Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser om- och nybyggnad av hotell och spaanläggning. se bygg.2020.87.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Avser anpassning av industrihus till avsvalningsanläggning för blypasta. Anläggningen innebär att utsläpp av svaveldioxid och koldioxid kommer att reduceras.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Utvändig renovering av museum i Landskrona
Avser renovering av Landskrona museums fasad och tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 19, s:t olovsgatan 55, ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus med totalt fem lägenheter.
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Avser tillbyggnad av produktionshall och parkering, flytt av gasanläggning samt rivningslov för byggnadsverk och marklov för vall.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. .
Ny anläggning för komprimering av deponigas vid LSR:s deponi på Lundåkra avfallsanläggning i Landskrona
Avser ny anläggning för komprimering av deponigas vid LSR:s deponi på Lundåkra avfallsanläggning i Landskrona
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av fönster från trä till aluminium.
Rivning av byggnad, Landskrona
Avser rivning av byggnad.
Rivning av värmeverk i Landskrona
Avser rivning av fjärrvärmeanläggning om 1 st mobil pelletsanläggning inkl. bränsleförråd och 1 st mobil fliseldningsanläggning.
Utvändigt underhåll av kyrkobyggnad på Ven, Statens fastighetsverk
Avser fasadrenovering av Tycho Brahe-minnena/Allhelgonakyrkan. Objektet är beläget på Ön Ven.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av tak samt installation av nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4 b, ansökan om bygglov för fasadändring samt byte av ventilationsaggregat.
Rivning av transformatorstation i Landskrona
Avser rivning av en transformatorstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).