Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Platsgjuts. Avser även markarbeten.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 stycken förrådsvindar till 28 lägenheter .
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk.
Anpassning av bangård för evakueringsväg i Trelleborg
Bandel 914 mellan km 650+000 - 650+900. Flytt och förlängning av spår 45, vilket blir ett utdragsspår. Nytt uppställningsspår som ansluter till spår 45 med ny växel. Rivning av GC-port, bro 3500-1333-1. Anpassning av bangården för framtida angrepps- och evakueringsväg.
Fasadåtgärder på fastigheter utmed vägar i Skåne, Entreprenad 1
Fastigheter utmed vägar i Trelleborgs kommun.
Tillbyggnad av bostäder i befintlig byggnad, Trelleborg.
Avser återuppbyggnad av byggnad på fastigheten signalen 20 med fyra lägenheter.
Ombyggnad av golfbana i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad nya utslagsplatser och ny golfstudio. Nya personalutrymmen och nya utrymmen för gräsklippare och andra maskiner samt utrymme för upplag av sand och jord..
Ombyggnad av gata, ny gångbana mm i Anderslöv
Omfattar ombyggnation av Östergatan, Spelmansgränd och några anslutande vägar, anläggande av en ny gångbana längs med västra sidan av Östergatan, Va-arbeten, förläggning av nya ledningar, ledningsflytt av befintliga ledningar ingår och även belysning förekommer i entreprenaden.
Ombyggnad av kontor i Trelleborg
Avser ombyggnad från restaurang till 2st kontors lokaler. Då den ena lokalen blir på 100kvm och den andra blir på 110 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser renovering av yttertak och omfattar 2 stycken flerfamiljshus i tre våningar och källare.
Byte av ventilation på LSS-boende i Trelleborg
Avser byte av ventilations aggregat på LSS-boendet.
Ombyggnad av förskola i Trelleborg
Planer finns för ombyggnad av uteavdelning. Avser byte av en del dörrar och fönster samt tillbyggnad av RWC i anslutning till uteavdelningen.
Utbyte av inbrottslarm/passagesystem vid skola i Trelleborg
Avser utbyte av inbrottslarm/passagesystem på Pilevallsskolan i Trelleborg.
Ombyggnad av industrihus i Trelleborg
Ändring av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. Installation eller väsentlig ändring av ventilation i byggnader.
Utvändigt underhåll av skola i Trelleborg
Yttre ändring fasad förändring pga ventilationsåtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring vi önskar byta befintlig plåt.
Utvändigt underhåll av ICA i Trelleborg
Avser målning av fasad på ICA Maxi samt planer för renovering av tak.
Utvändigt underhåll av fasad på vårdhem i Trelleborg
Planer finns för underhållsarbete på fasad då det ska plåtas in ca 20 kvm kopparplåt pga att nuvarande fasad läcker in vatten.
Tillbyggnad av hiss i restaurang, Trelleborg
Avser tillbyggnad av en handikapp hiss i restaurangen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).