Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Projektet avser ca 300 fönsterbyten och yttertakrenovering.
Utveckling av Stadsparken i Ängelholm
Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet avser utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra storgatan
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser ombyggnation, renovering och anpassning till förskola.
Rivning av förskola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av park i Ängelholm
Avser en nya dragning av Klippanvägens förlängning kommer det stråk som går vid växthustomten att trafikeras. Etapp 1 2062056. Dragning av förlängning
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad av flerbostadshus
Tillbyggnad av flygterminal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av verksamhetsbyggnad (flygplats) .
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Avser tillbyggnad av skolverksamhet. Entreprenaden omfattar i stora drag: Tillbyggnad av 3 skolsalar med tillhörande grupprum och en styck toalettgrupp Ombyggnad av två stycken befintliga skolsalar samt anslutande utrymmen Om dragning av fibermatning Skyddande av byggnader som inte ingår i entreprenaden men som ansluter till denna. Anläggning och anpassning av ny utemiljö
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp dagvatten.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Ängelholm
Planerat projekt inom en 10- års period.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad av flerbostadshus
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samt nybyggnad.
Utbyte av hissar, Ängelholm
Omfattar en totalentreprenad för utbyte av två hissar i en hyresrättsfastighet
Tillbyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad samt rivning
Tillbyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad till kontor i Ängelholm
Projektet avser rivning, fasadändring samt invändig ändring till kontorsverksamhet .
Ombyggnad av park i Ängelholm
Avser en nya dragning av Klippanvägens förlängning kommer det stråk som går vid växthustomten att trafikeras. Etapp 2 2229608 - kommer bli en trädgårdpark på växthustomten.
Rivning av kyrka i Ängelholm
Avser rivning av skorsten på kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Tillbyggnad av industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Fasadändring av industriverksamhet.
Tillbyggnad av lager i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad länka ihop tänkt lagerbyggnad med befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Avser fasadändring av industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ängelholm
Fasadändring och ändrad användning affärsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ändras användning i flerbostadshus i lägenhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).