Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende ventilationsarbeten
Avser avtal för reparationer, kompletteringar, ombyggnader samt nyinstallationer av ventilationsanläggningar i Trelleborgs kommuns fastigheter. Möjlighet till förlängning 1+1+1
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna.
Ombyggnad av befintlig lokal i Trelleborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser hyresgästanpassning med ny rumsbildning, nya ytskikt och delvis nya installationer på plan 3 inom Orion 8 i Trelleborg.
Rivning av fastigheter i Trelleborg
Avser rivning av totalt 25 fastigheter som kommer rivas för att den östra ringvägen och en evakueringsväg från den nya hamnen ska kunna förverkligas. Ett startbesked för att riva sex av dessa, Toften 1-5 samt 10, utfärdades nyligen av samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska serviceförvaltningen har därmed fått klartecken att sätta igång processen för rivning, vilket kommer att påbörjas på torsdag den 15 september för Toften 2-5, samt den 30 september för Toften 1 och 10. Arbetet beräknas ta cirka fem veckor från rivningsstart.
Fasadåtgärder längs Trelleborgsbanan mellan Lockarp-Trelleborg
Fastigheter belägna inom Trelleborg, Vellinge och Malmö kommuner.
Ombyggnad av kulturhus i Trelleborg
Avser ombyggnad av kulturhus-/miljö.
Armaturupphandling och modernisering av gatubelysning
Trelleborgs kommun avser upphandla armaturer och modernisering av gatubeslysning.
Rivning av byggnad i Trelleborg
Avser rivning av byggnad på ca 1000 -1200 kvm inklusive miljöhus. Huvudbyggnaden består av två våningar samt källare under större delen av byggnaden.
Rivning av fd butikslokal i Trelleborg
Avser rivning av W-fröhuset i Trelleborg .
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Trelleborg
Avser omfogning av tegelfasader och renovering av socklar på gavlar mot söder. Objektet omfattar 8 stycken flerfamiljshus med två våningar och källare.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Trelleborg
Avser omfogning av tegelfasader och renovering av socklar på gavlar mot norr. Objektet omfattar 8 stycken flerfamiljshus med två våningar och källare.
Tillbyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser tillbyggnad industrihall.
Tillbyggnad av nätstation, Trelleborg
Avser tillbyggnad, en yttre ändring av nätstation.
Tillbyggnad av kontor i Trelleborg
Tillbyggnad av kontorsmoduler
Tillbyggnad av lager i Trelleborg
Avser tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindslägenheter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trelleborg
Avser av yttre ändring/fasadändring.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Trelleborg
Avser tillbyggnad av mindre livsmedelsbutik.
Utvändig ändring av kontor, Trelleborg
Bygglov yttre ändring; fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar och taksäkerhet m.m på en fastighet i Trelleborg.
Ombyggnad av kulturhus i Trelleborg
Avser underhåll av byggnadsverk kulturmiljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).