Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Ljungbyhed och Allarp.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Klippans Kommun och Treklövern Bostads AB
Ramavtal avseende konsulter till fastighetsavdelningen Klippans kommun och Treklövern Bostads AB. Avtalstid 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. 1. Arkitekt 2. Landskapsarkitekt (avser tomt- och fastighetsmark) 3. El-projektering 4. VA/VVS-projektering 5. Ventilationsprojektering 6. Konstruktör 7. Brand 8. Projektledning, Bygg 9. Kontrollansvarig 10. Geoteknik och provtagning 11. Miljöutredningar (Gäller ej för Klippans Kommun) 12. Mark och gata samt trafikprojektering 13. Hydrogeoteknik (Gäller ej för Treklövern) 14. Datamodulering/simulering 15. Fuktsakkunnig 16. Planarkitekt- och bygglovssakkunnig. (Gäller ej för Treklövern)
Ommålning av järnvägsbroar i Klippan och Åstorp
Bro 3500-1469-1, Rönne Å, Bandel 932, km 44+676 och Bro 3500-1352-1, Bro över kommunal gata 0,5 km no Åstorp stn, Bandel 933, km 230+446.
Renovering av utebad i Klippan
Avser renovering av Östra Ljungby utebad.
Ramavtal avseende elarbeten inom Klippans kommun
Avser ramavtal gällande utförande av elarbeten inom i Treklöverns fastighetsbestånd som företrädesvis består av bostadslägenheter med kvarboende hyresgäster. Avhjälpande underhåll, planerat underhåll, akuta åtgärder, ROT- samt mindre nybyggnadsprojekt, Lås- och passagesystem (Bewator och Aptus)Jour för avhjälpande av akuta elfel dygnet runt årets alla dagar. Avtalstid: 2022-03-01--2026-02.28.
Dränering och avloppsarbeten vid förskola i Östra Ljungby
Avser dränering och avloppsarbeten vid förskola i Östra Ljungby.
Ombyggnad av restaurang i Klippan
Ombyggnad av restaurang, kontor och naturum.
Tillbyggnad av butik i Klippan
Tillbyggnad butik med returstation samt fasadändring.
Rivning av automatstation i Klippan
Rivning av drivmedelsanläggning, skärmtak.
Rivning av skärmtak i Klippan
Rivning skärmtak.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.