Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 257 st.

Ny- och ombyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellan liggande del som bl a rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitets framtida behov. Ombyggnad av den befintliga Medicinarelängan. Grundarbetet påbörjas i juni 2020. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 380 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 9 våningar.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 474 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer. Badrumsmoduler: Parmarine OY, Pl 95, 304 20 Forssa, Finland, tel 0035837777400. Fasad-hiss: Tracel, Luxenburg.
Nybyggnad av hotell i Göteborg, Huvuddel Hotell
Projektet avser nybyggnad av hotell med 457 rum, huvudrestaurang med 550 sittplatser, takbistro med 150 sittplatser.
Nybyggnad av vattenpark i Göteborg, Huvuddel Vattenpark
Projektet avser nybyggnad av vattenpark med en badyta om ca 6000 kvm inomhus och 4000 kvm utomhus, 14 åkattraktioner varav fyra större vattenattraktioner varav fyra större vattenattraktioner, en vågpool, familjeflod samt vattenlek för olika åldrar. Det kommer även att byggas café, butik, restaurang, omklädningsrum och reception i byggnaden som får ett plan för bad, källarplan samt ett torn på 40 meter som innehåller de fyra största attraktionerna. Pålningsarbete startar i april 2021 och betongarbeten augusti 2021.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell i elva våningar med 254 rum, två restauranger, två barer, konferensytor och wellnessavdelning. Markarbetet påbörjades i juli 2020.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i bottenplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas under 2023.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 6, 14 och 16 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2019. Aluminiumdörrar: Ostkustens Glas och Montage AB, Amerikavägen 8, 393 56 Kalmar, Patrik Lundh, 0480-21020.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Castellum har byggrätt på 9000 kvm.
Nybyggnad av vård, skola och omsorg på parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vård, skola och omsorg. Huset byggs på befintlig parkeringshus.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 7-9 (ca 9300 kvm) och ca 630 elever, träningssärskola med 20 platser, lokaler för kulturskola samt nybyggnad av en fullständig idrottsarena (ca 3500 kvm). Rivningsarbeten påbörjas i december 2020.
Renovering av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av kontorslokaler. Den långsträckta byggnaden kompletteras med två nya kontorsentréer mot Hvitfeldtsplatsen samt förses med ny modern ventilation och teknik för att möjliggöra flexibla kontorsytor för flera hyresgäster och restauranger. Rivningsarbetet påbörjas i juni 2021 och kommer att pågå ca 6 månader.
Nybyggnad av sport- och ishall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sporthall innehållande motsvarande två fullmåttshallar med omställningsmöjlighet till en hall för evenemang med skjutbara läktare och en ny ishall. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Det nya kvarteret kommer vara ca 40000 kvm BTA varav 10000 kvm avser ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G.
Nybyggnad av temporärt parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temporärt parkeringshus med ca 720 platser i plan med ytterligare ca 10 parkeringsplatser på utsidan.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Nybyggnad av logistik och lager
Nybyggnad av kontorshus och tennishall i Ullevi, Göteborg
Planer finns för nybyggnation av kontorshus och tennishall/banor på Smålandsgatan.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder.
Nybyggnad av kyrka i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en huvud-kyrksal med 1000-1200 sittplatser som med flexibilitet ska möta både församlingens allmänna gudstjänstbehov så väl som en ökad maxkapacitet för musikaler, konserter och andra större sammanhang. Kompletterande kyrksalar, Ett öppet flexibelt och välkomnande kyrktorg ( det vill säga entrérum). Ett café med förutsättningar för lunchservering under vardagarna mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm.
Nybyggnad av padelhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en miljöcertifierad byggnad med ca 6000 kvm lokalyta för padelhall.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 400 elever med tillhörande skolgård, rivning av två byggnader och ombyggnad av befintliga lokaler till två nya omklädningsrum.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av förskola. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar samt rivning av förskola. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Avser fasadändring av kontor byte av fönster och fasad samt ombyggnad inomhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad.
Rivning av kontor mm i Göteborg
Projektet avser rivning av industri-, lager- och kontorsbyggnader.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus inklusive tillhörande sprängnings- och markarbeten.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett centrumområde med en ny livsmedelsbutik, butikslokaler samt bostäder.
