Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Höganäs
Avser in- och utvändig renovering av flerbostadshus med 175 lägenheter. Renoveringen omfattar bl.a Omläggning av tak Nödvändig renovering av fasader inkl nya fönster och dörrar. Stamrenovering inkl nya badrum. Nytt eller uppgradering av bef ventilationssystem. Tilläggsisolering av vindar. Nödvändig enovering av elanläggning. Renovering av tvättstugor och källarutrymmen. Upprustning av utemiljö inkl komplementbyggnader. yta: 9800 boa.
Ombyggnad av affär till lokaler och bostäder i Höganäs
Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation inom planområdet och samtidigt pröva lämpligheten för en utveckling av fastigheten. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och lokaler samt säkerhetsställa att utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet bevaras.
Utbyggnad av vårdcentral i Höganäs
Planer finns för utbyggnation av hälsocentral i Höganäs.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av allmän platsmark. Storgatan byggs om för att bli mer tillgänglig och trafiksäker. Etapp 3 är mellan Långarödsvägen och ner på Strandgatan. I projektet ingår även en fontänanläggning med tillhörande markarbeten med byggplats vid Himmelsfärdskyrkan. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Sluttäckning deponi i Höganäs, etapp 1 B
Projektet avser sluttäckning deponi. Sluttäckningen omfattar ca 31000 kvm. Nytt ledningsnät för dag- och lakvatten ingår samt en ny väg av återvunnet material. Etapp 1 C kan komma att utföras som option och omfattar sluttäckning på terrasserad/avjämnad yta ca 19000 kvm.
Upprustning av gångtunnlar i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser förstärkningsarbeten av gata.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2022. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av g/c-väg i Viken, Höganäs
Avser åtgärder av gång- och cykelväg.
Åtgärder av g/c-väg i Höganäs
Avser åtgärder av befintlig g/c-väg.
Rivning av pumpstation i Höganäs
Ansökan om rivning av den gamla pumpstationsbyggnaden.
Tillbyggnad av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Höganäs
Tillbyggnad av radhus med uterum.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2022.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av gata i Höganäs
Avser åtgärder av plattor vid Olof Palmes gata i Höganäs
Åtgärder av gata i Höganäs
Avser åtgärder av plattor, övergångsställen samt asfaltering av gata.
Underhållsarbeten i flerbostadshus i Höganäs
Planer finns för åtgärder av balkongdörrar, dörrar, solskydd, persienner samt nya laddstolpar.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten för Snårvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten för Storgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brandstorpsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Lilla vägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Ljungvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Lupingatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Nabbavägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid OD Krooks gata 30-39
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stenbacksgatan 25-31.
Ledningsarbeten i Höganäs
Avser ledningsarbeten vid Björkvägen/Tallgatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.