Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 243 st.

Om- eller nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Planer finns för att utveckla ett befintligt område med centrumverksamhet till ny- eller ombyggnad av ca 500 bostäder.
Ombyggnad av fd. gjuteri till huvudkontor i Varvsstaden, Malmö
Avser ombyggnad av 4600 m2 huvudkontor.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barn- och ungdomsmottagning vid byggnad 65 som omfattar två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Avser stambyten och badrumsrenovering av 412 lägenheter vid Augustenborg. kv Framtiden -210 lägenheter kv: Våren 2 - 212 lägenheter.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Projektet avser total ombyggnad av teatersalong, foaje och publika toaletter med undantag av befintligt scentekniskt övermaskineri. Ombyggnad av befintlig affärslokal till cafe inklusive tillagningskök, ny entré till teater och ombyggnad av befintligt biljettkontor till projektrum/kontor samt nybyggnad av hus/förbindelseyta på innergård. Anpassning av installationer i befintliga ytor samt nya installationer i gårdshus och cafe/projektyta
Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av skolbyggnad A, B och G i 2-5 våningsplan samt nybyggnad av miljö- och förrådsbyggnader H, I och J. Avser även en ny skolgård.
Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
En kommande detaljplan avser möjliggöra en förtätning av fastigheten Kulthuset 1 genom en tillbyggnad av det befintliga IKEA-varuhuset och uppförandet av nya byggnader avsedda för centrumverksamhet och kontor. De tillkommande byggnaderna avses användas av IKEA för att etablera ett innovations- och utvecklingscenter kopplat till deras globala verksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta cirka 40 000 m2 bruttoarea varav cirka 10 000 m2 är tillbyggnad av det befintliga varuhuset och 30 000 m2 för kontor och centrumverksamhet.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av sjukhuslokaler till 55 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + källare med förråd.
Ombyggnad av affärshus till kontor, restaurang samt vårdcentral i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Dynamiskt inköpssystem - avseende drift och underhåll av vägar och parkeringsplatser, Länsstyrelsen i Skåne län
Avser drift och underhåll av vägar, mestadels grusvägar (enskilda vägar) och parkeringar samt i vissa fall anläggning av ny väg eller parkering inom Skåne län.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till 43 ungdomslägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Upphandlingen av paket 10 avser två entreprenader. Entreprenad 1 – Mellanheden Entreprenad 2 – Pildammsstaden Avser ombyggnad av lokaler, och delning av befintliga lägenheter till mindre lägenheter i två olika förvaltningsområden. Entrepprenad 1: Mellanheden - Dammfri 2 - Adress -Köpenhamnsvägen 8 – de befintliga lägenheterna i vån 5 ,6 och vån 8 delas till två små lägenheter vardera. - Nyborg 21 - Adress - Korsörvägen 23 lokal byggs om till en lägenhet. - Trumpeten 2-Adress Bellevuevägen 3D källarlokal byggs om till fyra lägenheter. Entreprenad 2-Pildammsstaden - Örsholm 4 – Adress- Tuborgsgatan 3 lokal byggs om till tre lägenheter. Färdigställande senast 21-10-09 för Pildammstaden och 2021-12-01 för Mellanheden.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av hotell till 14 lägenheter. Yta: 900-950 m2.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Tillbyggnad av lagerbyggnad m.m. i Malmö
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad, yta: 800-1000 m2. Avser även rivning samt nybyggnad av stödmurar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Inredande av ytterligare bostad (27 st lägenheter), fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering.
Relining m.m.i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser spoling av stammar, Relining.
Återuppbyggnad av kök och matsal vid skola i Malmö
Avser återuppbyggnad/ombyggnad av kök och matsal efter brand vid Gullviksskolan, byggnad C.
Rivning och sanering del av sjukhus i Malmö
Planer finns för rivning av byggnad 37 vid SUS i Malmö. Omfattar 1 huskropp i 3 plan + kulvertsystem. I projektet ingår även saneringsarbeten.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser rivnings-, schakt- och terrasseringsarbete, ombyggnad och färdigställande av gatu-, mark-, planterings- va-, el- och belysningsarbete samt garantiskötsel. I projektet ingår även färdigställande av Argogatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ombyggnad av park samt anläggande av vägar samt va för villaområde i Husie, Malmö
Projektet avser ombyggnad av park samt anläggande av vägar och va-ledningar för 60-65 bostäder gällande västra delen av Nummertolvsvägen i Husie Malmö.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Malmö
Avser tillbyggnad av anstalt , ca 100 platser.
