Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 401 st.

Nybyggnad av kontors- och stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5-7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i 7-9 våningar. Markarbeten påbörjades våren 2022.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Nybyggnad av 2 huskroppar om 35000 kvm samt ombyggnad av 1 huskropp om ca 11000 kvm. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnaden.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbeten och pålning startar i augusti 2022.
Nybyggnad av kontor, utbildningslokaler och parkeringshus i Skövde
Utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att bygga kontor och ett parkeringshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i källarplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas i december 2022.
Nybyggnad av grundskola i Lerum, etapp 1
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av grundskola i Lerum, etapp 2
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022. Byggnaden kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAB-rankningen nivå Excellent.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Uddevalla. etapp 1
Projektet avser nybyggnad av en skolbyggnad åk 7-9 samt en fullstor idrottshall.
Nybyggnad av veterinärstation i Lackarebäck, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av specialistdjursjukhus (7500 kvm). Den centrala innergården blir en grön oas och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för personalen. Byggnadens nedersta plan blir parkeringsgarage (4500 kvm). Klassas Miljöbyggnad Silver. Grund och källarkonstruktionen påbörjades i juli 2022.
Påbyggnad av hotell i Strömstad
Avser påbyggnad på befintliga parkeringshuset vid Strömstad Spa och Resort med 200 nya hotellrum. Planer finns också för eventlokal, padelbana, utegym mm. Högst upp blir det rum med takterrass. Planen är bla att dubbla kapaciteten och attrahera större grupper för mässor och konferenser.
Nybyggnad av tingsrätt i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av tingsrätt i Vänersborg.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola med plats för 570 elever. Kommer att byggas i 2 våningar med integrerad idrottshall och matsal. Avser även rivning av bef skola.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Om och nybyggnad av hotell vid Liseberg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 217 rum.
Nybyggnad av simhall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av en simhall.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås, etapp 3
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Tillbyggnad, renovering och ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad, in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av kontor och hotell i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet omfattar helrenovering av hotellets 14 våningar, inklusive reception och restaurang samt totalt 336 hotellrum. I arbetet ingår byte av fasad, nytt storkök, renovering av samtliga ytskikt, badrum samt konferensrum.
Nybyggnad av tingsrätt i Borås
Avser nybyggnad av ny domstolsbyggnad i kv Laxöringen i Borås.
Ny stadsplanering vid Krokhallssnittet i Borås
Planer finns för att möjliggöra en ny utformning av området mellan Borås centrum och tågstationen. Planen inkluderar även ett nytt artcenter/museum nere i stadens centrala delar som en entré och naturlig del i en framtida förstärkt station och att ihop med ny centralbro och parkbron vid Viskaholm koppla Norrby till stadens centrum.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av tre idrottshallar.
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning. Projektet omfattar 7 ha mark som skall i iordningställas för ett nytt utbildningscentrum med inriktning för Naturbruksförvaltningen. 11 byggnader skall uppföras på tomten/marken och därtill erfordliga hagar/skötselytor/övningsytor med mera. Det är dimensionerat för 192 gymnasieelever och 64 vuxenelever. Utformningen är anpassad efter att Naturbruksförvaltningen fortsatt kommer hyra vissa lokaler av Västergötlands travsällskap.
Nybyggnad av konferenscentrum på Orust, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av konferenscentrum.
Om- och tillbyggnad av idrottsplatser i Skövde
Avser utveckling av idrottsplatser och omfattar om- och tillbyggnad av Södermalm IP för Superettan nivå samt flytt av friidrottsverksamheten till Södra Ryd vid Fjärilskolan. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet.
Nybyggnad av F-6 skola i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola med plats för 300 elever.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg, Huvuddel 1-4
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor. Tillbyggnad i 4 våningar för domstolsytor samt kontor. Renovering av befintliga kontorsytor.
Nybyggnad av ishall i Borås
Nybyggnad av ny ishall ”Ås Härads Arena” på fastighet Kilsund 4. Ishall med två isytor med tillhörande omklädningsrum samt uppvärmning/danslokal.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Nybyggnad av fritidshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 102 fritidshus varav 67 har en byggnadsarea på 60 kvm med en möjlig boyta på ca 100 kvm och 35 har en byggnadsarea på 45 kvm med en möjlig boyta på ca 75 kvm, campinganläggning för ca 200 platser med reception och servicebyggnader samt gator och va-ledningar.
Nybyggnad av verksamheter, bostäder mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av verksamheter, flerbostadshus (ca 50-60 lägenheter) och hotell.
