Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt norra Skåne
Avser 1 beläggningsgrupp i norra Skåne; DNS 2101 Varm huvuddel 1, 2, 3 och option.
Utveckling av Stadsparken i Ängelholm
Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet avser utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra storgatan
Signalarbeten längs järnväg Ängelholm-Maria
Gränssnitt mellan driftplats Ängelholm(stlv 95) och Kattarp(stlv 95) samt mellan driftplats Maria (stlv 95) och Helsingborgs ställverk (stlv 65).
Utbyggnad av handels-/kontorslokaler och bostäder i Ängelholm
Planer finns att utveckla området kring den nya stationen till en varierad blandstad och med handel, kontor, lager, industri och hantverk.
Projektering och utredning VA ledningsnät 2021 - Tekniska konsulter
Omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster förprojektering och utredning inom VA ledningsnät.
Renovering och ombyggnad av pumpstation, Ängelholm
Renovering och ombyggnad av spillvattenpumpstation.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 2
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Ombyggnad Sydvattens tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser ombyggnad av mätkammaren till en tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring för leverans av dricksvatten till Båstad kommun. Arbetet omfattar även ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ramavtal Ljudmätning , Äneglholm.
Upphandling av konsult för ljudmätning. Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad av bränslemottagning i Ängelholm
Ombyggnad bränslemottagning av Åkerslundsverket.
Ombyggnad av mark, Ängelholm
Ansökan om bygglov av annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Avser en ändrad användning i affärsverksamhet.
Rivning av flerbostadshus i Ängelholm
Avser rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av industriverksamhet 3x25 kvm
Ombyggnad av grupphus i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om inredning av ytterligare bostad i 4 enbostadshus Stickspaden 4,3,2,5.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning industriverksamhet.
Ombyggnad av konferenscentrum i Ängelholm
Anmälan om brandskyddet i byggnaden ändras hotell/konferensanläggning.
Ombyggnad av skola i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av mark, Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av anläggning/anordning.
Ombyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i skolverksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Tllbyggnad av industriverksamhet samt rivning
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av kiosk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt rivning samt nybyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om installation av ny eldstad/skorsten flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning i affärsverksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Attefallsåtgärd - Anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av soprum i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av soprum (nedbrunnet).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.