Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar fyra avdelningar, storkök med matsal samt ny skolgård.
Om- och tillbyggnad av skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser tillbyggnaden innehåller storkök, matsal, bibliotek, slöjdsalar, musiksal, personalrum, expedition m.m BTA på ca 1900 kvm. Ombyggnationen av befintliga byggnader Hus A, Hus B och hus C avser BRA ombyggnad på ca 550 kvadratmeter. Det ingår omfattande markarbeten och ny utemiljö med lekutrustning, cykelgarage och växter på skolgården. Entreprenaden omfattar även ny bussangöring och nya parkeringar m.m.
Nybyggnad av affärshus i Stenungsund
Nybyggnad av affärshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Avser ombyggnad av kontors och omklädningsytor. Lokalerna byggs delvis om. Samtliga ytskikt berörs. Rivning av golvbeläggning ska utföras samt saneras med avseende på fukt och nytt ventilerat golv ska installeras.
Tillbyggnad av restaurang i Stenungsund
Tillbyggnad av restaurang samt installation av eldstad.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
En (1) hiss i fastigheten skall demonteras i sin helhet och bytas ut till ny hiss av Kone AB i befintligt schackt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).