Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser spoling av stammar i flerbostadshus.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa. Taktila stråk, belysning mm.
Ramavtal värme- och sanitetsarbeten i Landskrona
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten inom Landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 2022-03-01 - 2024-02-29 Option: 2024-03-01 - 2026-02-28
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ändrad användning av verksamhetslokal till bostäder.
Ny anläggning för komprimering av deponigas vid LSR:s deponi på Lundåkra avfallsanläggning i Landskrona
Avser ny anläggning för komprimering av deponigas vid LSR:s deponi på Lundåkra avfallsanläggning i Landskrona
Ny kompressoranläggning till fjärrvärmeverk i Landskrona
Avser ny kompressoranläggning för komprimering av deponigas vid LSR:s deponi på Lundåkra avfallsanläggning i Landskrona
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser projekt med en ändrad användning av vind till 5 stycken lägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Landskrona
Avser en tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 19, s:t olovsgatan 55, ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus med totalt fem lägenheter.
Tillbyggnad av ridhus i Landskrona
Tillbyggnad av ridanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Valkyrian 1, bredablick 2b, anmälan gällande byte av ventilationssystem.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42, ansökan om bygglov för byfferttank.
Ombyggnad av samlingslokal i Landskrona
Hägern 13, viktoriagatan 22 - anmälan ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kungen 6, segergatan 7 a-e - anmälan om väsentlig ändrad ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Käglan 6, timmermansgatan 1, anmälan för byte av ventilationssystem från självdrag till frånluft.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.