Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser energioptimering av flerbostadshus med bla byte av fasader, fönster samt utvidgning av balkonger mm.
FREIA Chopper Pit & Cave Shielding, ESS Lund
ESS is requesting suppliers to submit tenders in order to conclude an agreement for the the FREIA Chopper Pit & Cave Shielding, a reinforced concrete structure, designed to shield against neutron and gamma radiation at the ESS in Lund, Sweden. Two constructions (the chopper pit, and cave) are required to both restrict access and to lower radiation levels at the ESS site.
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Ombyggnad av universitetet i Lund
Avser ombyggnadsarbeten, bl.a. ny ventilation och ny entré mot norr, i Hus G i Lund.
Renovering av Universitetshuset i Lund
Universitetshuset i Lund står inför en omfattande renovering med en projekteringsstart under våren 2023. Utöver åtgärder för förbättring av innemiljön – åtgärdande av fuktproblematik i källaren, sanering/isolering av kontaminerat material och ny ventilationsanläggning för balanserad ventilation – kommer vissa planlösningsförändringar och ytskiktsrenovering att genomföras.
Ombyggnation för anpassad grundskola, Lund
Avser ombyggnation för anpassad grundskola, ny planlösning, ramp och storkök mm
Nybyggnation av solcellspark vid Vombverket i Lund
Sydvatten AB har för avsikt att bygga en solcellspark vid Vombverket i Lunds kommun. Arealen för solcellsparken är ca 3 ha.
Ombyggnad av gruppboende Margaretahemmet i Lund
Margaretahemmet ligger i Margaretavägen 2 i Lund och är en verksamhet för personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning och äldre som drivs av Lund kommun. Fastigheten består av två huskroppar med anslutning via korridorer. En del av byggnaden består två plan samt källare och vind. En del består av endast ett plan med källare under delar.
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Avser ombyggnad av Universitetsbiblioteket i Lund -de publika ytor i lounge, utställning, lånehall och lånedisk/reception. Omfattar nya grupprum samt fler studie- och läsplatser på mezzaninvåningen. Ny trappa och hiss. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift. Omfattar att optimera och underhållsrenovera befintlig energianläggning samt förlägga kulvert för att ansluta fler fastigheter till befintligt system.
Takbyte på Seminariet, byggnad 41 på Universitetssjukhuset i Lund
Renovering av tak på Seminariet (Byggnad 41) då det är problem med nedfallande takpannor. Bef. takpannor demonteras (för återanvändning på annan byggnad), ny underlagspapp, ny strö- och bärläkt samt nya takpannor (med utseende lika bef.) utförs. Även nya snörasskydd och ny takavvattning utförs. I samband med renovering av taket skall även utvändig ommålning av fönster och fönsterbleck utföras.
Ny klortillverkning till Högevallsbadet i Lund
Avser ny klortillverkning inom Högevallsbadet.
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem ( 800xA ) i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 6.0 och ska uppgraderas till senaste versionen av 800xA samt server och PC operativsystem. I uppdraget ingår mjukvara, hårdvara och ingenjörsarbete.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och köksrenovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Avser tillbyggnad av befintliga affärslokaler.
Installation av solcellsanläggning på Högevall i Lund
Avser leverans och installation av solcellsanläggningar på Högevallsbadet i Lund.
Ombyggnad av utemiljö vid LTH Campus i Lund
Avser upprustning av utemiljön vid LTH Campus i Lund.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Lund
Avser modernisering av 9 hissar inom Lunds Kommuns Fastighets AB.
Vetenskapliga kärnborrningar i Skåne
Denna upphandling avser avtal för entreprenadtjänst av vetenskaplig borrning i Skåne med Riksriggen. Preliminär tid för utförande är augusti 2024 - juni 2025.
Renovering av yttertak på skola mm i Lund
Projektet omfattar byte av yttertak, plåt samt komplettering av takavvattning på Katedralskolan hus B, Krognoshuset samt ovanför restaurang ved.
Beläggningsarbeten på gata i Lund
Projektet avser upphandling av beläggningsarbeten (med gatsten) för gata i centrala Lund.