Ny kulvertramp på sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av en kulvertramp mellan plan 98 och plan 99 mellan Centralkliniken och servicehuset, på ca 500-600 kvm. En tillhörande tillbyggnad på ca 170 kvm uppförs för att ansluta kulverten i nordvästra delen mot det befintliga servicehuset. Kulverten ska främst användas för framtida logistikflöde och en mindre andel tekniska installationer ingår i projektet.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av kontor- och klubbhus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor- och klubbhus för Gothia Park Academy/BK Häcken.
Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler Track och studentverkstäder i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom Samhällsbyggnad III, Campus Chalmers.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 1 2020
Projektet avser projektering/konstruktion samt komplett leverans, montage och inkoppling av tre stycken likriktarstationer för spårvägsdrift inklusive stationsbyggnad och markarbeten.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 1 2020
Projektet avser projektering/konstruktion samt komplett leverans, montage och inkoppling av två likriktarstationer, demontering/rivning av tre befintliga anläggningar samt frånkoppling av en tillfällig likriktarstation.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hus G med kök och matsal med verksamhet på plan 2.
Ombyggnad till gynekologimottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till gynekologimottagning (1572 kvm). Arbeten kommer även att utföras i angränsande tekniska och allmänna fastighetsutrymmen (ca 235 kvm).
Lokalanpassning av kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser att en restaurang skapas i entréplanet och kontoren på planen ovan utvecklas till en enklare planlösning som i större utsträckning speglar den ursprungliga planlösningen med en modern kontorslösning.
Nybyggnad av bilhall och parkering i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall och parkering.
Ombyggnad av kontorslokaler i Rosenlund i Göteborg
Lokalerna kommer att anpassas för den nya verksamheten och erbjuda en modern och flexibel arbetsplats.
Nybyggnad för restaurangändamål i Göteborg
Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen och har en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av skola med bl a nytt ventilationssystem, nytt elsystem, ändring av viss planlösning, ytskiktsrenovering, nytt utvändigt solskydd samt utvändig renovering av tak, fasad och fönster. Skolan ingår i Göteborgs Stads bevarande program.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler på ett plan och flytt av ventilationsanläggning på taket.
Restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler i Göteborg
Projektet avser restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande 2 klassrum, hemkunskapssal, toaletter och teknikrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser Hus A:invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan. Hus B: befintliga utrymmen ska renoverings och tidtypiska detaljer bevars samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Nybyggnad av kontorshotell och restaurang i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av restaurang och kontorshotell samt rivning av befintlig bilverkstad.
Lokalanpassning Socialkontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning för Socialkontor med därtill hörande bygg, ventilation, rör, el, styrarbeten mm.
Ombyggnad av kyl- och värmesystem i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kyl- och värmesystem i sjukhus. Projektet syftar till att minska köpt energi i form av fjärrvärme. Detta ska uppnås genom att utnyttja befintliga kylmaskiner, installera en ny kyl/värmepump och installera ett nytt värmeåtervinningssystem för kondensorvärmen.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser tak, fasad och fönsteråtgärder F-9 skola.
Ombyggnad till skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av bottenplan i flerbostadshus till skollokaler.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8.
Rivning och ny fasad på terminalbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av ca 36 meter i byggnadens västra del och ny fasad efter rivningen.
Rivning av affärshus mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av fastighet som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet samt garagebyggnad i två plan.
Påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor.
Ombyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Tak- och fasadåtgärder samt invändiga åtgärder vid skola i Angered
Projektet avser tak- och fasadåtgärder på hus A-F och omfattar takomläggning, montage av solcellsfästen och plåtåtgärder, målning av taksprång på hus samt invändig målning och mattbyte på hus F (invändiga åtgärder i hus F kan endast utföras under lov/ledighet). Solcellsentreprenad avropas via ramavtal och solcellsentreprenaden samordnas som en sidoentreprenad till rubricerad entreprenad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors och galleri entré.
