Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad på Landskrona Lasarett
Avser om- och tillbyggnad av sterilcentralen som är placerad i anslutning till operationsavdelningen på Landskrona lasarett.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Pedalen 7 och 21, kamgatan 31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager samt installation av solcellsanläggning på tak.
Om- och tillbyggnad av lokal, Landskrona
Projektet omfattar ny- och tillbyggnad av personalutrymmen, spolhall och förråd samt ombyggnad av befintliga byggnader. Därtill schakt och markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Upprustning av gångtunnel vid Landskrona Östra
Öppna upp befintlig gångtunnel och tillgänglighetsanpassa området med ramp, trappor mm. Västkustbanan bandel 938 km 21.
Om- och tillbyggnad för skolverksamhet, Landskrona
Avser hyresgästanpassning och renovering av 3 plan för skolverksamhet för elever med särskilda behov. Arbetet omfattar bl.a: • Renovering och verksamhetsanpassning av tre plan • Tillbyggnad av ny entré med hiss • Nytt förråd 15 kvm • Befintligt luftbehandlingsaggregat på tak, hus A, skall rivas och ersättas med ett nytt. • Ombyggnad av utomhusmiljö med ny lekplats • Yta inomhusmiljö, 2800 kvm. • Yta utomhusmiljö: ca 2300kvm
Stambyte i flerbostadshus i Landskrona
Avser ett komplett stambyte, renovering av ytskikt och installationer i badrum, wc samt kök, byte av ventilationssystem för köksfläktar.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus, Landskrona
Befintlig fastighet omfattas av 27 lägenheter samt ett kök med tillhörande matsal, som ska ombyggas till 21 lägenheter, allt från en till trerumslägenheter. Lägenheter skall renoveras i sin helhet såsom nya ytskikt, ny ventilation, ny kall- och varmvattenledning, fasadåtgärder och omläggning yttertak, delar av fasad på Koppargården 29 ingår i denna entreprenad. I projektet ingår även el-, vs- samt ventilationsarbeten.
Stambyte i flerbostadshus i Landskrona
Avser ett komplett stambyte, renovering av ytskikt och installationer i badrum, wc samt kök, byte av ventilationssystem för köksfläktar i flerbostadshus med ca 50-56 lgh.
Installation av solceller samt utvändigt underhåll på äldreboende i Landskrona
Avser takomläggning där befintligt plåttak byts ut till ny plåtbeläggning eller tätskiktsmatta. Solcellsanläggning ska monteras på tak. Samt fasadrenovering som innefattar förbättringar av fasadskivor, byte av ca 30 fönster samt renovering av kvarvarande fönster.
Ramavtal av hantverkstjänster Golvarbeten Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Installation av solcellsanläggning i Landskrona
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser renovering av fasader mot innergård inklusive byte av fönster och balkonger. Renoveringen omfattar fastigheterna Sten Sture 3 och 12 i Landskrona med ca. 5000–5500 kvm fasadyta
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Avser rivningslov för del av byggnad samt bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och fasadändring gällande ny fasadkulör.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser projekt ombyggnad av 5 stycken vindar till lägenheter.
Renovering av flerbostadshus, Landskrona
Hyresgästanpassning och renovering av plan 3 i flerbostadshus. Arbetet omfattar renovering av ytskick samt nya installationer. Ombyggnation av trapphus samt färdigställa entré. Förberedelser för installationer ner till plan 1 och 2.
Om- och tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser om och tillbyggnad av skola med ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bulten 2, gasverksgatan 35, ansökan om bygglov för solcellsanläggning.
Ombyggnad av vårdhem i Landskrona
Projektet omfattning är ändrad användning från kontor till vård samt fasadändring gällande utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser renovering av fasad och fönster på ett korsvirekshus som är utpekat som kulturhistoriskt värdefull i Landskronastads bevarandeplan. Arbetet omfattar : • Byte av fönster • Fasadrenovering • Plåtarbete • Byte av entréparti
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser ommålning av fastigheterna på hela gatan.
Ombyggnad av museum i Landskrona
Byte av ventilationssystem i museum.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser ändrad användning av garage till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Landskrona
Avser en ändrad användning av en samlingslokal..
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring under ändring av verksamhetslokal till miljörum.
Ombyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser ändrad användning i kontor. Från kommunalt till privat kontor.
Utvändigt underhåll av verkstad i Landskrona
Avser en fasadändring på fastigheten lokstallet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).