Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av skola samt evt en förskola.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser om- och tillbyggnad av biomedicinskt centrum samt ombyggnad av befintliga lokaler. Tillbyggnadsarea är ca 15000 kvm och har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 7800 kvm. Entreprenör gällande fasad, stål, och betong är ifrån Lettland.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Om- och tillbyggnad av kontor i Lund
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler i K-märkt fastighet avser även ny utemiljö på innergården.
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Tillbyggnad av centrumverksamhet, hotell i Lund
Planer finns för utbyggnad av hotell/affärsverksamhet på innergården och som kopplas till befintligt hotell.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Ombyggnad för bostäder i centrala Lund
Avser ombyggnad till 24 st bostadrätter av den fastighet som på 1800-talet uppfördes av Lunds Universitet som ett kemiskt laboratorium. Byggnaden är belägen i centrala delen av Lund, inom den så kallade ”Kulturkvadranten”, ett stenkast från Mårtenstorget och med Lundagård.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer. Entreprenaden ska preliminärt påbörjas 2022-01-03. Utvändiga schaktarbeten kan tidigast påbörjas 2022-06-01.
Utbyggnad av station i Brunnshög
Avser utbyggnaden med kontor och bostäder på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund är kapaciteten i befintlig 130/10 kV station Lund Östra (LND ÖM) inte tillräcklig. Med anledning av detta ska den under 2015 (för matning av European Spallation Source, fortsättningsvis kallat ”Skanska ESS”) färdigställda 130/20 kV stationen Brunnshög (BHG) kompletteras med två st 130 kV transformatorfack, två st 130/10 kV 40 MVA transformatorer och ett 10 kV ställverk i form av ringskena med fyra sektioner.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Vattenvårdande åtgärder i Höje å
Vattenvårdande åtgärder i Höje å's avrinningsområde genom ett åtgärdsprogram. Avser ändring av in- och utloppskonstruktion samt rensning av fyra dammar/våtmarker inom Höje å avrinningsområde inom Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad av vårdavdelning, region skåne
Ombyggnad av lokalanpassning samt ombyggnad av vårdavdelning på c:a 900 kvm till Mava avd 8. Projektet ligger på D3 plan 12 i Blocket i Lund (Byggnad 40).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lund
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning ,by 43.
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av befintlig fjärrvärmevärmecentral för två stycken flerbostadshus och en mellanliggande butiksbyggnad. Respektive bostadshus utgörs av 84 lägenheter i 10 våningsplan och källare. Butiksbyggnad utgörs av en affärslokal i markplan och med en källare inrymmande lager, personalutrymmen och teknikrum. Gemensam värmecentral för byggnader ovan är placerad i källare för byggnad Sandryggen 3(f.d. Dikesryggen 1).
Stambyte och ombyggnad av kasern i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser ombyggnad av duschrum samt stambyte i delar av byggnaden.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 2 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder i Dalby.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och köksrenovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Brännarbyte Gunnesboverket i Lund
Avser en komplett uppsättning av brännare med kringsystem inkl. mek, el, automation samt om nödvändigt, ett system för rökgasåterföring.
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, 4 st studentlägenheter.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av park i östra Lund
Avser ombyggnad av parkens gångsystem, lekplats, idrottsplan, utrustning och vegetationsytor. Projektet innehåller även åtgärder för dagvattenhantering. Arbetet beräknas starta under hösten och slutföras under 2021.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Utvändig ändring samt ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vind i Lund
Planer finns för tillbyggnad, inredning av vind och utvändig ändring av hotell.
Ombyggnad av konditori i Lund
Ändrad användning av lokal till konditori och installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Ändrad användning från butik till restaurang, ändring av bärande konstruktion och ändring i brandskydd.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Utvändig ändring, ändrad planlösning och ändring i brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning kontorsbyggnad.
Ombyggnad av inbrott och passageanläggning Järnåkraskolan, i Lund
Ombyggnation av Järnåkraskolans inbrott och passageanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av plank i Lund
Tillbyggnad av plank.
Tillbyggnad av fritidshus i Lund
Ändrad användning från scoutgård till fritidshus samt tillbyggnad.
Ombyggnad av sophus i Lund
Ändrad användning av miljöhus.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Ombyggnad i affärshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.