Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell med bostäder i Trollhättan
Avser tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar.
Ombyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser ombyggnad av tidigare butiks- och kontorslokal samt del av parkeringsdäck till Ungdoms och Barnmorskemottagning med tillhörande personalutrymme. Lokalens yta 915 kvm. Del av plan 2 på fastigheten Oden 7.
Nybyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av operation gynekologi, by 52 på NÄL ( Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan.
Om- och tillbyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av operation gynekologi, by 52 på NÄL ( Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan. 3 st operationssalar.
Nybyggnad av kontorsverksamheter i Trollhättan
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna till att medge byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Planen avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kulturmiljöbyggnader i Trollhättan
Restaurering av kulturmiljöbyggnader på gamla Stridsberg och Biörk i Trollhättan
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 2
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 1 finns på projektid : 2021273.
Tillbyggnad av restaurang i Trollhättan
Tillbyggnad av restaurangbyggnad, hiss, ventilation, invändig ändring.
Tillbyggnad av skola i Trollhättan
Tillbyggnad av skolbyggnad.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Trollhättan
Avser renovering av lokaler för personalen på Edsborg, Trollhättan.
Ombyggnad av högskola i Trollhättan
Bodetablering för ombyggnad av högskolan väst.
Ombyggnad av bilhall i Trollhättan
Ändring av byggvaruhandel till bilhall.
Ombyggnad av konferenslokal i Trollhättan
Utvändig ändring, ändring till kontor/konferensrum, ventilation i industribyggnad.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Trollhättan
Tillbyggnad av handelsbyggnad samt skyltar.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210920 - 221130).
Nybyggnad av helikopterhangar i Trollhättan
Nybyggnad av drönarhangar.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Ombyggnation, ändring av planlösning på plan 1 i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Rivning och nybyggnad av garagelängor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.