Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om
Påbyggnad av äldreboende för LSS-boende, kontor eller bostäder i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad till 6 våningar för antingen LSS-boende, kontor eller bostäder .
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av Sösdala simhall.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe .
Ramavtal Installation av fjärrvärmecentraler Hässleholm
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av ställverk i Vätteryd
Åtgärd av säkerhetsbrister, ställverk 95.
Ramavtal teknisk konsultuppdrag
Avser ramavtal för Teknisk konsultuppdrag-Åtgärdsförberedelser för sanering av kemtvätt
Prefabricerade betongmoduler inkl utrustning och montage, Hässleholm
Avser prefabricerade betongmoduler inkl utrustning och montage, på platsen för Vankiva ÅVC:s mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
Ombyggnad av skola till bostäder i Hässelholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området. Ett annat syfte med detaljplanen är att ny bebyggelse anpassas till befintlig, att införa mer grönska i området och att göra det möjligt för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.
Tätning av bräddmagasin vid reningsverket i Hässleholm
Projektet avser schaktning samt läggning av tätduk i en befintlig grävd damm. Massor ska schaktas ur befintlig damm samt tätas med olika lager av material inklusive en tät duk.
Utvändigt underhåll av fastighet i Hässleholm
Avser takomläggning och målning på fastighet Magasinet 9 i Hässleholm.
Utvändigt underhåll av fastighet i Hässleholm
Avser takomläggning och målning på fastighet Terminalen 1 i Hässleholm. Objektet är beläget på industrigatan längst ut på Läreda industriområde nära riksväg 23 och 21.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hisschakt).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).