Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Omfattar om- och nybyggnad av totalt ca 55 bostadslägenheter, ca 1200 m2 lokaler och ca 1300 m2 garage och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm. Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten. Projektet är indelat i huvuddelar. Det finns olika krav på bevarande enligt detaljplanens q-märkning. Projektet utförs i samverkan mellan beställaren och entreprenören.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Ombyggnad av skola i centrala Eslöv
Avser ombyggnad av Gamla Östra skolan till en del för Carl Engströms gymnasiet. Även invändigrenovering .
Renovering av avloppsinstallationer i Eslöv
Avser relining av inre spillvatteninstallationer i området Rönneberga i Eslöv med totalt 322 lägenheter fördelade på 45 trappor, 1 samlingslokal samt ett områdeskontor. Handlas upp tillsammans med 2172177 och 2127249
Relining av spillvattenledningar i Eslöv
Avser relining av yttre spillvattenledningar i området Rönneberga i Eslöv.
Relining av spillvattenledningar i Eslöv
Avser relining av yttre dagvattenledningar i området Rönneberga i Eslöv. Handlas upp tillsammans med 2172177 och 2127238
Ombyggnad av gata i Marieholm Eslöv etapp 2
Planer finns för ombyggnad av gata i Marieholm, storgatan/kvarngatan.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV .
Utvändigt underhåll marklägenheter i Eslöv
Utvändigt underhåll av fasader samt muren.
Utbyggnad av garage vid Ringsjöverket i Stehag, Eslövs kommun
Avser utbyggnad av ett befintligt garage med ca 300 kvm på Ringsjöverket i Stehag, Eslövs kommun.
Installation av ny kemikalietank vid Ringsjöverket, Sydvatten AB
Avser installation av ny kemikalietank till Ringsjöverket. Option finns för byte av identisk intilliggande kemikalietank (nr 2).
Utvändigt underhåll på kontorshus i Eslöv
Avser utvändigt underhåll på fastighet Gjutaren 14 och omfattar målning av fasad, samt taktvätt och byte av stuprör och fönsterbleck.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).