Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Projektet avser på- och tillbyggnad av 40-tal bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan samt underjordiskt garage. Avser 1 sammanbyggd huskropp i 3-5 plan.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Utbyggnad av handels-/kontorslokaler och bostäder i Ängelholm
Planer finns att utveckla området kring den nya stationen till en varierad blandstad och med handel, kontor, lager, industri och hantverk.
Projektering och utredning VA ledningsnät 2021 - Tekniska konsulter
Omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster förprojektering och utredning inom VA ledningsnät.
Renovering och ombyggnad av pumpstation, Ängelholm
Renovering och ombyggnad av spillvattenpumpstation.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Ombyggnad till kontor m.m i centrala Munka Ljungby
Planer finns för ombyggnad av församlingshem till bostads- och centrum ändamål, kontor, vård och olika typer av tillfällig vistel.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Kommunen planerar att förlänga Järnvägsgatan med en annan sträckning än i dagsläget samt att bygga ett parkeringshus i anslutning till Järnvägen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Underhåll av broar i Ängelholm
Avser underhållarbete av broar i Ängelholm.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser byte av va-ledningar i Ängelholm.
Ramavtal Ljudmätning , Äneglholm.
Upphandling av konsult för ljudmätning. Möjlighet till förläning 1+1
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad till bostäder i Rössjöfors Munka Ljungby
Avvaktar beslut. Bygglovsansökan skall inlämnas. Planer finns för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 lägenheter.
Ombyggnad av bränslemottagning i Ängelholm
Ombyggnad bränslemottagning av Åkerslundsverket.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats vid Magnarps skola
Ny gc-väg mellan busshållplats, skola och bostadsområde ingår.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning idrotts- o föreningsverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser förhandsbesked gällande ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av industriverksamhet 3x25 kvm
Rivning av flerbostadshus i Ängelholm
Avser rivning av flerbostadshus.
Ramavtal avseende kontrollansvarig, Ängelholm
Avser upphandlande myndighets behov av konsulttjänster för område Byggadmin kontrollansvarig konsult för utförande av uppdrag av varierande storlek.
Ombyggnad av bilverkstad i Ängelholm
Avser ändring av befintlig verksamhetslokal till mindre bilverkstad-tvätt och däckbyte.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Tllbyggnad av industriverksamhet samt rivning
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark.
Rivning av förråd i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Rivning av soprum i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av soprum (nedbrunnet).
Rivning av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av återvinningsstation.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad och rivning av del av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med två moduler med dusch/wc till ängelholms föreningshamn.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i enbostadshus.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.