Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Ombyggnad av väg 108 Staffanstorp-Lund som breddas till 2+2 körfält med mittseparering. Ny busshållplats, gc-port, 650 m ny gc-väg, bullerskydd och dagvattenmagasin. Ny bro över Dynnbäcken med faunapassage och friluftsstråk. Förstärkningsåtgärder vid Vesums mosse.
Ombyggnad av restaurang i Staffanstorp
Ändrad användning från bostad till restaurangverksamhet samt installation av eldstad.
Rivning delar av industrihus, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser rivning av delar av gamla Fabriken samt sanering av mark inför ny bebyggelse i området Sockerstan, del av Brågarp 6:1, Staffanstorp. Området är ca 35 000 kvm
Upprustning av busshållplatser i Staffanstorp, etapp 2
Avser upprustning av befintliga busshållplatser Tingsvägen och Storgatan utmed Malmövägen i Staffanstorps kommun. Entreprenaden innehåller arbete kopplat till mark, belysning och VA.
Tillbyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser en ombyggnad och ändrad användning av industrihus.
Utvändigt underhåll av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för målning av fasad.
Tillbyggnad av kontor i Staffanstorp
Omfattar fasadändring, samt nytt kontor i fastigheten.
Tillbyggnad av lager i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av ny lagerhall.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Staffanstorp
Avser en utbyggnad av snickeriverkstad.
Ombyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser ändring av planlösning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).