Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillfälliga skollokaler i Partille
Projektet avser uppställning av tillfälliga skollokaler, skolpaviljonger i två plan med 6 stycken klassrum och tillhörande utrymmen. Paviljongerna ska vara avsedda för elever i årskurs F-9. Hyresperioden är 36 månader med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Nya luftbehandlingssystem i skola i Partille
Projektet avser att luftbehandlingssystemen ska rivas och ersättas med nya system med nya aggregat i tillbyggda fläktrum i skola. Luftflöden ska vara behovsstyrda. Nya stamkanaler ska förläggas i källare/krypgrund enligt ursprunglig installation.
Nytt luftbehandlingssystem i skola i Partille
Projektet avser ett nytt till- och frånluftaggregat som installeras i befintligt fläktrum som utökas. Befintliga frånluftskanaler rengörs och används som tilluftskanaler och ny central frånluft installeras. Klassrummen förses med överluft ut mot korridor.
Nytt luftbehandlingsaggregat i skola i Partille
Projektet avser nytt luftbehandlingsaggregat i skola som placeras på samma plats som befintligt aggregat. Aggregatet ansluts till befintliga kanaler i fläktrummet.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).