Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Reinvestering av konstgräsplan samt läktare vid Borgeby IP, Bjärred
Reinvestering av konstgräsplan och läktare. Konstgräsyta 71 x 130 m = 9230 m2, Asfaltsyta 3,1 x 130 m = 403 m2 Arbetet består av: Rivning befintligt konstgrässystem, Rivning befintlig träläktare, Spolning av befintliga dagvatten/dräneringsledningar, Justering av befintlig grusyta för konstgräs, Nytt konstgrässystem, Asfaltsarbeten i anslutning till konstgräsplan samt Ny träläktare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ändrad användning till bostäder och utvändig ändring samt nybyggnad av förråd.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Lomma kommun
Entreprenaden omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning och avprovning av en komplett och driftfärdig solcellsanläggning på Pilängskolans matsal i Lomma samt Jonasgården i Bjärred.
Ombyggnad av förskola, Bjärred
Förskolan består av två hus med fem respektive två avdelningar. I Röda huset finns Solrosen och Violen. I röda huset, Löddenäs 1:1, skall befintligt ventilationssystem ersättas med nya komponenter. De tre befintliga frånluftsfläktarna och de två tilluftsfläktarna skall ersättas med två nya luftbehandlingsaggregat, nya luftdon och nytt styrsystem.
Ventilationsarbeten i skola i Lomma
Avser byte av ventilation i befintlig skola.
Rivning av kontor i Lomma
Rivning av del av byggnad.
Byte av styr- och övervakningssystem vid skola i Bjärred
Denna upphandling omfattar Högstadium och Bibliotek och dessa byggnadsdelar benämns hus A, Hus B och Hus C.
Ombyggnad av veterinärstation i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning från handel och kontor till veterinärvård.
Ombyggnad av ventilation och vs på förskola i Lomma
Avser byte av ventilation- och värmeundercentral inklusive styr- och övervaknings anläggning inom Pilängens förskola i Lomma .
Byte av kulör på industrihus i Lomma
Avser byte av kulör på industrihus. Från orange till antracit grå (plåtfasad).
Utvändigt underhåll av butik i Lomma
Utvändig ändring av butik. Nytt paketskåp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).