Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 258 st.

Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av skolbyggnad A, B och G i 2-5 våningsplan samt nybyggnad av miljö- och förrådsbyggnader H, I och J. Avser även en ny skolgård.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880220 Avser ombyggnad av vindsvåning i 6 huskroppar till 60 lägenheter. Projektets gatudadress: Särlagatan 9 Augustenborgsgatan 3A-C Särlagatan 11A-D Särla 2 11 Särlagatan 13A-D Särla 2 4 Lantmannagatan 62A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 64A-E Särla 2 11 Lantmannagatan 66A-E
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2202 Varmt, DSS 2203 Österlen.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2201 Natt, DSS 2205 Varm.
Drift- och underhåll av hissar och rulltrappor i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar. Entreprenaden avser fullservice av hissar, rulltrappor, rullramper, snedbanehissarfördelat på tre (3) stationer och två avtal. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 2+1+1 år.
Ombyggnad av kontor och elevmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och elevmottagning av del av plan 10 och 11 som omfattar 3000 m2.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 3 huskroppar.
Ombyggnad till kontor och utbildningslokal i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig industribyggnad för blivande verksamhet i form av arbetslivsträning bedriven av arbets- och socialförvaltningen, Malmö Stad.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av hotell till 14 lägenheter. Yta: 900-950 m2.
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnation av Övägen från fastland till ön. Gatan byggs om för att bland annat skapa bussfickor samt förbättra för GC-trafik till och från Ön. Längs med Övägen, ska naturområde med promenadstigar anläggas. Objektet är beläget Limhamn/Ön.
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till bostäder, projektets omfattning kommer troligtvis att ändras.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till 10 nya lägenheter) fasadändring (fönsterbyte), nytt atrium.
Utvändigt renovering av kontorshus i Malmö
Avser utvändig renovering som omfattar takarbeten, fasadarbeten samt fönsterrenovering och fönsterbyte på plan 6.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser rivnings-, schakt- och terrasseringsarbete, ombyggnad och färdigställande av gatu-, mark-, planterings- va-, el- och belysningsarbete samt garantiskötsel. I projektet ingår även färdigställande av Argogatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus som omfattar, bl.a installationsarbeten, stambyten, takarbeten m.m. Omfattar tre sammanbyggda huskroppar. Omfattar även fastgheten Kockum 22, Rörsjögatan 18.
Hyresgästanpassning till förskola samt åtgärder i vårdcentral i Malmö
Projektet avser hyresgästanpassning till lokaler för Förskolan Telningen samt åtgärder i vårdcentral. i projektet ingår även ny utemiljö.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till 21 ungdomslägenheter.
Ombyggnad av lokaler på kvinnokliniken i Malmö
Avser ombyggnad av Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC):s gamla lokaler till Malmös nya familje-BB.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Malmö
Avser rivning av förråd, marksanering, dränering, nybyggnation av miljöhus, om- och nybyggnation av skolgårdens utemiljö.
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Ombyggnad till hamburgerbar i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till restaurang (max), fasadändring (byte av glasparti mot dörr, byte av glasparti samt ny entré) samt uppsättning av skyltar.
Ramavtal avseende larmservice, MKB Fastighets AB
Ramavtal avseende service, underhåll och åtgärder av larm. Avtalstid:2022-07-01 - 2026-06-30
Installation av frånluftspumpar m.m. flerbostadshus i Malmö
Installation av frånluftssystem med värmepumpar.
Tillbyggnad av anstalt i Malmö
Nybyggnad av sprinkleranläggning.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering. 3 st. lgh. på Sevedsgatan 4 6 st. lgh. på Ystadvägen 30 & 32
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fastighetscentraler och fördelningscentraler. Stigare dras om till samtliga lägenheter och övriga ytor så som tvättstuga. Objektet är beläget på: Förrådet 2: Augustenborgsgatan 22A-C Häcken 2: Lönngatan 62-70A-B och Uddeholmsgatan 29A-F Hösten 3: Norra Grängesbergsgatan 35A-C och Augustenborgsgatan 7A-B, 9A-C Passet 4: Lindgatan 8 och Enegången 3 Passet 6: Lindgatan 12A-B
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning med en yta på 400-500 m2.
