Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
väglängd ca 1311 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Lokalanpassning på sjukhus i Ängeholm
Avser anpassning av befintliga lokaler för dialysavdelningen i byggnad 03 och 04 samt anpassa och uppdatera sina nuvarande lokaler i byggnad 07 på Ängelholms sjukhus. Yta ca 1700 m2.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Ängelholm
I befintligt gruppboende om fem boendelägenheter samt personalutrymme ska en sjätte boendelägenhet tillskapas och personalutrymmen utökas genom tillbyggnad. Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad innefattar bl a ny ventilation, installation av sprinkleranläggning och ytskiktsrenoveringar.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Ängelholm
I befintligt gruppboende om fem boendelägenheter samt personalutrymme ska en sjätte boendelägenhet tillskapas och personalutrymmen utökas genom tillbyggnad. Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad innefattar bl a ny ventilation, installation av sprinkleranläggning och ytskiktsrenoveringar.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ändrad planlösning för kontor och omklädningsrum, samt byte av ca 25st fönster på siken 10.
Ombyggnad av vind i Ängelholm
Avser inredning av vind i flerbostadshus (två lägenheter) samt stambyte.
Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Avser inredning av vind som möjliggör utökning med 9 st nya lägenheter.
Ombyggnad av park i Ängelholm
Avser en nya dragning av Klippanvägens förlängning kommer det stråk som går vid växthustomten att trafikeras. Etapp 2 2229608 - kommer bli en trädgårdpark på växthustomten.
Utvändigt underhåll av kontor i Ängelholm
Fasadändring för några takfönster.
Modernisering av hissar i flerbostadshus, Ängelholm
Upphandlingen omfattar en totalentreprenad för modernisering av två hissar i en hyresrättsfastighet.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i industriverksamhet, ändrad ventilation, till snabbmats/takeaway.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning samt ventilation.
Nybyggnad av brandtrappa på kronohäktet i Ängelholm
Avser nybyggnad av en utvändig brandtrappa på andra våningen på kulturhuset kronohäktet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring på industriverksamhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).