Om och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av djursjukhus i Borås
Planer finns för om och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av djursjukhus i Borås.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Nybyggnad av centralkök i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av centralkök.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Nybyggnad av hotell med 50 rum samt restaurang.
Nybyggnad av förskola i Tranemo
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Ombyggnad och lokalanpassningar i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av 5 våningsplan till aktivitetsbaserat centrum för ca 1600 medarbetare. I entreprenaden ingår underhålls- och kompletteringsarbeten för bland annan VVS, SRÖ, el, larm och säkerhet.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av tak på sjukhus, omläggning av tätskikt, samt byte av takbrunnar, plåt mm på byggnad N65, N60, N52 (mindre del av), S53, S56 och R57 på NÄL.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av storkök i Trollhättan
Avser ombyggnad av centralkök. De nya lokalerna får ny planlösning som möjliggör ett optimerat flöde för produktionen. Viss del av storköksutrustningen kan återanvändas men stora delar kommer bytas ut och kompletteras. Ytskikt och installationer kommer att bytas ut, vilket bland annat medför att fastigheten kompletteras med ett nytt fläktrum och att solceller installeras. Genomgående kommer stor vikt läggas vid att möjliggöra en driftsäker verksamhet, i såväl normala förhållanden som vid en eventuell kris, bland annat genom ett nytt reservkraftaggregat.
Nybyggnad av idrottshall i Lilla Edet
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av spahotell på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av spahotell.
Ny- och ombyggnader i Henåns centrum
Detaljplanearbetet kommer delas upp i två etapper. Etapp 1 Detaljplan för Henån Centrum Södra sträcker sig från Röravägen och söderut mot Cirkle K. Etapp 2 Detaljplan Henån Centrum Norra sträcker sig från Röravägen och norrut till Sjöbodkullen.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i två våningar med tillagningskök. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar. Förskolan ska förses med bl a tillagningskök, hiss och solceller samt rivning av befintliga byggnader. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av förskola, 6 avdelningar. Förskolan med tillhörande yttre miljö, ska rymma minst 110 barn samt innehålla tillagningskök och byggas samman med nuvarande befintlig byggnad förskolan Myrstacken.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och sanering av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i två plan och teknikrum plan 3 vindsplan. Rivningsarbetet påbörjas i juni 2023.
Om- och tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar fyra avdelningar, storkök med matsal samt ny skolgård.
Nybyggnad av förskola i Sparsör/Fristad i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av idrottshall, teorisalar och omklädningsrum (förhyrning).
Nybyggnad av kommunhus i Stenungsund
Planer finns för nybyggnad av kommunhus.
Ny, om-och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser ny, om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola för ca 200 elever. Första våning kommer rymma specialsalar såsom bland annat sy- och träslöjd, musiksal, bildsal och hemkunskapssal. På andra våning blir det basrum och arbetsrum för lärare. Byggnaden kommer uppföras enligt miljöbyggnation nivå silver.
Renovering av skola i Vara
2 byggnader, Om och tillbyggnad. Nya ventilationssystem och aggregat och ytskiktsrenovering. Utbyggnad med grupprum. Nya teknikrum. Fjärrvärmen kommer dras om.
Nybyggnad av energisystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.
Ny- och ombyggnad samt rivning av skola i Ingared, Alingsås, etapp 1
Idag ligger en befintlig F-6 byggnad (HUS 3) på fastigheten. En ny F-6 byggnad (HUS 1) ska uppföras på fastigheten, den befintliga byggnaden skall rivas och ge plats för en ny 7-9 byggnad (HUS 4). Totalt ska skolan inrymma 735 elever samt ca 120 personal.
Ev. nybyggnad av konstmuseum i Borås
Planer finns för att flytta Borås konstmusuem från Kulturhuset och ge det en helt ny skepnad. Sex möjliga platser för ett Art Center har tagits fram i utredning: Nedre Norrby, Elektra, Krokshallstorget, Krokshallsberget, Viskaberg samt Venus/ulysses.
Om- och tillbyggnad av skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser tillbyggnaden innehåller storkök, matsal, bibliotek, slöjdsalar, musiksal, personalrum, expedition m.m BTA på ca 1900 kvm. Ombyggnationen av befintliga byggnader Hus A, Hus B och hus C avser BRA ombyggnad på ca 550 kvadratmeter. Det ingår omfattande markarbeten och ny utemiljö med lekutrustning, cykelgarage och växter på skolgården. Entreprenaden omfattar även ny bussangöring och nya parkeringar m.m.
