Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kapacitetsåtgärder längs E6 mellan tpl Vellinge N-Petersborg
Byggnation av ytterligare körfält i norrgående riktning på väg E6/E22 mellan Vellinge N och trafikplats Petersborg, totalt ca 6,6 km.
Utbyggnad av skola i Skanör, Vellinge
Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt en idrottshall.
Ombyggnation av skolgård i Vellinge
Avser ombyggnation av skolgård på Sandeplanskolan. Den nya skolgården ska uppmuntra till rörelse och nyfikenhet och har i sin utformning fått temat ”Bönor”. Ytorna erbjuder flera aktiviteter, bland annat en ”Bollgrop” i konstgräs, kompisgungor, klätterlek och sittplatser för utomhusundervisning.
Byte av konstgräsplan i Vellinge
Projektet avser byte av konstgräs på Vångaplanen i Vellinge.
Utbyte av brand- och utrymningslarm vid skola i Vellinge
Avser utbyte av befintliga brand- /utrymningslarmsystem i Rosentorpskolan belägen i Vellinge. Total BTA: ca 5200 kvm.
Byte av tennisunderlag , Vellinge
Byte av befintligt grusunderlag på fyra tennisbanor i Vellinge kommun.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Ombyggnad av enbostadshus - 2 lägenheter samt takfönster.
Tillbyggnad av förråd i Vellinge
Tillbyggnad av förråd - uteplats.
Uppbyggnad uteridbana i Vellinge
Projektet avser utbyte/uppbyggnad av uteridbana för ridning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.