Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av reningsverk i
Planer finns för tillbyggnad av Lundåkraverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Renovering, ombyggnad och återskapande efter brand i flerbostadshus Landskrona
Omfattar uppbyggnad efter brand, renovering och ombyggnad av byggnaden samt markarbeten.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa. Taktila stråk, belysning mm.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Avser tillbyggnad av kontor, fasadändring på befintlig lagerbyggnad samt rivningslov för del av lager.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Avser nybyggnad av gata i Karlshamn.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Ny- tillbyggnad av livsmedelsindustri, Landskrona
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Ombyggnad av ledningsanvisningar för Landskrona Energi AB
Upphandling av nätstationer 12/0,4 kV. Det är prefabricerade byggnader för stationer till deras elnät som lyfts på plats (transporten står leverantören för). Elinstallationsarbetet utförs i egen regi.
Rivning av flerbostadshus, Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Anmälan för ändrad planlösning i bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande underhåll av fasad på kulturhistorisk byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av skolgård i Landskrona
Avser av ombyggnad av skolgården.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Avser en fasadändring, mindre tillbyggnad och invändig ändring.
Ombyggnad av vandrarhem i Landskrona
Fasadändring gällande fönsterbyte samt inredning av en våning till vandrarhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för installation av ny hiss.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Eken 7 - ansökan om bygglov för ombyggnad av styrelserum till lägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Nattljuset 12, nattljusgården 26a - b anmälan om tillbyggnad av förråd,.
Tillbyggnad av golfbana i Landskrona
Saxtorp 87:17, barsebäcksvägen 70 - ansökan om bygglov för utslagsplats i betong för golf med väderskydd.
Rivning av sophus i Landskrona
Storken 26, pilgatan 12-22, tranchellsgatan 97-105, viktoriagatan 21-27, ansökan om rivningslov för rivning av miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Svanen 13, lilla strandgatan 5 - ansökan om ombyggnad av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, strandstaden, ansökan om marklov för nytt fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av carport i Landskrona
Asmundtorp 29:112, smedvångsgården 5 b - anmälan om tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Anmälan för installation av ventilation och ändrat brandskydd.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Anmälan om ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Invändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.