Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola. Rivningsarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av restaurang i Lerum
Ändring av värme och vattensystem.
Nybyggnad av skola i Lerum
Förhandsbesked, nybyggnation av skolbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Lerum
Installation av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Lerum
Installation ventilation förskola.
Ombyggnad av skola i Lerum
Ombyggnad ventilation.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lerum
Fasadändring av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lerum
Fasadändring, affärslokaler.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Bygglov för uppförande av fackverkstorn med tillhörande teknikbodar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.