Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats vid Magnarps skola
Ny gc-väg mellan busshållplats, skola och bostadsområde ingår.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till bostäder i Rössjöfors Munka Ljungby
Planer finns för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Munka Ljungby
Avser takomläggning, fönsterbyte och ytterdörrsbyte på flerbostadshus samt tvättstugor.
Rivning av kontor i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av kontorsverksamhet.
Reparation av stormskador på fastighet i Ängelholm
Avser att återställa stormskadat tak, plank m.m på Plastfabriken.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp
Rivning av industrihus i Ängelholm
Projektet avser rivning av annan tak över besinpumpar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ändring av byggnadens planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ändring av byggnadens planlösning flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Ängelholm
Avser fasadändring samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring affärsverksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring av industriverksamhet.
Rivning av restaurang, Ängelholm
Avser rivning av anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ändring av byggnadens planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Ombyggnad av anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde.
Aktivitetsbaserat kontor i Ängelholm
Planer finns för aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. De två objekten är belägna på Laxgatan och Importgatan i Ängelholm.
Ombyggnad av radhus i Ängelholm
Avser en ändring av bärande delar gruppbyggda småhus/radhus.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning affärsverksamhet.
Inglasning av balkoger på flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för inglasning av balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).