Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av stationen i Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av burlövs station. Fler bussplatser, ditsättning av tre nya busslinjer, vändzon, nytt torg mm.
Ombyggnad av gator i Arlöv
Ombyggnad av befintlig gatumark på Lillevångsgatan, Lundavägen och Svenshögsvägen i Arlöv. Objektet avser rivning av befintlig gatumark, grönytor. Ny markanläggning med gator, gång- och cykelväg, anslutningar till sidogator samt rondell vid Lundavägen och Svenshögsvägen. Bullermur ska byggas som avskiljer gata mot GC-väg och grönytor vid villakvarteren. Rivning av befintlig belysning och montering av ny belysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ändrad användning av flerbostadshus.
Renovering av yttertak på flerfamiljshus i Arlöv i Burlövs kommun
Avser renovering av yttertak på flerfamiljshus i Arlöv.
Ombyggnad av industrihus i Burlöv
Avser ändrad användning av annan byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).