Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 277 st.

Ny- och ombyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellan liggande del som bl a rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitets framtida behov. Ombyggnad av den befintliga Medicinarelängan. Grundarbetet påbörjas i juni 2020. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och en byggnad innehållande försörjningsbyggnad. Dörrar försörjningsbyggnad: Roslövs AB, Lilla Marieholmsgatan 6, 415 02 Göteborg, tel 031-840950. Karuselldörr: ASSA.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 24 och 12 våningar.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 474 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer. Badrumsmoduler: Parmarine OY, Pl 95, 304 20 Forssa, Finland, tel 0035837777400. Fasad-hiss: Tracel, Luxenburg.
Nybyggnad av p-däck och upplevelsecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av p-däck (som byggs av Liseberg AB) och ovanpå parkeringshuset byggs ett nytt upplevelsecentrum (22000 kvm), en stor rund byggnad i hållbara material (som byggs av Word of Volvo). Mark- och saneringsarbetet påbörjades i januari 2021.
Nybyggnad av vattenpark i Göteborg, Huvuddel Vattenpark
Projektet avser nybyggnad av vattenpark med en badyta om ca 6000 kvm inomhus och 4000 kvm utomhus, 14 åkattraktioner varav fyra större vattenattraktioner varav fyra större vattenattraktioner, en vågpool, familjeflod samt vattenlek för olika åldrar. Det kommer även att byggas café, butik, restaurang, omklädningsrum och reception i byggnaden som får ett plan för bad, källarplan samt ett torn på 40 meter som innehåller de fyra största attraktionerna. Pålningsarbete startar i april 2021 och betongarbeten augusti 2021. Vattenrening: Processing. Prefab Btgq: Pekabex. ETFE-tak: Taiyo. Limträstomme: Moelven.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell i elva våningar med 254 rum, två restauranger, två barer, konferensytor och wellnessavdelning. Markarbetet påbörjades i juli 2020.
Nybyggnad av skola, äldreboende mm i Göteborg
Fastigheten omfattar nybyggnation av skola F-6 för cirka 400 barn, en idrottssal, och ett äldreboende med cirka 100 platser samt tillagningskök och parkeringsgarage. Byggnadens BTA uppgår till cirka 15 000kvm. Miljöbyggnad silver. Utsättning: Teodoliten, Tomas Lagsjö.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i bottenplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av polishus med garage, omklädningsrum, reception, sporthall, godsmottagning, kontor, mötesrum, konferensrum, matsal och teknikutrymmen.
Nybyggnad evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset, ca 7000 kvm innehållande primärt mottagningar och 2 stycken källarplan med teknik.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 (ca 6500 kvm) och ca 570 elever.
Nybyggnad av vård, skola och omsorg på parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vård, skola och omsorg. Huset byggs på befintlig parkeringshus.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 7-9 (ca 9300 kvm) och ca 630 elever, träningssärskola med 20 platser, lokaler för kulturskola samt nybyggnad av en fullständig idrottsarena (ca 3500 kvm). Rivningsarbeten påbörjas i december 2020. Idrottshallsutrustning: Unisport Sverige AB, Fritiofs Väg 1, 266 75 Hjärnarp, Andreas Rantzov, tel 0431-449200.
Renovering av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av kontorslokaler. Den långsträckta byggnaden kompletteras med två nya kontorsentréer mot Hvitfeldtsplatsen samt förses med ny modern ventilation och teknik för att möjliggöra flexibla kontorsytor för flera hyresgäster och restauranger. Rivningsarbetet påbörjas i juni 2021 och kommer att pågå ca 6 månader.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av sport- och ishall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sporthall innehållande motsvarande två fullmåttshallar med omställningsmöjlighet till en hall för evenemang med skjutbara läktare och en ny ishall. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring på kontor, hyresgästanpassning plan 2-5 samt omklädningsrum och cykelrum.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G.
Nybyggnad av temporärt parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temporärt parkeringshus med ca 720 platser i plan med ytterligare ca 10 parkeringsplatser på utsidan.
