Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Gamla rådhuset, Stortorget Ystad
Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget för en planerad tillbyggnad av Gamla rådhuset, Del av Gamla Staden 2:3. Projekt för kulturmiljöunderlaget samt konsekvensanalys finns på obj.nr: 1610672.
Ombyggnad av butik och kontor i Ystad
Avser främst invändig ombyggnad samt fasadarbeten.
VVS installation vid terminal i Ystad
Avser en komplett projekterad, levererad, installerad, injusterad, idrifttagen, provad, samt slutbesiktigad VVS-anläggning för HB10 Polenterminalen i Ystad.
Ombyggnad av kulturbyggnad i Ystad
Ett bostadshus i 2 våningsplan plus vind. Renovering av stomme, fasad samt invändig renovering. Stora Norregatan 4 E, F, G.
Renovering av kaj i Ystad
Omfattar planering, projektering och utförande av avvattning och renovering av ytor inom Revhuskajen.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad, etapp 1
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Byte av hiss i flerbostadshus i Ystad
Avser byte av 4 st hissar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hamburgerbar i Ystad
Uppförande av plank, fasadändring samt skyltar.
Tillbyggnad av tingshus i Ystad
Tillbyggnad av entré tingsrätt.
Ombyggnad av skola i Ystad
Ändring planlösnlng i skola, ändring av VA, vent, brandskydd.
Ombyggnad av radhus i Ystad
Anmälan om installation/ändring av ventilation i radhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ystad
Fasadändring av industri. Ny skorsten.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ystad
Fasadändring och uppsättande av skyltar.
Ombyggnad av va-ledning i Ystad
Installation/ändring av va. Fettavskiljare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).