Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Planer finns för ny F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av resecentrum i Lerum
Avser nybyggnad av Lerums resecentrum. Omfattar utrymmen för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla plats för kiosk, kafé och andra verksamheter. Byggnaden planeras i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Nybyggnad av padelhall i Lerum
Nybyggnad av en padelhall.
Nybyggnad av bilhall i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av en bilhall.
Tillbyggnad av ridhus i Lerum
Tillbyggnad av läktare i ridhus samt ombyggnad av toaletter.
Modernisering av hissar i Kommunhus 3 i Lerum
Projektet avser modernisering av fyra hissar i kommunhus. Adresser: Centrumpassagen 7 Hiss A, Stationsvägen 10 Hiss B, Centrumpassagen 11 Hiss C och Stationsvägen 10 Hiss D. Hissystemet ska vara utfört för trafik inom kontor och varutransport.
Tillbyggnad av förskola i Lerum
Tillbyggnad av en verksamhet.
Ombyggnad av apotek i Lerum
Ombyggnad av affärshus från butik till apotek.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av en teknikbod.
Ombyggnad av förskola i Lerum
Ändrad användning från enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av frisersalong i Lerum
Ändrad användning från kontor till solarieverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.