Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola på cirka 3000 kvm som innehåller en ny matsal samt ytterligare klassrum. Samt en nybyggnation av idrottshall.
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 960 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Nybyggnad av affärs-och kontorshus i Borås
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus på området Viared i Borås.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall som kommer att byggas i hop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende).
Ombyggnad av klubbstuga mm i Borås
Projektet avser ombyggnad av klubbhuset, rivning av moduler som används som omklädningsrum samt asfaltering av parkeringsytan på Barnhemsgatan 71. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, mötesplats och förskola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av kv. Hultahus 5, Hultatorg 2. Lokaler anpassas för fritidgård, mötesplats och förskola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Ändrad användning av lager till padelhall i industribyggnad, fasadändring, skyltlov.
Renovering av hissar i tre fastigheter i Borås
Projektet avser renovering av 3 stycken hissar i tre fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte pist och sarg i hockeyhall i Borås
Projektet avser utbyte av befintlig ispist mot ny gjuten betongpist samt ny sarg inklusive erforderliga infästningar. Betongpisten ska tåla belastningar från annan verksamhet samt isen på betongytan ska vara av den högsta kvalité för hockeymatcher på den högsta serien i Sverige SHL nivå.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall/padelhall.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Fönsterbyte på skola i Borås
Omfattar i huvudsak byte av öppningskomplettering såsom fönster mm. Huvuddel 1 avser fasad åt N, S, Ö. Upphandlas tillsammans med projektid: 2022110.
Fönsterbyte på skola i Borås
Omfattar i huvudsak byte av öppningskomplettering såsom fönster mm. Huvuddel 2 avser fasad V och gårdsfasad S, N. Upphandlas tillsammans med projektid: 2022105.
Ramavtal avseende toaletter på offentliga platser i Borås
Avser ramavtal på hyra av offentliga toaletter i Borås kommun. Avtalstid 2 år.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus samt marklov (stödmur/räcke).
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till restaurang, skylt i affärs- flerbostadshus.
Rivning av skola i Borås
Omfattar rivning av klassrumsbyggnader och gymnastikbyggnad inkl alla installationer. Entreprenör ska också återställa (fylla/packa) markytor efter färdigställande av rivning.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt marklov, skyltlov.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivning av bensinstation.
Rivning av kontor i Borås
Rivning av kontorsbyggnad pga brand.
Nybyggnad av butik i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokaler t o m 2026-01-30.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokaler t o m 2031-01-30.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljong t o m 2030-01-01.
Ombyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av restaurangskola till skola åk. f - åk 3.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall inglasning av padelbana.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till hårsalong.
Ombyggnad av samlingslokal i Borås
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till verksamhetslokal.
Ombyggnad av butik i Borås
Avser ändrad användning av del av industribyggnad till butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Borås
Bygglov för fasadändring på vårdlokaler, nybyggnad förråd samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av vatten och avlopp i affärslokaler.
Nybyggnad av samlingslokal i Borås
Nybyggnad av samlingslokal.
Utbyte av befintlig passageanläggning vid skola i Borås
Avser utbyte av befintlig passageanläggning, Sjöboskolan, Hus A.
Ombyggnad av förskola i Borås
Installation av passagesystem, inbrottslarm samt brandlarm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.