Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av mark i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser ombyggnad av mark i anslutning till bostadsområde.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra passager och tillgänglighetsanpassad busshållplats.
Utbyggnad av stationsområde i Teckomatorp i Svalöv
Avser utbyggnad av Teckomatorps stationsområde med torgyta och planteringsyta. Objektet är beläget väster om det befintliga Bantorget i Teckematorp.
Tillbyggnad av kläckeri i Svalöv
Avser tillbyggnad av produktionslokal för kläckning av kycklingar. Yta: 250 m2.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för åtgärder av parker inom Svalövs kommun.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom Svalövs kommun
Avser ramavtal gällande tekniska konsulttjänster avseende miljötekniska utredningar och riskutredningar. Avtalstid 2021-04-01 - 2024-03-31 med möjlighet till 1 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom Svalövs kommun
Avser ramavtal gällande tekniska konsulttjänster avseende: -Projektledare -Byggledare -Besiktningsman för hus- och anläggningsprojekt Avtalstid 2021-04-01 - 2024-03-31 med möjlighet till 1 års förlängning.
Rivning av lantbruksfastighet i Svalöv
Avser rivning av boningshus, verkstad och ekonoibyggnad på fastighet Billeberga 11:8,11:42 i Svalöv.
Åtgärder av parkeringsplatser med laddstolpar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Tillbyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov för tillbyggnad av befintligt miljörum.
Ombyggnad av kontor i Svalöv
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till kontor.
Ombyggnad av enbostadshus i Svalöv
Bygglov för ändrad användning av garage till bostad.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Marklov för utbyggnad och höjning av befintlig bullervall.
Nya laddstolpar till bilar vid flerbostadshus i Svalöv
Planer finns för nya laddstolar till bilar i anslutning till flerbostadshus.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten som omfattar inkopplingsarbeten.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Bondegatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Felestadsvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Göjegatan 38-74.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Hantverkaregatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Kvarngatan 24-30.
Va-arbeten i Kågeröd, Svalöv
Avser va-arbeten vid Kågeröd.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Luggudevägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Nämndemansgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Rönnebergsvägen 10-25.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Tingsskrivaregatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.