Utbyggnad ambulanshelikopterstationen på Säve Flygplats
Projektet avser tillbyggnad med lokaler för grovtvätt, medicinskt tekniskt förråd, förråd för SAR utrustning, träningsrum, kontor, konferensrum samt 2 stycken övernattningsrum. Anläggande av ny väg på framsidan av byggnaden till "airside", flytt av bränsletank samt utbyte av befintlig oljeavskiljare till fast tank 10 kubik inklusive markarbeten.
Ventilationsåtgärder i skola i Göteborg
Projektet avser utbyte av åtta luftbehandlingsaggregat i skola. Entreprenaden omfattar VVS-, el-, SRÖ-, brand- och konstrutionsåtgärder.
Utökning av lokaler för ögonklinik i Göteborg
Projektet avser utökning av lokaler på plan 2 för Ögonkliniken.
Ombyggnad av familjecentral mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fd bibliotek till familjecentral och öppenförskola. Drygt hälften av lokalen kommer att utgöra en öppen förskola och resterande yta används till mödravårdscentral och socionomkontor.
Ombyggnad av förskola i Krokslätt
Avser invändig ombyggnad av förskola på Glasmästaregatan 6 E. Förskolan är belägen i ett flerbostadshus.
Ombyggnad av kontorslokaler i Avenyområdet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler.
Fasadrenovering sjukhus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser renovering av fasad på sjukhus.
Renovering av garage i Göteborg
Projektet avser renovering av garage med bl a renovering balkar, vattenavrinning.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser renovering av plåttak på kontor.
Utvändig renovering av kontor i Göteborg
Projektet avser omfogning av fasad och renovering av takfot på kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lokal till boservicekontor samt renovering av fasad.
Ombyggnad i badhus i Göteborg
Projektet avser ändring av vvs-anläggning, renovering vattenreningsstammar och byte av ventilationsaggregat i badhus.
Utvändig renovering av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och arbete med papptak och plåtar på kontorshus.
Hisstorn Kvinnokliniken, Östra sjukhuset i Göteborg
Projektet avser hisstorn som ansluts till befintlig fasad. Entreprenaden innefattar även rivning av befintligt vindfång och skärmtak vid förlossningsentrén samt återbyggnad av dessa. Montage av en hiss i hisstorn samt utbyte av två befintliga hissar i huvudtrapphus i Kvinnokliniken.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av rå vind till kontorslokaler och nya glaskupor på kontorshus.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser klassrumsrenovering, renovering av elev-WC, uppgradera u-värde på fönster på norr- och söderfasaden och renovering och tätning samt renovering av balkong ovanför södra entrén på skolan.
Bodar samt markarbete i Göteborg och Kungälv
Projektet avser leverans och komplett installations färdigställande av: 2 stycken bodar till Renovas anläggning på Maireholmsgatan 98 i Göteborg 2 stycken bodar till Renovas anläggning på Bultgatan i Kungälv.
Grundförstärkning i affärshus i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning i fastighet.
Utvändig renovering av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser 2 nya entréskärmtak, renovering av fasader.
Utbyte av snedbanehiss vid spårvagnsstation i Göteborg
Projektet avser ett komplett utbyte av befintlig snedbanehiss vid spårvagnsstationen i Hammarkullen. Vid utbytet ska den nya hissen installeras i befintligt utrymme som modifieras för att passa ny hiss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokal till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokaltill nytt distriktskontor för Bostadsbolagets distrikt Öster.
Ombyggnad till ny endoskopienhet på sjukhus i Angered
Projektet avser ombyggnad av befintlig öron/näsa/hals-mottagning till ny endoskopienhet (ca 200 kvm). Projektet omfattar även ombyggnad av intilliggande gynmottagning till följd av den nya endoskopienheters utredning på gynmottagningens befintliga lokaler.
Ny oxygenförsörjning i sjukhus i Göteobrg
Projektet avser nytt gasstråk ska dras inomhus genom kulvert, rörschakt och korridorer för att skapa redundant oxygenförsörjning i sjukhus. Ny oxygentank ska installeras på sjukhus, markarbeten, platta på mark och rörschakt in till husliv ingår i projektet.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan.
Tak, fasad och fönsteråtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser tak, fasad och fönsteråtgärder på skola.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till restauranger.
Renovering av klimatskal på butikslokal i Göteborg
Projektet avser renovering av klimatskal på butikslokal.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.