Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad gassystem inklusive ny fackla 3 på avloppsreningsverk i Sjöbo
Avser ny gasfackla, ledningsdragning samt styrning och övervakning och utbyte av gasledningar samt ny kondensvattenavskiljare.
Ombyggnad gassystem inkl. ny fackla Sjöbo
Projektet omfattar ombyggnad gassystem inkl. ny fackla, Sjöbo ARV.
Ombyggnation av mekanisk rening på reningsverk i Sjöbo
Avser renovering av befintlig inloppspumpstation med tre nya snäckpumpar (inloppsskruvar), två nya rensgaller och en ny tvätt press samt relining av inloppsledning mellan provtagningshus och inloppspumstationen. Omfattar även en hel del betongarbeten, renovering samt tillpassning av befintliga kanaler för att kunna göra plats för två nya rensgaller.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsanläggning i Sjöbo kommun
Avser till- och ombyggnad av Knickarps avloppsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser ombyggnad av flyktingboende till tre hyresrätter.
Avser anläggande av våtmarker och faunapassage i Sjöbo kommun
Anläggande av 1 våtmark och 1 groddamm på fastighet Brösarp 3:7, samt 1 våtmark och 1 groddamm på fastighet Brösarp 4:15. Alla massor ska återanvändas i projektet. En option att täta med en bentonitmatta på 270m. Avbaning, flytt, lagring och fyllnad av matjord totalt ca 5 570 m3. Schakt, flytt och fyllnad av mineraljord ca 7 350 m3. Läggning av rör ca 150 m Sättning av fem brunnar och ett dämme
Avser anläggande av våtmarker och faunapassage i Sjöbo kommun
Avser anläggande av ett antal fiskevårdsåtgärder på fastighet Övedskloster 2:23, Sjöbo kommun.
Tillbyggnad av förskola i Sjöbo
Avser byte av ventilationsaggregat
Ombyggnad av va-ledning i Sjöbo
Avser ombyggnad av anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).