Ombyggnad av va-ledning i Lund
Ändring av VA. Anläggande av dagvattenledning från John Ericssons väg till Pölen.
Renovering av mellansedimenteringsbassänger vid Källby ARV i Lund
Uppdraget avser renovering av befintliga mellansedimenteringsbassänger på Källby avloppsreningsverk. Renoveringen syftar till att säkerställa optimal prestanda samt efterlevnad av gällande miljökrav.
Ombyggnad av ventilation på skola i Lund
Projektet innefattar renovering av skolan på fastighet Östra Torn 26:17 i form av nya ventilationssystem och nytt fläktrum på plan 2.
Rivning av affärshus i Lund
Rivning av affärshus.
Ombyggnad till biograf i Lund
Ca 300 kvm på plan 10. Två mindre biosalonger, plattformshiss och wc.
Processutrustning och installation för vattenrening av processavloppsvatten från LHVC, Lund
Upphandlingen avser processutrustning och installation för vattenrening av processavloppsvatten från LHVC. Objektet är beläget på Gunnesbo värmeverksområde. Adress; Gunnesboverket (GBV), Vårbruksvägen 4, 226 60 Lund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för byte av fjärrvärmecentral och energieffektivisering med bl.a byte av ventilation m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser renovering av balkonger, Billegården 55, Lund
Utökning av ventilation på gymnasieskola i Lund
Avser verksamhetsanpassning, utökning av ventilation i ett klassrum. Nytt aggregat placeras i befintligt fläktrum ovanför klassrummet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Avser utvändig ändring av affärshus, nya ventilationshuvar på tak.
Nybyggnad av väderskydd vid skola i Lund
I dagsläget finns en trätrall i anslutning till matsalen där elever äter sin lunch när vädret tillåter. För att förlänga säsongen när elever kan äta utomhus ska ett väderskydd uppföras. Väderskyddet ska inte vara tillgängligt året runt utan ska fungera som skydd för regn och vind under årets varmare månader. Väderskyddet saknar värmekälla och ventilationen styrs av självdrag.
Takomläggning och nya solcellsanläggningar på skola mm i Lund
Projektet avser byte av papptak på Stenkrossen 2 samt byte av papptak och ny solcellsanläggning på Tunaskolan 2 i Lund.
Rivning av industrihus i Lund
Rivningslov för rivning av industrilokaler.
Ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor, m.m i Lund
Avser ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor på Norra fäladen i området för Sankt Hans backar i Lund. Entreprenaden omfattar: -ombyggnad av lekplats -ombyggnad av idrottsytor -ombyggnad av planteringsytor -belysningsarbeten -VA-arbeten Ungefärlig omfattning: ca 3500 kvm
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
Avser OVK-besiktning i fastigheten Ymer.
Helrenovering av sanitetshus i Revingehed
Sanitetshus i Revingehed totalrenoveras. Enbart liten del av byggnaden där teknikrum finns blir kvar, övrigt byts ut. Byggnaden är ca 675 m² och består av omklädningsrum, duschrum, toaletter mm.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser reviderade/tillkommande rumsbildningar för kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser solceller samt energisparande åtgärder i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Byte av styrenheter (SRÖ) i fastigheter i Lund
Objektet omfattar byte av styrenheter i sju huskroppar. Objektet är beläget på S:t Mårten Norra, Havamal 1 och 2 i Lund.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av lager i Lund
Avser rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Ändring av konstruktion i sushirestaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Installation av hiss.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning av flerbostadshus, tillbyggnad och fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Rivning och nybyggnad av balkong samt yttre ändring.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Lund
Utvändig ändring av förråd till utbildningslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Avse mindre utvändig ändring av industribyggnad.
Byte av fönsterpartier på affärshus i Lund
Avser byta av 4 fönsterpartier på affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Nya ventilationshuvar på taket.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Lund
Utvändig ändring av idrottsanläggning, solceller.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Avser byte av ventilation och ommålning i gym.
Rivning av avloppsreningsverk i Lund
Avser rivning av avloppsreningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).