Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilhall i Partille
Avser nybyggnad av bilförsäljningshall.
Ombyggnad till hotell och restaurang i Partille
Projektet avser ombyggnad/anpassning av ett gammalt stall till ett mindre hotell med restaurang.
Utbyggnad av vårdcentral i Partille
Projektet avser utbyggnad av vårdcentral.
Nytt luftbehandlingsaggregat i bibliotek i Partille
Avser nytt luftbehandlingsaggregat som placeras på samma plats som befintligt aggregat. Aggregatet ansluts till befintliga kanaler.
Ombyggnad i gymnastikhall Partille
Aggregat LB06 som betjänar gymnastikbyggnaden med tillhörande lokaler skall ersättas av ett nytt luftbehandlingsaggregat som placeras på samma plats som befintligt aggregat som rivs. Aggregatet ansluts till befintliga kanaler.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 210628 - 220331, byggbodar.
Utvändigt underhåll av kontor i Partille
Projektet avser byte av fasad på kontorshus.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat i skola.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Partille
Projektet avser ny altandörr i särskilt boende.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.