Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Möjligheternas Kvarter i Vänersborg
Planer finns för kunskapscentrum. Inga beslut är fattade.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
En F-6 skola ska uppföras på Holmängen i Vänersborg för ca 550 barn. Skolan ska ha en fullstor idrottshall i anslutning. Skolan ska stå färdig till höstterminen 2023.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Nybyggnad av mötessal i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av mötessal. Några av de användningsområden som mötessalen ska kunna hantera är politiska sammanträden, utbildningar och konferenser. Mötessalen ska kunna hantera möten för 300 personer.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Vänersborg
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Renovering/ombyggnation av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum i kommunhusets källare. I utförandet infattas ny dragning av avloppstammar, uppbyggnation av ny ventilation, nya badrum, ny el. Viss rivning av befintliga innerväggar krävs.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Objektet ska utföras som en totalentreprenad. Intill platsen där servicehuset ska uppföras finns en befintlig servicebyggnad som ska rivas i samband med nybyggnationen.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Vänersborg
Anläggning av väg, Bygglov för utvändig ändring av vårdlokaler Restad 3:49.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 1
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 2
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Ombyggnad av tak på skola i Vänersborg
Takbyte på Norra skolan belägen i Vänersborg. På fastigheten ligger två större fastigheter som benämns som Slottet och Fängelset. Fängelset har tegeltak och slottet har tak av plåt. Båda taken ska bytas.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skola. Modulbyggnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdcentral.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lagerbyggnad till träningslokal.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i affärshus samt utvändig ändring och rivning.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat bygglov t.o.m. 31 mars 2021).
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av byggbodar etablering.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flygskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av tingshus i Vänersborg
Utvändig ändring av domstolsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Vänersborg
Utvändig ändring av skola (förskola).
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Ändrad användning av vårdlokaler till kontor/administration.
Ombyggnad av idrottcentrum i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Upphandling av utvändigt monterat värme- och solskydd, Vänersborg
Avser utvändigt solskydd inklusive montering till fönsterpartierna mellan godsmottagningen och entrén vid café och butik "Kom in".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.