Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av bostäder i Trelleborg
Planer finns för påbyggnad av bostäder ovanpå gallerian mitt i Trelleborg. Det handlar om runt 180 nya bostäder.
Ny sträckning av väg i Trelleborg
Planer finns för ny sträckning av västra Ringvägen som skall sammanbinda Hedvägen och nuvarande västra Ringvägen. En utredning för att studera en mer exakt dragning – vägutredning med konsekvens – Kopplingen till väg 108 ska finnas kvar, men målsättningen är att det ska vara naturligt att välja väg E6/ E22 vid färd norrut. Ringvägen kopplas till väg 9 samt till det nya hamnområdet via en planerad östlig infart.
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Avser även markarbeten.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 stycken förrådsvindar till 28 lägenheter .
Ombyggnad på Lasarettet i Trelleborg etapp 2
Avser ombyggnad av sterilcentralen på Trelleborgs lasarett, byggnad 02 , plan 10. Entreprenaden kommer ske i en etapp och där kommer vara full verksamhet på närliggande avdelningar och övriga byggnadsdelar under hela entreprenadtiden.
Anläggning av våtmarker vid Brönnestad 22:1, Trelleborg
Anläggning av våtmarker vid Brönnestad 22:1, Trelleborgs kommun
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Installation av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Ändring av vattenledning.
Rivning av byggnad, i Trelleborg
Avser rivning av byggnad.
Utbyte av offentlig vägbelysning i Trelleborgs kommun
Avser utbyte av stolpar och armaturer i Trelleborgs kommuns offentliga belysning för vägar, gator, torg, parker.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för takrenovering av flerbostadshus.
Dränering intill flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för grunddränering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser renovering av yttertak och omfattar 2 stycken flerfamiljshus i tre våningar och källare.
Ombyggnad av kontor i Trelleborg
Objektet avser energieffektivisering och allmän ytskiktsrenovering av befintliga lokaler för Trelleborgs Elnät AB. Omfattar Ventilation, Värmesystem, Styr, Belysning och kraft. Ytskiktsrenovering och mindre planlösningsförändringar utförs för att erhålla ljusa och inbjudande kontorsytor.
Ombyggnad av skola i Trelleborg
Projektet avser en yttre ändring samt inre ändringar ombyggnad för amf. utvändiga arbeten,.
Utvändigt underhåll av restaurang, Trelleborg
Avser en yttre ändring samt en ändrad användning ändrad verksamhet av rotundan i beddingestrand
Utvändigt underhåll av förskola i Trelleborg
Avaer yttre ändring på lågdel byta ut bef plåt till ytpapp pga låglutande tak och läckagerisk.
Utvändigt underhåll av kontor i Trelleborg
Avser underhåll av murar och plank tätputsning av fasad efter rivning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).