Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period. Första etappen (objektnummer 1631424) är klar augusti 2021. Andra etappen (objektnummer 1561692) påbörjas kvartal 2 2021.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser rivning av affärslokaler, nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar samt renovering av befintlig byggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm.
Nybyggnad av hotell i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 150 rum.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome
Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av förskola Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Mölndal
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ny större skola och förskola inom befintligt skolområde. I planarbetet kommer det även utredas om det är möjligt att uppföra en idrottshall inom eller i anslutning till nuvarande skolområde. Förslaget är att ersätta nuvarande byggnader, som inte uppfyller dagens krav för skola- och förskoleverksamheten. Skolan planeras för 400-500 elever och förskolan för 6 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av skola. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal, del 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus.
Ombyggnad till skola Mölndal
Projektet avser ombyggnad till särskoleverksamhet.
Nybyggnad av affärshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av industributik.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av IKEA varuhus på ca 29 000 kvm.
Nybyggnad av veterinärstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning/djursjukhus.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av garage, carport och cykelparkering i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga garagebyggnader och nybyggnad av fem garage, en carport, sex vanliga parkeringsplatser samt cykelparkering.
Belysning i P-hus Mölndals sjukhus
Projektet avser byte av belysning och dess styrning samt byte av el-central i befintligt P-hus.
Byte kallelsesignalsystem i sjukhus i Mölndal
Projektet avser byte av kallelsesignalsystem för 5 stycken avledningar i sjukhus.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Mölndal
Projektet avser fasadändring av vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mölndal
Bygglov för utvändig ändring av handelsbyggnad samt skyltar (sandsjöbackamotet e6 norrgående).
Utvändigt underhåll av affärshus i Mölndal
Bygglov för utvändig ändring av handelsbyggnad samt skyltar (sandsjöbackamotet e6 södergående).
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Bygglov för ändring av vårdcentral.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mölndal
Bygglov för fasadändring av affärslokaler.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av kontor- och vårdlokaler.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Rivning av affärshus i Mölndal
Rivningslov för rivning av affärslokaler.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivningslov rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av telestation i Mölndal
Rivningslov för rivning av teknikhus.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för bodetablering - tom 2027-01-15.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för förskola t.o.m. 2026-12-01.
Nybyggnad av paviljong i Mölndal
Tidsbegränsat lov för paviljongetablering.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (hangar för drönare).
Tillbyggnad av garage i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av teknikhus solcellsinstallation.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning.
Rivning av telestation i Mölndal
Anmälan rivning teknikbod.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.