Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 293 st.

Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt norra och södra Skåne
Avser 4 underhållsbeläggningar; DSS 2101 Varm natt huvuddel 1 och option, DSS 2102 Varm huvuddel 1 och option, DSS 2103 Varm huvuddel 1 och option, DNS 2101 Varm huvuddel 1, 2, 3 och option.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Avser stambyten och badrumsrenovering av 412 lägenheter vid Augustenborg. kv Framtiden -210 lägenheter kv: Våren 2 - 212 lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av 42 bostadsrättslägenheter i 7-9 plan som byggs på befintlig huskropp från plan 5. Uppe på husets tak kommer det att finnas penthouse med villakänsla och 3,7 meter i takhöjd. Det ingår även en privat takterrass som är stor som en etta på 33 kvadratmeter, där allt från bubbelbad till stor grill får plats. De flesta lägenheterna har en takhöjd på 2,7 meter.
Underhåll av Citytunneln i Malmö samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av tekniska installationer (styr och regler samt ventilation). Citytunneln med stationerna Malmö C nedre (MCN), Triangeln (TRI) och Hyllie (HIE) samt Hallandsåstunneln och tunnelportal Holma.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av sjukhuslokaler till 55 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + källare med förråd.
Ombyggnad av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Ombyggnad av busstråk, va-arbeten m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, va-arbeten, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Ombyggnad av kontor till ev lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontor till ev. bostäder. Projektets omfattning är ej fastställd.
RFI- avseende ombyggnad av vindar till lägenheter i MKB, Malmö
Planer finns för ombyggnad av vindar till lägenheter inom MKB:s fastighetsbestånd i Malmö.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Avser om- och tillbyggnad av butik och restaurang, ombyggnad av lokal i källarplan till fritidsgård samt fasadändring (nya entréer, nytt fasadmaterial, ommålning av fasad, ny takkupol, byte av fönster).
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Inredande av ytterligare bostad (27 st lägenheter), fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ändrad planlösning av kontorsbyggnad, fasadändring (byte av fönster, dörrar, nya trappor m.m.
Ombyggnad av park Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontor, lager samt produktionslokal. Fasadändring (ny dörr och fönster).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus som omfattar, bl.a installationsarbeten, stambyten, takarbeten m.m. Omfattar tre sammanbyggda huskroppar. Omfattar även fastgheten Kockum 22, Rörsjögatan 18.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av korsningar samt färdigställandearbeten. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Avser ombyggnad till kontorslokaler. 900-1000 m2.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Byte av ställverk i Malmö
OXE-. Byte 10 kV ställverk.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Augustenborg i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 9 lägenheter. Kv. Sommaren 2, Särla 2 samt Våren 2 i Augustenborg i Malmö. Sommaren 2: 1 st. lgh. Augustenborgsgatan 23 Särla 2: 4 st. lgh. Lantmannagatan 66 Våren 2: 4 st. lgh. Augustenborgsgatan 20
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 11 lägenheter. Paket 8 A omfattar : Återbostadisering en lägenhet. Kv. Mellanbäck 1 , Sörbäcksgatan 49. Återbostadisering fyra lägenheter . Kv, Norrbäck 3, Norrbäcksgatan 26-28 Paket 8 B omfattar ; Ombyggnad av källarlokal till sex lägenheter. Kv,Mellanbäck 1, Sörbäcksgatan 49.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser återbostadisering, ombyggnad av tvättstugor och ombyggnad av mangelrum till lägenheter. Entreprenad 1: Ombyggnad av tvättstugor till fyra lägenheter och fyra nya tvättstugor på von Rosens väg 1, 21, 23 samt 25. Entreprenad 2: Återbostadisering på von Rosens väg 15–17. Entreprenad 3 Ombyggnad av mangelrum till lägenhet i flerbostadshus, tre lägenheter och tre nya tvättstugor på Hårdsväg 48, 50 och 58.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ombyggnad till handel och kontor i Malmö
Projektet avser delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Ombyggnad till butikslokaler i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokaler i två plan, yta: 600 m2.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 10 lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser ramavtal avseende Sydvattens behov av underhållstjänster för elkraftsystem under hela avtalsperioden. Uppdraget enligt ramavtalet avser att genomföra underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning. Avtalstid:2021-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
avser ombyggnad av källarlokaler till 9 lägenheter. Avser Holma 2, Vattenkannan 2 och Vattenkannan Objektets adress: 1- Två lägenheter - Adress; Påskliljegatan 13 2- Tre lägenheter - Adress; Hyacintgatan 62 3- Fyra lägenheter- Adress; Hyacintgatan 66
Ombyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler vid Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Kan röra sig om hantverkslokaler kontor m.m. Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind), loftgång och takterrass, skärm (bullerskärm). Objektets är beläget vid Bergsgatan/Friisgatan i Malmö.
Utbyggnad av gata m.m i Malmö
Avser utbyggnad av Jörgen Kocksgatan med ytterligare 2 körfält samt parkeringsyta.
