Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Avser en ny skola för 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet innefattar även lokaler för en anpassad skola med plats för cirka 50 elever med särskilda behov. Även en fullstor idrottshall ska byggas på området. Avser även anläggande av en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats samt nya gång- och cykelbanor. Utanför skolans område ska det byggas skolvägar med säkra övergångar och tydliga väglinjer. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Tillbyggnad av skola i Lerum
Tillbyggnad av skola med nya förbindelsegånger samt tillbyggnad av förbindelsegång mellan befintlig skolbyggnad och ny skolbyggnad. Skärmtak och fönster.
Ombyggnad av skola i Lerum
Fasadändring, tillbyggnad av loftgång och trappa i samband med ombyggnad av ventilationsanläggning för att minska ljudnivån från ventilation.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Gråbo
Ny installation av solcellsanläggningar på tre objekt: Ljungviksskolan, Röselidsskolan samt Nya Lundbygården i Gråbo.
Modernisering av hiss i Kommunhus 1 i Lerum
Projektet avser modernisering av en hiss i Kommunhus 1, Bagges torg, Lerum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).