Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Om- och tillbyggnad av tandvårdshögskola i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av Tandvårdshögskolan i i Malmö. Inom byggnaden inryms i dagsläget, klinikytor (tandvårdsundervisning, behandlingsrum), labb (forskning), kontor samt studiemiljöer, föreläsningssalar, bibliotek och cafeteria. Ombyggnaden omfattar i nuläget ca 14 800 kvm. (Byggnadens totala yta är 21 800 kvm.)
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Segevång, Malmö
Projektet avser stambyte samt badrumsrenovering i 355 lägenheter.
Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
En kommande detaljplan avser möjliggöra en förtätning av fastigheten Kulthuset 1 genom en tillbyggnad av det befintliga IKEA-varuhuset och uppförandet av nya byggnader avsedda för centrumverksamhet och kontor. De tillkommande byggnaderna avses användas av IKEA för att etablera ett innovations- och utvecklingscenter kopplat till deras globala verksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta cirka 40 000 m2 bruttoarea varav cirka 10 000 m2 är tillbyggnad av det befintliga varuhuset och 30 000 m2 för kontor och centrumverksamhet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser framtida planer på byte av fönster i 385 lägenheter i 7 huskroppar i 3-8 plan.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus m.m. i Malmö
Avser om- och påbyggnad av flerbostadshus som omfattar påbyggnad av bostäder med 18 lägenheter, ombyggnad av lokaler i nedre plan till 5 lägenheter, stambyten samt kök- och badrumsrenovering. Fastigheten är i fem plan.
Ombyggnad av busstråk, va-arbeten m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, va-arbeten, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar i flerbostadshus med 170 lägenheter i 4 huskroppar i 1, 3, 5 resp. 13 våningsplan.
Fasad- och fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt renovering av tegelfasad med ny isolering och tegel samt fönsterbyte. Avser 1 huskropp i 14 våningsplan. Objektets läge: vid Mobilia i Malmö.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd
Avser ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd, i närheten av Malmö.
Ombyggnad av Wallenberglaboratoriet i Malmö
Avser anpassning av lokalerna på vån 6 och 7 till ett sk BSL-3 laboratorium samt ombyggnad till kontorsytor, pentry, pausrum och kommunikationsytor.
Underhållsarbete av utsiktsplats i Västra hamnen, Malmö
Avser projektering, renovering/ombyggnad av befintlig konstruktion, utsiktsplats, Stenbordet (Noden). Objektets läge: i norra delen av Malmö i den västra delen av Västra Hamnen.
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel av portar och grindar, Malmö kommun
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel för maskindrivna portar och grindar samt akuta åtgärder och avhjälpande underhåll för automatiska liksom portar och grindar. Avtalstid 2022-11-14 - 2024-11-13 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö
Avser ombyggnad samt installationsanpassningar med erforderliga kringarbeten av Hovrätten över Skåne och Blekinge Arbetet omfattar: - Ny förhandlingssal - Komplettering av glaspartier i salar - Ombyggnation av kontor, mötesrum, hänvisningsrum, nämndemannarum, förråd, telefoniväxel - Nytt fläktrum med nya aggregat på takplanet
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till 11 lägenheter.
Färdigställande av byggata m.m. i Limhamn, Malmö
Projektet avser färdigställande av allmän platsmark bestående av gångbanor, trädlister och planteringar samt kantstöd, infarter och slitlager på gatorna. Objektet är beläget i Cementenområdet i Limhamn.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt 20 mindre lägenheter. Adress: Lorensborgsgatan 13 m.fl.
Ombyggnad till hamburgerbar i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av lokal till restaurang (max), fasadändring (byte av glasparti mot dörr, byte av glasparti samt ny entré) samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av 7 st tvättstugor till 7 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Lokalanpassning till butik i Malmö
Ändrad användning (lokal till butik) samt fasadändring (byte av glasport till plåt, ventilationsgaller, byte av dörrar, igensättning av glasparti).
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad av butiksklokal till 7 st lägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering på delar av flerbostadshus i vinkelbyggnad. Arbetena avser omfogning av fasad, renovering av fönster, utbyggnad av befintliga balkonger samt nya balkongdörrar. Objektets adress: Fersens väg 14 A-B/Erik Dahlbergsgatan 12-14.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880215. Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Inredning av vind samt fasadändring (nya takkupor).
Ramavtal avseende larmservice, MKB Fastighets AB
Ramavtal avseende service, underhåll och åtgärder av larm.