Installationsentreprenad vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Område 1 Distrikt Syd. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ändring till vårdcentral i Malmö
Avser invändig ändring från gym till vårdcentral. Avser väggarbeten, installationer samt ytskikt.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880215. Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Fänsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av fönster och fönsterdörrar i flerbostadshus med 103 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongfronter, åtgärder av tvättstugor mm i flerbostadshus.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 8 ungdomslägenheter.
Ramavtal gällande låssmedstjänster till Polismyndigheten, Polisregion Syd
Ramavtal avseende låssmedstjänster till Polisregion Syd. Skåne län, Kalmar län, Blekinge län, Kronobergs län Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880182 Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster. Projektets gatuadress:
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte, fasadarbeten samt ny port.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 5 st bostadslägenheter, fasadändring (nya takfönster, takkupor och takterrasser).
Utbyte av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser 4 st befintliga hissar 46 E-H som skall ersättas med nya hissar i befintligt hisschakt, samt en arkivhiss 5A, som endast får nytt styrsystem, inom SUS i Malmö.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte, omfogning av fasad samt takarbete. (byte av fönster och fönsterdörrar).
Byte av avlopp- och tappvatteninstallationer i flerbostadshus m.m. i Holma, Malmö
Projektet avser byte av avlopps- och tappvatteninstallationer i 1 huskropp i 6 våningsplan inrymmande ca 40-tal lägenheter + förskola och områdeskontor i nedre plan.
Ombyggnad av kontor till vårdcentral i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till 400 m2 vårdcentral.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av källarlokaler till 6 ungdomslägenheter.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med: projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sommaren 1: Augustenborgsgatan 19A Augustenborgsgatan 19B Augustenborgsgatan 19C
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Vendelsfrid 4,5: Vendelfridsgatan 12A Vendelfridsgatan 12B Vendelfridsgatan 12C Vendelfridsgatan 13A Vendelfridsgatan 13B Vendelfridsgatan 13C Dammfrivägen 63A Dammfrivägen 63B Dammfrivägen 63C
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162508, 2162513, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sörbäck 2: Sörbäcksgatan 2 Sörbäcksgatan 4 Sörbäcksgatan 6 Sörbäcksgatan 8 Sörbäcksgatan 10
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162508, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Stensjön 4: Stensjögatan 54 Stensjögatan 56 Stensjögatan 58 Stensjögatan 60
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162486, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Sorgenfri 5: Spånehusvägen 68 Spånehusvägen 70 Spånehusvägen 72
Ny- och ombyggnad av tömningscentraler för medicinska gaser, Region Skåne
Avser installation av kompressorer och tömningscentraler för teknisk luft och medicinsk gas i befintliga och nya byggnader på Malmö sjukhusområde.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 2162480, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Uret 7: Simrishamnsgatan 24A Simrishamnsgatan 24B
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162468, 21262486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Monbijou 19: Objektets adress: Bergsgatan 23A Bergsgatan 23B Monbijougatan 8
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2162480, 2162486, 2162508, 2162513, 2162520, 2162528, 2162533. Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus på Persborg 12: Objektets adress: Sveaborgsgatan 2A Sveaborgsgatan 2B Sveaborgsgatan 2C Sveaborgsgatan 2D Sveaborgsgatan 2E Björneborgsgatan 1A
Fläktbyte i fastigheter i Malmö, Etapp 1
Avser utbyte av 11-st kompletta fläktaggregat på 5 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Svanen 3, Kyrkogatan A-G Brita 1, Amiralsgatan 1 Axel 34, Östra Förstadsgatan 13 Generalens Hagen 49, Hospitalsgatan 12A-B och 14 Katten 17, Storgatan 12,16, Storgatan 6–8, Lugna gatan 42 A-B, Lugna gatan 46 A-B
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Avser tillbyggnad av industri med 260 m2.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fd tennisbanor till beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av stammar i flerbostadshus.
