Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av simhall som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta hemvister för ca 160 barn samt ett storkök/tillagningskök.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Ombyggnad till gym och fasad renovering i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av butik till gym och fasad renovering.
Nybyggnad av padelhall i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off, modernisering av befintlig butik och utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av parkeringsdäck.
Nybyggnad av kapell i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kapell.
Nybyggnad av omklädningsrum i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum samt rivningslov för rivning av befintligt omklädningsrum.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbodar och skyltställning.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning; fyra moduler.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, teknikbod.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.