Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggning av ett grundvattenbaserat energisystem i Lomma
Avser att anlägga ett grundvattenbaserat energisystem på SLU Alnarp, Lomma kommun, för att förse Campusområdet med värme och kyla.
Rivning och ombyggnad alt nybyggnad av kommunalhus i Lomma
Planer finns för ombyggnad alternativt nybyggnad av kommunhus.
Tillbyggnad av badhus i Lomma
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av kallbadhus. Man ska utföra pålning på ca 600 m ut i vattnet, spa avd ska byggas ut ca 50 kvm.
Ombyggnad av g/c-väg i Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings- och vägarbeten för ombyggnation av delar av Södra Västkustvägen. Området sträcker sig ifrån Carl Ohlssons väg i Bjärred och ca 740 meter söder ut längs Södra Västkustvägen, ombyggnation görs av korsningen Södra Västkustvägen – Tolvevägen samt Södra Västkustvägen – Carl Ohlssons väg
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 9 klassrum och en matsal.
Ombyggnad av vattenledning i Lomma
Avser åtgärder på den befintliga anläggningen och dagvattenledning vid utlopp Bredbäck. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen. Optioner finns på: 1. projekt ID 2072200 2. projekt ID 2072201
Ombyggnad av vattenledning i Lomma
Avser infodring av en ny ledning med flexibelt foder för självfallsledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lomma
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till kontor och vårdmottagning.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av restaurang i Lomma
Avser ändrad användning till restaurang samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Lomma
Ansökan om rivningslov för enbostadshus med komplementbyggnader.
Rivning av garage i Lomma
Ansökan om rivningslov för garagebyggnad.
Rivning av förråd i Lomma
Anmälan om rivning av fiskehodda.
Tillbyggnad av garage i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Filmning av vattenledning i Lomma
Avser filmning av 1200 mm ledning från utloppskammare till inlopp i kulvert under väg. Ledning ska spolas så att inspektion kan ske på ren ledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten vid filmning. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.