Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell med bostäder i Trollhättan
Avser tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av operation gynekologi, by 52 på NÄL ( Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan.
Nybyggnad av kontorsverksamheter i Trollhättan
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna till att medge byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av kontorsbyggnad samt tillbyggnad, Rivning av del industribyggnad Elektroden 3.
Nybyggnad av storkök i Trollhättan
Nybyggnad av produktionskök.
Ombyggnad av affärshus i Trollhättan
Ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Ändrad användning från lekland till kontor/lager i del av byggnad, utvändig ändring samt skylt.
Utvändig underhåll av kontorshus i Trollhättan
Avser nytt fasadsystem på befintlig fasad, samt option gällande solcellspaneler.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Trollhättan
Avser renovering av lokaler för personalen på Edsborg, Trollhättan.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid handelshus i Trollhättan
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt anpassning och komplettering av luftbehandlingssystem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Utvändig ändring handelsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad, Ändring av handelsbyggnad till idrottanläggning Långskeppet 5.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210920 - 221130).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 211101-220815).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 211201-240730).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 220130-230130).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container samt skylt (tidsbegränsat 211129-261129).
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad för fiber.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av servering i Trollhättan
Nybyggnad av uteserving café & restaurang strandgatan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.