Ombyggnad av logistikterminal i Malmö
Avser specialanpassningar av en 11000 kvm logistikfastighet för NTEX.
Ombyggnad av Wallenberglaboratoriet i Malmö
Avser anpassning av lokalerna på vån 6 och 7 till ett sk BSL-3 laboratorium samt ombyggnad till kontorsytor, pentry, pausrum och kommunikationsytor.
Ombyggnad av LSS-boende till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av LSS-boende till bostäder med 12 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler på kvinnokliniken i Malmö
Avser ombyggnad av Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC):s gamla lokaler till Malmös nya familje-BB.
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butiksklokal till 7 st lägenheter.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
VMS och kameror längs E6 i Skåne län
Sidoområdesåtgärder för ändring av hastighet.
Uppförande av byggnad till förtjockare vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet avser att uppföra en byggnad för förtjockare vid befintligt avloppsreningsverk.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt tio lägenheter på Kv. Seved 1 och Seved 2 i Malmö. Kv. Seved 1: - Sevedsgatan 14, 3 st. lgh. Kv. Seved 2: - Sevedsgatan 12, 1 st. lgh + - Rasmusgatan 2, 6 st. lgh.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar till fjorton stycken nya ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till tio lägenheter på Sofiagatan 10, Kv. Fritz 1. Ombyggnad av vind till fyra lägenheter på Sofiagatan 4, Kv. Fritz 4.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till tretton stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 49, Kv. Länken 1, och Möllevångsgatan 51, Kv. Länken 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering. 3 st. lgh. på Sevedsgatan 4 6 st. lgh. på Ystadvägen 30 & 32
Ombyggnad till bilanläggning i Bulltofta, Malmö
Avser ombyggnad och renovering av lokaler för att bättre passa en bilhandlare.
Ombyggnad av utemiljö vid Entré vid Innerstaden i Malmö
Avser ombyggnation av utemiljöer närmast köpcentret Entré. Avser främst anläggande av vegetationsöar, planteringsarbeten, sittplatser samt belysningsarbeten. Området ligger i Innerstaden, nordost om Värnhemstorget. Lokalgator som innefattas av ombyggnaden är Fredsgatan, Pilgatan och Ringgatan.
Ombyggnad av skollokal i Malmö
Projektet avser att bygga om skollokal till musik- och teaterlokal. I projektet ingår även installationsarbeten.
Byggledare avseende vägmarkeringar i Region Syd
Byggledare för verkställande projektledning avseende Vägmarkering inom Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare enligt följande: Option 1: 2025-01-01—2025-12-31 Option 2: 2026-01-01—2026-12-31
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av kontor med ca 200-300 m2. Fasadändring (ny dörr och byte av fönster till dörr), anläggning av parkering, samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning med en yta på 400-500 m2.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till elva stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 43/Ängelholmsgatan 8, Kv. Lodet 1, och Möllevångsgatan 45, Kv. Lodet 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster och takkupa.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Omläggning av vattenledningar i Jägersro Villastad, Malmö
Avser omläggning av vattenledning med huvudsakligen rörspräckning, samt en sträcka med styrd borrning i Hästgatorna, Jägerso villastad, Malmö.
Ombyggnad av park Malmö
Avser ombyggnad av park. belägen vid Poppeludden i Pildammsparken vid stora pildammen i Malmö stad.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad till butik i Malmö
Ändrad användning (lokal till butik) samt fasadändring (byte av glasport till plåt, ventilationsgaller, byte av dörrar, igensättning av glasparti).
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till 6 lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).
Hyresgästanpassing av kontorslokaler i Västra Hamnen, Malmö
Avser anpassning av befintliga kontorslokaler.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (7 lgh) samt fasadändring, nya takfönster. Objektets läge: Bergsgatan 34 och Sofielundsvägen 2.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändring från gym/friskvård till tandläkarmottagning.
