Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiarenor i Trollhättan
Nybyggnad av 2 x multiarena.
Om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättans kommun
Avser utbyggnad av förskola till 4 avdelningar, vilket motsvarar ca 1000 kvm. Samt en renovering av befintlig byggnad på ca 1000 kvm. Rivning av en befintlig avdelning.
Nybyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn.
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 1
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 2 finns på projektid : 2023770.
Om- och tillbyggnad till kontaktcenter i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av del av Stadshuset för nytt kontaktcenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av tak på sjukhus, byggnad N52 (ca 4400 kvm) och N49 (ca 1400 kvm).
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
På förskolan Husaren ska ett nytt luftbehandlingsaggregat ersätta befintligt aggregat. Kanalsystem ska kompletteras. Erforderliga byggarbeten ingår. Aggregat ska kopplas upp till överordnad Scada-system.
Nybyggnad av maskinhall i Trollhättan
Nybyggnad av maskinhall.
Ramavtal avseende övervakningsutrustning, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av skola i Trollhättan.
Byte av två pumpar i befintlig pumpgrop på Lyrfågelskolan, Hus A.
Ombyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Ombyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ombyggnad från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av brandstation i Trollhättan
Två stycken nya grindar för fordonstrafik och två stycken gånggrindar samt anslutande stängsel till befintligt skall anläggas. Grindarna för fordonstrafik skall vara elektriskt motordrivna och styras via utbyggt passagekontrollsystem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Utvändig ändring av handelslokal.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Nybyggnad av modulbyggnad för förskola (tidsbegränsat 2021-2026).
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av upplag/container.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar, tidsbegränsat tom 2021-09-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201019-211231).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201101-220531).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201116-210630).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201221 - 220201 ).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 20210515 - 20260514).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210201 - 231130).
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad (tidsbegränsat 210101-310101).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.