Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av handelslokaler
Avser ombyggnad av handelslokaler, BTA ca 14OO kvm.
Ombyggnad av väg i Kristianstad E1-E2
Projektet avser ombyggnad av Långebrogatan ca 900 meter, plantering av träd, ny belysning och visst ledningsarbete.
Ombyggnad av flerbostadshus i centrala Kristianstad
Avser ändrad användning från kontor till 12 st bostadslägenheter. BTA ca 1000 kvm.
Ombyggnad för Barn- och Vuxenhabiliteringen, Kristianstad
Utförandeentreprenad; Bef. lokaler på plan 11 och 13 som tidigare inrymt tandvård och kontor byggs om till lokaler för Habiliteringen. Barn- och vuxenhabiliteringen kommer att ligga i fd Tandvårshuset, plan 11 och 13.
Mark och omläggningsarbeten inför nya bostäder i Kristianstad
Avser förberedande arbeten så som rivning av sjukvårdsbyggnader, omläggning av installationer i mark m.m inför nybyggnad av flerbostadshus inom kv Lasarettet 5, Östermalms Park i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Om- och nybyggnad av kontor och garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage och ombyggnad av kontor (15st)
Rivning av byggnad, ledningar etc Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad med flera olika typer av huskroppar som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, nätstängsel, buskar & träd, stensättningar och dylikt.
Ramavtal avseende för el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm, AB Kristianstadsbyggen
Ramavtal avseende el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm för AB Kristianstadsbyggen. Avtalstid 1 år med möjligh Områden avser även gällande: Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Innerstaden) 1. Bemt AB 2. Midroc Electro AB 3. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Norra) 1. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB 2. Bemt AB 3. Midroc Electro AB Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Södra) 1. Midroc Electro AB 2. Bemt AB 3. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB Avtalsområde 2 (Delområde 2) 1. Bravida Sverige AB 2. Levins Elektriska AB Avtalsområde 3 (Delområde 3) 1. Skyddat i Norden AB 2. Levins Elektriska AB et till 1 +1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Marklov för gatuarbete- breddning av långebrogatan samt av cirkulationsplatser.
Rivning av fastigheter i Kristianstads kommun
Avser rivning av boningshus och komplementbyggnader på fastigheterna: Degeberga 13:28 och Tollarp 2:9 i Kristianstad.
Ombyggnad av skola i Degeberga Kristianstad
Avser fasadrenovering med fönsterbyte av degeberga skolan
Ombyggnad av kontorshus , Kristianstad
Projektet avser i stora drag ombyggnation av våning 2, ny ventilation och belysning på våning 3 samt ny utvändig hiss som betjänar samtliga…
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med ca 560 kvm.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas. Byggnaden är en “garagebyggnad”. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, staket, brunnar och dylikt.
Ombyggnad av Vilans idrottsplats samt förskola i Kristianstad
Projektet avser Vilans idrottsplats (IP) och Svalans förskola (FSK) Fasadrenovering och målning (IP), mindre takmålning (FSK).
Ramavtal avseende driftpartner, Kristianstad
Avser ramavtal avseende driftpartner. Möjlighet till förlängning 1+1
Ramavtal avseende konsulttrafik trafik, Kristianstad
Konsulttjänster Trafik. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad och ändrad användning av restaurang och spa.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurangbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av garage i Kristianstad
Rivning av garage under marknivå.
Tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Tillbyggnad av lager i bilhall.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för ombyggnation utav balkonger och fasad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kristianstad
Ombyggnad till gymnasieskola.
Upprustning och utveckling av lekplats, Kristianstad
Avser upprustning och utveckling av lekplatser
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Anmälan ändring av bärande konstruktioner i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av industribyggnad samt ny indelning av kontor.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kristianstad
Ändrad användning av butikslokal till gymnasieskola.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kristianstad
Ändrad användning av lokal till livsmedelsbutik samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning i enbostadshus - återställning av bostad som använts som lokal till växtförädlingsforskning.
Ombyggnad av butik i Kristianstad
Ändrad användning av butiklokal.
Rivning av ekonomibyggnad i Kristianstad
Anmälan för rivning av ekonomibyggnad utanför detaljplan.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av växthus i Kristianstad
Tillbyggnad av växthus.
Tillbyggnad av mur i Kristianstad
Tillbyggnad av befintlig skyddsmur.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning utanför detaljplan - enbostadshus samt garage och förråd.
Ramavtal avseende service av belysningsanläggningar i Kristianstads kommun
Ramavtal avseende drift- underhålls- och reparationsarbeten, felavhjälpning (ca 26 000 ljuspunkter) samt ombyggnads- och utbyggnadsarbeten av den offentliga belysningen inom Kristianstads kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.