Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Byte av installationer i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av installation vid Mårdenskolan. Avser el- och vs-arbeten.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av ventilation i F-6 skola.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Mårdenskolan.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Renovering av kök och matsal i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser renovering av kök och matsal vid skola.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Invändig renovering av förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser invändig renovering av Trollbackens förskola.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder va-nätet.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Takbyte på kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av tak på del av kommunhuset.
Byte av tak på förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser takbyte på Trollbackens förskola.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser broåtgärder.
Va-arbeten i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplanen.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Byte av belysning i idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av farthinder i örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Ombyggnad av ventilation i kök vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation vid köksdel vid fritidshem.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).