Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan.
Nybyggnad av bilhall i Alingsås
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola.
Fasadändring av kyrka i Alingsås
Avser fasadrenovering av kyrka, ommålning med kalk.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Alingsås
Ändrad användnig till tandläkarklinik.
Tillbyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av affär.
Nybyggnad av kontor i Alingsås
Bygglov nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av övrigt.
Ombyggnad av garage i Alingsås
Bygglov ombyggnad av garage.
Tillbyggnad av läktare i Alingsås
Bygglov uppsättning av läktartak.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.