Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 263 st.

Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av logistikpark i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnader. Detaljplanen tillåter höglager uppåt 40 meter. Varje fastighet kommer utrustas med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAB In-use. Sörred 8:12 uthyrningsbar yta LOA 105000 kvm och Sörred 7:21 uthyrningsbar yta LOA 24000 kvm.
Ny- och ombyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellan liggande del som bl a rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitets framtida behov. Ombyggnad av den befintliga Medicinarelängan. Grundarbetet påbörjas i juni 2020.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med 37 och 11 våningar med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym. Leed och Well certifierat
Nybyggnad av hotell torn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av sjukhus/förlossning/neonatal i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förlossning, neonatal och antenatal.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5-7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 380 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 9 våningar.
Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och en byggnad innehållande försörjningsbyggnad.
Nybyggnad av köpcentrum mm i Gamlestaden
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med bl a handel och restauranger med parkeringsdäck i källarplan.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett servicehus innehållande bl a konferenslokaler, storkök, godsmottagning, bårhus, laboratorium samt ombyggnad av tre hus med befintliga verksamhetslokaler.
Nybyggnad av p-däck och upplevelsecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av p-däck (som byggs av Liseberg AB) och ovanpå parkeringshuset byggs ett nytt upplevelsecentrum (22000 kvm), en stor rund byggnad i hållbara material (som byggs av Word of Volvo). Mark- och saneringsarbetet påbörjades i januari 2021.
Nybyggnad av vattenpark i Göteborg, Huvuddel Vattenpark
Projektet avser nybyggnad av vattenpark med en badyta om ca 6000 kvm inomhus och 4000 kvm utomhus, 14 åkattraktioner varav fyra större vattenattraktioner varav fyra större vattenattraktioner, en vågpool, familjeflod samt vattenlek för olika åldrar. Det kommer även att byggas café, butik, restaurang, omklädningsrum och reception i byggnaden som får ett plan för bad, källarplan samt ett torn på 40 meter som innehåller de fyra största attraktionerna. Pålningsarbete startar i april 2021 och betongarbeten augusti 2021.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i bottenplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nybyggnad evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset, ca 7000 kvm innehållande primärt mottagningar och 2 stycken källarplan med teknik.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 7-9 (ca 9300 kvm) och ca 630 elever, träningssärskola med 20 platser, lokaler för kulturskola samt nybyggnad av en fullständig idrottsarena (ca 3500 kvm). Rivningsarbeten påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av vård, skola och omsorg på parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vård, skola och omsorg. Huset byggs på befintlig parkeringshus.
Renovering av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av kontorslokaler. Den långsträckta byggnaden kompletteras med två nya kontorsentréer mot Hvitfeldtsplatsen samt förses med ny modern ventilation och teknik för att möjliggöra flexibla kontorsytor för flera hyresgäster.
Nybyggnad av sport- och ishall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sporthall innehållande motsvarande två fullmåttshallar med omställningsmöjlighet till en hall för evenemang med skjutbara läktare och en ny ishall.
Nybyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser kommersiella lokaler i Frihamnsprojektet, ca 7000 kvm handel och stadsdelsservice i bottenvåningarna.
Ny- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 15 våningar samt två våningars påbyggnad på befintlig byggnad.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G.
Nybyggnad av temporärt parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temporärt parkeringshus med ca 720 platser i plan med ytterligare ca 10 parkeringsplatser på utsidan.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Nybyggnad av logistik och lager
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser nybyggnad av garagebyggnad under mark på 3400 kvm.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser en byggrätt om ca 20-30000 kvm BTA för kontors- och handelsytor som bl a innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av kyrka i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en huvud-kyrksal med 1000-1200 sittplatser som med flexibilitet ska möta både församlingens allmänna gudstjänstbehov så väl som en ökad maxkapacitet för musikaler, konserter och andra större sammanhang. Kompletterande kyrksalar, Ett öppet flexibelt och välkomnande kyrktorg ( det vill säga entrérum). Ett café med förutsättningar för lunchservering under vardagarna mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 400 elever med tillhörande skolgård, rivning av två byggnader och ombyggnad av befintliga lokaler till två nya omklädningsrum.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar samt rivning av förskola. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Göteborg
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik på ca 3600 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Avser fasadändring av kontor byte av fönster och fasad samt ombyggnad inomhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad.
