Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 401 st.

Nybyggnad av kontors- och affärshus mm Inom Vallgraven 12
Projektet avser nybyggnad av affärs- och kontorshus (ca 2000 kvm) på fastighet 12:2, påbyggnad av kontor på tre fastigheter (fastigheterna Inom Vallgraven 12:10, 12:8 samt 12:9). Grundförstärkning på Inom Vallgraven 12:1 påbörjas Q1 2015.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel med 3 och 12 våningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en sjätte byggnad på Geelys företagscampus på Lindholmen i Göteborg.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser rivning av affärslokaler, nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar samt renovering av befintlig byggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i bottenplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm.
Ny- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad (ca 5000 kvm) och ombyggnad (ca 12000 kvm) kontor.
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 850 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
En F-6 skola ska uppföras på Holmängen i Vänersborg för 525 elever avser även en idrottshall. Solceller på skolbyggnadernas tak.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av kontor- och äldreboende.
Utbyggnad av anstalt i Tidaholm
Utbyggnaden av anstalten Tidaholm innebär att sju nya boendehus ska byggas med totalt 320 platser. Utöver boendehus planeras också sysselsättningshus, en ny byggnad för inpasseringskontroll och administration, bevakningscentral, omlastningscentral och ett nytt centralkök.
Utbyggnad av kriminalvårdsanläggning i Mariestad
Utbyggnad av Rödjan med 150 platser i en högre säkerhetsklass. Nya platser på den öppna delen tillkommer också, så att Rödjan får cirka 350 platser totalt.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome
Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall. Nybyggnad av hus G ÅV-hus. Ombyggnad av hus C plan 2 med bl a reception vaktmästeri, personalutrymmen, kontor, pausrum, omklädningsrum. Rivning hus A innehållande idrottshall, omklädningsrum, matsal mm. Byggnaden ska rivas för att göra plats åt skolgård.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Ombyggnad och renovering av hotell i Borås
Avser invändig renovering Quality Grand Borås.
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Viared, Borås
Avser nybyggnad av Viared Center inom frn växande företagsparken väster om Borås. Viared Center kommer innehålla kontor, café, restaurang, gym, massör, paketutlämning samt en 24/7-butik med självbetjäning. Byggnaden omfattar 5500 m2 i 4 våningar med garage och takterrass.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola inklusive separat byggnad för idrott.
Renovering av gymnasieskola i Tibro
Om- och tillbyggnad av f.d. gymnasieskola till högstadieskola. Kommunens plan är att rusta upp Fågelvik för att kunna inrymma åk. 7-9, fritidsgård samt kulturskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av skola. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426.
Nybyggnad av ishall i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig ishall med tillhörande verkstadsbyggnad och kylmaskinbyggnad och nybyggnad av ishall. Den nya hallen ska vara en mötesplats för föreningslivet och anpassas för främst konståkning, teamåkning, kälkåkning och ishockey med en publikkapacitet om ca 300 personer och kommer även inrymma café.
Rivning och nybyggnad av isstadion i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av bandyhall. Rivnings- mark-, schakt- och betongarbeten påbörjas i mars 2022. Överbyggnaden påbörjas i mars 2023.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ny skolbyggnad innefattande storkök, matsal samt specialsalar som slöjd, musik, hemkunskap samt NO och Teknik.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning. Konservator: Studio västsvensk konservering, Morgan Denlert.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 400 elever med tillhörande skolgård, rivning av två byggnader och ombyggnad av befintliga lokaler till två nya omklädningsrum.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021.
Utbyggnad av museum i Skara
Planer finns för utbyggnad av Västergötlands museums magasin för att få plats med samlingar under ett och samma tak.
Nybyggnad av kontor i Landvetter
Zeppelins nya anläggning vid Landvetter ska inrymma det svenska huvudkontoret med cirka 100 arbetsplatser. Anläggningen kommer också att innehålla en modern, multifunktionell och flexibel serviceanläggning som blir en heltäckande bas för Zeppelins samtliga verksamheter i regionen.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av F-6 skola inklusive yttermiljö, Tibro Kommun
Beställaren har för avsikt att uppföra en skola för ca 175 barn för årskurserna F- 6 med matsal och tillagningskök, administration, enklare specialsalar, bibliotek. Dessutom ska det även uppföras en idrottshall antingen som fristående byggnad eller hopbyggd med skolan. På området där skolan ska byggas står idag en F-6 skola bestående av 3 st skolbyggnader i varierande ålder.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av operation gynekologi, by 52 på NÄL ( Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan. Ombyggnaden av operationsenheten för gynekologi omfattar tre operationssalar om cirka 440 kvadratmeter lokalarea. De nya operationssalarna får en modern standard, med en yta om cirka 60-70 kvadratmeter.