Rivning och byggnation av järnvägsspår mm vid Malmö Central
Rivning och byggnation av spår, uppförande av nya stoppbockar, stängselåtgärder, anpassning av kontaktledning, omläggning av kablar förlagda i mark och byggnation av ny kabelkanalisation i betongrännor.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Utbyggnad av Slottsträdgårdens café i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av restaurangdel kök och miljörum.
Utbyte av styr- och övervakningsanläggning vid Luftfartsverket i Malmö
Projektet avser utbyte/modernisering av befintlig styr- och övervakningsanläggning. Entreprenaden omfattar komplett styr- och övervakningsanläggning med DHC levererad med ny dator. I entreprenaden ingår även att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående, styr- och övervakningsdon samt att elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. SÖ-anläggningen ska utföras med styrning, reglering och övervakning i fritt programmerbara datorundercentraler/PLC-utrustning. Ombyggnad av apparatskåp och komplettering med erforderlig utrustning.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av lager- och industribyggnad.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Stambyten och hissrenovering m.m. flerbostadshus i Malmö
Diskussioner pågår gällande planer för stambyten, relining samt hissrenovering i flerbostadshus.
Tillbyggnad av butik m.m. i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Delning av lokal, tillbyggnad av butik (utrymningstrapphus), fasadändring (insättning av utrymningsdörr).
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 bostäder samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang i Malmö
Avser 25 m2 tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang. Omfattar även fasadändring (nytt entréparti), flytt av skyltar samt nytt plank runt uteservering.
Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet
Konsultuppdrag Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet. Omfattning ca 420 vägbroar och ca 260 järnvägsbroar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Ombyggnad av källarlokal till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av källarlokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad till garage i Malmö
Projektet avser ombyggnad av fd verksamhetslokal till bilgarage med en yta på 700-800 m2.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Ramavtal gällande låssmedstjänster till Polismyndigheten, Polisregion Syd
Ramavtal avseende låssmedstjänster till Polisregion Syd. Skåne län, Kalmar län, Blekinge län, Kronobergs län Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Ombyggnad av kontor till vårdlokal i Malmö
Avser ombyggnad av f.d kontor till 150 m2 hälsovårdslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Malmö
Ändring av lager till utbildning- och träningslokal samt fasadändring (byte av port till fönster).
Ändring av lokal för sjukgymnastik i Malmö
Ändring av lokal i bottenplan för sjukgymnastik. Hyresgästanpassning.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Ramavtal avseende uppförande av friluftslivsanordningar i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län
Ramavtal avseende bland annat uppföra friluftslivsanordningar samt förbättra och tillgänglighetsanpassa vid besöksplatser i skyddad natur i Skåne län.
Maskintjänster inkl förare för packning av containrar i Malmö
Projektet avser maskintjänster för packning av containrar på Sysavs Återvinningscentraler i Norra Hamnen samt Brunkeflo. Med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Reparation av bro i Malmö
Projektet avser broreparation vid Inre Ringvägen/Trelleborgsvägen. Bron renoveras i två olika etapper. Etapp 1 renoveras inre körfält, etapp 2 renoveras yttre körfält.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (2 lgh) samt fasadändring, nya takfönster. Objektets läge: Sofielundsvägen 4 o 6.
Hyresgästanpassning av lokal i Malmö
Avser ändring av lokal till kontor eller butik. Hyresgästanpassning. Del av plan 5 o 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för upprustning av lekplats med ny utrustning.
Tillbyggnad av kapell m.m. i Malmö
Tillbyggnad av kapell, fasadändring (ny fasadbeklädnad och takkupoler) samt parkeringsplatser.
Ombyggnad till vilrum vid vattenverk i Malmö
Avser ombyggnad av vind till vilrum. Yta: ca 70-80 m2. Omfattar även fasadändring (ins. av 4 tak- och 1 gavelfönster), yttertak tilläggsisoleras samt mellanbjälklag byggs på (grön sekretess).
Projektledare uppdrag projektering för Program ERTMS, delprojekt inom Stora Stationer
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Placering i Malmö, Solna, Örebro eller Göteborg.
Konsult för slutbesiktning av basunderhåll järnväg i Malmö sydöstra Skåne och Blekinge
Uppdraget i sin helhet ska vara slutfört och med slutdokumentation överlämnat senast 2022-08-31 för Malmö sydöstra Skåne och 2023-03-31 för Blekinge kustbana och kust till kustbana. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.