Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västra Götalands län

Ale (6)
Alingsås (17)
Bollebygd (1)
Borås (33)
Dals-Ed (1)
Essunga (3)
Grästorp (1)
Göteborg (165)
Götene (10)
Hjo (1)
Härryda (5)
Karlsborg (0)
Kungälv (17)
Lerum (5)
Lidköping (10)
Lysekil (10)
Mariestad (5)
Mark (6)
Mellerud (0)
Munkedal (4)
Mölndal (16)
Orust (2)
Partille (13)
Skara (6)
Skövde (15)
Sotenäs (4)
Tanum (5)
Tibro (1)
Tidaholm (2)
Tjörn (1)
Tranemo (2)
Töreboda (2)
Uddevalla (7)
Vara (7)
Åmål (4)
Öckerö (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 462 st.

Nybyggnad av kontor och bostäder Lilla Bommen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, restauranger, cafeer och service samt ca 100 lägenheter i en huskropp med två torn. Kommer att miljöcertifieras enligt LEED.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i 7-9 våningar. Markarbeten påbörjades våren 2022.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av simhall, flerbostadshus mm i Partille
Projektet avser nybyggnad av bl a simhall, hotell, bostäder och lokal för daglig verksamhet samt garage/P-hus. Kvarteret kommer att delas upp i olika fastigheter med bl a 3D-bildning.
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Avser en ny skola för 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet innefattar även lokaler för en anpassad skola med plats för cirka 50 elever med särskilda behov. Även en fullstor idrottshall ska byggas på området. Avser även anläggande av en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats samt nya gång- och cykelbanor. Utanför skolans område ska det byggas skolvägar med säkra övergångar och tydliga väglinjer. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av veterinärstation i Lackarebäck, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av specialistdjursjukhus (7500 kvm). Den centrala innergården blir en grön oas och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för personalen. Byggnadens nedersta plan blir parkeringsgarage (4500 kvm). Klassas Miljöbyggnad Silver. Grund och källarkonstruktionen påbörjades i juli 2022.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Borås
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Borås. Rivning av befintlig skolbyggnad förrutom de befintliga skyddsrummen. Nybyggnad av F-9 skola. Skolan kommer även ha en del för Anpassad Gundskola. Ombyggnad av skolgården. Rivning av i stora delar av idrottshall men delar i markplan samt motfylld del bibehålls. Om- och tillbyggnad av en fullstor idrottshall med läktare samt aktivitetshall. Byggnaden skall även innehålla omklädning, servicefunktioner, skolgym samt serveringsytor.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 10 och 12 våningar.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser utvändig underhåll av alla byggnader med bl a om fogning av alla fasader, betongsockel byte, byte av avlopp. Ombyggnad av hus A: bl a upprusning av ytskikt, nya rumsbildningar och akustikåtgärder samt installationer av nya WC och RWC inkl tillbyggnad ÅV-hus. Ombyggnad hus B: ca 1750 kvm enklare ombyggnad i expeditions/elevhälsa, större ombyggnad i diskrum/matsal samt tillbyggnad av matsal ca 120 kvm. Ombyggnad hus C: större och mindre ombyggnationer ca 680 kvm. Nybyggnad hus E: ca 4125 kvm inkluderar en fullstor idrottshall. Nybyggnad hus G: ca 560 kvm inkluderar mindre idrottshall.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (BAS P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (Bas-P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Tillbyggnad, renovering och ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad, in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av restaurang och stugor i Strömstad
Nybyggnad av restaurang och parkeringsplatser samt 50 stugor.
Nybyggnad av skola i Trollhättan
Ny skolbyggnad på cirka 4000kvm, som kommer inrymma åtta förskoleavdelningar samt en F-6 skola, samt en helt ny utemiljö. Två av tre befintliga byggnader kommer att rivas och den tredje som bland annat inrymmer idrottssalen kommer att renoveras och delvis få ny användning. Detta blir troligen Trollhättans första nollCO2-certifierade byggnad.
Ny, om- eller tillbyggnad av lokal för Riksarkivet i Göteborg
Avser lokal för ca 80 000 meter arkivhandlingar, vilket bedöms motsvara ca 7 000 -10 000 kvm LOA (golvyta), men Riksarkivet är öppet för förslag på olika byggnadstekniska lösningar. Lokalen ska vara inom ett område med maximalt 30 min körtid in till Riksarkivets lokaler på Arkivgatan i centrala Göteborg.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med butik i bottenplan.
