Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av scen i Lysekil
Rivning av scen.
Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat bygglov 2021-08-01 till 2024-05-31 för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat bygglov 2021-09-01 till 2022-04-30 för uppställning av byggbodar.
Nytt brand- och utrymningslarm till Havsfiskelaboratoriet, Lysekil
Avser nytt brand- och utrymningslarm och omfattar projektering, montage och idrifttagning av brand- och utrymningslarmsystem till två fastigheter för Havsfiskelaboratoriet, Lysekil.
Rivning av idrottshall i Lysekil
Projektet avser rivning av sporthall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.