Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- eller ombyggnad av Regionens hus i Vänersborg
Planer finns för ett nytt Regionens hus i Vänersborg. Nya Regionens hus ska placeras centralt i Vänersborg. Inflyttning beräknas ske under 2025–2026. Drygt 500 medarbetare från tolv verksamheter på sju adresser samlas i det nya huset i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. De verksamheter som berörs i Vänersborg är regionstyrelsen, koncernkontoret, Regionservice, Närhälsan, Regionhälsan, Västfastigheter, Folkhögskoleförvaltningen, Förvaltningen för kulturutveckling, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Västtrafik. I Uddevalla berörs även Koncernkontoret. Det kan bli aktuellt med en befintlig byggnad som anpassas efter VGR:s krav eller nybyggda lokaler.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Ombyggnation av kulturhus i Vänersborg
Renovering och ombyggnation av kulturhuset i Vänersborg.
Ombyggnad av sjukhus i Vänersborg
Avser ombyggnation av den ortopedtekniska verksamheten på Norra Älvsborgs Länssjukhus för att kunna inrymma verkstadsytor, patientytor, förråd och personalytor.
Utvändigt underhåll ab idrottsplats i Brålanda
Avser att installera ny bevattning och dränering på fotbollsplan på Brålanda IP.
Ombyggnad av företagshotell i Vänersborg
Ändrad användning av växthus till företagshotell/lagerlokal
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 1
Renovering av förskolan Halleberg.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 2
Renovering av förskolan Halleberg.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 3
Renovering av förskolan Halleberg.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Installation av ventilation.
Byte av värmesystem på skola i Vänersborg
Avser byte av värmesystem till bergvärme som ersättning för befintlig pelletspanna på Frände- och Dalboskolan. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintligt värmesystem, renovering och ombyggnation av teknikrum och installation av nytt värmesystem m.m.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av befintligt värmesystem och ombyggnad till bergvärme och installation av nytt värmesystem. Samt renovering och ombyggnation av teknikrum och närliggande rum i Öxnereds förskola i Vänersborg.
Dränering och bevattning på fotbollsplan i Vänersborg
Projektet avser att installera ny bevattning och dränering på fotbollsplan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).