Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Ramavtal reläskyddsbyten och andra åtgärder i fördelningsstationer
Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc) Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc)
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av skola samt evt en förskola.
Ombyggnad av sjukvårdslokaler, Lund
Avser ombyggnad/anpassning för mottagningslokal på Sankt Larsparken.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp2 mfl
Avser renovering och ombyggnad av skola. Renovering av omklädningsrummen, toaletter, aula, bibliotek och fritidsgård samt anpassning av ljudmiljö. Delning av vissa rum till mindre grupprum. Uppdatering med punktsugar i NO- salar med mera. Projektet kommer att etappindelas.
Utbyggnad av station i Brunnshög
Avser utbyggnaden med kontor och bostäder på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund är kapaciteten i befintlig 130/10 kV station Lund Östra (LND ÖM) inte tillräcklig. Med anledning av detta ska den under 2015 (för matning av European Spallation Source, fortsättningsvis kallat ”Skanska ESS”) färdigställda 130/20 kV stationen Brunnshög (BHG) kompletteras med två st 130 kV transformatorfack, två st 130/10 kV 40 MVA transformatorer och ett 10 kV ställverk i form av ringskena med fyra sektioner.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Renovering förskola, Lund
Renovering av förskolan vilket innefattar takbyte, byggnation av nytt utesov och en miljöstation, rivning entréer, byte el, VVS, planlösningsförändringar och ytskiktsarbeten
Ombyggnad av vårdavdelning, region skåne
Ombyggnad av lokalanpassning samt ombyggnad av vårdavdelning på c:a 900 kvm till Mava avd 8. Projektet ligger på D3 plan 12 i Blocket i Lund (Byggnad 40).
Ledningsrenovering, ny busshållplats m.m. i Lund
Projektet avser ledningsrenovering av befintliga vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar, gasledningar, belysningsarbeten, ny busshållplats samt tillgänglighetsanpassade åtgärder. Objektet läge: Sankt Petri kyrkogata i centrala Lund.
Upphandling av Krafttransformatorer i Lund
Omfattar krafttransformatorer enligt nedan: Kraftringen Nät: Fyra (4) st 130/20-10 kV 40 MVA. Två (2) st 20/10 kV 10 MVA. Skånska Energi Nät: En (1) st 130/20 kV, 30 MVA.
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av värmecentraler inom fem fastigheter benämnda Skolgatan 5 och 13, Råbygatan 7B, Östra Mårtensgatan 10B och Östra Vallgatan 21 inom kvarteret Östertull.
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av befintlig fjärrvärmevärmecentral för två stycken flerbostadshus och en mellanliggande butiksbyggnad. Respektive bostadshus utgörs av 84 lägenheter i 10 våningsplan och källare. Butiksbyggnad utgörs av en affärslokal i markplan och med en källare inrymmande lager, personalutrymmen och teknikrum. Gemensam värmecentral för byggnader ovan är placerad i källare för byggnad Sandryggen 3(f.d. Dikesryggen 1).
Stambyte och ombyggnad av kasern i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser ombyggnad av duschrum samt stambyte i delar av byggnaden.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Byte av vattenledning i flerbostadshus i Lund
Avser byte av vattenledningar. VA-entreprenad : HP entreprenad AB
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning av restaurang och konferenslokal till ca 12 lägenheter.
Ramavtal Industristädtjänster vid Kraftringens anläggningar, Lund
Ramavtal avser industristäd respektive industrisanering vid Kraftringens anläggningar. Avtalstid:2021-06-01 - 2023-05-31 Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad omklädningsrum Revninge, Lund
Ombyggnad av omklädningsrum och entré, golvbyte i befintlig styrketräningslokal samt ytskiktsrenovering i delar av byggnaden.
Installation av laddstolpar för elbilar i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av ca 450 stycken laddstolpar intill fastigheterna.
Ombyggnad av universitet, Lund
Omfattar leverans av två (2) klimatkammare med tillhörande materiel såsom slussar, mellanvägg, genomräckningsskåp och klara för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Lund
Avser upphandling av en totalentreprenad för sopsugsutrustning till en sopsugsterminal (ej byggnad), inkast till kommande etapputbyggnader, inkoppling av befintliga inkast, leverans av NiHard rör samt 5 års drift och underhåll. I entreprenaden ingår inga grävarbeten
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Förnyelse av ledningsnät i Lunds kommun
Avser förnya vattenledningsnätet samt förbättra driftsäkerheten i centrala Veberöd.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser ombyggnad av larmcentral i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av värmecentral det objektet är benämnt Grödan och utgörs av 143 lägenheter och 2 lokaler fördelade på fyra fastigheter i fyra våningar med gatuadress Kobjersvägen 10A-D, Klövervägen 3A-C, Luzernvägen1A-E och Slåttervägen 2A-B. Fastigheterna är uppförda på 1950-talet.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Ombyggnad av park i östra Lund
Avser ombyggnad av parkens gångsystem, lekplats, idrottsplan, utrustning och vegetationsytor. Projektet innehåller även åtgärder för dagvattenhantering. Arbetet beräknas starta under hösten och slutföras under 2021.
Nybyggnad av parkeringsledningssystem i Lund
Avser nytt parkeringsledningssystem för att ersätta det befintliga. Syftet med parkeringsledningssystemet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning till tillgängliga parkeringsanläggningar i staden Lund.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter.
Rivning av kontor i Lund
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd samt planlösning i hotell.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation och ingrepp i bärande konstruktion.
Ombyggnad av radhus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation, rad/kedjehus.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för inredning av lokal till restaurang, Bygglov för inredning av lokal till tandläkarmottagning Hängmattan 3.
Tillbyggnad av lager i Lund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt uppförande av skyltar.
Ombyggnad av idrottsplats i Lund
Bygglov för ändrad användning idrottsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av industribyggnad, Bygglov för uppställning/uppsättning av skyltar Kopparkisen 1.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring, ändrad användning samt installation av hiss, kontorslokaler.
Tillbyggnad av laddstolpar i Lund
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar till flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Rivning av kontor i Lund
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av garage i Lund
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad och garage.
Ombyggnad av tennishall i Lund
Bygglov för ändrad användning industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Lund
Bygglov för ändrad användning vårdlokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd, ventilation samt ändrad användning, kontorslokaler.
Rivning av lager i Lund
Anmälan för rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av hiss i kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för installation/ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser inredande av ytterligare lokal i kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning förskola till bostäder.
Ombyggnad av skola i Lund
Ändrad användning skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändring av bärande konstruktion och planlösning.
Ombyggnad av butik i Lund
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i butikslokal.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för ändrad marknivå ängsmark.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av upplag.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i enbostadshus.
Rivning av lager i Lund
Rivningslov för rivning av lagertält.
Ombyggnad av tennishall i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till padelhall.
Ombyggnad av radhus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde rad/kedjehus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.