med en ny länk i två plan. Avser även om- och tillbyggnad av matsal och skolkök. I projektet ingår även rivning av vissa delar i den befintliga byggnaden. Avser även anpassning av friliggande skyddsrum till fritidshem samt bild-sal och ombyggnad för elevhälsa i friliggande byggnad.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering som avser fönsterbyte samt installation av solceller på tak. Avser 2 sammanbyggda huskroppar i 8-16 våningsplan.
Ombyggnad- och invändigt underhåll av skola i Svedala
Avser invändig ombyggnad med ny ventilation, belysning, nya fönster, dörrar samt ytskikt mm på Spångholmsskolan årskurs 4–9.
Ombyggnad av markarbeten, Eslöv
Avser Mark och rörarbeten i Stadsparken i Eslöv
Om- och tillbyggnad av skola i Båstad
Avser om- och tillbyggnad av Strandängsskolan F-9. Entreprenaden avser: - Central placering av administration och personaldel för hela skolan. - Ombyggnad av trafiksituationen kring skolan. - Ombyggnad av kök och matsal för ökat elevantal. - Anpassa F-6 men även 7–9 till en modern lokalstruktur för dagens pedagogik. - Avsatta medel för anpassning och viss modernisering nyttjas optimalt. - Förbereda A-huset för att kopplas bort från Strandängsskolan. - En andra våning byggs på den befintliga högstadiebyggnaden. - Alla verksamhetslokaler anpassas och renoveras. - Skolgården för låg- och mellanstadiet öppnas upp åt väster mellan hus - Delar av högstadiebyggnaden rivs.
Installation av bergvärmeanläggning i en fasighet i Grevie, Båstad
Avser installation av bergvärmeanläggning i befintlig fastighet med ca 100 lägenheter.
Utveckling av Stadsparken i Ängelholm
Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet avser utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra storgatan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Projektet avser ca 300 fönsterbyten och yttertakrenovering.
Tillbyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Planen är att tillföra en helt ny fastighet i anslutning till anrika Trikåfabriken. Det ska göras hållbart, smart och med de gamla tiderna som inspiration. Vi kommer bygga klimatsmart, med stor andel återbrukat material, hög teknikprofil med fokus på energioptimering och lågt driftavtryck. Huset ska stimulera till delning av tjänster, samutnyttjande av ytor mellan hyresgäster och förhoppningen är att kunna tillföra gemensamma ytor i bottenvåningen som ger en extra dimension i sammanhanget. Miljöklass: Miljöbyggnad i Drift, nivå guld. Adress: Monbijougatan 13-17, Friisgatan 28-30, Helsingborgsgatan 15-17.
Ombyggnad till hotell, matbar och restaurang i Simrishamn
Avser ombyggnation av restaurang, hotell, bar i Österlen. Restaurangen ska ha plats för cirka 30 gäster, och hotellet byggs ut till totalt 15 rum varav en master suite och fyra junior suites. En enklare mat- och vinbar kompletterar utbudet för hotellgästerna och andra besökare. Hotellet och matbaren väntas öppna sommaren 2023 och restaurangen hösten 2023.
Ombyggnad av akutmottagning i Ystad
Planer finns för ombyggnation av akutmottagningarna på lasarettet i Ystad. Tanken är att samla akutmottagningarna för både vuxenakuten samt barnakut inklusive barnavdelningen i huvudbyggnadens entréplan .
Uppförande av vattenreningsverk i Bjuv
Avser uppförande av vattenreningsverk. Entreprenaden kommer innehålla två entreprenader.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar i flerbostadshus med 170 lägenheter i 4 huskroppar i 1, 3, 5 resp. 13 våningsplan.
Ombyggnad av skola i centrala Eslöv
Avser ombyggnad av Gamla Östra skolan till en del för Carl Engströms gymnasiet. Även invändigrenovering .
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av Sösdala simhall
Renovering av flerbostadshus i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser renovering av hyreshus som omfattar tak- och fasadrenovering samt installation av ny ventilation i 70 lägenheter. Byggår: 1973-1976. Objektet är belägen i Löddeköpinge, Kävlinge kommun. Fastighetsbeteckning: Löddeköpinge 37:32, 90:35, 90:37 samt 90:38. Gatuadresser: Roteringsvägen 3A-F, 5A-C, 8A-F, 10A-C, 14A-F, 15A-F, 20A-D, 21A-F, 22A-C, 24A-D, 25A-D, 26A-F, 27A-D, 28A-G samt 29A-B.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan.