Om och nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall , ombyggnad av hus A samt rivning av befintlig byggnad. Rivningsarbetet påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Nybyggnad av logistik och lager
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Planer finns på ca 10 000-15 000 kvm kontorsytor.
Nybyggnad av kontors- och affärshus mm Inom Vallgraven 12
Detaljplanearbetet kommer att ge svar på tillkommande påbyggnadsvolymer. Projektet avser nybyggnad av affärs- och kontorshus (ca 2000 kvm) på fastighet 12:2, påbyggnad av kontor på tre fastigheter (fastigheterna Inom Vallgraven 12:10, 12:8 samt 12:9). Grundförstärkning på Inom Vallgraven 12:1 påbörjas Q1 2015.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Nybyggnad av affärshus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av skola med bl a nytt ventilationssystem, nytt elsystem, ändring av viss planlösning, ytskiktsrenovering, nytt utvändigt solskydd samt utvändig renovering av tak, fasad och fönster. Skolan ingår i Göteborgs Stads bevarande program.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 400 elever med tillhörande skolgård, rivning av två byggnader och ombyggnad av befintliga lokaler till två nya omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor, lager, kyl- och frysrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, lager, kyl- och frysrum.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av förskola med vinkelbyggnad i 2 plan med 8 avdelningar och utvändig lekyta. Avser även en flytt av den befintliga gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar samt rivning av förskola. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola.
Ny kulvertramp på sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av en kulvertramp mellan plan 98 och plan 99 mellan Centralkliniken och servicehuset, på ca 500-600 kvm. En tillhörande tillbyggnad på ca 170 kvm uppförs för att ansluta kulverten i nordvästra delen mot det befintliga servicehuset. Kulverten ska främst användas för framtida logistikflöde och en mindre andel tekniska installationer ingår i projektet.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Upprustning av Feskekörka i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning, underhåll och lokalanpassning av byggnadsminnesförklarade Feskekôrka.
Ombyggnad till utbildningslokal i Göteborg
Avser ombyggnad till evakueringslokaler åt Högskolan för scen och musik (HSM) medan permanenta lokaler färdigställs. Ombyggnadsytan är ca 7000 kvm.
Tillbyggnad av kontor- och klubbhus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor- och klubbhus för Gothia Park Academy/BK Häcken.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser att befintliga utrymmen ska renoveras och tidstypiska detaljer bevaras samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning.
Renovering Oterdahlska huset i Göteborg
Projektet avser mestadels en invändig renovering inkl renovering fönster och entrédörrar. Ny el och VVS samt ytskikt och hiss. Oterdahlska huset klassas som en särskilt kulturhistorisk värdefull byggnad.
Nybyggnad av förskola i Tynnered, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Renovering av förskola i Frölunda Långedrag
Avser renovering av förskola i Västra Frölunda. Arbetets omfattning: anpassa och renovera ytor och ytskikt, byte av fönster, ommålning fasad, klimatstyrande installationer, anpassning av kök och för tillgänglighet. Viss ombyggnation i form av att innerväggar rivs/byggs skall även utföras.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 66 hotellrum på plan 7, 8 och 9.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hus G med kök och matsal med verksamhet på plan 2 och hus H (ÅV-hus).
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med 72 platser(i anslutning till pågående byggnation av lägenheter vid Titteridammsvägen) vilket ska försörja bostadshusen. I entreprenaden ingår också att föra återstående finplanering i området samt utföra en toppbeläggning på hela Betselvägen.
Ombyggnad av akutmottagningen gynekologi, Sahlgrenska sjukhuset
Avser ombyggnad av akutmottagningen gynekologi vid Sahlgrenska sjukhuset.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Nybyggnad av padelanläggning i Göäteborg
Projektet avser nybyggnad av padelanläggning med en singelbana, fem dubbelbanor, varav en centercourt med läktarplatser, utöver banorna kommer det finnas en utomhusbana, parkeringsytor och elbilsladdning. Anläggningen innehåller loungeytor i flera plan, lokaler för företagsevent och konferenser, café, reception, gym samt kontors- och arbetsytor.
