Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall samt rivning av befintlig hall.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av äldre kulturbyggnad. Inom befintliga byggnader (hus A, B, D) ryms ett aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar. Hus D ska inrymma huvudentré, reception, konferensutrymmen, ledningscentral, teknik/reservkraft. Hus B är planerad för lunchrum, omklädningsrum. Syftet med hus A är att verka som en gummibandszon där medarbetare kan mötas mellan hus D och hus B.
Tillbyggnad av idrottshall i Hjälmared, Alingsås
Avser tillbyggnad av idrottshallen på Hjälmareds Allé 20. Tillbyggnaden avses ske i två etapper med en ny byggnadsarea för etapp 1 på 200m² och för etapp 2 på 100m². Förslag på utrymmen avser fler utbildningsrum, förråd m.m
Utvändigt underhåll av kontorshus i Alingsås
Avser fasadändring av fastigheten Hjorten 18 i Alingsås. Tanken är att försöka återskapa 20-tals fastighetens ursprungliga utseende.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Anmälan ändring av vvs-installation/anläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus .
Rivning av veterinärstation i Alingsås
Rivningslov rivning av del av djursjukhus.
Tillbyggnad av vårdhem i Alingsås
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av hembygdsgård.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Fasadändring av kontorshus.
Rivning av carport i Alingsås
Rivningslov för rivning av carport.
Nybyggnad av hotell i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av hotell och restaurang tidsbegränsat.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Alingsås
Avser ommålning samt lagning av fasad på Villa Plantaget i Alingsås.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.