Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser om- och tillbyggnad av biomedicinskt centrum samt ombyggnad av befintliga lokaler. Tillbyggnadsarea är ca 15000 kvm och har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 7800 kvm. Entreprenör gällande fasad, stål, och betong är ifrån Lettland
Rivning och nybyggnad av f-3 skola i Lund
Avser rivning samt nybyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever .
Stamrenovering av flerbostadshus i Lund
Avser stambyte Musikanten 2,1. Även pcb-sanering av mark och kulvertbyte ingår i projektet.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Ramavtal avseende Hyrmaskintjänster, Lund
Avser serviceförvaltningen, Markentreprenad ämnar nu upphandla Hyrmaskintjänster för maskiner och utrustning som krävs för markanläggningsarbeten. Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad för bostäder i centrala Lund
Avser ombyggnad till 24 st bostadrätter av den fastighet som på 1800-talet uppfördes av Lunds Universitet som ett kemiskt laboratorium. Byggnaden är belägen i centrala delen av Lund, inom den så kallade ”Kulturkvadranten”, ett stenkast från Mårtenstorget och med Lundagård.
Byte av tak på Lunds domkyrka
Avser renovering, behandling av blytak.
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Avser förnyelse av entré och publika ytor i Universitetsbiblioteket i syfte att få öppnare och tillgängligare plats, med utökat antal sittplatser och möjlighet att arbeta i både enskilt och i grupp för studenterna. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Renovering av gasledningar vid Källby ARV i Lund
Projektet avser bl.a leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk
Utbyggnad av VA-ledning, Lund
Avser nya ledningar för dricks- och dagvatten inom Håstad. Entreprenaden omfattar även överföringsledningar mellan Håstad och Väggarp för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstation i Håstad.
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 1
Avser renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 1 omfattar områdena kring gård och garage 5. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Om-och tillbyggnad av godsmottagning i Lund
Planer finns för en mindre till- och ombyggnad av godsmottagningen vid BMC i Lund.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser en påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Ombyggnad av renvattenpumpstation 1 o 2 vid Vombverket, Lund
Projektet avser ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser Våtrumsrenovering m.m i flerbostadshus .
Ramavtal fackområde 4, Projektledare, Lund
Avropade konsulter ska i rollen som projektledare driva och genomföra projekt åt Tekniska Förvaltningen. Projekten avser i huvudsak exploateringsprojekt och om- och tillbyggnadsprojekt på allmän platsmark. Ofta ingår gatu- och parkmark med gång- och cykelbanor, belysning, dagvattenmagasin och VA. Projektledarrollen innefattar både projekterings- och entreprenadfas. Möjlighet till förläning 1+1
Utvändigt underhåll av Folkparken i Lund
Avser fasadrenovering samt takarbete av Folkparksbyggnaden i Folketspark, Lund.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och köksrenovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ombyggnad för nya hyresgäster. Entreprenaden omfattar viss förändring av planlösning, nytt RWC, ett våtrum i befintligt kontor, nya installationer samt anpassningar för utrymning mm.
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för fönsterbyte samt renovering av 4 studentlägenheter.
Modernisering av 8 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser modernisering av 7 st hissar inom Lunds Kommuns Fastighets AB LKF. Objektets läge Adress: Objektets läge Adress: Fäladstorget 3 D Lund. Karl X1s gata 12 A Lund Karl X1s gata 12 B Lund. Karl X1s gata 14 A Lund. Karl X1s gata 14 B Lund. Karl X1s gata 14 C Lund. Höjeågården S:T Lars väg 87, Lund, (höger hiss) Höjeågården S:T Lars väg 87, Lund, (vänster hiss)
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i P-hus i Medicon Village, Lund
Avser uppförande av en bilvårdsanläggning i en del av suterrängplanet på det nyligen färdigställda mobilitetshuset Fjärilen i Medicon Village i Lund.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla
Hissbyte inom Skånes universitetssjukhus i Lund
Avser byte av 3 st hissar i befintliga hisschakt. Objektets läge: By 82 inom SUS i Lund
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fasadrenovering, foga om tegel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser spolning av stammar
Ny och ombyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget. Planer finns att anlägga en rak stäcka med cykelväg för pendlare mellan Lund och Malmö.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Tillbyggnad av en ny reception i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av universitet i Lund
Tillbyggnad och ombyggnad av universitetsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad och renovering av fasader och balkonger.
Rörinstallation vid ESS-anläggningen i Lund
Avser rörinstallationer och omfatta rörspolar och rörstödmaterial, installation, svetsning, inspektioner och provning.
Utbyte av belysning i Lund
Avser utbyte av armaturer, belysningsstolpar och fundament samt omläggning av kablar inom rekreationsområdet S:t Hans Backar.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Avser invändig renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun. BTA ca 2000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för balkongrenoveringar.
Ny- tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av en lägenhet i befintlig byggnad.
Utökning av OVK i flerbostadshus i Lund
Planerat projekt som avser en utökning av OVK.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer för OVK-besiktning med 33 lägenheter.
Ombyggnad av undercentraler på äldreboende i Lund
Avser ombyggnad av en undercentral och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på äldreboende som består av sex avdelningar á 8 lägenheter i Lund.
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av en undercentral och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på fastigheten Solisten 3 som utgörs av 172 lägenheter med en gemensam undercentral.
Ombyggnad av undercentraler i förskola och flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av två undercentraler och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på fastighet Uarda 1 som utgörs av en förskola samt 60 lägenheter.
Rivning av lager i Lund
Avser rivning av lagerbyggnad efter en brand.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lund
Utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
TIllbyggnad av skärmtak och balkonger på flerbostadshus samt utvändig ändring., Utvändig ändring av flerbostadshus, skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Avser inredande av vind samt fönsterrenovering . Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Utvändig ändring av affärshus.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser renovering av fasaden.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).