Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Skövde
På Lundagårdens förskola bla rivning av bef storkök, tillbyggnation av storkök, matsal och kapprum. Ombyggnad av bef storkök och matsal till kontor och tillbyggnad av kontor. Dessutom ska två nya verksamhetsförråd uppföras, två nya parkeringsytor anläggas och en villa rivas. Drivbänken 1 och 2, Växthuset 20 och Skövde 4:142
Nybyggnad av förskola i Skövde
Projektet består av nybyggnad av förskola dimensionerad för 180 barn placerad i Stöpen, Skövde kommun.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, Skövde kommun
Avser nybyggnad av Hälsans hus. Hälsans hus ska byggas i Södra Ryd som blir en samlingsplats för bland annat Närhälsan, BVC, folktandvården i Södra Ryd och familjecentralen Symfoni.
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet innefattar anpassning och ombyggnation av lokaler för skola, bibliotek, fritidsgård, hemtjänst och kontor. Omfattningen av respektive del varierar och fastställs i respektive delprojekt. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet. Som option kan ombyggnation av särskolan komma att genomföras beroende på politiska beslut.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Lönnen 7.
Renovering av Skaraborgssjukhus i Skövde
Avser renovering av en akutvårdsavdelning på markplan i hus 5. BTA ca 1000 kvm Arbetet omfattar nya ytskikt på avdelningen inklusive tekniska installationer i hus 5 plan 02 samt byte av fönster i fasad. En Pcb sanering pågår under sommaren med Ram upphandlade entreprenörer.
Ombyggnad av fritidsgård i Skövde
Projektet består av ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Eric Uggla 1. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare samt vindsplan. Projektet avser ombyggnation, underhållsåtgärder samt ytskiktsrenovering för ungdoms/fritidsgård åt Skövde kommuns kultur& fritidsenhet. Utvändiga arbeten ska ske av byggnadens tak och takavvattning. Utvändiga grävarbeten för ventilation
Nybyggnad av uterum till kulturhus i Skövde
Projektet består av tillbyggnation av inglasat uterum samt tak över uteservering för en restauranglokal i del av Kulturhuset, Kv. Oden 3 Skövde. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare.
Renovering av parkeringshus i Skövde
Planer finns på renovering av parkeringshus, vad man ska göra är ännu inte bestämt. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tak på sjukhus, Skövde
Tätskiktsmattan på 2 hus har börjat bli dåliga och är i behov av ett nytt tätskikt ovanpå befintligt.
Nybyggnad av bilhall i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad - bilhall.
Om- och tillbyggnation av kontorshus i Skövde
Avser om- och tillbyggnation i befintlig byggnad till kontor inom fastigheten Penta 9 i Skövde.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av två apparathus.
Ombyggnad av teatrar i Skövde
Bygglov för uppförande av ventilationstorn.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av idrottsbyggnad - solceller på del av tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - ny dörr, servicebox och bankomatskylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - utrymmningstrappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - ny entré.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad samt skyltplatser.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av vårdbyggnad - skärmtak med tak av matt glas på stålstomme och rivningslov för befintligt skärmtak, Rivningslov för rivning av skärmtak Lövängen 1.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Bygglov för ändring av affärsbyggnad.
Rivning av församlingshus i Skövde
Anmälan för rivning av församlingshem.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad - ändring i planlösning och ventilation.
Ombyggnad av järnvägsstation i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tidsbegränsat bygglov för komplettering av industribyggnad - baracker/bodar för kontor och omklädning med rätt att kvarstå till 2026-02-23.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Tidsbegränsat bygglov för kontorsmoduler med rätt att kvarstå till och med 2031-04-22.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.