Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt produktionskök på centralsjukhuset, Kristianstad
Nytt produktionskök och restaurang. Byggnaden kommer renoveras helt invändigt samt nya ytskikt men även två st tillbyggnader i form av ett gasförråd samt en nätstation. Även ett nytt fläktrum ska uppföras på taket. Anläggningsnummer: 1195
Ombyggnad av hissar i Kristianstad
Omfattar ombyggnation av 25 hissar. Upphandlingen är uppdelad i sju avtalsområden.
Om- och tillbyggnad av vård- och omsorgboende i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnation av storkök och personalutrymme och omfattar: -Tillbyggnad av personalutrymme inkl. passage. -Ombyggnation i befintligt personalutrymme. Befintligt utrymme skall delvis rivas/demontera. Nya omklädningsrum och toaletter byggs i befintligt utrymme. -Nytt storkök -Befintligt storkök skall rivas/demonteras och byggas om till nytt personalutrymme för storkökspersonal.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ledningsförnyelse VA i Kulltorp, Kristianstad
Avser Ledningsförnyelse VA. Sträckan Myrvägen ska prioriteras att utföras så snart som möjligt.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler med 2000 kvm så att byggnaden kommer bli 13000 kvm totalt. Fjälkinge Kristianstad.
Om- och tillbyggnad av kyrka i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kyrka i Kristianstad.
Renovering och ombyggnad av verksamhetsbyggnad i Kristianstad
Avser anpassningar och renoveringar i befintliga lokaler för daglig verksamhet som städar och tvättar kommunen bilar. Arbetena omfattar bland annat nytt tak, nya fönster och dörrar, nya tekniska installationer samt ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av anstalt i Kristianstad
Tre tillbyggnader med förråd och utvändig ändring av huvudbyggnad avseende förbättring av utrymningsvägar.
Utbyte av kallvattenrör på Centralsjukhuset i Kristianstad, Etapp 3 – 11
Avser utbyte av kallvattenrör. Ett system för lågdelen och ett trycksatt system för högdelen. Båda kallvattensystemen ska bytas ut i sin helhet. Provisoriskt system för försörjning ska installeras under ombyggnadstiden. Nya flödesmätare installeras på huvudledningar i undercentral. Entreprenaden omfattar etapp 3 till etapp 11.
Ombyggnad av pumpstation i Kristianstad
Ombyggnad av pumpstation som är en kombinationssystem för spillvatten och dagvatten i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdbostad i Kristianstad
Tillbyggnad av vårdboende.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av gammal verkstad till fem bostadslägenheter. Ombyggnaden kommer att resultera i 2 lägenheter och tillbyggnaden resulterar i 3 bostäder .
Rivning av kontor i Kristianstad
Rivning av kontor/affärslokaler på Konditorn 8 samt rivning av flerbostadshus, kontors- och industrilokaler på Svetsaren 1.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning från lagerbyggnad till kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Om - och tillbyggnad av industribyggnad.
Takbyte samt installation av solceller på Tollarps skola i Kristianstads kommun
Avser takbyte på Tollarps skola by A, samt samordning av installation av solceller.
Underhållsarbeten på Näsby, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Krinova byggnad 130, 201 och 202 på Näsby, Kristianstads kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av två befintliga lokaler (fd Isola respektive Söderlivs) till 4 st lägenheter inom Kv. Pontonen 2, Kristianstad kommun.
Rivning av industrifastighet i Kristianstad
Projektet avser rivning av en industribyggnad/butiks- och lagerlokal, förråd, plåtskjul inklusive sakvaror och inredning samt staket runt byggnaden.
Rivning av byggnader vid skola i Kristianstad
Rivning av 2 byggnader samt återställning, totalt ca 1700 m2, gränsande till en skola i drift.
Utvändigt underhåll av skola i Degeberga, Kristianstad
Avser takrenovering och fönsterbyte på Degeberga skola By A, B och C i Kristianstad.
Utvändigt underhåll på skola i Vittskövle, Kristianstads kommun
Avser takrenovering och målning på Vittskövle skola By A.
Rivning av badhus i Kristianstad
Avser rivning av badhuset Tivolibadet i Kristianstad.
Utvändigt underhåll på skola i Önnestad, Kristianstads kommun
Avser fönsterbyte på Önnestads skola, By A.
Underhållsarbeten på förskolor/skola i Kristianstad
Avser underhållsarbete fasad-/målningsarbeten på Öllsjö förskola, Öllsjögårds förskola och Näsby skola i Kristianstads kommun.
Solkraftsinstallation på förskola i Kristianstads kommun
Avser installation av solkraft för elproduktion (s.k solceller) på Diamantens förskola i Tollarp.
Utvändigt underhåll på fastigheter i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på fastigheter i Kristianstad. Objektets läge : Lokalradion (hörnhuset), Gasverksgatan 2 Gasmästarebostaden, V Storgatan 89 Orangeriet och WC, Tivoliparken Fyrkappan, Norretullsvägen 1
Utvändigt underhåll på skolor i Kristianstads kommun
Avser fasadrenovering på Everöds skola samt Slättängens och Tallbackens förskola. Objekten läget: Slättängens förskola, Jacobs väg 38, 291 60 Kristianstad Tallbackens förskola Folkvandringen 4, 291 65 Kristianstad Everöds skola By C, Stora vägen 61-63, 297 72 Everöd
Ramavtal avseende service, reparation och reservdelar för underhåll av UV-aggregat, Kristianstads kommun
Ramavtal avseende service, reparation och reservdelar för underhåll av UV-aggregat. Avtalstid 2024-02-01 - 2026-01-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utvändigt underhåll på skola i Yngsjö, Kristianstads kommun
Avser fönsterbyte, fönsterrenovering m.m på Yngsjö skola byggnad A och B.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändigt ändring av fasad.
Utvändigt underhåll på fastighet i Kristianstad
Avser takrenovering på Åsums Fure By 15 lågdelen (matsalen) i Kristianstad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad med kontor på industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser ändrad användning del av butikslokal till kontor.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad.
Rivning av villa och verkstad i Arkelstorp
Rivningsobjektet är en villa med verkstad/maskinhall samt en enklare förrådsbyggnad.
Byte av dörrar och fönster på skola och förskola i Åhus
Objektet avser dörr- och fönsterbyte på Villa FSK och Villaskolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändig ändring (byte av fasadpartier/skjutdörrar)

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).