Nybyggnad av hotell och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 hotellrum i en huskropp och 40 lägenheter i ett flerbostadshus med 4-5 våningar.
Ny stadsplanering vid Krokhallssnittet i Borås
Planer finns för att möjliggöra en ny utformning av området mellan Borås centrum och tågstationen. Planen inkluderar även ett nytt artcenter/museum nere i stadens centrala delar som en entré och naturlig del i en framtida förstärkt station och att ihop med ny centralbro och parkbron vid Viskaholm koppla Norrby till stadens centrum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Nybyggnad av stationshus med kontorslokaler, restaurang och butiker, vl.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Nybyggnad av skola i Jonslund, Essunga
Nyproduktion av skola F-6 inkl. förskola, gymnastiksal, storkök och skolgård. I intilliggande befintlig skola kommer under hela byggtiden verksamhet bedrivas.. Under tiden som nybygget pågår kommer eleverna att kunna gå kvar i de nuvarande lokalerna. När den nya skolan står klar så planerar man att riva den gamla byggnaden.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Ombyggnad till kontor och två restauranger i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor och två restauranger (5000-6000 kvm). Byggnaden är Byggnadsminne med höga bevarandekrav.
Nybyggnad av hotell i Öckerö
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av förskola i Källdal, Uddevalla
Objektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i två plan. Byggnad/er är ca. 2200 m2 BTA inkl. förrådsbyggnader och miljöhus. Ny gårdsyta, parkering och angöring till fastigheten ska anordnas.
Ombyggnad och lokalanpassningar i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av 5 våningsplan till aktivitetsbaserat centrum för ca 1600 medarbetare. I entreprenaden ingår underhålls- och kompletteringsarbeten för bland annan VVS, SRÖ, el, larm och säkerhet.
Om-, till- och nybyggnad av skola och förskola i Björketorp
Avser om-, till- och nybyggnation av skola och förskola i Björketorp. Nybyggnad BTA ca 1800 kvm. Ombyggnad BTA ca 1800 kvm. Handlas upp tillsammans med projekt id 1226845.
Nybyggnad av kontor och undervisningslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor (för ca 100 personer) och undervisningslokaler.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Nybyggnad av kontor och butiker i Stenungsund
Planer finns för kontor ca 5200 kvm BTA samt butiker och lokaler om ca 1200 kvm BTA.
Nybyggnad av skola och förskola i Ubbhult
Avser tillbyggnad av förskola och skola. Handlas upp tillsammans med projekt id 2262488.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Ny förskola i tre våningsplan med fyra avdelningar, ett tillagningskök, teknikutrymmen, fristående ÅV-hus, utomhusförråd samt ny förskolegård.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av Konceptförskola med 6 avdelningar. i två våningar med tillagningskök.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av industri, lager och kontor.
Nybyggnad av skolbyggnad i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av skolbyggnad med 6 klassrum, kök och matsal samt utemiljö.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar. Förskolan ska förses med bl a tillagningskök, hiss och solceller samt rivning av befintliga byggnader. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av förskola i Skara
Nybyggnad av förskola. Trästomme och bjälklag.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås,
Avser tillbyggnad av Sven Erikssongymnasiet med 5 våningsplan avsedd för ekonomiprogrammet och för ca 255 elever. Samt utökning av matsal i befintlig lokal och ombyggnation av storkök och teknikrum.
Ny, om-och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser ny, om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola för ca 200 elever. Första våning kommer rymma specialsalar såsom bland annat sy- och träslöjd, musiksal, bildsal och hemkunskapssal. På andra våning blir det basrum och arbetsrum för lärare. Byggnaden kommer uppföras enligt miljöbyggnation nivå silver.
Renovering och ombyggnad av skola på Tjörn
Projektet avser renovering/ombyggnad av skola. Planlösningar förändras och installationer förnyas. Tillgänglighet och brandskydd förbättras. Ytterväggar och tak förnyas och hus E utrustas med solceller.
Om- och tillbyggnad av skola i Vara
Avser om- och tillbyggnad av befintliga skolbyggnader innehållande elevhälsa, administration samt klassrum. Ombyggnad BTA ca 5670 kvm Tillbyggnad BTA ca 410 kvm
Till- och ombyggnad av idrottshall i Kinna
Avser rivning av viss del av befintlig idrottshall samt tillbyggnad med idrottshall, omklädningsrum samt lokaler för bla brottning och taekwondo.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar som ska ersätta befintlig förskola som ska rivas. I projektet ingår även markarbeten med sanering av mark, angöring, erforderliga komplementbyggnader, parkeringsplatser och en förskolegård.
