Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av varuhus i Kristianstad
Avser utbyggnad av varuhuset Biltema i Kristianstad. De kommer bygga ut från 5200 kvm till 9700 kvm. Utbyggnaden görs i två etapper.
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast sommar 2021.
Ombyggnad av handelslokaler
Avser ombyggnad av handelslokaler, BTA ca 14OO kvm.
Breddning av väg i Kristianstad
Avser breddning av Långebrogatan från 2-filig till 4-filig.
Ombyggnad av flerbostadshus i centrala Kristianstad
Avser ändrad användning från kontor till 12 st bostadslägenheter. BTA ca 1000 kvm.
Mark och omläggningsarbeten inför nya bostäder i Kristianstad
Avser förberedande arbeten så som rivning av sjukvårdsbyggnader, omläggning av installationer i mark m.m inför nybyggnad av flerbostadshus inom kv Lasarettet 5, Östermalms Park i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas (byggnad 1 enligt Situationsplan). Byggnaden är en “garagebyggnad”. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, staket, brunnar och dylik
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas (byggnad 26 enligt Situationsplan). Här finns källare under hela byggnaden. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt.
Ombyggnad för Barn- och Vuxenhabiliteringen, Kristianstad
Utförandeentreprenad; Bef. lokaler på plan 11 och 13 som tidigare inrymt tandvård och kontor byggs om till lokaler för Habiliteringen. Barn- och vuxenhabiliteringen kommer att ligga i fd Tandvårshuset, plan 11 och 13.
Ombyggnad av ledning i Åhus
ST-AHSV-Åhus V Totalombyggnad av 130kV.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Rivning av byggnad, ledningar etc Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola.
Ramavtal avseende för el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm, AB Kristianstadsbyggen
Ramavtal avseende el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm för AB Kristianstadsbyggen. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 +1 + 1 års förlängning.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Avser att på befintligt marklager, eller akvifer, att utöka med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl- och värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Projektet är en del av energiåtgärder på Campus Kristianstad.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Marklov för gatuarbete- breddning av långebrogatan samt av cirkulationsplatser.
Om- och nybyggnad av kontor och garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage och ombyggnad av kontor (15st)
Ombyggnad av skola i Degeberga Kristianstad
Avser fasadrenovering med fönsterbyte av degeberga skolan
Ombyggnad av kontorshus , Kristianstad
Projektet avser i stora drag ombyggnation av våning 2, ny ventilation och belysning på våning 3 samt ny utvändig hiss som betjänar samtliga…
Ombyggnad av Vilans idrottsplats samt förskola i Kristianstad
Projektet avser Vilans idrottsplats (IP) och Svalans förskola (FSK) Fasadrenovering och målning (IP), mindre takmålning (FSK).
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med ca 560 kvm.
Ramavtal avseende driftpartner, Kristianstad
Avser ramavtal avseende driftpartner. Möjlighet till förlängning 1+1
Ramavtal avseende konsulttrafik trafik, Kristianstad
Konsulttjänster Trafik. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad och ändrad användning av restaurang och spa.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kristianstad
Ändrad användning av butikslokal till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av industribyggnad samt ny indelning av kontor.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Väsentlig ändring av planlösning i skola Stafvre 11.
Upprustning och utveckling av lekplats, Kristianstad
Avser upprustning och utveckling av lekplatser
Tillbyggnad av silo i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av industribyggnad - pelletspanna med silo.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning - lokal i flerbostadshus blir åter bostad.
Ombyggnad av butik i Kristianstad
Ändrad användning av butiklokal.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Rivning av fritidshus i Kristianstad
Rivning av fritidshus och komplementbyggnad utanför detaljplan.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivningslov av förråd.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning av lägenhet till områdeskontor.
Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning i enbostadshus - återställning av bostad som använts som lokal till växtförädlingsforskning.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Ändring som påverkar byggnads brandskydd industribyggnad- byggnad g.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.