Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om
Renovering och ombyggnad i kontorslokaler, Hässleholm
Avser renovering och ombyggnad av matsal / lokal. omfattar endast det av byggnadens brandskydd som berörs och påverkas av ombyggnationen. Ombyggnad är en form utav ändring. Matsalen T4 är försvarets gamla matsal uppförd i början av 1900-talet. På senare tid har byggnaden använts för konferens/möten, jujutsuträning och restaurangverksamhet. En del av byggnaden kommer nu byggas om för Familjens hus och resterande kommer behållas som det är med enbart mindre kompletteringar.
Om- och tillbyggnad av simhall i Hässleholm
Avser renovering av Tyrs Hovs simhall i Tyringe .
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av Markan/Ungdomens hus i Hässleholm. Renovering av byggnaden, invändigt och utvändigt .
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vinslöv, Hässleholms kommun
Avser om-och tillbyggnad för att utöka antalet åskådaplatser och i samband med detta utökas även föreningslokalen och styrketräningslokalen. Tillbyggnadsarea: 480 m2 Ombyggnadsarea: 128 m2
Installation av nya avfuktningssystem på Hässleholms sjukhus
Avser installation av nya avfuktningssystem för 6 st OP-salar med tillhörande kylmaskinsinstallationer. Installationer placeras utanför fläktrum med tillhörande byggnation på Hässleholms sjukhus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Bjärnum, Hässleholms kommun
Avser fasadrenovering på flerbostadshus och omfattar rivning av befintliga fasader och balkongräcken samt uppförande av nya fasader och nya balkongräcken med tillhörande arbeten. Objektets läge: Slättarödsvägen 3-81 i Bjärnum.
Ombyggnad av ventilation & styrsystem på Kulturhuset i Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation och styr/övervakning för Kulturhuset i Hässleholm. Arbetet omfattar utbyte av fläktmotorer, byte av don, ombyggnad kanalsystem, injustering, ombyggnad av funktioner i styr/övervakning, utbyte ducar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för OVK-besiktning av stammar.
Tekniskt konsultuppdrag – Utredning och tillståndsansökan-för Vittsjö reningsverk i Hässleholms kommun
Avser tekniskt konsultuppdrag – Utredning och tillståndsansökan-prövningsklass B för Vittsjö reningsverk i Hässleholms kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser byte av (fasad/tak) på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av fastighet i Hässleholm
Avser takomläggning och målning på fastighet Terminalen 1 i Hässleholm. Objektet är beläget på industrigatan längst ut på Läreda industriområde nära riksväg 23 och 21.
Ombyggnad av kontor i Hässleholm
Avser ändrad användning av affärsbyggnad till kontor och gym, fasadändring samt rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser en ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Avser ändring (fasad/tak) på kontors-/affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Hässleholm
Ändrad användning av kontorsbyggnad/affärsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Tillbyggnad samt ändrad användning från enbostadshus till förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser ändring (tak/fasad) på flerbostadshus (fd kyrkobyggnad).
Utvändigt underhåll av församlingshus i Hässleholm
Avser ändring (fasad/tak) på annan byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Tillbyggnad av port på fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av terminal i Hässleholm
Avser utvändigt underhåll av fasadändring, skyltar, solpaneler, anläggande av parkering samt rivningslov.
Tillbyggnad av laddningsstation i Hässleholm
Tillbyggnad av laddningsstation i Hässleholm

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).