Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km. Ökad trafiksäkerhet samt åtgärder pga klimatförändringar.
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Ny- och tillbyggnad av reception/butik/restaurang, Sjöbo
Planer finns för ny- tillbyggnad av reception/butik/restaurang som föreslås vid den nya entrén till campingen. Nya campingplatser och stugor föreslås i sluttningen mot väster samt ett utökat antal platser i anslutning till den befintliga campingen i öster.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas. Här finns källare under hela byggnaden. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt.
Ramavtal avseende VS-installationer inom Sjöbohem
Ramavtal avseende löpande och planerade VS-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter. Avtalstid 2021-05-10 - 2023-05-09 med möjlighet till förlängning 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av restaurang i Sjöbo
Avser tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad (diskrum, varumottagning och lastkaj) av skola.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning till zonterapi/massage.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från affärslokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.