Ombyggnation av grundsärskola, kök och matsal i Åstorp
Avser ombyggnad av Björnekullaskolans särskoledel, kök och matsal. Särskolan kommer få ett till klassrum, flera grupprum, ett allrum och ett sinnerum. Antalet wc och rwc kommer att utökas och det kommer finnas ett personalpausrum och ett arbetsrum. Ombyggnationen medför att det behövs två nya fläktrum. Till matsalen blir det en entré och en utgång tillskillnad från idag när in- och utgång sker genom samma dörr.
Tillbyggnad av produktionslokal i Svalöv
Avser tillbyggnad av produktionslokal i 3 våningsplan, yta: 560 m2/våningsplan.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 48 lägenheter.
Relining på flerbostadshus i Malmö
Relining på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Vellinge
Avser tillbyggnad i 2 plan med undervisningslokaler samt överbryggnadsdel i ett plan med nya entréer belägen mellan bef skolbyggnad och tillbyggnadsdel. Ombyggnad och ytskiktsrenovering av atrium, studietorg, café, storkök samt vissa personalutrymmen och undervisningslokaler. Ombyggnad ca 1210 kvm Tillbyggnad ca 1163 kvm
Utvändig renovering av museum i Landskrona
Avser renovering av Landskrona museums fasad och tak.
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel av portar och grindar, Malmö kommun
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel för maskindrivna portar och grindar samt akuta åtgärder och avhjälpande underhåll för automatiska liksom portar och grindar. Avtalstid 2023-02-13 - 2025-02-12 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av centrum i Skanör
Planer finns för ombyggnation av centrum i Skanör.
Ombyggnad av reningsverk, Gärds Köpinge, Kristianstad
Avser ombyggnation av reningsverk. Arbetet omfattar b.l.a rivning av befintlig inloppspumpstation och byggnad för rensning av spillvatten, markarbeten, röromläggning, svetsjobb, gjutning av platta samt om- och nybyggnation av inloppspumpstation med ny rensning av spillvatten.
Renovering och anpassning av lokaler i Klippans kommun
Planer finns för renovering och anpassning av befintlig industrilokal till kontorslokaler i Klippans kommun.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser ombyggnad av en matsal för det tidigare regementet till gymnasiesärskola för verksamheterna Autism och Träning samt ny utemiljö ca 700 m2.
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till 11 lägenheter.
Om- och tllbyggnad av kontor i Båstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor samt rivning.
Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan
Tillbyggnad av lagerlokaler i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad 2000 m2 lagerlokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser en påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer för spoling av stammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Till- och ombyggnad av tryckstegringsstation Gunnestorp, Höganäs kommun
Avser till- och ombyggnad av befintlig mätkammare till tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring och leverans av dricksvatten till Höganäs-, Ängelholm- och Båstad kommun. Omfattar även tillbyggnad och ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 12
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe .
Vattenskyddsåtgärder vid Ringsjön
Dikesåtgärder (anläggning av semitäta diken), räckesåtgärder, utjämningsmagasin, kantstöd, brunnar, rännor vid broar m m. vid väg 23 vid Gamla Bo, väg 13 vid Hörby-rondellen, väg E22 vid Osbyholm, väg 1134 vid Osbyholm, väg 17 vid Fogdarp och E22 vid Saxtorp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åstorp
Planer finns för att utföra en grunddränering inom 2-3 år .
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2125866. Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Ombyggnad av väg i Trelleborg
Avser planering av ringvägen i Trelleborg,
Åtgärder av kajerna i Helsingborg
Projektet avser kajutredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras. Kajerna är byggda för RoRo-trafik på 1970-talet, och behöver troligtvis förändras och förstärkas.
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av Markan/Ungdomens hus i Hässleholm. Renovering av byggnaden, invändigt och utvändigt .
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats. Uppdraget omfattar projektledare bygg för programhandlingsarbetet.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Båstad
Planer finns utökning av Båstads Sportcenter med nya idrottsanläggningar, lokaler för tillfällig vistelse samt parkering.
