Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall, flerbostadshus mm i Partille
Projektet avser nybyggnad av bl a simhall, hotell, bostäder och lokal för daglig verksamhet samt garage/P-hus. Kvarteret kommer att delas upp i olika fastigheter med bl a 3D-bildning.
Nybyggnad av förskola i Partille
Förskolan innehåller 4 avdelningar och uppförs i två plan. Alla avdelningar har allrum, hygienrum, grupprum samt lek och vilrum. Till avdelningarna kopplas även ateljé och aktivitetshall. Dessutom innehåller förskolan stödytor, tillagningskök och personalutrymmen.
Upprustning av Vallhamra idrottsplats i Partille
Entreprenaden avser att rusta upp och förbättra friidrottsanläggningen och naturgräsplanen och innebär bland annat rivning av befintliga markbeläggningar, rivning eller flytt av befintlig sportutrustning, schaktning, uppjustering av fotbollsplanen, nya markbeläggningar, montering av sportutrustning, byggnation av nytt förråd och tak över läktare.
Ombyggnad till kontor i Furulund, Partille kommun
Avser ombyggnad av befintlig lokaler i Furulunds dagcentral för hemtjänstens personal.
Anläggande av nytt konstgräs på idrottsplats i Partille
Avser att på befintlig 11-manna konstgräsplan byta ut sviktpad och konstgräs. Det skall även anläggas en L-stöd mur m.m.
Nytt luftbehandlingssystem i skola i Partille
Öjersjö Brunn, hus B, är försett med enbart frånluft och friskluftsintag med tilluftsbatterier i fasad. Detta system skall ersättas av ett nytt till- och frånluftsaggegat som installeras i befintligt fläktrum som utökas för att möjliggöra installation av FTX-aggregat.
Nytt luftbehandlingsaggregat till skola i Partille
Avser nytt luftbehandlingsaggregat som placeras på samma plats som befintligt aggregat på Vallhamraskolan, hus C.
Rivning av kontor i Partille
Rivningsanmälan för rivning av kontor.
Tillbyggnad av skola i Partille
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av förskola i Partille
Fasadändring av förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).