Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 300 st.

Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Ombyggnad av fd. gjuteri till huvudkontor i Varvsstaden, Malmö
Avser ombyggnad av 4600 m2 huvudkontor.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 84 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Projektet avser total ombyggnad av teatersalong, foaje och publika toaletter med undantag av befintligt scentekniskt övermaskineri. Ombyggnad av befintlig affärslokal till cafe inklusive tillagningskök, ny entré till teater och ombyggnad av befintligt biljettkontor till projektrum/kontor samt nybyggnad av hus/förbindelseyta på innergård. Anpassning av installationer i befintliga ytor samt nya installationer i gårdshus och cafe/projektyta
Underhåll av Citytunneln i Malmö samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av tekniska installationer (styr och regler samt ventilation). Citytunneln med stationerna Malmö C nedre (MCN), Triangeln (TRI) och Hyllie (HIE) samt Hallandsåstunneln och tunnelportal Holma.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av 42 bostadsrättslägenheter i 7-9 plan som byggs på befintlig huskropp från plan 5. Uppe på husets tak kommer det att finnas penthouse med villakänsla och 3,7 meter i takhöjd. Det ingår även en privat takterrass som är stor som en etta på 33 kvadratmeter, där allt från bubbelbad till stor grill får plats. De flesta lägenheterna har en takhöjd på 2,7 meter.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av sjukhuslokaler till 55 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + källare med förråd.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Ombyggnad av affärshus till kontor, restaurang samt vårdcentral i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ombyggnad av busstråk, va-arbeten m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, va-arbeten, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Drift- och underhåll av hissar i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Avser om- och tillbyggnad av butik och restaurang, ombyggnad av lokal i källarplan till fritidsgård samt fasadändring (nya entréer, nytt fasadmaterial, ommålning av fasad, ny takkupol, byte av fönster).
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Avser fortsatt renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad från äldreboende till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till flerbostadshus med 30 lägenheter samt inredande av ytterligare bostäder 4 lägenheter i källarplanet. I projektet ingår även fasadändring, byte av fönster och byte av kulör, ändring av ventilation och vatten- och avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Inredande av ytterligare bostad (27 st lägenheter), fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ändrad planlösning av kontorsbyggnad, fasadändring (byte av fönster, dörrar, nya trappor m.m.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontor, lager samt produktionslokal. Fasadändring (ny dörr och fönster).
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Malmö
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus som omfattar, bl.a installationsarbeten, stambyten, takarbeten m.m. Omfattar tre sammanbyggda huskroppar. Omfattar även fastgheten Kockum 22, Rörsjögatan 18.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser återbostadisering, ombyggnad av tvättstugor och ombyggnad av mangelrum till lägenheter. Entreprenad 1: Ombyggnad av tvättstugor till fyra lägenheter och fyra nya tvättstugor på von Rosens väg 1, 21, 23 samt 25. Entreprenad 2: Återbostadisering på von Rosens väg 15–17. Entreprenad 3 Ombyggnad av mangelrum till lägenhet i flerbostadshus, tre lägenheter och tre nya tvättstugor på Hårdsväg 48, 50 och 58.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Augustenborg i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 9 lägenheter. Kv. Sommaren 2, Särla 2 samt Våren 2 i Augustenborg i Malmö. Sommaren 2: 1 st. lgh. Augustenborgsgatan 23 Särla 2: 4 st. lgh. Lantmannagatan 66 Våren 2: 4 st. lgh. Augustenborgsgatan 20
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 11 lägenheter. Paket 8 A omfattar : Återbostadisering en lägenhet. Kv. Mellanbäck 1 , Sörbäcksgatan 49. Återbostadisering fyra lägenheter . Kv, Norrbäck 3, Norrbäcksgatan 26-28 Paket 8 B omfattar ; Ombyggnad av källarlokal till sex lägenheter. Kv,Mellanbäck 1, Sörbäcksgatan 49.
Utbyggnad av gata m.m i Malmö
Avser utbyggnad av Jörgen Kocksgatan med ytterligare 2 körfält samt parkeringsyta.
Ombyggnad till butikslokaler i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokaler i två plan, yta: 600 m2.
Ombyggnad till handel och kontor i Malmö
Projektet avser delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar till fjorton stycken nya ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till tio lägenheter på Sofiagatan 10, Kv. Fritz 1. Ombyggnad av vind till fyra lägenheter på Sofiagatan 4, Kv. Fritz 4.
Ombyggnad av hotell till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023. Totalt ska åtgärder utföras på 58 olika platser/objekt under 2021-2023 fördelat enligt: 36 vägbroar, 17 vägtrummor, 4 järnvägsbroar, 1 järnvägstrumma. Åtgärderna fördelas årsvis 22 st 2021, 18 st 2022 och 18 st 2023. Broarna och trummorna är spridda över den geografiska ytan Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län.
Underhåll av pumpstationer längs Västkustbanan
Drift och underhåll av 56 dagvattenpumpstationer vid Västkustbanan. Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalstiden med 1+1 år.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
avser ombyggnad av källarlokaler till 9 lägenheter. Avser Holma 2, Vattenkannan 2 och Vattenkannan Objektets adress: 1- Två lägenheter - Adress; Påskliljegatan 13 2- Tre lägenheter - Adress; Hyacintgatan 62 3- Fyra lägenheter- Adress; Hyacintgatan 66
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till tretton stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 49, Kv. Länken 1, och Möllevångsgatan 51, Kv. Länken 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster.
Ombyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler vid Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Kan röra sig om hantverkslokaler kontor m.m. Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind), loftgång och takterrass, skärm (bullerskärm). Objektets är beläget vid Bergsgatan/Friisgatan i Malmö.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser ramavtal avseende Sydvattens behov av underhållstjänster för elkraftsystem under hela avtalsperioden. Uppdraget enligt ramavtalet avser att genomföra underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning. Avtalstid:2021-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering. 3 st. lgh. på Sevedsgatan 4 6 st. lgh. på Ystadvägen 30 & 32
Ombyggnad av utemiljö vid Entré vid Innerstaden i Malmö
Avser ombyggnation av utemiljöer närmast köpcentret Entré. Avser främst anläggande av vegetationsöar, planteringsarbeten, sittplatser samt belysningsarbeten. Området ligger i Innerstaden, nordost om Värnhemstorget. Lokalgator som innefattas av ombyggnaden är Fredsgatan, Pilgatan och Ringgatan.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till elva stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 43/Ängelholmsgatan 8, Kv. Lodet 1, och Möllevångsgatan 45, Kv. Lodet 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster och takkupa.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad och återbostadisering av lokaler till sex lägenheter. Objektets läge: Von Rosens väg 70, 72, 74.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 lägenheter.
Ombyggnad och delning av lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter påk kv. Delsjön 1 på Delsjögatan 12 samt ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter på kv. Sillhajen 1 på Hammars parkväg 21 i Malmö.
Färdigställandearbeten m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser färdigställande av byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även planteringsarbeten, anläggande av ytasfalt samt stensättningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Ändring av vind till bostäder (7 lgh) samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till totalt fyra nya lägenheter på Nydala och Gullviksborg i Malmö. Kv. Adjunkten 1: Ombyggnad till 1 st. lägenhet, Eriksfältsgatan 67. Kv. Gymnasisten 3: Ombyggnad till 1 st. lägenhet, Gymnasistgatan 21A. Kv. Jämtland 9: Ombyggnad till 2 st. lägenheter, Finlandsgatan 20E.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändring från gym/friskvård till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Åtgärder av mitträcke i Malmö
Arbetena omfattar avvattning, justering av höjdskilda körbanor, beläggningsarbete, portal och nytt mitträcke. Objektet är beläget längs Stockholmsvägen.
Utbyggnad av Slottsträdgårdens café i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av restaurangdel kök och miljörum.
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Davidshallsgatan från fasad till fasad. Renovering av VA-systemet. Anläggande av förlängda busshållplatser och trafiksäkrade passager för gående och cyklister samt uppgradering av belysningsanläggningen. Förskönande av gaturummet med trädplanteringar. Objektet är beläget längs med Davidshallsgatan mellan Rådmansgatan i söder och Regementsgatan i norr.
Utbyte av styr- och övervakningsanläggning vid Luftfartsverket i Malmö
Projektet avser utbyte/modernisering av befintlig styr- och övervakningsanläggning. Entreprenaden omfattar komplett styr- och övervakningsanläggning med DHC levererad med ny dator. I entreprenaden ingår även att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående, styr- och övervakningsdon samt att elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. SÖ-anläggningen ska utföras med styrning, reglering och övervakning i fritt programmerbara datorundercentraler/PLC-utrustning. Ombyggnad av apparatskåp och komplettering med erforderlig utrustning.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Ändrad av källarlokaler till ungdomslägenheter.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till bostäder.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Ombyggnad av källarlokal till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Tillbyggnad av lager, rivning av stödmurar, inlastning m.m. i Malmö
Planer finns för tillbyggnad av lager i tältkonstruktion alternativt lagerbyggnad. Förslag finns för rivning av stödmurar och väderskydd/inlastning,fasadändring (igensättning av port), nya stödmurar samt ombyggnad av lager till produktionshall.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad till garage i Malmö
Projektet avser ombyggnad av fd verksamhetslokal till bilgarage med en yta på 700-800 m2.
Ändring av ventilation i hamburgerbar i Malmö
Fasadändring (ny imkanal) samt ändring av ventilation.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av två olika lokaler på Föreningsgatan 85, Kv. Hugo 17, och Humlegatan 2, Kv. Humle 22, till två lägenheter
Åtgärder vid odlingsområde i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder vid odlingsområde. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 lägenheter.
Ombyggnad av atriumgårdar i Malmö
Avser ombyggnad av atriumgårdar mellan hus U-E och U-V. Anläggning av ny utemiljö, nytt vattenhanteringssystem, belysning samt viss dränering med mera. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 st bostäder. Yta: 130-140 m2.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Uppgradering av vattenrening vid Sysav
Vattenreningen på avdelning farligt avfall och logistik (FAL) ska uppgraderas med ett nytt reningssteg, flotation, samt ersätta det gamla pappersfiltret med ett nytt.
Åtgärder av stadsmiljön och mötesplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder av stadsmiljön, mötesplatser och stråk inom Malmö.
Ändring av lokal för sjukgymnastik i Malmö
Ändring av lokal i bottenplan för sjukgymnastik. Hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad till glassmejeri i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad från biograf till glassförsäljning/produktion samt fasadändring.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till 2 lägenheter.
Drift- och underhåll inom Malmö stad
Drift och underhåll, med funktionsansvar, av sådana anläggningar och anordningar som beställaren har skyldighet att svara för såsom ansvarig för stadens mark som tekniska nämnden servar och förvaltar.
Rivning av avloppsreningsverk i Malmö
Avser rivning av avloppsreningsverk som omfattar två byggnader. I projektet ingår även rivning av staket och stängsel.
Rivning av kontor i Malmö
Avser rivning av kontorsbyggnad i 2 plan+ källardel. yta : 1500-2000 m2.
Va-arbeten i Malmö
Avser var-arbeten vid Betselgatan mellan Ridbanegatan och Sadelgatan.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändrad användning av butikslokal till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Utökning av parkeringsautomater i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 90 m2 kontorslokal.
Rivning av terminal i Malmö
Rivning av teminalbyggnad (svävarterminalen).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.