Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Demontering, rivning och återuppbyggnad av byggnad vid Trelleborgs gamla gasverk
Avser demontering av de delar av Parkkontoret som är bevaransvärda och att sedan riva resten. Samt i ett senare skede på samma plats återuppföra stomme inkl. bevaransvärda delar av Parkkontoret, nu för bostadsändamål med ca 5 lägenheter.
Ombyggnad av gata och bostäder
Planer finns för att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. samt bebyggelse med entréer mot gatorna.
Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan
Ombyggnad av pensionärsbostad i Trelleborg
Avser ombyggnad av trygghetsboende, 47 lägenheter.
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten.
Utredning av VA, Trelleborg
Avser vattenutredning av Östervång.
Ombyggnad av Trelleborgs lasarett
Avser ombyggnation av hela plan 11 samt delar av plan 09 i By 04Ä på Trelleborgs lasarett. Anpassning till verksamhet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativ vård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning vårdboende till lägenheter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Trelleborg
Avser en ny anläggning för dosering av fällningskemikalie (järnklorid) vid Trelleborg avloppsreningsverk.
Anläggning av våtmark i Skegrie, Trelleborg
Avser anläggande av en sidovåtmark vid Skegrie ca. 5km nordväst om Trelleborg.
Utredning av fördröjningsanläggningar längs Ståstorpsån, Trelleborg
Avser utredning av fördröjningsanläggningar längs Ståstorpsån i Trelleborgs kommun.
Ombyggnad av hotell i Trelleborg
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av lägenhet i Trelleborg
Bygglov ändrad användning, inredning av två lägeheter.
Ombyggnad av nätstation i Trelleborg
Bygglov för flytt av befintlig nätstation.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Bygglov övrigt - inredning vind till 6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser yttre ändring, nytt entréparti samt nytt trapphus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.