Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Höganäs
Avser in- och utvändig renovering av flerbostadshus med 175 lägenheter. Renoveringen omfattar bl.a Omläggning av tak Nödvändig renovering av fasader inkl nya fönster och dörrar. Stamrenovering inkl nya badrum. Nytt eller uppgradering av bef ventilationssystem. Tilläggsisolering av vindar. Nödvändig enovering av elanläggning. Renovering av tvättstugor och källarutrymmen. Upprustning av utemiljö inkl komplementbyggnader. yta: 9800 boa.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av allmän platsmark. Storgatan byggs om för att bli mer tillgänglig och trafiksäker. Etapp 3 är mellan Långarödsvägen och ner på Strandgatan. vara klar Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av Höganäs energis kontor i Höganäs.
Ramavtal avseende utförandeentreprenader i Höganäs fjärrvärmenät, Höganäs Energi AB
Ramavtal gällande utförandeentreprenader i Höganäs fjärrvärmenät. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Byte av varmvattenberedare i parhus i Höganäs
Projektet avser byte av varmvattenberedare i 22 st parhuslägenheter.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Va-arbeten i Brunnby, Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningsnätet.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Farhultsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Köpmansgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.