Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiarenor i Trollhättan
Nybyggnad av 2 x multiarena.
Om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättans kommun
Avser utbyggnad av förskola till 4 avdelningar, vilket motsvarar ca 1000 kvm. Samt en renovering av befintlig byggnad på ca 1000 kvm. Rivning av en befintlig avdelning.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kirurgoperation med 5 operationssalar.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av operation gynekologi. Rivnings arbetet planeras att påbörjas i februari 2021.
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 1
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 2 finns på projektid : 2023770.
Om- och tillbyggnad till kontaktcenter i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av del av Stadshuset för nytt kontaktcenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av tak på sjukhus, byggnad N52 (ca 4400 kvm) och N49 (ca 1400 kvm).
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 2
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 1 finns på projektid : 2021273.
Ombyggnad av affärshus i Trollhättan
Ombyggnad av handelsbyggnad.
Ramavtal avseende övervakningsutrustning, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av brandstation i Trollhättan
Två stycken nya grindar för fordonstrafik och två stycken gånggrindar samt anslutande stängsel till befintligt skall anläggas. Grindarna för fordonstrafik skall vara elektriskt motordrivna och styras via utbyggt passagekontrollsystem.
Ombyggnad av konferenslokal i Trollhättan
Utvändig ändring, ändring till kontor/konferensrum, ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Trollhättan.
Byte av två pumpar i befintlig pumpgrop på Lyrfågelskolan, Hus A.
Ombyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Ombyggnad av vårdlokal.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar, tidsbegränsat tom 2021-09-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201019-211231).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201116-210630).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201221 - 220201 ).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 202102 - 202201).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 20210515 - 20260514).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210201 - 231130).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 221101-221101).
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad (tidsbegränsat 210101-310101).
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av upplag/container.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Utvändig ändring av handelslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Renovering av garage och tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.