Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad av matsal samt central elevhälsa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad 2 punkthus med 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av tak på sjukhus, Skövde
Tätskiktsmattan på 2 hus har börjat bli dåliga och är i behov av ett nytt tätskikt ovanpå befintligt.
Nybyggnad av industrilokaler och kontor i Skövde
Nybyggnad av industribyggnader och kontor.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Lönnen 7.
Ombyggnad av fritidsgård i Skövde
Projektet består av ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Eric Uggla 1. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare samt vindsplan. Projektet avser ombyggnation, underhållsåtgärder samt ytskiktsrenovering för ungdoms/fritidsgård åt Skövde kommuns kultur& fritidsenhet. Utvändiga arbeten ska ske av byggnadens tak och takavvattning. Utvändiga grävarbeten för ventilation
Renovering av parkeringshus i Skövde
Planer finns på renovering av parkeringshus, vad man ska göra är ännu inte bestämt. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Upphandling av paviljonger till skola i Skövde
Skövde kommun ska hyra in tillfälliga lokaler för extern verksamhetsutövare. Projektet består av att anordna behandlings- och kontorsrum under hyresperioden 2021-05-15 – 2026-03-01 i anslutning till befintliga lokaler. Objektet omfattar leverans av paviljonger. Sidoentreprenad avseende etaberingsåtgärder kommer utföras.
Installation av solcellsanläggning på kontorshus i Skövde
Uppdraget avser installation av solcellsanläggning på tak i centrala Skövde.
Nybyggnad av industribod i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribod och lager.
Ombyggnad av restaurang i Skövde
Bygglov för ändrad användning av affärsbyggnad - butik till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.