Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Falköping
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Rivning av byggnader i Falköping
Projektet avser rivning av flera separata byggnader. Huvuddel 1, Visdomen 1: I huvuddelen ingår rivning av fem byggnader och markkompletteringar. Byggnaderna har använts som grundskola. I huvuddel 1 ingår en option, rivning av en byggnad innehållande ett skolmuseum. Huvuddel 2, Mölleberg 50:25: I huvuddelen ingår rivning av två byggnader och markkompletteringar. En byggnad har använts till bostaden och den andra som komplementbyggnad. Huvuddel 3, Gästgivaren 7: I huvuddelen ingår rivning av en byggnad som har använts till garage.
Nybyggnad av padelhall i Falköping
Nybyggnad av padelhall med fyra banor.
Tillbyggnad av telestation i Falköping
Rivningslov rivning av teknikhus.
Tillbyggnad av skola i Falköping
tillbyggnad av skolförråd. 20 kvm.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Bygglov fasadändring affärslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Bygglov montering av utrymningstrappa.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Bygglov utvändig ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från bageri till affärslokal.
Ombyggnad av idrottshall i Falköping
Bygglov ändrad användning från industrilokal till sport och fritid.
Ombyggnad av samlingslokal i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.