Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Omfattar om- och nybyggnad av totalt ca 55 bostadslägenheter, ca 1200 m2 lokaler och ca 1300 m2 garage och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm. Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten. Projektet är indelat i huvuddelar. Det finns olika krav på bevarande enligt detaljplanens q-märkning. Projektet utförs i samverkan mellan beställaren och entreprenören.
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nytt bostadsområde med radhus i två till tre våningar, ca 1600 bostäder. Området består av fastigheterna: Fjällgåsen 1 Grågåsen 1 Gåsen 34
Kontaktledningsupprustning i Eslöv
Ny kontaktledningsanläggning, gamla bryggor och stolpar byts ut mot nya. Signal- och banarbeten vid spår 1 och 2 ingår (samtidighet).
Ombyggnad av markarbeten, Eslöv
Avser Mark och rörarbeten i Stadsparken i Eslöv
Ombyggnad av skola i centrala Eslöv
Avser ombyggnad av Gamla Östra skolan till en del för Carl Engströms gymnasiet. Även invändigrenovering .
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Ombyggnad av gata, Eslöv
Ombyggnad av väg/gata mellan Bryggaregatan–Trollsjögatan.
Ombyggnad av gata, Eslöv
Ombyggnad av väg/gata mellan Föreningstorget–Västergatan inkl. park Timmermannen
Ombyggnad av gata, Eslöv
Ombyggnad av väg/gata mellan Västergatan–Bryggaregatan
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Underhåll av Södra Stambanan i Stehag
Ca 300 m, Stehag samt Stehag etableringsyta (slutbesiktning 2023-07-30). Option på stängselåtgärder bandel 813 samt spårbyte Vislanda spår 15 (slutbesiktning 2023-12-22).
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser spolning av stammar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).