Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Avser ny tillbyggnad till låg-mellanstadiedelen. I entreprenaden ingår även ändringsarbeten i högstadiet bestående av ombyggnation storkök, förstoring av matsal och ombyggnation av ny biblioteksdel. Utemiljön byggs om i form av parkering och lekyta. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1818 kvm Ombyggnadsarea BTA: ca 370 kvm
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Utvändig ändring flerbostadshus Drottningen 1,2,5. Takbyte och fönsterbyte.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan. Etapp 2: 2299719 Etapp 3: 2299720
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan. Etapp 1: 929013 Etapp 3: 2299720
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan. Etapp 1: 929013 Etapp 2: 2299719
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad från kontor till bostäder, i Eslöv
Avser ombyggnad av fastighet med kontor och butikslokaler till ett lägenhetshus med 11 st, lägenheter samt 1 st. butikslokal inom Kv Färgaren 19 i Eslöv. I projektet ingår rivning av lågdelar av butikslokaler.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV .
Renovering av tak och fasad mm på flerbostadshus i Eslöv
Objektet omfattar renovering av tak och fasad på Brinken 1-5 samt fönsterbyte, balkonginglasning, värmerenovering mm.
Utvändigt underhåll marklägenheter i Eslöv
Utvändigt underhåll av tak på 25 stycken lägenheter.
Rivning av lager i Eslöv
Avser rivning av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Avser fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Fasadändring av flerbostadshus
Rivning av lager i Eslöv
Rivning av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).