Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en kontorshus med tillhörande servicefunktioner. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome
Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av storkök på äldreboende i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av storkök. Befintligt kök utgår och ersätts med nytt inom samma ytor och avser tillagningskök för 200 portioner. Samt ny luftbehandlingsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal.
Ombyggnad av ishall i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av betongpisten i ishall.
In- och utvändig renovering av förskola i Mölndal
Projektet avser invändig renovering av förskolans nedre del samt fasadändring.
Nybyggnad av maskinhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av kontor påbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av padelbanor och påbyggnad garage i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av padelbanor (utomhus) samt påbyggnad av garage.
Rivning av idrottshall mm i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall i sin helhet (Växthuset 1) och rivning av bottenplatta i sin helhet, inmätning av samtliga pålar samt kapning av pålar som är lokaliserande utanför inplanerat bebyggelseområde (Fässberg 1:86).
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser utvändig ändring av affärs- och kontorshus.
Fasadändring av skola i Mölndal
Avser fasadändring av skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus, ca 360 platser.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av skola i Mölndal
Bygglov för utvändig ändring av skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för ändrad användning av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändrad användning av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Bygglov för fasadändring av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av teknikbod, fjärrkyleanläggning.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppsättning av 3 st paviljonger.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser fasadändring kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.