Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Projektet avser total ombyggnad av teatersalong, foaje och publika toaletter med undantag av befintligt scentekniskt övermaskineri. Ombyggnad av befintlig affärslokal till cafe inklusive tillagningskök, ny entré till teater och ombyggnad av befintligt biljettkontor till projektrum/kontor samt nybyggnad av hus/förbindelseyta på innergård. Anpassning av installationer i befintliga ytor samt nya installationer i gårdshus och cafe/projektyta
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser enovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter (badrum utgör option) Ombyggnation av entréplan med nya lägenheter, nya tvättstugor och ny genomgående entré, nya balkonger, fasad- och takarbeten, byte av ventilationssystem till FTX, ny el och kommunikation samt nytt digitalt lås- och bokningssystem, ny dränering och kringliggande markarbeten inklusive ny avfallshantering under mark, ombyggnation av plan 8 från vindsförråd till etagelägenheter, teknikutrymmen och förråd samt byte av hissar
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Avser nybyggnad av gata i Karlshamn.
Renovering, ombyggnad och återskapande efter brand i flerbostadshus Landskrona
Omfattar uppbyggnad efter brand, renovering och ombyggnad av byggnaden samt markarbeten.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa. Taktila stråk, belysning mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser spoling av stammar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Avser tillbyggnad av kontor, fasadändring på befintlig lagerbyggnad samt rivningslov för del av lager.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ramavtal avseende golvarbeten, Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för påbyggnad med 2:a våning ovan befintlig byggnad.
ny- tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Ombyggnad av ledningsanvisningar för Landskrona Energi AB
Upphandling av nätstationer 12/0,4 kV. Det är prefabricerade byggnader för stationer till deras elnät som lyfts på plats (transporten står leverantören för). Elinstallationsarbetet utförs i egen regi.
Rivning av flerbostadshus, Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader
Ombyggnad av skola i Landskrona
Anmälan gällande installation av nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande byte av ventilationssystem från s till f.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utskeppningskontor.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skolgård i Landskrona
Avser av ombyggnad av skolgården.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av en råvind samt nya takfönster Karl Xv 17,Banér 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fröjdenborg 25, säbygatan 15 - anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för installation av ny hiss.
Rivning av kylhus i Landskrona
Tullstorp 7:58, ansökan om rivningslov för rivning av kylhus.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Saxtorp 7:5, ansökan om marklov för omarbetning av tomt.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Sjukhuskvarteret 16, vattenverksallén 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-12-31 för ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av skärmtak i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - ansökan om bygglov för ändring av bef skärmtak.
Rivning av scen i Landskrona
Teatern 1, järnvägsgatan 2, ansökan om rivningslov för rivning av utomhusscenen.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Lundåkra 2:1, stuverigatan - ansökan om marklov för genomförande av sluttäckning inkl höjning av markområdet i enlighet med detaljplan.
Rivning av förråd i Landskrona
Lundåkra 2:1, stuverigatan , anmälan gällande rivning av tre stycken byggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, strandstaden, ansökan om marklov för nytt fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av carport i Landskrona
Asmundtorp 29:112, smedvångsgården 5 b - anmälan om tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20, ansökan om bygglov för ändrad användning samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Invändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.