Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av Sösdala simhall.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Hässleholm
Arbetet med detaljplanen pågår. Avvaktar politiska beslut. Byggstart samt kostnad är uppskattad.
Ombyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintliga skollokaler till anpassning av specialsalar för hörselklasser, ca 880 BTA. Samt tillbyggnaden av trapphus för att inrymma hiss, ca 38 kvm BTA, i Hässleholm. Samprojekteras tillsammans med projekt ID 1596441 och 1596451.
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av Markan/Ungdomens hus i Hässleholm.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av församlingshus, förskola samt förråd samt rivningslov.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Bjärnum, Häsleholms kommun.
Ombyggnad av industrilokal i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor/lagerlokaler. Total BTA 1987 kvm varav tillkommande BTA 307 kvm (avser tillkommande kontorsutrymme på plan 2). Objektets läge: Industrigatan 28 i Hässleholm.
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare), Hässleholm
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare). Med kompetenser inom minst följande område: Grävmaskinister Anläggningsarbetare Arbetsledare Bas-P och Bas-U
Tillbyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad samt rivningslov.
Ombyggnad av ställverk i Vätteryd
Åtgärd av säkerhetsbrister, ställverk 95.
Ombyggnad av sjukhus i Hässleholm
Avser ombyggnad av en befintlig avdelning till rättspsykiatrik och installation av ny sprinkler, samt nytt trapphus för tillträde till avdelningen. I källaren i byggnad 33 (intilliggande) ska mindre åtgärder göras i uppehålls- och omklädningsrum. Ytuppgifter: Plan 09 (byggnad 33): ca 218 kvm Plan 11: ca 630 kvm Nytt trapphus: ca 16 kvm
Ombyggnad av skola F-6 i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässleholm.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vinslöv, Hässleholms kommun
Avser om-och tillbyggnad för att utöka antalet åskådaplatser och i samband med detta utökas även föreningslokalen och styrketräningslokalen. Tillbyggnadsytan är ca 480 kvm BTA. Ombyggnadsytan är ca 130 kvm BRA.
Ombyggnation av gata, gc-väg, VA-ledning m.m i Hässleholm
Avser ombyggnation av gatan/Skytteliden, parkering, VA-­arbeten, el­arbeten och landskap i Hässleholm.
Betongrenovering vid avloppsreningsverk i Hässleholms kommun
Avser betongreparation av en eftersedimenteringsbassäng vid Vinslövs avloppsreningsverk.
Ombyggnad av lokaler/kontor i Hässleholm
Avser ombyggnad av Hässleholm Miljö AB:s lokaler/kontor. Arbetet omfattas även av ombyggnad av befintlig lagerdel till konferensrum och en publik del. Installation av nytt brandlarm, tillgänglighet till entréer samt cykelparkering.
Värmepumpinstallation och solceller Qvarngården i Hässleholm
Avser ombyggnad av värmesystemet i Qvarngården Stoby. Entreprenaden omfattar demontering av två värmepannor med tillhörande utrustning samt installation av luft/vattenvärmepumpar, solceller och styrsystem.
Upprustning av väg i Hässleholm
Kristianstadsvägen ska få helt ny asfalt och ny smågatstenen utmed sträckan och i Stattenarondellen, men vägen blir inte omgestaltad i övrigt. Vägen byggs om i etapper för att inte hela sträckan ska vara avstängt samtidigt. Etapp 1: Stattenarondellen. Etapp 2: Sträckan mellan Turbanrondellen och Stattenarondellen. Stattenarondellen är öppen åt tre håll, men inte västerut. Turbanrondellen är öppen åt två håll, men inte österut. Etapp 3: Sträckan mellan Stattenarondellen och Östra Hagagatan. Stattenarondellen är öppen i tre ben, men inte österut. Efterarbete och justeringar sker i vecka 47-48.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad samt rivning av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.