Ombyggnad av församlingslokal till bostäder och centrumverksamhet i Tomelilla
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och Västerleden.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt 20 mindre lägenheter. Adress: Lorensborgsgatan 13 m.fl.
Banreparation på Kristianstad Österlen Airport
Avser banreparation på Kristianstad Österlen Airport.
Ombyggnad av sjukhus i Lund
Avser ombyggnation av befintliga lokaler som efter färdigställande skall inrymma prövningsenheten och aferes. Denna ombyggnad möjliggör att ytor frigörs som är ämnade åt Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i lund.
Säkerhetshöjande åtgärder vid dammar i Perstorp
Nya erosionsskydd, dammens konstruktion förstärks genom att klä den med stenmaterial och anlägga stödbankar. Nytt dike för läckageuppsamling.
Renovering av förenings- och samlingslokal i Klågerup, Svedala kommun
Avser in- och utvändig renovering av lokaler med föreningsverksamhet, samlingslokal samt omklädningsdel. Avser byte av ventilation med ett FTX-aggregat på vindsplan i ett nytt fläktrum ("rum i rummet"). Befintligt elsystem med tillhörande elinstallationer ska rivas och moderniseras. Entréplan förses med nya ytskikt. Ett nytt cateringpentry och ett befintligt mindre pentry skall moderniseras. Entréplanet ska tillgänglighets anpassas med bla en HWC och en utvändig ramp. Befintlig veranda skall rivas och byggas upp i nytt utförande. Brandcellsgränser ska justeras och säkerställas. Takomläggning samt byte av fönster. BTA ca 670 kvm
Ramavtal värme- och sanitetsarbeten, Landskronahem
Ramavtal avseende löpande arbeten av olika typer av VS arbeten inklusive service och även nyinstallationer. Avtalstid 2023-01-01 - 2024-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Stambyte i flerbostadshus i Landskrona
Avser ett komplett stambyte, renovering av ytskikt och installationer i badrum, wc samt kök, byte av ventilationssystem för köksfläktar.
Byte av kulvertsystem och fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Enar 1 med 123 lägenheter skall ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av verksamhet (från utbildningslokal till bostäder) (inredning av 16 lägenheter).
Tillbyggnad av skola i Malmö
Avser tillbyggnad av 650 m2 skollokaler. Fasadändring (ny kulör), uppsättning av skyltar samt marklov för trädfällning.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig hälsovårdscentral. Omfattar 550 m2 tillbyggnad samt mindre ombyggnation. Avser mark- och husbyggnadsarbeten inklusive installationsarbeten.
Ombyggnation i vårdhem i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Ombyggnad till LSS boende i Sandskogen, Ystad
Projektet avser ombyggnation av LSS-boende i ett bostadshus i två våningsplan samt vind
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till 21 lägenheter. Total yta: ca 1370 m2.
Nybyggnation samt tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m. Samt nybyggnation av kontor och verkstadsindustri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola, Kristianstad
Projektet avser underhållsarbeten av Söderportskolan.
Stambyte i flerbostadshus i Landskrona
Avser ett komplett stambyte, renovering av ytskikt och installationer i badrum, wc samt kök, byte av ventilationssystem för köksfläktar i flerbostadshus med ca 50-56 lgh.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Ramavtal avseende asfaltsbeläggning i Vellinge kommun
Ramavtal avseende beläggningsarbeten. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Om- och tillbyggnad av tillagningskök vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av tillagningskök för att kunna fördubbla kapaciteten. Arbetena avser nya ytskikt på golv och tak samt kompletteringar på väggar. Ny ventilation till köket och en mindre tillbyggnad. I projektet ingår även markarbeten.
Ramavtal fackområde 4, Projektledare, Lund
Avropade konsulter ska i rollen som projektledare driva och genomföra projekt åt Tekniska Förvaltningen. Projekten avser i huvudsak exploateringsprojekt och om- och tillbyggnadsprojekt på allmän platsmark. Ofta ingår gatu- och parkmark med gång- och cykelbanor, belysning, dagvattenmagasin och VA. Projektledarrollen innefattar både projekterings- och entreprenadfas. Möjlighet till förläning 1+1
Lokalanpassning till butik i Malmö
Ändrad användning (lokal till butik) samt fasadändring (byte av glasport till plåt, ventilationsgaller, byte av dörrar, igensättning av glasparti).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).