Rivning av kontor mm i Göteborg
Projektet avser rivning av industri-, lager- och kontorsbyggnader.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus inklusive tillhörande sprängnings- och markarbeten.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (Hus C) som ska sammankopplas med de befintliga byggnaderna (Hus B och D).
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor (5000-6000 kvm).
Nybyggnad av kontor på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart oviss.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor och restaurang.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Nybyggnad av förskola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar med kontorslokaler samt tillbyggad med en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm. Här skapas totalt 6 800 m2 kontorsytor.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 66 hotellrum på plan 7, 8 och 9.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 1 2020
Projektet avser projektering/konstruktion samt komplett leverans, montage och inkoppling av tre stycken likriktarstationer för spårvägsdrift inklusive stationsbyggnad och markarbeten.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 1 2020
Projektet avser projektering/konstruktion samt komplett leverans, montage och inkoppling av två likriktarstationer, demontering/rivning av tre befintliga anläggningar samt frånkoppling av en tillfällig likriktarstation.
Ombyggnad till bilanläggning i Hisings Kärra
Projektet avser ombyggnad till bilanläggning.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Ombyggnad till gynekologimottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till gynekologimottagning (1572 kvm). Arbeten kommer även att utföras i angränsande tekniska och allmänna fastighetsutrymmen (ca 235 kvm).
Lokalanpassning av kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser att en restaurang skapas i entréplanet och kontoren på planen ovan utvecklas till en enklare planlösning som i större utsträckning speglar den ursprungliga planlösningen med en modern kontorslösning.
Invändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser att tre flyglar på skola ska totalrenoveras. Omfattningen gäller nya ytskikt i samtliga klassrum och korridorer, ny ventilation, nytt värmesystem, ny el/tele/larm-installation samt samtliga WC ska byggas om.
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av skola med bl a nytt ventilationssystem, nytt elsystem, ändring av viss planlösning, ytskiktsrenovering, nytt utvändigt solskydd samt utvändig renovering av tak, fasad och fönster. Skolan ingår i Göteborgs Stads bevarande program.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler på ett plan och flytt av ventilationsanläggning på taket.
Ombyggnad i kontor i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Hovås
Avser nybyggnad av träningsanläggning med plats för padelhall och gym, det kommer vara ca 2000 kvm stort.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser Hus A:invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan. Hus B: befintliga utrymmen ska renoverings och tidtypiska detaljer bevars samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler i Göteborg
Projektet avser restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler.
Renovering omklädningsrum i Göteborg
Projektet avser renovering av omklädningsrum, duschrum och toaletter samt ombyggnad av mindre relaxdel till flexibel omklädning. Även arbeten i bassängdelarna avseende klinkersättning och murning ingår. Leverantör av omklädningsrumsskåp: Torring A/S, Ferrarivej 7, 71100 Vejle, Danmark tel 0045 75801078.
Målning och varvsöversyn på fullriggaren Barken Vkiing/Hotell i Göteborg
Projektet avser målning skorv och rigg samt varvsöversyn på fullriggaren Barken Viking.
Upprustning av garage Ullevi i Göteborg
Projektet avser upprutning av garage med ca 600 parkeringsplatser och omfattar ommålning av parkeringsgarage och infartsvägar/utgångar till detta., byte av belysning och därmed sammanhängande elarbeten och åtgärder vid dörrar för tillgänglighetsanpassning. Leverantör av dörrar: Svenska Skydd AB, Norra Ågatan 38, 431 37 Mölndal, tel 031-7224420.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen.
