Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Fiberutbyggnad i Örkelljunga
Avser byggnation av fibernät i Örkelljunga kommun. Arbetena avser bl.a schakt och förläggning av kanalisation, sambyggnation, förläggning av sjökabel/kanalisation, blåsning av fiberkabel, fiberinstallationer i kopplingsskåp och slutkundsinstallationer. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.
Byte av installationer i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av installation vid Mårdenskolan. Avser el- och vs-arbeten.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Mårdenskolan.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av ventilation i F-6 skola.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Renovering av kök och matsal i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser renovering av kök och matsal vid skola.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Invändig renovering av förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser invändig renovering av Trollbackens förskola.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder va-nätet.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Invändig rivning m.m av skola i Örkelljunga
Avser invändig rivning och sanering i en fd skolbyggnad. Planer finns för om och tillbyggnad till kontorslokaler och finns på Projekt ID 1580317.
Takbyte på kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av tak på del av kommunhuset.
Byte av tak på förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser takbyte på Trollbackens förskola.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Va-arbeten i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplanen.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser broåtgärder.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Fedingevägen.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Björkvägen.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Måsvägen.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Sjöfågelvägen.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Andvägen.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av farthinder i örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Byte av belysning i idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Ombyggnad av ventilation i kök vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation vid köksdel vid fritidshem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).