Nybyggnad av f-5 skola i Trollhättan
Befintlig skola rivs, och en ny skola byggs, med tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av förskola med vinkelbyggnad i 2 plan med 8 avdelningar och utvändig lekyta. Avser även en flytt av den befintliga gång- och cykelvägen.
Om- och Tillbyggnad av badhus i Åmål
Avser om- och tillbyggnad av simhallen i Åmål.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av bygghandel i Skara
Borgunda har ingått ett köpeavtal om ca 15 000 kvm verksamhetsmark vid Skara kommuns expansionsområde ’Bernstorp verksamhetspark’ för att uppföra en fullsorterad bygghandel.
Nybyggnad av industri, kontor och logistik i Härryda
Avser nybyggnad av fastighet för Liebherr Sverige AB. Byggnaden kommer att innehålla kontor, visningshall, verkstad samt personalutrymmen.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (Hus C) som ska sammankopplas med de befintliga byggnaderna (Hus B och D).
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av mötessal i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av mötessal. Några av de användningsområden som mötessalen ska kunna hantera är politiska sammanträden, utbildningar och konferenser. Mötessalen ska kunna hantera möten för 300 personer. Mötessalens byggnad kommer att vara elipsformad.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen, byte av belysning och komplettering av mellandel.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - mark, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - mark. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Teknisk upprustning barnkliniken på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av de tekniska systemen på plan 03-06 i BK höghuset på Östra sjukhuset. Åtgärderna omfattar följande system och funktioner: el, ventilation, rör, styr, sprinkler, gas, kallelsesignalsystem, brandsäkerhet och byggåtgärder.
Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av Vegby skola. Skolan kommer att evakueras under byggtiden med moduler som placeras på fotbollsplan på skolgården.
Upprustning av Feskekörka i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning, underhåll och lokalanpassning av byggnadsminnesförklarade Feskekôrka.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östra Frölunda
Avser om- och tillbyggnad av Östra Frölunda skolan.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Överlida, Svenljunga kommun
Avser om- och tillbyggnad av Överlida skola i Svenljunga kommun.
Nybyggnad av förskola i Svenljunga kommun
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar i Mårdaklev, Svenljunga kommun. BTA ca 300 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Östra Frölunda
Avser nybyggnad av idrottshall (halvhall) i Östra Frölunda. BTA ca 350 kvm
Hyra av moduler till skola i Tranemo
Avser skolmoduler med plats för 40 elever fördelade i 3 klassrum och 3 grupprum, med tillgång till entré/kapprum, städ, wc och RWC, BTA ca 300 kvm. Samt personalutrymme för 8 personal, med tillgång till städ, RWC/dusch och förråd, BTA ca 20 kvm.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, Skövde kommun
Avser nybyggnad av Hälsans hus. Hälsans hus ska byggas i Södra Ryd som blir en samlingsplats för bland annat Närhälsan, BVC, folktandvården i Södra Ryd och familjecentralen Symfoni.
Nybyggnad av förskola i Skene, Marks kommun
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och skola. Avser platta på mark. Svanenmärkt byggnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Markarbetet påbörjas i kvartal 1 2022.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 144 barn (1200-1400 kvm) fördelat i två plan och 4 hemvister samt tillagningskök.
Ny- och ombyggnad av badanläggning i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett ca 2500 kvm stor flytande hamnbadanläggning i Norra hamnbassängen och ombyggnad av ett ca 500 kvm stort befintligt flytande bad i Norra Frihamnsbassängen. Nybyggnation av servicebyggnaderna och ombyggnad av bastubyggnaden - som en sk insprängd totalentreprenad - i Jubileumsparken.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Ny, till- och ombyggnad av idrottsanläggning i Skara
Avser ny, till- och ombyggnad av idrottsområdet Vilan. Arbetet omfattar renovering och utbyggnad av befintlig tennishall, byggnation av eventförråd på norra sidan av nya Vilan hallen. Byggnation av Arenahuset med klubblokal /café inne på Sparbanken Arena samt att befintlig kiosk avyttras. Byggnation av multifunktionsbyggnad ”Borgen” i anslutning till entrén Idrottshallen samt ombyggnad av befintlig entré. Byggnation/ uppgradering av friidrottsarenan Sparbanken Arena med syfte att ge möjligheter till att arrangera större friidrottsevenemang.