Nybyggnad av förskola i Västerby, Götene kommun
Konceptförskola B med 6 avdelningar., ca 108 barn med tillagningskök.
Ny- och ombyggnad samt rivning av skola i Ingared, Alingsås, etapp 1
Idag ligger en befintlig F-6 byggnad (HUS 3) på fastigheten. En ny F-6 byggnad (HUS 1) ska uppföras på fastigheten, den befintliga byggnaden skall rivas och ge plats för en ny 7-9 byggnad (HUS 4). Totalt ska skolan inrymma 735 elever samt ca 120 personal.
Ny- och ombyggnad samt rivning av skola i Ingared, Alingsås, etapp 2
Idag ligger en befintlig F-6 byggnad (HUS 3) på fastigheten. En ny F-6 byggnad (HUS 1) ska uppföras på fastigheten, den befintliga byggnaden skall rivas och ge plats för en ny 7-9 byggnad (HUS 4). Totalt ska skolan inrymma 735 elever samt ca 120 personal.
Ny- och ombyggnad samt rivning av skola i Ingared, Alingsås, etapp 4
Idag ligger en befintlig F-6 byggnad (HUS 3) på fastigheten. En ny F-6 byggnad (HUS 1) ska uppföras på fastigheten, den befintliga byggnaden skall rivas och ge plats för en ny 7-9 byggnad (HUS 4). Totalt ska skolan inrymma 735 elever samt ca 120 personal.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal, del 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus. Området är ca 155 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av energisystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.
Tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Tanum, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av kök och matsal vid skola. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt skyddsrum och tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Partille
Projektet avser nybyggnation av förskola. Den uppförs i två plan med ett teknikrum och består av 6 avdelningar, som vardera inkluderar allrum, hygienrum, grupprum samt lek och vilrum. Ateljé och aktivitetshall delas per två avdelningar. Förskolan innehåller även även stödytor, tillagningskök och personalutrymmen. Utvändigt anläggs en utegård som delvis omsluts av ett bullerplank samt två komplementbyggnader varav ett förråd och ett miljöhus.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av förskola, i Sätila
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn, samt tillagningskök. Rivning: Id 2288574
Ombyggnad och renovering av Utrustningsverkstaden på Lindholmen, i Göteborg
Avser in- och utvändig renovering av delar av Utrustningsverkstaden. Ombyggnaden omfattar ca 1 950 kvm kontorsyta och ca 1 750 kvm verkstadsyta. Utrustningsverkstaden ligger inom Götaverkens gamla varvsområde på Hisingen i Göteborg
Ombyggnad av skola i Herrljunga
Avser ombyggnad av Altorpskolan inkl omläggning av innergård. Handlas tillsammans med projekt 2360547 (Hemgården).
Ombyggnad och iordningställande av lokaler i Zoologihuset i Göteborg
Plan 1 Zoologi är tomställd. I denna totalentreprenad skall ytorna saneras och rivas till stomrent ca 1500 m2. Befintlig invändig trafoanläggning skall flyttas till ett nytt utvändigt läge. Om Akademinska Hus får erforderliga beslut, kommer klimatstyrda rum för bokförvaring utföras i de stomrena ytorna.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3 avdelningar och tillagningskök. I projektet ingår rivning av befintlig förskola, markarbeten med sanering av mark, angöring, erforderliga komplementbyggnader, parkeringsplatser och en förskolegård.
Renovering och anpassning Kusten i Göteborg
Hotell Kusten behöver renoveras och anpassas för att inrymma de verksamheter som tillfälligt ska flyttas från Dalheimers hus samt mottagningsboende för flyktingar på 3 våningsplan.
Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser ombyggnation av befintliga ögonoperationslokaler. Innehållande administration, tillgänglighetsytor, sterilförråd, undersökningsrum samt tre operationssalar.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2 B
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 25 dubbelrum, SPA-anläggning, gym, sportreception och café.
Nybyggnad av förskola i Partille
Förskolan innehåller 4 avdelningar och uppförs i två plan. Alla avdelningar har allrum, hygienrum, grupprum samt lek och vilrum. Till avdelningarna kopplas även ateljé och aktivitetshall. Dessutom innehåller förskolan stödytor, tillagningskök och personalutrymmen.