Nybyggnad av padelhall i Björlanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad för restaurangändamål i Göteborg
Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen och har en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål.
Renovering och hyresgästanpassning av lokaler i Nordstan, Göteborg
Avser renovering av lokaler för att anpassas till ett mer flexibelt arbetssätt.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontorshotell och restaurang i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av restaurang och kontorshotell samt rivning av befintlig bilverkstad.
Tak- och fasadåtgärder samt invändiga åtgärder vid skola i Angered
Projektet avser tak- och fasadåtgärder på hus A-F och omfattar takomläggning, montage av solcellsfästen och plåtåtgärder, målning av taksprång på hus samt invändig målning och mattbyte på hus F (invändiga åtgärder i hus F kan endast utföras under lov/ledighet). Solcellsentreprenad avropas via ramavtal och solcellsentreprenaden samordnas som en sidoentreprenad till rubricerad entreprenad.
Ombyggnad av lokal till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal till nytt distriktskontor för Bostadsbolagets distrikt.
Nybyggnad biltvätt och ombyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av bensinstation samt nybyggnad av biltvätt. Rivningsarbetet är utfört.
Omprofilering av foaje på arena i Göteborg
Projektet avse omprofilering av foaje.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad arbetsterapi och fysioterapi i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad behandlingsrum, konferensrum, arbetsrum, gymnastiksal, omklädningsrum, pentry, väntrum och ett antal toaletter.
Rivning och ny fasad på terminalbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av ca 36 meter i byggnadens västra del och ny fasad efter rivningen.
Utvändig renovering samt byte av ventilationsaggregat på skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak samt byte av ventilationsaggregat och SRÖ i skola.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors och galleri entré.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Björlanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av familjecentral mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fd bibliotek till familjecentral och öppenförskola. Drygt hälften av lokalen kommer att utgöra en öppen förskola och resterande yta används till mödravårdscentral och socionomkontor.
Utökning av lokaler för ögonklinik i Göteborg
Projektet avser utökning av lokaler på plan 2 för Ögonkliniken.
Ombyggnad av kontorslokaler i Avenyområdet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler.
Renovering av garage i Göteborg
Projektet avser renovering av garage med bl a renovering balkar, vattenavrinning.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm.
Ombyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare lokal, anpassning av 2 butikslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ändrad planlösning i lokal.
Grundförstärkning av skola i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av skola.
Ny ledningshytt på arena i Göteborg
Projektet avse ny ledningshytt (säkerhetslokal).
Stambyte och relining i sjukhus i Göteborg
Avser stambyte i byggnad 5308 Psykologisk mottagning. Omfattar även relining där ingjutet avlopp återfinns samt byte av vissa våtenheter.
Utvändig renovering av kontor i Göteborg
Projektet avser omfogning av fasad och renovering av takfot på kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lokal till boservicekontor samt renovering av fasad.
Ringmatad värmeåtervinning i sjukhus i Göteborg
Projektet avser uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från BOIC (byggnad 5071) till central delarna av sjukhusområdet.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till restauranger.
Ut- och invändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, tak och fönster samt invändiga åtgärder i skola.
Utvändig renovering av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av tegelfasad och fönsterrenovering på gymnasieskola (fasad mot öster + norr). Uppskattad byggstart.
Ombyggnad akutmottagningens triage på sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutmottagningen för att få en snabbare triage med läkarbedömning i initiala skedet för att öka patientflödet och minska väntetiderna. Syftet med ombyggnationen är att koppla ihop triage-delen med övriga akutmottagningen för bättre överblick och kommunikation.
Ombyggnad till ny endoskopienhet på sjukhus i Angered
Projektet avser ombyggnad av befintlig öron/näsa/hals-mottagning till ny endoskopienhet (ca 200 kvm). Projektet omfattar även ombyggnad av intilliggande gynmottagning till följd av den nya endoskopienheters utredning på gynmottagningens befintliga lokaler.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.