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fastighetscentraler och fördelningscentraler. Stigare dras om till samtliga lägenheter och övriga ytor så som tvättstuga. Objektet är beläget på: Förrådet 2: Augustenborgsgatan 22A-C Häcken 2: Lönngatan 62-70A-B och Uddeholmsgatan 29A-F Hösten 3: Norra Grängesbergsgatan 35A-C och Augustenborgsgatan 7A-B, 9A-C Passet 4: Lindgatan 8 och Enegången 3 Passet 6: Lindgatan 12A-B
Ombyggnad i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av vind och tvättstuga till 9 lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).
Omläggning av yttertak på flerbostadshus i Persborg, Etapp 5
Objektet avser takomläggning, tilläggsisolering, byte av fönsterbleck och omfogning av skorstenar. I entreprenaden ingår även beläggning av sedumtak på entréer, förrådshus på innergården och balkongtak som ligger på 1:a våningen.
Färdigställandearbeten m.m i Malmö
Projektet avser färdigställande av allmän platsmark, ombyggnad av befintlig GC-väg, belysning, trädplantering samt åtgärder i korsningen Pildammsvägen – Carl Gustafs väg och på Carl Gustafs väg.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (8 lgh) samt fasadändring (nya takfönster, takkupa).
Ombyggnad av hotell till kontor alternativt bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler alternativt 10-tal bostäder.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö, etapp 1-3
Projektet avser anläggning av bro, renovering av kaj samt uppgrundning av Södra Varvsbassängen.
Takarbeten m.m. på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av tak samt installation av solenergianläggning (solceller på tak). I projektet ingår även elarbeten.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av butik till vårdlokal.
Projektet avser ombyggnad av butik till vårdlokal, fasadändring (insättning av dörr) samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus med 30 mindre lägenheter. I projektet ingår även byte av kulör.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser byte av trä/aluminiumfönster. Fasadändring för Danserskan 3,Dansaren 1.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2019408. Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte, fasadarbeten samt ny port.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 5 st bostadslägenheter, fasadändring (nya takfönster, takkupor och takterrasser).
Byte av avlopp- och tappvatteninstallationer i flerbostadshus m.m. i Holma, Malmö
Projektet avser tappvattenbyte samt avloppsbyte i byggnad 22102 i fastigheten Grensaxen 1. Byggnaden består av 72 lägenheter och 3 lokaler varav 1 förskola. Option finns under projektnummer 2186990. Objektet är beläget i stadsdelen Holma i Malmö. Adress: Snödroppsgatan 42, 44 och 46 (lägenheter) Snödroppsgatan 48, 50, 52, 54 och 56 (lokaler)
Utbyte av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser 4 st befintliga hissar 46 E-H som skall ersättas med nya hissar i befintligt hisschakt, samt en arkivhiss 5A, som endast får nytt styrsystem, inom SUS i Malmö.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte, omfogning av fasad samt takarbete. (byte av fönster och fönsterdörrar).
Ombyggnad av kontor till vårdcentral i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till 400 m2 vårdcentral.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 6 ungdomslägenheter.
Takrenovering på maskinhall, Malmö
Avser takrenovering av två tak på olika platser inom Sysavs´s område. Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Delområdena är följande: Bjuröhallen, ca 14500 m2, Bjurögatan 20, Malmö Panna 4, ca 3100 m2, Spillepengsgatan 13, Malmö
Renovering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av fyra stycken befintliga hissar, Taxeringsrevisorn 2 i Malmö.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 bostäder samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård, Malmö
Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter. Avser hyresavtal gällande förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård. I lokalen skall en hemtjänstcentral för fyra (4) hemtjänstsektioner verksamma i Rosengård bedriva verksamhet. Lokalen skall vara mellan 600 och 1000 kvm stor. Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter.
Anläggande av va-ledningar m.m. i Hyllie, Malmö
Längs Almviksvägen i Hyllie ska vatten- dag- samt spillvattenledning anläggas på en sträcka om totalt ca 600 m. Anläggning sker i huvudsak i befintlig väg, Almviksvägen samt åkermark. I uppdraget ingår även anläggande av ett magasin med dess in- och utloppsledningar, trappor och serviceväg. Återställning av befintliga gator, ca 1100 m2 (dock ej slitlager) samt återställning av åkermark, ca 2800 m2
Ombyggnad av VS-undercentraler i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av VS-undercentraler i källarplan på sju fastigheter inom MKB Fastighets AB. Objekten är belägna i Malmö på följande Adresser: 1. Jämtland 9, Finlandsgatan 18 A-B samt 20 A-G 2. Erikstorp 4, Erikstorpsgatan 6 3. Vilhelmstorp 1,Törnskärsgatan 5, Västra Rönneholmsvägen 52 4. Kroken 4, Södra Bulltoftavägen 58 A-B 5. Studenten 2, Gymnasistgatan 6, 8, 10 A-C, Censorsgatan 5A-B 6. Enen 4, Celsiusgatan 15 7. Uroxen 19, Linnégatan 60
Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för ev byte av fönster samt balkongdörrar i flerbostadshus.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av kontor till klinik i Malmö
Ändrad användning (från kontor till skönhetsklinik) samt ändrad brandcellsgräns.
