Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnader för superbusskoncept i Broby Östra Göinge
Avser ombyggnad av gata till bussgata samt ett busstorg vid Broby station.
Rivning av bostadsområde i Hanaskog, Östra Göinge
Avser rivning av lägenheter i 1 huskropp med 16 lägenheter i Kvarteret Ringen för att ge plats åt byutvecklingsarbete. Projektet avser rivning i totalt 5 etapper under en flerårsperiod.
Rivning av bostadsområde i Hanaskog, Östra Göinge
Avser fortsatt rivning av lägenheter för att ge plats för byutvecklingsarbete. Projektet avser rivning i totalt 5 etapper under en flerårsperiod.
Rivning av bostadsområde i Hanaskog, Östra Göinge
Avser fortsatt rivning av lägenheter för att ge plats för byutvecklingsarbete. Projektet avser rivning i totalt 5 etapper under en flerårsperiod.
Rivning av bostadsområde i Hanaskog, Östra Göinge
Avser fortsatt rivning av lägenheter för att ge plats för byutvecklingsarbete. Projektet avser rivning i totalt 5 etapper under en flerårsperiod.
Arkeologiska undersökningar av fornlämning, Östra Göinge kommun, , Länsstyrelsen i Skåne
Avser arkeologisk undersökning av fyra objekt, fornlämning L1991:2688, L1986:5199, L1986:5225 och L1986:4851 inom fastigheterna Hanaskog 1:1 m fl och Brohuset 1:1, Östra Göinge kommun.
Rivning av kontor i Broby
Avser rivning av kontorsbyggnad med en yta på 1200 m2.
Ombyggnad av markanläggning i Broby
Strandskyddsdispens grävningsarbeten.
Rivning av bostadshus i Broby
Avser rivning av bostadshus med 4 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Broby
Avser rivning av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Tillbyggnad av förråd vid samlingslokal i Broby
Avser tillbyggnad av samlingslokal med 40 m2 förrrådsdel.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Broby
Avser balkonginglasning på flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.