Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- eller nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser om- eller nybyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 180 barn samt storkök/tillagningskök (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm).
Tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola om med utemiljöer för barnen.
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av mottagningskök med tillhörande utrymmen samt nybyggnad av teknikrum i skola.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Avser om/tillbyggnad av konferensgård. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar.
Nybyggnad av ridhus i Kungälv
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av hotell i Kungälv
Nybyggnad av hotell, kontor, bostäder.
Ombyggnad av affärshus i Kungälv
Avser ändrad användning av affärslokal.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av servering i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 10 år för inglasad uteservering.
Rivning av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning av förskola för att förbereda plats för ny förskola samt att markytan iordningsställs med gräsmatta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.