Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad vid servicehus i Östra Göinge
Rivning av 2 gamla avdelningar och uppförande av ca 20 stycken nya lägenheter. Övriga 42 befintliga lägenheter rustas upp. I projektet ingår även nybyggnad av kök till varje avdelning.
Rivning av bostadsområde i Hanaskog, Östra Göinge
Avser utveckling av byn Hanaskog. Förslag har lagts fram för rivning av lägenheterna i Kvarteret Ringer för att ge plats för byutvecklingsarbete.
Tillbyggnad av församlingshus i Glimåkra, Östra Göinge
Avser tillbyggnad av församlingshem. Yta: 60-70 m2. Mindre grävningsarbeten för va-ledning.
Arkeologiska undersökningar av fornlämning, Östra Göinge kommun, , Länsstyrelsen i Skåne
Avser arkeologisk undersökning av fyra objekt, fornlämning L1991:2688, L1986:5199, L1986:5225 och L1986:4851 inom fastigheterna Hanaskog 1:1 m fl och Brohuset 1:1, Östra Göinge kommun.
Rivning av kontor i Broby
Avser rivning av kontorsbyggnad med en yta på 1200 m2.
Tillbyggnad av samlingslokal i Broby
Bygglov tillbyggnad samlingslokaler.
Ombyggnad av skola i Broby
Anmälan installation/ändring av hiss.
Ombyggnad av markanläggning i Broby
Strandskyddsdispens grävningsarbeten.
Ombyggnad av företagshälsovård i Broby
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontor till företagshälsovård.
Ombyggnad av utbildningslokal i Broby
Tidsbegränsat lov ändrad användning lagerlokal till utbildningslokal.
Rivning av bostadshus i Broby
Avser rivning av bostadshus med 4 lägenheter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.