Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Klippan
Avser totalrenovering av 25 vårdplatser på äldreboende samt nybyggnad av 15 vårdbostäder fördelade på två tillbyggnader. I uppdraget ingår även renovering av övriga utrymmen på vårdboendet samt fönster- och takbyte.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Ljungbyhed och Allarp.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Klippans Kommun och Treklövern Bostads AB
Ramavtal avseende konsulter till fastighetsavdelningen Klippans kommun och Treklövern Bostads AB. Avtalstid 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. 1. Arkitekt 2. Landskapsarkitekt (avser tomt- och fastighetsmark) 3. El-projektering 4. VA/VVS-projektering 5. Ventilationsprojektering 6. Konstruktör 7. Brand 8. Projektledning, Bygg 9. Kontrollansvarig 10. Geoteknik och provtagning 11. Miljöutredningar (Gäller ej för Klippans Kommun) 12. Mark och gata samt trafikprojektering 13. Hydrogeoteknik (Gäller ej för Treklövern) 14. Datamodulering/simulering 15. Fuktsakkunnig 16. Planarkitekt- och bygglovssakkunnig. (Gäller ej för Treklövern)
Renovering av utebad i Klippan
Avser renovering av Östra Ljungby utebad.
Utbyggnad av gator m.m, Klippan
Avser utbyggnad av gator, grönområde, belysning och VA-ledningar för ny bostadsbebyggelse
Ommålning av järnvägsbroar i Klippan och Åstorp
Bro 3500-1469-1, Rönne Å, Bandel 932, km 44+676 och Bro 3500-1352-1, Bro över kommunal gata 0,5 km no Åstorp stn, Bandel 933, km 230+446.
Tillbyggnad av kontor i Klippan
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Klippan
Ändrad användning av butikslokal till 2st lägenheter.
Tillbyggnad av cafeteria i Klippan
Tillbyggnad av cafè.
Tillbyggnad av skärmtak i Klippan
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av klubbhus i Klippan
Tillbyggnad av klubbstuga.
Ombyggnad av markanläggning i Klippan
Marklov schaktning och fyllning av jordmassor Övarp 4:3,Mölletofta 1:22.
Ombyggnad av cafeteria i Klippan
Ombyggnad av cafèlokal.
Rivning av förråd i Klippan
Rivning av komplementbyggnad och brandskadat enbostadshus.
Rivning av toalett i Klippan
Rivning av utedass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.