Ombyggnad av hotell till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler.
Ombyggnad av skollokal i Malmö
Projektet avser att bygga om skollokal till musik- och teaterlokal.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023. Totalt ska åtgärder utföras på 58 olika platser/objekt under 2021-2023 fördelat enligt: 36 vägbroar, 17 vägtrummor, 4 järnvägsbroar, 1 järnvägstrumma. Åtgärderna fördelas årsvis 22 st 2021, 18 st 2022 och 18 st 2023. Broarna och trummorna är spridda över den geografiska ytan Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder (9 lgh) samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad till bilservicelokal i Malmö
Ändrad användning av lokal samt fasadändring.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad och återbostadisering av lokaler till sex lägenheter. Objektets läge: Von Rosens väg 70, 72, 74.
Ombyggnad till läkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av fd kontor till läkarmottagning.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 8 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster och ny takkupa.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 7 lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 studentlägenheter. Total BTA mellan 300-500 kvm.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Färdigställandearbeten m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser färdigställande av byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även planteringsarbeten, anläggande av ytasfalt samt stensättningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 lägenheter.
Ombyggnad och delning av lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter påk kv. Delsjön 1 på Delsjögatan 12 samt ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter på kv. Sillhajen 1 på Hammars parkväg 21 i Malmö.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Ändring av vind till bostäder (7 lgh) samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Ändrad användning (kontor till 3 st bostäder).
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Åtgärder av mitträcke i Malmö
Arbetena omfattar avvattning, justering av höjdskilda körbanor, beläggningsarbete, portal och nytt mitträcke. Objektet är beläget längs Stockholmsvägen.
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Davidshallsgatan från fasad till fasad. Renovering av VA-systemet. Anläggande av förlängda busshållplatser och trafiksäkrade passager för gående och cyklister samt uppgradering av belysningsanläggningen. Förskönande av gaturummet med trädplanteringar. Objektet är beläget längs med Davidshallsgatan mellan Rådmansgatan i söder och Regementsgatan i norr.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Utbyte av styr- och övervakningsanläggning vid Luftfartsverket i Malmö
Projektet avser utbyte/modernisering av befintlig styr- och övervakningsanläggning. Entreprenaden omfattar komplett styr- och övervakningsanläggning med DHC levererad med ny dator. I entreprenaden ingår även att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående, styr- och övervakningsdon samt att elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. SÖ-anläggningen ska utföras med styrning, reglering och övervakning i fritt programmerbara datorundercentraler/PLC-utrustning. Ombyggnad av apparatskåp och komplettering med erforderlig utrustning.
Stambyten och hissrenovering m.m. flerbostadshus i Malmö
Diskussioner pågår gällande planer för stambyten, relining samt hissrenovering i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Ombyggnad till butik m.m.i Malmö
Ändrad användning till butik och veterinärmottagning samt fasadändring.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Ändrad av källarlokaler till ungdomslägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till bostäder.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 3 lägenheter samt fasadändring, nya takfönster.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 4 lägenheter samt fasadändring (insättning av fönster).
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Ombyggnad av lokal till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang i Malmö
Avser 25 m2 tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang. Omfattar även fasadändring (nytt entréparti), flytt av skyltar samt nytt plank runt uteservering.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Tillbyggnad av lager, rivning av stödmurar, inlastning m.m. i Malmö
Planer finns för tillbyggnad av lager i tältkonstruktion alternativt lagerbyggnad. Förslag finns för rivning av stödmurar och väderskydd/inlastning,fasadändring (igensättning av port), nya stödmurar samt ombyggnad av lager till produktionshall.
Ombyggnad till garage i Malmö
Projektet avser ombyggnad av fd verksamhetslokal till bilgarage med en yta på 700-800 m2.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fd tennisbanor till beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Ändring av ventilation i hamburgerbar i Malmö
Fasadändring (ny imkanal) samt ändring av ventilation.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Åtgärder vid odlingsområde i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder vid odlingsområde. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av två olika lokaler på Föreningsgatan 85, Kv. Hugo 17, och Humlegatan 2, Kv. Humle 22, till två lägenheter
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 3 lägenheter.
Ombyggnad av atriumgårdar i Malmö
Avser ombyggnad av atriumgårdar mellan hus U-E och U-V. Anläggning av ny utemiljö, nytt vattenhanteringssystem, belysning samt viss dränering med mera. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 st bostäder. Yta: 130-140 m2.
Rivning av bilanläggning i Malmö
Avser option från projektnummer 1632878. Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor.
Tillbyggnad av reningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av reningsanläggning som omfattar ny bassäng. Totalkostnad för projektet: ca 5 mkr.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Uppgradering av vattenrening vid Sysav
Vattenreningen på avdelning farligt avfall och logistik (FAL) ska uppgraderas med ett nytt reningssteg, flotation, samt ersätta det gamla pappersfiltret med ett nytt.
Ombyggnad av glassfabrik i Malmö
Ändrad användning (biograf till glassförsäljning/produktion) samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.