Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby
Breddning och förstärkning av befintlig väg, ny väg. 16 km lång sträcka varav 4,5 km 2+1-väg, 6 broar/portar, bullerskyddsåtgärder, gc-väg, faunastängsel och en faunapassage i plan.
Invändigt underhåll av förskola i Knislinge
Helrenovering av hela förskolan p.g.a stor underhålls skuld. Byggnaden ska efter invändigt underhåll uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024
Till- och ombyggnad av kyrka i Hanaskog
Projektet avser tillbyggnad av kyrka med ny entré, kök, toaletter m.m. I projektet ingår även ombyggnadsarbeten.
Ombyggnad av skola i Broby
Ombyggnad och ändrad användning.
Rivning av bostadsområde i Hanaskog, Östra Göinge
Avser fortsatt rivning av lägenheter för att ge plats för byutvecklingsarbete. Projektet avser rivning i totalt 5 etapper under en flerårsperiod.
Utvändigt underhåll av personallokal i Broby
Utvändig ändring av vaktmästeribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Avser omläggning av tak på flerbostadhus.
Ombyggnad av skola i Broby
Ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).