Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-ny- och tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser om-, ny- och tillbyggnad av skola. Bruttoarea befintlig byggnad (BTA) ca 2722 m2 Bruttoarea tillbyggnad (BTA) ca 157 m2 Bruttoarea nybyggnad (BTA) ca 2645 m2. Markplanerad area ca 8400 m2 (exkl. parkering och angöringsyta). Projektet är indelat it två huvuddelar. Skolan har idag ca 200 elever i åk F-3 och efter byggnationen så kommer det att finnas plats för 415 elever.
Ombyggnad till folktandvårdklinik i Svedala
Föreningen Brf Renen i Svedala har under många år haft verksamhet med bibliotek i en av sina lokaler. Denna lokal skall nu byggas om till en Folktandvård.
Underhållsarbeten på skola i Svedala
Objektet avser i huvudsak dels underhåll av träslöjd, matsal samt någon toalett. Underhållsarbete avser i huvudsak takåtgärder avseende papp och plåt och fasadarbeten avseende fönster och byte av fasadskivor. Nytt skärmtak.
Relining av 14 radhus i Bara
Avser avser relining av invändiga spillvattenledningar för 14 radhuslängor med 90 marklägenheter. Objektets läge: Berberisgatan, Hagtornsstigen, Jasminstigen, Ligusterstigen, Slånstigen, Fläderstigen och Kornellstigen i Bara, Svedala kommun.
Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Planer finns för ombyggnad av idrottsområde som omfattar bl.a åtgärder av parkering, trädgårdsanläggning mm.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024. Arbetena sker löpande under året.
Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala
Avser underhållsmålning på Tegelmästarens gård 1, 2 och 3. Målningsarbeten ska genomföras utvändigt på förråd, gemensamhetsbyggnader, miljöhus och plank. Adress: Tågmästaregatan nr 4-20 samt Byggmästaregatan nr 11-65. Otto Nilssons Byggnads AB har genomfört utbyte av trä då det i dag är rötskadat på en del ställen, nytt trä grundmålas med en strykning.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Dränering vid förskola i Svedala
Planer finns för dräneringsarbeten vid Frejaparkens förskola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Svedala
Utvändig ändring av industri.
Byte av ventilationsaggregat i bostadslägenheter/radhus i Svedala
Projektet avser utbyte av ca 75 st fläktaggregat med kvarboende hyresgäster. Objektet är beläget i Svedala med adress Prelatgatan 1-18.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Svedala 100:345
Avser bortagning av conteinrar på parkering, rivning av gallerstaket och återställning av mark.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).