Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 88 st lägenheter fördelat enligt; 18 st 1 rok, 55 st 2 rok och 15 st 3 rok. Boendet består av två separata huskroppar om 10 våningar.
Ombyggnad av skola i Skövde
Kortfattat omfattningen av projektet. - Invändig ombyggnation av Läroverket Hus F och Hus G. - Byte av ventilation- och värmesystem Hus F samt ombyggnation av ventilation i Hus G. - Ombyggnation av gymnastiksal hus F. - Entreprenadtid: 2022-04 till 2023-12.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Nybyggnad av kontorsplatser för 49 personer med tillhörande sociala utrymmen och utrymme för omklädning. Avser en huskropp i två plan samt vindsplan för fläktrum. Avser även markarbeten för diverse infra samt utvändiga platt ytor, asfalteringar och planteringsytor. Byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad silver, byggnaden kommer ej att certifieras utan det är beställaren som godkänner det efter egna riktlinjer som är inarbetade i handlingarna.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad för grossistverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Utbyggnad av kontorsbyggnad, by 208.
Nybyggnad av restaurang i Skövde
Nybyggnad av restaurang/motell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av skyddsrum i Skövde
Rivningslov för rivning samt nybyggnad av 3 skyddsrum. Varje skyddsrum är cirka 400 kvm.
Tillbyggnad av Bergsbygdegård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt ombyggnad av förråd, personalutrymmen och toaletter. Två små toaletter ska byggas om till 4-5 större toaletter. Mycket kommer utföras i egen regi. Detta är ett projekt som kommer pågå under en längre tid då man behöver söka finansiella medel.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Utvändig ändring av idrottsbyggnad - öppningsbart tak. Skjutvägg i glas. Dragspelstak på rullar.
Rivning av restaurang i Skövde
Rivning av gammal grill.
Inredande av lokal i Skövde
Gammalt gym skall skärmas av till 2 lokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Skövde
Utvändig ändring av skolbyggnad. Byte av dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).