Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och butiker i Stenungsund
Planer finns för kontor ca 5200 kvm BTA samt butiker och lokaler om ca 1200 kvm BTA.
Ombyggnad till daglig verksamhet i Stenungsund
Entreprenaden avser att renovera och bygga om Hus G vid Stenungskolan, för att anpassa byggnaden samt anslutande markytor för ny verksamhet. Lokalerna skall efter renoveringen brukas av s.k. Daglig Verksamhet, som drivs av kommunen för deltagare med olika funktionsvariationer. Byggnaden är i två våningar samt har källare och ett vindsutrymme som inkluderar fläktrum. Efter renovering kommer byggnaden bl.a. innehålla installationsutrymmen, personalutrymmen, våtrum, WC/RWC, kök, undervisningslokaler, kontor samt trapphus med ny hiss. Markarbeten ingår också i entreprenaden – bl.a. nya ramper och trappor vid entréer, anpassning för nytt hisschakt samt tillskapande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Ändring/installation av ventilation i kontorsbyggnad.
Installation av kylanläggning i ishall i Stenungsund
Avser leverans, montage och installation av 2st kylkompressorer i befintlig kylanläggning, även rivning och demontering av befintlig kylanläggning samt anpassning mot befintliga anläggningsdelar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring av affärshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).