Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt södra Skåne
Avser 3 beläggningsgrupper i södra Skåne; DSS 2101 Varm natt huvuddel 1 och option, DSS 2102 Varm huvuddel 1 och option, DSS 2103 Varm huvuddel 1 och option.
Ombyggnad av gata, Ystad
Omfattar ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, anläggande av cykelväg och gångbanor utmed gatan. Tre upphöjda tvärsgående korsningar kommer att anläggas och 5 stycken längsgående upphöjda korsningar
Tillbyggnad av vattenverk i Ystad
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk för en gemensam satsning mellan Ystad och Simrishamn vid Fröslövsvägen, en avtagsväg från vägen mellan Glemmingebro.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende, Ystad
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av äldreboende, gruppbostad samt ombyggnad av storkök. Projektet kommer vara uppdelat i tre etapper. Första etappen: Tillbyggnad av 3 våningar. Andra etappen: Renovering i fastigheten. - Option ifrån etapp 1 Tredje etappen: Ombyggnad av storkök . - Option ifrån etapp 1 & 2 Etapp 2: 1599371 Etapp 3: 1599374
Ombyggnad av av storkök i särskilt boende, Ystad
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av äldreboende, gruppbostad samt ombyggnad av storkök. Projektet kommer vara uppdelat i tre etapper. Första etappen: Tillbyggnad av 3 våningar. Andra etappen: Renovering i fastigheten. - Option ifrån etapp 1 Tredje etappen: Ombyggnad av storkök . - Option ifrån etapp 1 & 2 Etapp 1: 1562975 Etapp 2: 1599371
Ombyggnad av särskilt boende, Ystad
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av äldreboende, gruppbostad samt ombyggnad av storkök. Projektet kommer vara uppdelat i tre etapper. Första etappen: Tillbyggnad av 3 våningar. Andra etappen: Renovering i fastigheten. - Option ifrån etapp 1 Tredje etappen: Ombyggnad av storkök . - Option ifrån etapp 1 & 2 Etapp 1: 1562975 Etapp 3: 1599374
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Ombyggnad av park, Ystad.
Avser ombyggnation av fritidsparken, Ystad.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Avser tillbyggnad av hotellet med ca 10 rum.
Rivning av restaurang i Ystad
Rivning av restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrahem, Ystad
Bygglov för omybyggnad av övrigt.
Ombyggnad av butik i Ystad
Ändrad användning av butik.
Ombyggnad av butik i Ystad
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Ystad
Rivning av silotorn.
Rivning av magasin i Ystad
Rivningslov för rivning av magasinbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Ystad
Avser ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av industrihus i Ystad
Avser ändrad användning av övrigt.
Ombyggnad av kontor i Ystad
Anmälan om underhåll av särskilt bevarandevärde övrigt.
Ombyggnad av kulturhus i Ystad
Anmälan om underhåll av särskilt bevarandevärde övrigt.
Ombyggnad av industrihus i Ystad
Anmälan om ändring planlösning i industri.
Ombyggnad av personallokal i Ystad
Avser till- och ombyggnad av befintlig personalbyggnad som avser kylutrymme/kistkyl Edvinshem 2:21.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Ystad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av butik i Ystad
Bygglov för ändrad användning av butik.
Ombyggnad av klubbhus i Ystad
Bygglov för ändrad användning av industri till klubblokal, Bygglov för inredande av ytterligare lokal anläggning Verkmästaren 11.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av industrihus i Ystad
Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.