Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Ombyggnad av centrala reningsverket i Kristianstad
Avser intagningspumpstationer till centrala reningsverket i Kristianstad. Adress: Ringvägen 22
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 2
Avser ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad. Projektet består totalt av 9 st 3-vånings flerbostadshus och ombyggnaden av fastigheterna kommer att delas upp i 3 etapper. Uppdraget omfattar bl.a. byte av tak, rivning av skorstenar, uppförande av nya fläktrum, relining alternativt nydragning av avloppssystem inom källarplan, nya anslutningar för dränering i mark och installation av nytt passage- och porttelefonsystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 3
Avser ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad. Projektet består totalt av 9 st 3-vånings flerbostadshus och ombyggnaden av fastigheterna kommer att delas upp i 3 etapper. Uppdraget omfattar bl.a. byte av tak, rivning av skorstenar, uppförande av nya fläktrum, relining alternativt nydragning av avloppssystem inom källarplan, nya anslutningar för dränering i mark och installation av nytt passage- och porttelefonsystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 1
Avser ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad. Projektet består totalt av 9 st 3-vånings flerbostadshus och ombyggnaden av fastigheterna kommer att delas upp i 3 st etapper. Uppdraget omfattar bl.a. byte av tak, rivning av skorstenar, uppförande av nya fläktrum, relining alternativt nydragning av avloppssystem inom källarplan, nya anslutningar för dränering i mark och installation av nytt passage- och porttelefonsystem.
Rivning av äldreboende i Tollarp, Kristianstad kommun
Avser rivning av befintligt vård- och omsorgsboende , Almgården. Nybyggnationen: 1553993
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 10 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus på Brottaren 1.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-602-1, 11-67-1, 12-500-1 mfl.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 8 lägenheter i flerbostadshus på Atleten 6 samt på Atleten 7.
Tillbyggnad av verksamheter, Kristianstad
Planen är att utveckla området med fler centrumanknutna verksamheter. Samtidigt ska verksamheter med viss begränsad omgivningspåverkan, t.ex. lager, tillverkning och verkstad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola.
Rivning av fastigheter i Kristianstads kommun
Avser rivning av boningshus och komplementbyggnader på fastigheterna: Degeberga 13:28 och Tollarp 2:9 i Kristianstad.
Ramavtal avseende kolkälla till Centrala avloppsreningsverket i Kristianstad
Ramavtal avseende en pumpbar icke EX-klassad extern kolkälla till Kristianstad kommuns centrala avloppsreningsverk som en del i deras kvävereningsprocess. Avtalstid 2021-08-01 - 2022-07-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av brandstation i Kristianstad
Tillbyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurangbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kristianstad
Ändrad avnändning livsmedelsbutik.
Ombyggnad av vårdcentral i Kristianstad
Ändrad användning från lokal till vårdcentral.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med lager mm.
Ombyggnad av cafeteria i Kristianstad
Ändrad användning från butik till café.
Rivning av bensinstation i Kristianstad
Rivning av bensinstation.
Rivning och anläggande av lekplats mm, Kristianstad
Avser rivning av en befintlig lekplats och anläggande av ny lekplats på annan plats. Samt anläggande av upphöjt övergångsställe och gc-väg. Kommunen tillhandahåller lekredskap och växter.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning i flerbostadshus - från kontor till bostad.
Rivning av byggnader i Åhus
Avser rivning av 2st byggnader, byggnad 1 (bostadshus) och byggnad 2 (förråd/garage).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.