Om- och tillbyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Tillbyggnad av kontor och lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor och lager samt ny parkering.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Nybyggnad av mcdonalds i Göteborg
Nybyggnad av Mcdonalds i Göteborg.
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet innefattar anpassning och ombyggnation av lokaler för skola, bibliotek, fritidsgård, hemtjänst och kontor. Omfattningen av respektive del varierar och fastställs i respektive delprojekt. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet. Som option kan ombyggnation av särskolan komma att genomföras beroende på politiska beslut.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kungälv
Avser nybyggnad av anläggning för Beijer Byggmaterial i Kungälv. Det nya byggvaruhuset kommer att bli en fullskalig anläggning. Den totala ytan uppgår till ca 12 000 kvm inklusive en drive-in där allt material kommer finnas under tak.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll- el, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - el. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av förskola, 6 avdelningar. Förskolan med tillhörande yttre miljö, ska rymma minst 110 barn samt innehålla tillagningskök och byggas samman med nuvarande befintlig byggnad förskolan Myrstacken.
Nybyggnad av bilhall i Åmål
Nybyggnad bilhall med visningshall, verkstad och personalutrymmen intill E45 i Åmål.
Ombyggnad tillrestaurang mm i Borås
Avser uteservering, bowling, shuffleboards, biljard, karaokerum samt restaurang och bar med panoramafönster.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärs-kontorshus.
Nybyggnad av hotell, konferens och spa på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av hotell, konferenslokaler och spa.
Nybyggnad av affärshus i Töreboda
Nybyggnad av affärslokal/lagerlokal.
Upprustning fasad, tak och fönster på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av klimatskalet på infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Syftet är att byta fönster, tilläggsisolera fasaden och montera granitkeramikplattor samt tilläggsisolera taket.
Nybyggnad av kapell i Uddevalla
Avser nybyggnad av kapell.
Renovering Oterdahlska huset i Göteborg
Projektet avser mestadels en invändig renovering inkl renovering fönster och entrédörrar. Ny el och VVS samt ytskikt och hiss. Oterdahlska huset klassas som en särskilt kulturhistorisk värdefull byggnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus inklusive tillhörande sprängnings- och markarbeten. Markarbetet påbörjas i oktober 2021. Brandskydd av smide: BC Brandtätning.
Nybyggnad av förskola i Tynnered, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kirurgoperation med 5 operationssalar.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamns kommun
Nybyggnad av personal- och teknikbyggnad. Byggnaden utgör teknikrum samt personalytor och ytor för driftcentral för ny fjärrvärmeanläggning.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning. Projektet omfattar 7 ha mark som skall i iordningställas för ett nytt utbildningscentrum med inriktning för Naturbruksförvaltningen. 11 byggnader skall uppföras på tomten/marken och därtill erfordliga hagar/skötselytor/övningsytor med mera. Det är dimensionerat för 192 gymnasieelever och 64 vuxenelever. Utformningen är anpassad efter att Naturbruksförvaltningen fortsatt kommer hyra vissa lokaler av Västergötlands travsällskap.
Ringmatad värmeåtervinning i sjukhus i Göteborg
Projektet avser uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från BOIC (byggnad 5071) till central delarna av sjukhusområdet.
Nybyggnad av padelanläggning i Sjöbo, Borås
Avser nybyggnad av padelanläggning på 3000 kvm i stadsdelen Sjöbo i Borås. Ytan är fördelad på bottenplan och entresolplan och är beräknad att rymma 9 banor, varav sex dubbelbanor, 2 så kallade WPT-banor och 1 singelbana. Avser även omklädningsrum, lounger, personalutrymmen samt butik och lekhörna.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på Traktören i Göteborg
Projektet avser komplett fönster- och fönsterdörrs byte samt fasadåtgärder på plan 1-5 på Traktören. I projektet ska även fasader tvättas i sin helhet.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - måleri, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - måleri. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll- ventilation, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - ventilation. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ulricehamn
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Bollebygd
Avser tillbyggnad av matsal med ca 300 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).