Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser om- och nybyggnad av hotell och spaanläggning med bla 9 pooler.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad/verksamhetsanpassning inom Rådhuset, fd. Tingsrätten i Malmö för Stadskontoret samt Malmö Stads politisk ledning. Omfattar i huvudsak ca 12 000 kvm BTA, men även mindre arbeten förekommer. Objektets läge: Stortorget/Kalendegatan.
Nya hissar på Landskrona station
Utförande av nya hissar på mellanplattformen vid spår 1 och 2 samt vid sidoplattformen vid spår 3. Ombyggnation av hisshus samt hisschakt till följd av större dimensioner på de nya hissarna, anpassning av väntrum och trappor m.m. Västkustbanan, bandel 938 km 21. Betongarbeten, spontning.
Om- och tillbyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad är 619 Kvm BTA och ombyggnad är 435 kvm LOA. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar med följande uppdelning: Huvuddel 1: Tillbyggnad ny del av skola samt angränsande passage in till ny skola. Huvuddel 2: Ombyggnad av grupprum samt matsal i befintlig skola. Miljöbyggnad silver.
Hyresgästanpassning av lokaler i Landskrona
Avser lokalanpassning för teknik- och fritidsförvaltningen i befintlig byggnad belägen inom Emaljgatan 1 C, Landskrona Stad. Entreprenadens omfattning: Renovering av ytsskick samt nya installationer. Ombyggnation av trapphus samt färdigställa entré. Samt mindre ingrepp i befintligt garage på närliggande fastighet med adress Emaljgatan 7.
Installation av solcellsanläggningar i Gumslöv, Landskrona kommun
Avser leverans och installation av solcellsanläggningar på Nornan 2 i Glumslöv.
Installation av solcellsanläggning i Landskrona
Avser leverans och installation av solcellsanläggningar på Emaljgatan 7 i Landskrona.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kopparängen 3, koppargården 25, anmälan om ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av fastighet i Landskrona
Avser ny fasad samt montage av balkongräcke på gruppboendet Koppargården i Landskrona.
Relining i flerbostadshus i Kv Kopparängen, Landskrona, etapp 1
Avser relining av samtliga spillvattenledningar inom byggnaderna från avluftare fram till första brunn untanför byggnad, inklusive anslutningar till wc/kök. Totalt omfattas 8 byggnader inom Kv Kopparängen i Landskrona.
Relining i flerbostadshus i Landskrona, etapp 2
Ändrad omfattning. Avser relining av samtliga spillvattenledningar inom byggnaderna från avluftare fram till första brunn untanför byggnad, inklusive anslutningar till wc/kök. Totalt omfattas 8 byggnader inom Kv Kopparängen i Landskrona.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Skeppsvarvet 3, dockgatan 15, rivning för mindre del av byggnad samt tillbyggnad av kompressorhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Erik dahlberg 14, nygatan 7b - ansökan om bygglov för fasadändring och skyltar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).