Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av simhall som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av handelslokaler mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lokaler för handel, kontor, industri samt parkeringsplatser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta hemvister för ca 160 barn samt ett storkök/tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ramavtal avseende hantverkartjänst Sanering, Uddevalla kommun
Projektet avser ramavtal för fortlöpande avrop av saneringsarbeten och omfattar samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar, mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering). Med möjlighet till förlängning 2 år.
Invändig renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser invändig renovering av kyrka.
Renovering i skola i Uddevalla
Projektet avser nya ytskikt, målning och mattor samt översyn elinstallationer i skola.
Ramavtal avseende hantverkartjänst larm/data/passage, Uddevalla kommun
Avser leverans av larm-, data-, passagearbeten för successiva uttag vid behov under kontraktstiden.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, gym och kontorslokaler.
Ombyggnad av vårdhem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning av fritidshus till hvb-hem.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, bodetablering.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler för förskola och mottagningskök.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, arbetsbodar.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uddevalla
Utvändig ändring av affärslokal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.