Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av energisystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.
Nybyggnad av grundskola i Mölndal
nybyggnad av anpassad grundskola samt om-och tillbyggnad av befintligt storkök i befintlig skolbyggnad och om-och tillbyggnad omklädningsrum i idrottshall.
Invändig ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser invändig ombyggnad av skola och byte av ventilationsanläggning, tillbyggnad av ny hiss, ny utrymningstrappa och nya förrådsbodar.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av IKEA varuhus på ca 29 000 kvm.
Nybyggnad för dagligverksamhet i Mölndal
Nybyggnad av bostadshus/verksamhetshus, daglig verksamhet för personer med autism.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a lekhus, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Ombyggnad av vårdhem i Mölndal
Ansökan av ändrad användning avser den idag kontoriserade byggnaden. Hyresgäst avser att bedriva HVB verksamhet i båda byggnaderna. Ändringens bruttoarea rör sig om 484kvm.
Byte av tak på Gunnebo slott
Projektet avser plåtentreprenad för Gunnebo slott, som är byggnadsminne enligt KML 3. Syftet är att byta takets kopparplåt och avvattningssystem i dess helhet med traditionella metoder och material. Arbetet påbörjas tidigast 1 februari 2024 och avslutas senast 30 juni 2024. Takytan är ca 500 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Omläggning del av tak från plåt till papp och borttagande av fasta takfönster för att minska problem med läckage.
Ommålning av Gunnebo slott
Avser målningsentreprenad av Gunnebo slott. Syftet är att måla byggnaden i dess helhet med traditionella metoder och material. Fasadytan på träfasaden är ca 550 kvm (680 kvm inkl. fönsterytor), ytor för puts på bottenvåning och fritrappa tillkommer.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring fasader och sarger i material och utbredning.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Byte av färg på fasader inkl. fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Byte av takmaterial från pannor till papp
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Montera interntrappa mellan plan 1 och 2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).