Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nytt bostadsområde med radhus i två till tre våningar, ca 1600 bostäder. Området består av fastigheterna: Fjällgåsen 1 Grågåsen 1 Gåsen 34
Upprustning av del av torg inkl gata i Eslöv
Avser upprustning av torget skall göras, Mark/bänkar/grönytor osv.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt 1000-1500 tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser tillbyggnad för hus H och mindre tillbyggnad av hus A samt ombyggnad av hus A och hus B på Marieskolan i Marieholm. Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. I projektet berörs i stor omfattning även den utvändiga miljön. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Ombyggnad av marklägenheter i Eslöv
Avser relning av 25 stycken lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola, Eslöv
Tillbyggnad till en befintlig förskola i 2 plan med en BTA på ca: 400 m2 med förekommande byggnads, installations- samt markarbeten.
Stationsåtgärder i Stehag, Oxie och Höör
Tillgänglighetsanpassning (skyddszoner, ledstråk, bänkar, möblering). Bandel 912, km 574+500. Bandel 912, km 564+200. Bandel 961, km 11+500.
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm.
Ombyggnation av pumpstation i Eslöv
Planer finn planer för ombyggnation av stationen till ett reningsverk.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Ombyggnad av bibliotek i Eslöv
Ombyggnad stationsbyggnad till bibliotek och flerbostadshus.
Renovering av vattenverk , Eslöv
Entreprenaden omfattar Betongrenovering linje 1.
Tillbyggnad av skolbyggnad, Flyine
Avser tillbyggnad av skolbyggnad på fastighet Östra gårdstånga .
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planer finns för ombyggnad av GC-väg av gata i Eslöv.
Utbyte av råvattenledningar på Ringsjöverket i Eslöv
Avser utbyte av 4 st ledningssektioner för inkommande råvatten på Ringsjöverket.
Ombyggnad av bevattningsdamm, Eslöv Kommunn
Avser befintlig bevattningsdamm utökas genom schaktning på åkermark (energiskog samt granplantering). Befintlig damm fördjupas på grunda partier med någon meter samt att befintliga öar grävs bort. Ett nytt dike grävs runt dammen på den södra sidan. Schaktmassorna, ca 86 000m3 ska läggas upp på åkermark i en slutning söder om dammen. Släntlutningar kommer att variera mellan 1:5 och 1:7.
Ombyggnad av bageri i Eslöv
Ombyggnad lager till bageri i industribyggnad.
Utbyte av hiss och hisschakt vid Eslövs station
Utbyte av hiss och ombyggnad av hisschakt i stationshuset i Eslöv.
Ramavtal för konsultuppdrag, Eslöv
Avser ramavtal för konsultuppdrag inom området: Byggkonstruktör – projektering Möjlighet tillförlängning 1+1
Rivning av industrihus i Eslöv
Rivning industribyggnad.
Service och inköp av brandredskap, Eslöv
Omfattar att upphandlingen avser inköp av nya brandredskap och service av dessa, samt service och underhåll av befintliga produkter. I upphandlingen ingår även service av kökssprinklers (Ansulex) i kommunens fastigheter.
Ombyggnad av butik i Eslöv
Ombyggnad till systembolag.
Ombyggnad av badhus i Eslöv
Installation av skvalprännor i badhus.
Ombyggnad av kontor i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av brandstation till kontor.
Ombyggnad av veterinärstation i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad industri till hunddagis.
Ombyggnad av markanläggning i Eslöv
Ädrad marknivå i nytt bostadsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Eslöv
Tillbyggnad in- och urlastning industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.