Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Förslaget innebär en tillbyggnad som är volymmässigt lika stor som originalhallen. Ny huvudentré från Stadsparken. Där kommer finnas foajé, möjlighet till kafé och en stor skapande verkstadsyta. Ett par trappsteg upp kommer man in i den gamla Axel Ebbes konsthall. En våning upp i den nya delen blir det också en större utställningsyta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Ändrad användning vårdboende till lägenheter. Nyproduktion finns på projekt 2110034
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten.
Fasadåtgärder längs Trelleborgsbanan mellan Lockarp-Trelleborg
Fastigheter belägna inom Trelleborg, Vellinge och Malmö kommuner.
Ombyggnad av ventilation på förskola i Trelleborg
Avser ombyggnad av ventilation på Dalajär förskola, Trelleborg.
Rivning av byggnad i Trelleborg
Avser rivning av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser tillbyggnad industrihall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring;bygglov ändrad användning vi ansöker om att ändra användning från en tom lokal till 4 st bostäder i nederplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser yttre ändring;bygglov ändrad användning vill ändra användning av en tom lokal till 4 st nya lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Trelleborg
Tillbyggnaden avser att förlänga befintlig industribyggnad i samma utförande och utseende som befintlig byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).