Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av centrala reningsverket i Kristianstad
Avser intagningspumpstationer till centrala reningsverket i Kristianstad. Adress: Ringvägen 22
Ombyggnad till ny grundskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av gymnasieskola till grundskola för totalt 475-500 elever i centrala Kristianstad.
Nybyggnad av LSS-gruppboende (autism) i Åhus.
Avser nybyggnad av LSS-boende för autism i Åhus, 6 stycken platser.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-602-1, 11-67-1, 12-500-1 mfl.
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Avser option från projektnummer 2028779. Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare.  Option 2: Ingelstadsgatan 2-24, 84 stycken lägenheter Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Åhus, Kristianstads kommun
Avser ombyggnation av planlösning, nya ytskikt och anpassningar och komplettering av tekniska installationer och en mindre tillbyggnad. Ombyggnadsyta: Ca 610 kvm. Tillbyggnadsyta: Ca 64 kvm.
Ombyggnad av museum i Kristianstad
Objektet är en gammal byggnad belägen i centrala Kristianstad på Östra Storgatan 27. Byggnaden används idag som museum samt restaurang. Projektet avser installation av en ny större varuhiss.
Ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Ombyggnad av affärslokal - fd sportringen.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser en tillbyggnad för att öka tillgängligheten för skolan som kommer att byggas ihop med förskolan. BTA ca 190 kvm. I samband med detta kommer förskolans utemiljö att utökas och anpassas med skolans utemiljö.
Utvändigt underhåll av förskola i Kristianstad
Avser avser tak- och fasadrenovering på Dahlgårdens FSK och Köpinge SK. Objekten är belägna intill varandra i Gärds Köpinge, Kristianstads kommun.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Kristianstad
Avser takbyte och fasadrenovering.
Tak- och fasadrenovering på Tollarps skola i Kristianstads kommun
Avser tak- och fasad renovering på skola.
Takrenovering Östra kommunhuset i Kristianstad, Etapp 2
Projektet avser takrenovering av Östra kommunhuset på byggnad E-G. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av solceller på Fd Tandvårdshuset i Kristianstad
Avser installation av solcellsanläggning på fd Tandvårdshuset. Byggnaden är beläget strax utanför sjukhusområdet i Kristianstad.
Rivning av byggnader i Kristianstad
Avser rivning av 5 st byggnader A,B,C och D på fastigheten Färgaren 1 och en förrådsbyggnad på fastigheten Åhus 42:258 i Kristianstad. Omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt. Objektets lägen: •Fastigheten Färgaren 1 med adress Bomgatan 10 i Kristianstad. •Fastigheten Åhus 42:258 med adress Yngsjövägen 4B
Utvändigt underhåll på fastighet i Kristianstad
Avser takrenovering på Åsums Fure By 15 lågdelen (matsalen) i Kristianstad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Tak- och fasadrenovering vid Björkvallens IP i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering av byggnad A vid Björkvallens IP.
Utvändigt underhåll av skola, Kristianstad
Projektet avser Fjälkinge skolas IH samt Kulladals FSK, Tak- och fasadrenovering.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering på Everöds skola By B och D i Kristianstads kommun. Upphandlas tillsammans med Projekt ID 2079045.
Underhållsarbeten av förskola i Åhus
Avser fasadrenovering på Fyrens förksola i Åhus, Kristianstads kommun. Upphandlas tillsammans med Projekt ID 2079032.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - balkonginglasning på Hötjugan 1, Pilbågen 1 och Geten 4.
Ombyggnad av idrottshall i Kristianstad
Avser ombyggnad av industribyggnad till sporthall.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skola.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 19 vid Vinnö
Förbättring och tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av bowlinghall i Kristianstad
Tillbyggnad av bowlinghall med boulehall, ett uterum som kommer vara en vinterträdgård.
Utvändigt underhåll av Tollarps bad och SK i Tollarp
Avser fasadrenovering på Tollarps bad och SK.
Utvändigt underhåll på skola mf.l i Kristianstads kommun
Avser fönster- och fasadrenovering på Spängerskolan, by E och G. Detta är ett delprojekt och ingår i projekt ID 2120372, 2120374, 2120376, 2120388.
Utvändigt underhåll av sporthall i Tollarp
Avser fasadrenovering på Tollarps Sporthall.
Utvändigt underhåll av Tollarps dagcentral i Tollarp
Avser fasadrenovering på Tollarps dagcentral.
Utvändigt underhåll på förskola mf.l i Kristianstads kommun
Avser fönster- och fasadrenovering på Smultonställets förskola, By A. Detta är ett delprojekt och ingår i projekt ID 2120356, 2120372, 2120376
Utvändigt underhåll vid utomhusbad mf.l i Kristianstads kommun
Avser fönster- och fasadrenovering på Arkelstorps bad, By A och C. Detta är ett delprojekt och ingår i projekt ID 2120356, 2120374, 2120376
Utvändigt underhåll på skola mf.l i Kristianstads kommun
Avser fönster- och fasadrenovering på Fröknegårdsskolan, By C. Detta är ett delprojekt och ingår i projekt ID 2120356, 2120372, 2120374, 2120388.
Utvändigt underhåll på skola mf.l i Kristianstads kommun
Avser fönster- och fasadrenovering på Norretullskolan, By A. Detta är ett delprojekt och ingår i projekt ID 2120356, 2120372, 2120374, 2120376.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
Ombyggnation samt fasadändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Bärighetsutredning av broar i Region Syd, paket C
Bärighetsutredning av 7 broar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).