Ombyggnad av kök och matsal på skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kök, matsal samt flytt av hemkunskapssal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser en genomgripande renovering av parkeringshuset för att säkerställa funktionen i ytterligare 30-50 år. I samband med renoveringen kommer även fasader att åtgärdas för att förnya byggnadens gestaltning.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Utbyggnad ambulanshelikopterstationen på Säve Flygplats
Projektet avser tillbyggnad med lokaler för grovtvätt, medicinskt tekniskt förråd, förråd för SAR utrustning, träningsrum, kontor, konferensrum samt 2 stycken övernattningsrum. Anläggande av ny väg på framsidan av byggnaden till "airside", flytt av bränsletank samt utbyte av befintlig oljeavskiljare till fast tank 10 kubik inklusive markarbeten.
Fasadrenovering på terminal/kontor mm i Göteborg
Projektet avser ny fasad på en gavel på terminal/kontor.
Ombyggnad av förskola i Krokslätt
Avser invändig ombyggnad av förskola på Glasmästaregatan 6 E. Förskolan är belägen i ett flerbostadshus.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser renovering av plåttak på kontor.
Renovering av garage i Göteborg
Projektet avser renovering av garage med bl a renovering balkar, vattenavrinning.
Fasadrenovering sjukhus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser renovering av fasad på sjukhus.
Utvändig renovering av kontor i Göteborg
Projektet avser omfogning av fasad och renovering av takfot på kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lokal till boservicekontor samt renovering av fasad.
Utvändig renovering av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och arbete med papptak och plåtar på kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan.
Ombyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser att iordningställa delar av entréplan på Skolspåret 31 och 33 till verksamhet. Befintliga lokaler i Skolspåret 31 byggs i huvudsak om till kontor och kök med tillhörande café samt Skolspåret 33 byggs i huvudsak om till utbildningslokaler.
Utvändig renovering av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser 2 nya entréskärmtak, renovering av fasader.
Grundförstärkning i affärshus i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning i fastighet.
Hisstorn Kvinnokliniken, Östra sjukhuset i Göteborg
Projektet avser hisstorn som ansluts till befintlig fasad. Entreprenaden innefattar även rivning av befintligt vindfång och skärmtak vid förlossningsentrén samt återbyggnad av dessa. Montage av en hiss i hisstorn samt utbyte av två befintliga hissar i huvudtrapphus i Kvinnokliniken.
Utbyte av snedbanehiss vid spårvagnsstation i Göteborg
Projektet avser ett komplett utbyte av befintlig snedbanehiss vid spårvagnsstationen i Hammarkullen. Vid utbytet ska den nya hissen installeras i befintligt utrymme som modifieras för att passa ny hiss. Uppskattad kostnad.
Bodar samt markarbete i Göteborg och Kungälv
Projektet avser leverans och komplett installations färdigställande av: 2 stycken bodar till Renovas anläggning på Maireholmsgatan 98 i Göteborg 2 stycken bodar till Renovas anläggning på Bultgatan i Kungälv.
Lokalanpassning Socialkontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning för Socialkontor med därtill hörande bygg, ventilation, rör, el, styrarbeten mm.
Yttre underhåll på teater i Göteborg
Projektet avser yttre underhåll på teater med fasader, tak, fönster och figuriner.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser tak, fasad och fönsteråtgärder F-9 skola.
Tak, fasad och fönsteråtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser tak, fasad och fönsteråtgärder på skola.
Ombyggnad av kyl- och värmesystem i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kyl- och värmesystem i sjukhus. Projektet syftar till att minska köpt energi i form av fjärrvärme. Detta ska uppnås genom att utnyttja befintliga kylmaskiner, installera en ny kyl/värmepump och installera ett nytt värmeåtervinningssystem för kondensorvärmen.
Ombyggnad av lokal till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokaltill nytt distriktskontor för Bostadsbolagets distrikt Öster.
Ny oxygenförsörjning i sjukhus i Göteobrg
Projektet avser nytt gasstråk ska drag inomhus genom kulvert, rörschakt och korridorer för att skapa redundant oxygenförsörjning i sjukhus. Ny oxygentank ska installeras på sjukhus, markarbeten, platta på mark och rörschakt in till husliv ingår i projektet.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.