Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- eller tillbyggnad av kulturhus m.m. i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av kulturhus med bibliotek och utställningslokaler. Det omfattar ombyggnad av befintlig byggnad mot Köpmansgatan med två̊ våningar och vind samt en mindre källaryta. Befintliga byggnadsdelar mot norr (gården) rivs. Nya lokaler för biblioteket byggs i en större tillbyggnad på̊ entréplanet och en trappa upp med ytor för utställningar och två̊ uteplatser/terrasser samt i tre våningar i hörnet av Köpmansgatan/Vasagatan. Projektet omfattar totalt cirka 2.300 kvm BTA.
Till- och ombyggnad av skola i Höganäs
Projektet avser tillbyggnad av en tvåplansbyggnad med personalutrymmen och teknikutrymmen på vinden. Yta: ca 1700 m2 tillbyggnad. Den nya byggnaden ansluter till befintligt hus med en ny länk i två plan. Avser även om- och tillbyggnad av matsal och skolkök. I projektet ingår även rivning av vissa delar i den befintliga byggnaden. Avser även anpassning av friliggande skyddsrum till fritidshem samt bild-sal och ombyggnad för elevhälsa i friliggande byggnad.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig hälsovårdscentral. Omfattar 550 m2 tillbyggnad samt mindre ombyggnation. Avser mark- och husbyggnadsarbeten inklusive installationsarbeten.
Till- och ombyggnad av tryckstegringsstation Gunnestorp, Höganäs kommun
Avser till- och ombyggnad av befintlig mätkammare till tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring och leverans av dricksvatten till Höganäs-, Ängelholm- och Båstad kommun. Omfattar även tillbyggnad och ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Sluttäckning deponi i Höganäs, etapp 1C
Projektet avser sluttäckning av deponi, etapp 1C. Sluttäckningen omfattar ca 17 600 kvm och sluttäckningskonstruktionen består av tätduk av PE, dräneringsmatta och skyddsskikt (ca 1,7 m).
Fönsterbyte på flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Renovering av vattentorn i Höganäs
Avser renovering av vattentornet vid Lerberget.
Vägarbeten i Höganäs
Projektet avser att anlägga vi ramper i korsningen mellan Decauvillegatan/Rågångsgatan. Hela korsningen kommer att höjas upp för att öka säkerheten på platsen. I projektet ingår även asfalteringsarbeten.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten delar av Långarödsvägen,
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Nabbavägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Ljungvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Lupingatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Strandgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brännerigatan.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Turistvägen 5,7.
Vägarbeten i Höganäs
Projektet avser att upphöja två övergångsställena på Långarödsvägen/Pumpgatan för att öka säkerheten på platsen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).