Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Avser ny tillbyggnad till låg-mellanstadiedelen. I entreprenaden ingår även ändringsarbeten i högstadiet bestående av ombyggnation storkök, förstoring av matsal och ombyggnation av ny biblioteksdel. Utemiljön byggs om i form av parkering och lekyta. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1818 kvm Ombyggnadsarea BTA: ca 370 kvm
Ombyggnad av skola i centrala Eslöv
Avser ombyggnad av Gamla Östra skolan till en del för Carl Engströms gymnasiet. Även invändigrenovering .
Ombyggnad av markarbeten, Eslöv
Avser Mark och rörarbeten i Stadsparken i Eslöv
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan.
Renovering av avloppsinstallationer i Eslöv
Avser relining av inre spillvatteninstallationer i området Rönneberga i Eslöv med totalt 322 lägenheter fördelade på 45 trappor, 1 samlingslokal samt ett områdeskontor. Handlas upp tillsammans med 2127238 och 2127249
Invändigt underhåll av marklägenheter i Eslöv
Avser invändigt underhåll med tilläggsisolering. Fasaden läcker värme ifrån foten på huset.
Relining av spillvattenledningar i Eslöv
Avser relining av yttre spillvattenledningar i området Rönneberga i Eslöv.
Relining av spillvattenledningar i Eslöv
Avser relining av yttre dagvattenledningar i området Rönneberga i Eslöv. Handlas upp tillsammans med 2172177 och 2127238
Renovering Löberöd reservoar, Eslöv
Avser renovering/ombyggnad av reservoarer.
Ombyggnad av gata i Marieholm Eslöv etapp 2
Planer finns för ombyggnad av gata i Marieholm, storgatan/kvarngatan.
Utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät inom Eslövs kommun
Avser etablering och tillhandahållande av infrastruktur för bredbandskommunikation inom områden som inte bedöms kunna erhålla statligt bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen
Tillbyggnad av moduler till Ringsjöverket i Stehag, i Eslöv
Avser leverans av ca. 9st. begagnade bodar / moduler inkl. transport och uppställning på Sydvattens vattenverk Ringsjöverket i Stehag,
Installation av ny kemikalietank vid Ringsjöverket, Sydvatten AB
Avser installation av ny kemikalietank till Ringsjöverket. Option finns för byte av identisk intilliggande kemikalietank (nr 2).
Tjänster för vinterväghållning - Gång- och cykelvägar, Eslöv
Upphandlingen omfattar ramavtal för vinterväghållning på gång- och cykelvägar. Möjlighet till förläning 1+1
Utbyte av brand- och utrymningslarmanläggning vid vårdboende i Eslöv
Projektet avser utbyte av befintligt brandlarm till nytt brand- och utrymningslarm för Solhällan och Vårlöken. Fastigheten ägs av Eslövs Bostads AB och verksamheten bedrivs av Eslövs kommun. Två byggnader är uppförda där ena avdelningen är Solhällan och den andra är Vårlöken. Båda byggnaderna har tre våningar och det är dessa byggnader som omfattas av denna entreprenad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).