Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av skola i Eslöv
Planer finns för rivning av skola på Sallerupsskolan i Eslöv.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Ombyggnad av förskola, lågstadieskola
Avser ombyggnad av delar av en 7-9 skola
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan.
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Planer finns för OVK-besiktning.
Ombyggnad av butik i Eslöv
Avser ombyggnad av f.d butikslokal till Systembolagsbutik. Area: ca: 580 + 66 m² i bottenvåning och fläktrum, elcentral, mm på gårdsbjälklag, varav Försäljning, ca: 363 m2 + Lager ca: 153 m² + lastplatta (6 m²) Personaldel ca: 64 m
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Ombyggnad av plattformar i Eslöv
Utbyte av hiss och hisschakt på plattformarna samt förbättring av plattformarnas skyddszoner.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten, Eslöv.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten inom Eslövs Bostads AB:s fastighetsbestånd. Avtalstid 2022-02-01 - 2024-01-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av gata i Marieholm Eslöv etapp 2
Planer finns för ombyggnad av gata i Marieholm, storgatan/kvarngatan.
Ombyggnad av Rådhuset i Eslöv
Avser ombyggnaden av befintliga lokaler och omfattar b.l.a nytt tak, nya installationer, dränering, ytskiktsrenovering och delvis ny planlösning.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Utbyte av ställverk vid Ellinge ARV
Planer finns för utbyte av ställlverk vid Ellinge ARV.
Sluttäckning av Stavröds deponi, Eslöv
Avser utförande av sluttäckning av Stavröds deponi. Sluttäckning ska göras av hela deponin som är ca 4,2 ha stor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.