Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Ombyggnad av förskola i Sjöbo
Ombyggnad inne på förskolan, samt en mindre tillbyggnad på ca 15 kvm.
Ombyggnad av mark och gata, Sjöbo
Avser färdigställa gångbanor och gata i de centrala delarna av Sjöbo tätort. Området är beläget på eller intill Silogatan och Hotellgatan. Entreprenaden avser blad annat byggnation av gångbanor, angöringsyta, gångfartsområde, planteringsytor samt ledningsarbeten för omhändertagande av dagvatten.
Ombyggnad av gruppboende , Sjöbo
Avser ombyggnad av kontor på äldreboende, 5 platser.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av restaurang i Sjöbo
Avser tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av bilverkstad i Sjöbo
Avser tillbyggnad av demonteringshall samt oljeavskiljare.
Ombyggnad av förskola i Sjöbo
Ändrad användning från butik till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Anmälan - ventilation samt ändring av brandskyddet.
Rivning av förråd i Sjöbo
Ansökan - rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sjöbo
Ansökan - tidsbegränsat lov för ändrad användning från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av gym i Sjöbo
Ansökan - tidsbegränsat, ändrad användning från butik till gym i del av fastigheten.
Tillbyggnad av garage i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av tvådelad cykelförrådsbyggnad.
Tillbyggnad av värmeverk i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad med skärmtak samt källarnedgång till värmecentral.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning av lokaler till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från butik till bostad.
Ombyggnad av kontor i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från förråd till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.