Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Projektet avser på- och tillbyggnad av 40-tal bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan samt underjordiskt garage. Avser 1 sammanbyggd huskropp i 3-5 plan.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 10 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 års period. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av handels-/kontorslokaler och bostäder i Ängelholm
Planer finns att utveckla området kring den nya stationen till en varierad blandstad och med handel, kontor, lager, industri och hantverk.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 2
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm
Avser VA-sanering i Södra Strövelstorp, Ängelholms kommun.
Ombyggnad Sydvattens tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser ombyggnad av mätkammaren till en tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring för leverans av dricksvatten till Båstad kommun. Arbetet omfattar även ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Kommunen planerar att förlänga Järnvägsgatan med en annan sträckning än i dagsläget samt att bygga ett parkeringshus i anslutning till Järnvägen.
Ny- och ombyggnad av gång och cykelvägar i Ängelholm
Planer för sammanhängande anslutning för gång och cykelvägar vid stationsområdet, det ska utforma området vid stationen för att passa gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Ängelholm
Planerat projekt inom en 10- års period.
Rivning av vårdboende i Ängelholm
Rivning av en huvudbyggnad (f.d. äldreboende) samt två mindre byggnader (miljöstation/förråd).
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av lagerbyggnad till kontor.
Ombyggnad av torget i Ängelholm
Planer finns för uppfräschning av området.
Ombyggnad av sjukhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inre och yttre ändring av del av lasarettsbyggnad, byggnad 07.
Signalarbeten längs järnväg Ängelholm-Maria
Gränssnitt mellan driftplats Ängelholm(stlv 95) och Kattarp(stlv 95) samt mellan driftplats Maria (stlv 95) och Helsingborgs ställverk (stlv 65).
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsverksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
ombyggnad av kommunalt vatten- och avlopp.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av skolbyggnad
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i kontorsverksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring idrotts- o föreningsverksamhet.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Avser fasadändring samt ändrad användning gällande affärsverksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Rivning av restaurang i Ängelholm
Rivning av restaurangverksamhet.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Ängelholm
Anmälan om installation eller väsentlig ändring av ventilation komplementbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i affärsverksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.