Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Riskanalys för Älvängens centrum i Ale
Utförande av riskanalys inför framtagande av detaljplan.
Nybyggnad av butiker och lokaler för centrumändamål i Ale
Planer finns på nybyggnad av butiker och lokaler.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Alafors
30 000 kvadratmeter stora området ger plats åt omkring 25 företag.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Ombyggnad av kontor i Nödinge
Inre renovering av IFO .s lokaler (Individ och Familjeomsorg). Ombyggnaden omfattar ny väntrum, omfördelning av administrativa ytor , ytskiktsrenovering samtliga plan samt uppgradering av teletekniska installationer. Mottagning och reception kommer att flyttas till tillfälliga lokaler utanför arbetsområdet. Kontorsverksamhet kommer att pågå under entreprenadstiden.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage på Alvhem 1:43 och Alvhem 1:44.
Ny värmeväxlare i arena i Ale
Avser ny värmeväxlare på köldbärarsidan för Ale arena.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.