Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Avser ombyggnad av vårdboendet Södergården i Örkelljunga. BTA ca 6000 kvm. Totalentreprenad med partnering.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Byte av yttertak på skola i Örkelljunga
Avser takbyte på samtliga byggnader vid Ekets skola, Örkelljunga kommun
Byte av tak på idrottshall och biblotek i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser takbyte på Åsljungahallen samt biblioteket på Åsljunga skola.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Uppskattad igångsättning.
Byte av ventilation i idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i Bokelundahallen.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Golvbyte i sporthall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av hallmatta i idrottshall.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022 Avser åtgärder va-nätet.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Byte av brandlarm i skola, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Takbyte på skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. 2022. Avser byte av tak på Mårdenskolan i Örkelljunga.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. vser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av markytor.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Hässleholmsvägen 123.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Ängelholmsvägen 2-12.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Valhallavägen 2.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Hallingaliden 1-20
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Pumpmakaregatan 1-22.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).