Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Trollhättan
Nybyggnad av förskola/skola.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av tak på sjukhus, omläggning av tätskikt, samt byte av takbrunnar, plåt mm på byggnad N65, N60, N52 (mindre del av), S53, S56 och R57 på NÄL.
Ombyggnad av storkök i Trollhättan
Avser ombyggnad av centralkök. De nya lokalerna får ny planlösning som möjliggör ett optimerat flöde för produktionen. Viss del av storköksutrustningen kan återanvändas men stora delar kommer bytas ut och kompletteras. Ytskikt och installationer kommer att bytas ut, vilket bland annat medför att fastigheten kompletteras med ett nytt fläktrum och att solceller installeras. Genomgående kommer stor vikt läggas vid att möjliggöra en driftsäker verksamhet, i såväl normala förhållanden som vid en eventuell kris, bland annat genom ett nytt reservkraftaggregat.
Om- och tillbyggnad vid högskolan i Trollhättan
Avser verksamhetsanpassning, om och tillbyggnad, tekniska system samt anpassning av utemiljö på tak av Hus E. Arbetena skall utföras i hus D, E och GH.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser in- och utvändig renovering/ombyggnad av den befintliga kontorsbyggnaden.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontorslokaler på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan
Avser ombyggnad av administrativa lokaler om totalt ca 1 800 kvm. Avser S56 PLAN 2 SAMT S56 PLAN 3 OCH 4.
Lokalanpassning för gym och rehab i Trollhättan
Befintliga gym- och rehablokaler ska utökas till angränsande lokaler.
Ombyggnad av lekplats i Trollhättan
Ombyggnad av lekplats.
Installation av solceller på Stadshuset i Trollhättan
Denna upphandling är en partnering för dels optimering av befintlig solcellsanläggning dels utbyggnad av tillkommande anläggning.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Byte av taktäckningsmaterial.
Rivning av förskola i Trollhättan
Rivning av förskola.
Rivning av klubbhus i Trollhättan
Rivning av klubbhus och skjul Stallbacka 6:1,4:1.
Rivning av klubbhus i Trollhättan
Rivning av klubbhus vid folkets park
Rivning av klubbhus i Trollhättan
Rivning av klubbhus.
Om-och tillbyggnad av skola i Trollhättan
Nybyggnad av förskola/skola.
Ombyggnad av hotell i Trollhättan
Man skall riva vägg i brandcellsgräns.
Ombyggnad av hotell i Trollhättan
Utvändig ändring samt ändring av ventilation.
Byte av belysning i kontorshus i Trollhättan
Avser utbyte av befintliga lysrörsarmaturer och skall ersättas med nya ledarmarmaturer.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).