Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser ombyggnad av kontorsbyggnad till flerbostadshus med 126 lägenheter.
Ombyggnad av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP)
Avser ombyggnation av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i Lund, BTA cirka 1320 kvm i F och EC-blocket. Projektet berör ombyggnationer på plan 12 F1-blocket och plan 12 F2-blocket och plan 12 EC-blocket. Det är ett projekt av hög teknisk komplexitet.
Ramavtal avseende Hyrmaskintjänster, Lund
Avser serviceförvaltningen, Markentreprenad ämnar nu upphandla Hyrmaskintjänster för maskiner och utrustning som krävs för markanläggningsarbeten. Möjlighet till förläning 1+1
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser en påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats. Uppdraget omfattar projektledare bygg för programhandlingsarbetet.
Ramavtal fackområde 4, Projektledare, Lund
Avropade konsulter ska i rollen som projektledare driva och genomföra projekt åt Tekniska Förvaltningen. Projekten avser i huvudsak exploateringsprojekt och om- och tillbyggnadsprojekt på allmän platsmark. Ofta ingår gatu- och parkmark med gång- och cykelbanor, belysning, dagvattenmagasin och VA. Projektledarrollen innefattar både projekterings- och entreprenadfas. Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad av hyresgästanpassning av lokal i Lund
Projektet avser renovering av kontorslokal på fastighet kv. Källby skola 1 i form av nya ventilationssystem, renovering av ytskikt på plan 1 och 2 samt nytt fläktrum på kallvinden.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ombyggnad för nya hyresgäster. Entreprenaden omfattar viss förändring av planlösning, nytt RWC, ett våtrum i befintligt kontor, nya installationer samt anpassningar för utrymning mm.
Modernisering av 8 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser modernisering av 7 st hissar inom Lunds Kommuns Fastighets AB LKF. Objektets läge Adress: Objektets läge Adress: Fäladstorget 3 D Lund. Karl X1s gata 12 A Lund Karl X1s gata 12 B Lund. Karl X1s gata 14 A Lund. Karl X1s gata 14 B Lund. Karl X1s gata 14 C Lund. Höjeågården S:T Lars väg 87, Lund, (höger hiss) Höjeågården S:T Lars väg 87, Lund, (vänster hiss)
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för fönsterbyte samt renovering av 4 studentlägenheter.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla
Ombyggnad med padelbanor på parkeringshus i Lund
Planer finns för padelhall och tillhörande omklädningsrum med mera i det översta våningsplanet av parkeringshus. Avser ca 7 banor. Byggnadens totalhöjd behöver ökas 4 till 5 meter i samband med detta
Hissbyte inom Skånes universitetssjukhus i Lund
Avser byte av 3 st hissar i befintliga hisschakt. Objektets läge: By 82 inom SUS i Lund
Ny och ombyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget. Planer finns att anlägga en rak stäcka med cykelväg för pendlare mellan Lund och Malmö.
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Tillbyggnad av en ny reception i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för balkongrenoveringar.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Utvändig ändring av skola.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
OVK-besikning i flerbostadshus.
Rivning av parkeringshus i Lund
Rivning av parkeringshus.
Ramavtal avseende tekniska konsulter i Lunds kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter och avser byggledare och besiktning för byggnation samt renovering av bro inom Lunds kommun. Avtalstid 2023-03-15 - 2025-03-14 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning av övrigt byggnadsverk - observatorium till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer för OVK-besiktning med 33 lägenheter.
Rivning av industrihus i Lund
Avser rivning av industrilokaler på Virket 6 och Virket 1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Avser inredande av vind samt fönsterrenovering . Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lund
Utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Avser en utvändig ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad samt skyltar.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser renovering av fasaden.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).