Ombyggnad av dialysmottagning på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av dialysmottagningen i Hus 12, plan 5 vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. En totalombyggnad om ca 1500 m2 där även ytterfönster och delar av fasad byts.
Installation av värmeåtervinningsrör mm vid Östra Sjukhuset i Göteborg, etapp 2
Entreprenaden omfattar installation av värmeåtervinningsrör, sprinkler, medicinsk gas, luft, kanalisations- och el/telesystem samt diverse byggnadskompletteringar i och kring den befintliga ATS-kulverten under hus IK, PK, MC, SH, KK, BK.
Ombygnad och renovering av demesboende i Herrljunga, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering i den äldre fastigheten i de norra huskropparna. I ombyggnationen tillskapas: En ny enhet med 10 st lägenheter, gemenskapsytor, kök, administativa och vårdytor. • En dagträff med plats för tre lägenheter, gemenskapsytor samt administrativa ytor. • Mötesrum • Servering och Café • Omklädningsrum och åtgärder i källare. • Ytor för hemsjukvården • Miljöhus
Ombyggnad av skola i Göteborg
Fasadändring och ändring av brandskydd på skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Lilla Edet
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad till lokaler för specialistvård i Trollhättan
Avser ombyggnation av tidigare lokaler åt omsorgsförvaltningen, Trollhättan stad, till lokaler ändamålsenliga för specialistvård som innefattar operationssalar, uppvakningsavdelning(UVA), undersökningsrum mm samt tillhörande personalutrymmen.
Upprustning av lokaler för hjärtintensiv avdelning (HIA) på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Projektet avser en upprustning av hus 6 plan 3 samt mindre delar i hus 4,5 och 24 plan 3. Lokalerna ska efter upprustningen skall användas av en ny verksamhet, hjärtintensiv avdelning (HIA). Upprustningen omfattar alla installationer (el,tele,data,vent,vs,gas)., Lokalerna är idag osprinklade men ska sprinklas. Upprustningen omfattar även ytskikt, dörrar och undertak. Utvändigt skall fasader och yttertak upprustas. Total yta cirka 1100 m2.
Ombyggnad till daglig verksamhet i Stenungsund
Entreprenaden avser att renovera och bygga om Hus G vid Stenungskolan, för att anpassa byggnaden samt anslutande markytor för ny verksamhet. Lokalerna skall efter renoveringen brukas av s.k. Daglig Verksamhet, som drivs av kommunen för deltagare med olika funktionsvariationer. Byggnaden är i två våningar samt har källare och ett vindsutrymme som inkluderar fläktrum. Efter renovering kommer byggnaden bl.a. innehålla installationsutrymmen, personalutrymmen, våtrum, WC/RWC, kök, undervisningslokaler, kontor samt trapphus med ny hiss. Markarbeten ingår också i entreprenaden – bl.a. nya ramper och trappor vid entréer, anpassning för nytt hisschakt samt tillskapande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av vårdbostad i Mölndal
Nybyggnad av gruppbostadshus, 6 lgh (lss) och komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Nybyggnad av kontor samt produktionshall.
Konvertering av ventilation mm på gymnasieskola i Lidköping
Del av De la Gardie-gymnasiets ventilation ska anpassas efter elevantalet. Belysningsbyte och målning av väggar utföres samtidigt.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Bengtsfors
Avser om- och tillbyggnad av Bengtsfors Vårdcentral för anpassning till befintlig hyresgäst med större lokalytor. Övriga hyresgäster planeras att vara kvar i befintliga lokaler utan invändiga åtgärder. Alla fasader ska renoveras och byggas om. Fönster och entrédörrar ska bytas. Tak ska läggas om och huvuddelen av de tekniska installationerna såsom el, data ska byggas om, ventilation ska bytas ut, pannrum i källare rivas. Ny hiss ska monteras. Kommer att utföras i etapper.
Renovering av storkök vid vård och omsorgsboende i Göteborg
Avser renovering Storkök på Svartedalens VOB. Arbetet innefattar renovering av samtliga ytskikt, komplettering av ny köksutrustning, dragning av ny el, VVS-arbeten samt brandåtgärder.