Ny- och ombyggnad samt rivning av skola i Ingared, Alingsås, etapp 4
Idag ligger en befintlig F-6 byggnad (HUS 3) på fastigheten. En ny F-6 byggnad (HUS 1) ska uppföras på fastigheten, den befintliga byggnaden skall rivas och ge plats för en ny 7-9 byggnad (HUS 4). Totalt ska skolan inrymma 735 elever samt ca 120 personal.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Färgelanda
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar och kommer ersätta förskolorna i Stigen, Höjden och Håvesten. Förskolan blir en konceptförskola och byggs i centrala Färgelanda.
Nybyggnad av idrottshall i Lilla Edet
Avser en idrottshall mellan fotbollsplanen och den nuvarande idrottshallen på Fuxernaskolans område. Den nuvarande idrottshallen kommer att finns kvar.
Nybyggnad av grundskola i Mölndal
nybyggnad av anpassad grundskola samt om-och tillbyggnad av befintligt storkök i befintlig skolbyggnad och om-och tillbyggnad omklädningsrum i idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av huvudkontor åt BRA Bygg, i fyra våningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar samt skyddsrum under förskolan längs Trollbärsvägen.
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser Nybyggnation av byggnad P10 samt om,-och tillbyggnad av byggnad P2 Kontor i 2 våningar med konferensdel och gemensam entré. Ombyggnad matsal och angränsade lokaler med tillhörande arbeten.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Kungshamn
Nybyggnad av kontor- och lagerlokal samt solcellsanläggning på tak på Malmön 1:654 (blivande Malmön 1:765).
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus B och C samt ombyggnad av skolgård.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östra Frölunda
Avser om- och tillbyggnad av Östra Frölunda skolan.
Nybyggnad av bilhall i Falköping
Nybyggnad av bilhall med verkstad och lager.
Nybyggnad av förskola i Svenljunga kommun
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar i Mårdaklev, Svenljunga kommun. BTA ca 300 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Östra Frölunda
Avser nybyggnad av idrottshall (halvhall) i Östra Frölunda. BTA ca 350 kvm
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Överlida, Svenljunga kommun
Avser om- och tillbyggnad av Överlida skola i Svenljunga kommun.
Hyra av moduler till skola i Tranemo
Avser skolmoduler med plats för 40 elever fördelade i 3 klassrum och 3 grupprum, med tillgång till entré/kapprum, städ, wc och RWC, BTA ca 300 kvm. Samt personalutrymme för 8 personal, med tillgång till städ, RWC/dusch och förråd, BTA ca 20 kvm.
Nybyggnad av förskola i Östra Börstorp, Töreboda
Nybyggnad av förskola i 2 plan för 8 avdelningar. Avser även parkeringsytor för personal samt angöringsytor för lämning och hämtning och aktivitets- och grönytor.
Nybyggnad av butiker och lokaler för centrumändamål i Ale
Planer finns på nybyggnad av butiker och lokaler.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av träningscenter i Karlsborgs kommun
Projektet omfattar nybyggnad av SERE träningscenter (ca 980 m² BTA). Byggnaden uppförs i två plan med bland annat sov avdelning, övningsverksamhet, övningsledningsutrymmen och kök. Entreprenaden omfattar även utvändiga arbeten såsom asfaltsytor, plattytor, parkeringsplatser och gräsytor.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2 B
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 25 dubbelrum, SPA-anläggning, gym, sportreception och café.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser arbeten i byggnad 5150 plan 02 på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
Ombygnad och renovering av demesboende i Herrljunga, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering i den äldre fastigheten i de norra huskropparna. I ombyggnationen tillskapas: En ny enhet med 10 st lägenheter, gemenskapsytor, kök, administativa och vårdytor. • En dagträff med plats för tre lägenheter, gemenskapsytor samt administrativa ytor. • Mötesrum • Servering och Café • Omklädningsrum och åtgärder i källare. • Ytor för hemsjukvården • Miljöhus
Till- och ombyggnad av drivmedelsuppställningsplats i Skövde
Avser ombyggnad av drivmedelsuppställningsplats på Skövde Garnison.
Ombyggnad av befintlig byggnad i Falköping
Avser en ombyggnad av en byggnad som kommer efter avslutat byggprojekt ska bli ett skyddsobjekt. Arbetet omfattar mark och byggnadsarbeten, installationer och ytskikt.
Invändig ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser invändig ombyggnad av skola och byte av ventilationsanläggning, tillbyggnad av ny hiss, ny utrymningstrappa och nya förrådsbodar.
Nybyggnad för kongresshall för hotell i Skövde
Projektet avser ny kongresshall för ca 1200 deltagare.
Om- och tillbyggnad av kontor i Skövde
Avser om- och tillbyggnad för att skapa mer effektiva och moderna lokaler för en bättre arbetsmiljö.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).