Fläktbyte i fastigheter i Malmö
Avser utbyte av 17-st kompletta fläktaggregat på 4 olika fastigheter i flerbostadshus. Fastigheternas adress: Södermanland 1, Södra Förstadsgatan 132 Vänligheten 4, Sorgenfrivägen 43–45, 47, 49–53, 55–57,63 samt 65–69 Krönet 9, Lantmannagatan 53–55 Sorgenfri 5, Spånehusvägen 66, 68–72 samt 74
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial). Avser ca 50-tal lägenheter. (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Ombyggnad av värme- och sanitetsanläggning i Malmö
Projektet avser byte av kulvertledningar och delar av matarledningar i byggnad E, U och V inom Heleneholm 4. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Ombyggnad av vind till studentlägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning till 4 studentbostäder. Fasadändring (nya takterrasser och takfönster).
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2019408. Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Färdigställande av byggata m.m. i Malmö
Arbetena avser färdigställande av befintlig byggata inkl. plantering, belysning samt sten- och plattläggning. Objektet är beläget i Limhamn från Limhamnsvägen via Gjutformsgatan till Packhusgatan
Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet
Konsultuppdrag Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet. Omfattning ca 420 vägbroar och ca 260 järnvägsbroar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Nytt ventilationsaggregat m.m. i produktionslokal i Malmö
Avser nytt ventilationsaggregat och nytt kylaggregat i befintlig produktionslokal med kontor.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Ombyggnad av Baltiska hallen, Malmö
Avser ombggnad för att utöka befintlig planyta till ca 52x28 meter för att uppfylla Arena-bestämmelser för handboll. Lokalen ska förses med ny belysning och ny nödbelysning.
Ombyggnad av tvättstugor i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av 4 st tvättstugor där arbetena avser väggarbeten, golv- och målningsarbeten m.m.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Infordring av spillvattenledning i Malmö
Projektet avser infordring av spillvattenledning i Drottninggatan och Fredriksbergsgatan som ska lagas med hjälp av flexibelt foder.
Till- och ombyggnad av föreningslokal och restaurang i Malmö
Planer finns för ill- och ombyggnad av föreningslokal/restaurang samt överbyggnad av terrass för uteservering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus med 30 mindre lägenheter. I projektet ingår även byte av kulör.
Rivning av terminal i Malmö
Rivning av teminalbyggnad (svävarterminalen).
Utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarmsystem på universitetsbyggnad i Malmö
Avser utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarmsystem inom Orkanen 1, Allmänna sjukhuset 9 och Klerken 4 i Malmö. Objekten är belägna på följande adresser: Orkanen 1 – Nordenskiöldsgatan 10 Allmänna Sjukhuset 9 – Jan Waldenströms gata 25 Klerken 4 – Carl Gustafs väg 34
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus.
Avser byte av 2 st FTX-aggregat på vind. Ny värmekrets för eftervärmning anordnas från källare och UC. I projektet ingår även ombyggnad av köksventilation. Objektets läge: Thomsons väg 50-56.
Relining i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för relining i flerbostadshus.
Fasad och yttertaksrenovering av flerbostadshus i Malmö
Avser fasad och yttertaksrenovering samt tilläggsisolering på ett flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte, putsarbeten på fasad, omfogning av tegel samt renovering av 6 st balkonger.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av flerbostadshus med ca 10-tal lägenheter. Avser byte av fönster, målning av fönsterpartier, sockel och sockelvåning.
Fönsterbyte m.m. på flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i 30 smålägenheter. I projektet ingår även nya räcken och ny sockelkulör.
Rivning av radhus i Malmö
Avser rivning av befintliga radhus.
Hissombyggnad i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av 1 hiss i ett flerbostadshus.
Utökning av butikslyta i Malmö
Avser mindre utökning av yta vid befintlig butik samt fasadändring (nytt tak och ny dörr)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Fasadändring (byte av fasadmaterial samt nya fönster och balkongdörrar).
Samverkansledare till ERTMS storstadsområde Malmö
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.
Projektledare NUVA till Region Syd
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Malmö. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Takomläggning på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för omläggning av tak på flerbostadshus med 11 lägenheter.
Relining i flerbostadshus i Malmö
Avser relining i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Ombyggnad av industri till restaurang m.m. i Malmö
Förhandsbesked för ändrad användning av industri till restaurang, gym, kontor, lager m..m
Målning av fönster på skola i Malmö
Avser fönstermålning på skola. Ställningsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).