Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Projektet Mottagningsblocket omfattar sanering av PCB samt underhållsåtgärder i entréhall och tillhörande mottagningar på Skaraborgs sjukhus Skövde. De huskroppar som berörs i projektet är sammanbyggda och uppförda samtidigt, färdigställda 1973. Sedan dess har enbart mindre upprustnings- och lokalförändringsprojekt genomförts i dessa hus och det finns ett mycket stort behov av underhåll och reinvestering.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad av matsal samt central elevhälsa.
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshallar på ca 3054 kvm.
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshallar på ca 6200 kvm med bl a gym.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av brandstation i Skövde
Avser nybyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrilokaler och kontor i Skövde
Nybyggnad av industribyggnader och kontor.
Renovering av parkeringshus i Skövde
Planer finns på renovering av parkeringshus, vad man ska göra är ännu inte bestämt. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Upphandling av paviljonger till skola i Skövde
Skövde kommun ska hyra in tillfälliga lokaler för extern verksamhetsutövare. Projektet består av att anordna behandlings- och kontorsrum under hyresperioden 2021-05-15 – 2026-03-01 i anslutning till befintliga lokaler. Objektet omfattar leverans av paviljonger. Sidoentreprenad avseende etaberingsåtgärder kommer utföras.
Installation av solcellsanläggning på kontorshus i Skövde
Uppdraget avser installation av solcellsanläggning på tak i centrala Skövde.
Nybyggnad av industribod i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribod och lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.