Renovering av badhus i Tidaholm
Avser renovering av bassängområde i badhuset i Tidaholm
Om- eller nybyggnad av fritidscentrum i Mölndal
Projektet avser om- eller nybyggnad av omklädning och föreningslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Göta, Lilla Edets kommun
EdetHus ska bygga till och om befintlig skola, tillbyggnaden kommer att dockas in med den befintliga byggnaden med samma placering som den nuvarande tillfälliga modulen till väster om byggnaden. Ombyggnationen sker i anslutning till tillbyggnationen. Modulen ska flyttas och användas under byggtiden. I projektet ska ca 550 m² byggas till och ca 40 m² byggas om, exklusive ombyggnad av värmesystem.
Reinvesteringar av Konstepidemin i Göteborg, etapp 2
Etapp 2, omfattar underhåll av områdets tegelbyggnader. Samt optioner enligt nedan; Etapp 2 - HUS 4, HUS 5, HUS 7, HUS 9, HUS 10, HUS 13, och HUS 17. Fasad- och takunderhåll samt underhåll av balkonger, skärmtak, utvändiga trappor, räcken och smides detaljer. Option 1 – Takbyte Hus 2 & 3 - HUS 2 och HUS 3 Rivning och byte av tak. Underhåll och målning av takfot. Option 2 – Trappor och ramper Hus 2 & 3 - HUS 2 och HUS 3 Tillverkning och montering av trappor och ramper.
Ombyggnation av kommunhus till gymnasium i Alafors
Avser ombyggnation i Alafors Kommunhus till KomVux och gymnasium för ca 170 elever inkl. elevhälsa och personalutrymmen.
Ombyggnad av idrottshall i Borås, etapp 2
Avser tillgänglighetsanpassning av plan 1 och modernisering av omklädningsrummen runt A-hallen. Huvudentréns utvändiga parti skall bytas ut och även delar av källarplanet omfattas av renoveringsarbeten.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Liseberg AB skall bygga om sitt kontor på 2600 kvm från cellkontor till öppet landskap, nya toalettpaket, nya ytskikt och inredning. Ventilationsarbeten och elarbeten skall utföras för att möta de nya planlösningarna. Omklädningsrum flytta till ny yta och byggs om helt. (rivning ingår i denna entreprenad, nytt omklädningsrum ingår i annan entreprenad).
Ommålning av Kran 10 i Göteborg
Avser ommålning av Kran 10, vilken tidigare använts då Götaverken bedrev sin varvsverksamhet och är en del av Göteborgs typiska ”Skyline”. Kranen planeras nu att användas som museum och är i behov av upprustning och underhåll i form av rostlagning och ommålning.
Nybyggnad av förskola på Orust
Upphandlingen avser entreprenad av nybyggnad av en förskola med totalt 6 avdelningar, för totalt ca 120 barn. Förskolan har två sammanbyggda huskroppar i två resp, ett plan. Projektet omfattar totalt ca 1650 m2 BTA nybyggnad inkl. 3st. förråd, 1st. ÅV-hus med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser in- och utvändig renovering/ombyggnad av den befintliga kontorsbyggnaden.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Avser ombyggnad av fd industribyggnad till kontorslokaler samt ett gym.
Ombyggnad av skola i Kungälv, etapp 2
Ombyggnation avser stor del av Munkegärdeskolan bortsett från idrottsdelen. Ombyggnationen avser brandcellsgränser, byte av befintliga armaturer och undertak. Nya wc enheter och grupprum tillkommer. Nya dörrar och partier invändigt. Nytt passagessystem, brandlarm och inbrottslarm.
Förlängningsrenovering av förskola i Guldheden, Göteborg
Förskolan ska nu renoveras och projektet omfattar bl.a. åtgärder på utvändiga och invändiga ytskikt, vissa planlösningsändringar, renovering av installationssystem, utbyte av delar av dräneringen samt installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av kontorshus i Herrljunga
Avser nybyggnad av kontor.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Objektet är beläget i plan 99 inom byggnad 4236, Centralkliniken (CK) på Östra Sjukhuset.
Upprustning av Vallhamra idrottsplats i Partille
Entreprenaden avser att rusta upp och förbättra friidrottsanläggningen och naturgräsplanen och innebär bland annat rivning av befintliga markbeläggningar, rivning eller flytt av befintlig sportutrustning, schaktning, uppjustering av fotbollsplanen, nya markbeläggningar, montering av sportutrustning, byggnation av nytt förråd och tak över läktare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).