Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Projektet Mottagningsblocket omfattar sanering av PCB samt underhållsåtgärder i entréhall och tillhörande mottagningar på Skaraborgs sjukhus Skövde. De huskroppar som berörs i projektet är sammanbyggda och uppförda samtidigt, färdigställda 1973. Sedan dess har enbart mindre upprustnings- och lokalförändringsprojekt genomförts i dessa hus och det finns ett mycket stort behov av underhåll och reinvestering.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Skövde
På Lundagårdens förskola bla rivning av bef storkök, tillbyggnation av storkök, matsal och kapprum. Ombyggnad av bef storkök och matsal till kontor och tillbyggnad av kontor. Dessutom ska två nya verksamhetsförråd uppföras, två nya parkeringsytor anläggas och en villa rivas. Drivbänken 1 och 2, Växthuset 20 och Skövde 4:142
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Planprogrammets syfte är att möjliggöra nybyggnad av Arena Skövde med simhall, upplevelsebad. idrottshall, mässor och evenemang, brandstation, ställverk, parkering sa,t parkering och återvinningsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad 2 punkthus med cirka 90 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Projektet består av nybyggnad av förskola dimensionerad för 180 barn placerad i Stöpen, Skövde kommun.
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshallar på ca 6200 kvm med bl a gym.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, Skövde kommun
Avser nybyggnad av Hälsans hus. Hälsans hus ska byggas i Södra Ryd som blir en samlingsplats för bland annat Närhälsan, BVC, folktandvården i Södra Ryd och familjecentralen Symfoni.
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet innefattar anpassning och ombyggnation av lokaler för skola, bibliotek, fritidsgård, hemtjänst och kontor. Omfattningen av respektive del varierar och fastställs i respektive delprojekt. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet. Som option kan ombyggnation av särskolan komma att genomföras beroende på politiska beslut.
Om- och tillbyggnad av storkök i Skövde
Avser nytt tillagningskök för Norrmalmskolan som byggs i anslutning till bef kök. Matsal, entré och teknikutrymmen byggs om- och till för att ansluta till nytt storkök.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av en förskola.
Utbyggnad av förskola i Skövde
Avser utbyggnad av Hattstugans förskola i stadsdelen Östermalm i Skövde. Förskolan behöver utökas med 2 avdelningar med 20+20 platser samt nytt kök.
Renovering av Skaraborgssjukhus i Skövde
Avser renovering av en akutvårdsavdelning på markplan i hus 5. BTA ca 1000 kvm Arbetet omfattar nya ytskikt på avdelningen inklusive tekniska installationer i hus 5 plan 02 samt byte av fönster i fasad. En Pcb sanering pågår under sommaren med Ram upphandlade entreprenörer.
Utbyggnad av förskola i Hentorp, Skövde
Avser utbyggnad av Gläntans förskola i Hentorp, Skövde. Förskolan behöver utökas med en avdelning med 20 platser.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Nybyggnad av kontor i Skövde.
Ombyggnad av fritidsgård i Skövde
Projektet består av ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Eric Uggla 1. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare samt vindsplan. Projektet avser ombyggnation, underhållsåtgärder samt ytskiktsrenovering för ungdoms/fritidsgård åt Skövde kommuns kultur& fritidsenhet. Utvändiga arbeten ska ske av byggnadens tak och takavvattning. Utvändiga grävarbeten för ventilation
Takrenovering på stadshuset i Skövde
Takfot och glastak är i behov av underhållsåtgärder. Arbetet kommer utföras med pågående verksamhet i stadshuset.
Nybyggnad av uterum till kulturhus i Skövde
Projektet består av tillbyggnation av inglasat uterum samt tak över uteservering för en restauranglokal i del av Kulturhuset, Kv. Oden 3 Skövde. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare.
Ny entré- och parkeringsyta vid skola i Skövde
Projektet består av att anordna tillfälliga skollokaler under hyresperioden i anslutning till befintliga lokaler. Option:2024-11-01 - 2025-10-31 Option:2025-11-01 - 2026-10-31 Option:2026-11-01 - 2027-10-31
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Avser ombyggnation av kontor/butik till enbart kontor.
Om- och tillbyggnation av kontorshus i Skövde
Avser om- och tillbyggnation i befintlig byggnad till kontor inom fastigheten Penta 9 i Skövde.
Nybyggnad av garage och förråd i Skövde
Nybyggnad av garage och förråd.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Bygglov för ändring och tillbyggnad av skolbyggnader.
Tillbyggnad av restaurang i Skövde
tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad - inglasning av entréparti samt skylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad - takbyte.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kyrkolokal - byte av fönster.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Bygglov för ändring av affärsbyggnad - lokalindelning.
Nybyggnad av garage i Skövde
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.