Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning.
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Etablering av stadshus i Uddevalla
Planer finns för etablering av ett nytt stadshus kombinerat med bibliotek samt eventuellt ytterligare mötesplatser.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar, kallförråd och miljö/teknikhus.
Ombyggnad till gym och fasad renovering i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av butik till gym och fasad renovering.
Byte av ställverk på sjukhus i Uddevalla
Projektet avser att transformator, högspänning och lågspänning ska demonteras och nya ställverk ska monteras, ny ventilation, belysning och allmän el ska anpassas för de nya förutsättningarna i driftrum TS4.
Ombyggnad av galleria i Uddevalla
Avser ombyggnad av annan byggnad/anläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, modulbyggnad.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbod och containrar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.