Fläktbyte i fastigheter i Malmö, Etapp 2
Avser utbyte av 17-st kompletta fläktaggregat på 4 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Södermanland 1, Södra Förstadsgatan 132 Vänligheten 4, Sorgenfrivägen 43–45, 47, 49–53, 55–57,63 samt 65–69 Krönet 9, Lantmannagatan 53–55 Sorgenfri 5, Spånehusvägen 66, 68–72 samt 74
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus.
Avser byte av 2 st FTX-aggregat på vind. Ny värmekrets för eftervärmning anordnas från källare och UC. I projektet ingår även ombyggnad av köksventilation. Objektets läge: Thomsons väg 50-56.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Fläktbyte i fastigheter i Malmö, Etapp 1
Avser utbyte av 11-st kompletta fläktaggregat på 5 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Svanen 3, Kyrkogatan A-G Brita 1, Amiralsgatan 1 Axel 34, Östra Förstadsgatan 13 Generalens Hagen 49, Hospitalsgatan 12A-B och 14 Katten 17, Storgatan 12,16, Storgatan 6–8, Lugna gatan 42 A-B, Lugna gatan 46 A-B
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad lokal till 2 lägenheter. Fasadändring (igensättning av dörr och fönster), plank (skärmvägg).
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Fönsterrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fönsterrenovering i flerbostadshus.
Byte av tvättmaskiner i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av ca 10 tvättmaskiner i flerbostadshus med gemensamma tvättstugor.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Konsultstöd beredskap & drift, dricksvatten, VA Syd
Avser konsultstöd för beredskap och drift för VA SYDs dricksvattendistribution och produktion. Uppdraget innefattar: -beredskapstjänstgöring 24/7 vid specificerade kalenderveckor -rådgivning till och utbildning av befintlig driftgrupp -support avseende SCADA-systemet Cactus CSX Uppdraget förutsätter mycket god kännedom om Bulltofta vattenverk, ovan nämnda SCADA-system samt mycket god kännedom om dricksvattendistributionen i Malmö/Burlöv. Två (2) leverantör kommer att antas för uppdraget.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar).
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde C
Delområde C Skåne Öst och Skåne Väst. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Fasadändring på industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, byte av kulör på plåtdetaljer och träfasad).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (nya fönster samt byte av takmaterial).
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning av butik till 2 lägenheter) samt fasadändring (nya fönster).
Rivning av hotellbyggnad i Malmö
Avser rivning av hotellbyggnad i 5 våningsplan. På tomten planeras nybyggnad av restaurang för Max som ingår under projektnummer 2187561.
Upprustning av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för upprutning av innergård där arbetena bl.a omfattar nytt miljöhus samt cykelhus.
Ändring från förskola till grundskola i Malmö
Avser ändrad verksamhet till grundskola. Arbetena avser endast verksamhetsanpassning av lokaler samt åtgärder av lekutrustning.
Byte av tvättmaskiner i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av ca 10-tal tvättmaskiner i gemensam tvättstuga i 2 huskroppar.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Ev relining i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för ev relining och byte av varm- och kallvattenledningar i flerbostadshus.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Hohögsgatan.
Ombyggnad av busshållplatser m.m. i Malmö
Avser åtgärder av befintliga busshållplatser.
Trafiksäkerhetsåtgärder av gata i Malmö
Projektet avser åtgärder vid Strandgatan söderom Linnegatan.. Entreprenören ska bygga farthinder samt nya refuger för olika trafiksäkerhetsåtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärder av gata i Malmö
Projektet avser åtgärder vid Strandgatan norr om Linnegatan.. Entreprenören ska bygga farthinder samt nya refuger för olika trafiksäkerhetsåtgärder.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena avser trafiksäkerhetsåtgärder i Korsningen Rolfsgatan/Palmgatan.
Beläggningsarbeten av g/c-väg i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Östergatan samt 4 hållplatser. Avser delen Prostgatan/Exercisgatan.
Beläggningsarbeten av g/c-väg i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Almlundastigen.
Beläggningsarbeten av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Hyllie allé.
Beläggningsarbeten av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Lorensborgsgatan sträckan Annetorpsgatan/Gottorpsvägen.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser att lägga om plattor vid farthinder.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser gatuarbeten.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser vägarbeten som omfattar lagningsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).