Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Avser ny tillbyggnad till låg-mellanstadiedelen. I entreprenaden ingår även ändringsarbeten i högstadiet bestående av ombyggnation storkök, förstoring av matsal och ombyggnation av ny biblioteksdel. Utemiljön byggs om i form av parkering och lekyta. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1818 kvm Ombyggnadsarea BTA: ca 370 kvm
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt 1000-1500 tillbyggnad.
Ombyggnad av förskola, lågstadieskola
Avser ombyggnad av delar av en 7-9 skola
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser tillbyggnad för hus H och mindre tillbyggnad av hus A samt ombyggnad av hus A och hus B på Marieskolan i Marieholm. Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. I projektet berörs i stor omfattning även den utvändiga miljön. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Ombyggnad av marklägenheter i Eslöv
Avser relning av 25 stycken lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola, Eslöv
Tillbyggnad till en befintlig förskola i 2 plan med en BTA på ca: 400 m2 med förekommande byggnads, installations- samt markarbeten.
Stationsåtgärder i Stehag, Oxie och Höör
Tillgänglighetsanpassning (skyddszoner, ledstråk, bänkar, möblering). Bandel 912, km 574+500. Bandel 912, km 564+200. Bandel 961, km 11+500.
Ombyggnation av pumpstation i Eslöv
Planer finn planer för ombyggnation av stationen till ett reningsverk.
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm.
Anläggning av miljödamm på Hjularöd 1:2, Eslöv
En befintlig damm skall utvidgas genom schakt och dämning till en ca 1,25 ha stor damm. Befintlig damm skall fördjupas och en befintlig vall planas ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Ombyggnad av butik i Eslöv
Avser ombyggnad av f.d butikslokal till Systembolagsbutik. Area: ca: 580 + 66 m² i bottenvåning och fläktrum, elcentral, mm på gårdsbjälklag, varav Försäljning, ca: 363 m2 + Lager ca: 153 m² + lastplatta (6 m²) Personaldel ca: 64 m
Rivning av industrihus i Eslöv
Rivning industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad med ca 60-70 kvm och ändrad planlösning av restaurang.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Renovering och mindre tillbyggnad flerbostadshus, Eslöv
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Ombyggnad av Ringsjöverket i Eslöv
Avser uppförande av kör-ramp för lastmaskin, uppställningsyta (platta) i betong för sandtvätt med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete, yttre VA-ledningar och elarbeten vid Ringsjöverket.
Sluttäckning av Stavröds deponi, Eslöv
Avser utförande av sluttäckning av Stavröds deponi. Sluttäckning ska göras av hela deponin som är ca 4,2 ha stor.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Avser invändigt underhåll av två stycken lägenheter.
Ombyggnad av badhus i Eslöv
Installation av skvalprännor i badhus.
Ombyggnad av veterinärstation i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad industri till hunddagis.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.