Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 850 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås, etapp 2
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås, etapp 1
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall, ishall.
Nybyggnad av ishall i Borås
Nybyggnad av ny ishall ”Ås Härads Arena” på fastighet Kilsund 4. Ishall med två isytor med tillhörande omklädningsrum samt uppvärmning/danslokal.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser Nybyggnation av byggnad P10 samt om,-och tillbyggnad av byggnad P2 Kontor i 2 våningar med konferensdel och gemensam entré. Ombyggnad matsal och angränsade lokaler med tillhörande arbeten.
Nybyggnad av förskola i Sparsör/Fristad i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (sol).
Ut- och tillbyggnad av skola och idrottshall i Borås
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.
Ombyggnad av bibliotek i Borås
Ombyggnation för bibliotek, mötesplats och fritidsgård.
Utvändigt underhåll av restaurang i Borås
Fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av lager till vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av lager/kontor till dansstudio/kontor, fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Borås
Om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av lager/verkstad/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Om- och tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändrad användning till skola.
Ombyggnad av butik i Borås
Om- och tillbyggnad av butik (souvenirbutik).
Tillbyggnad av förskola i Borås
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av lokaler i Borås, etapp 2
Avser anpassning och ombyggnad av plan 6 för Kulturföreningen Tågets verksamhet i Borås.
Ombyggnad av takkonstruktion på simhall i Borås
Avser ombyggnad av takkonstruktionen på Borås Simarena (högdelen) Den nuvarande takkonstruktionen har skador av inträngande fukt på grund av konvektion.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av industri/lager till kontor/utbildningslokal.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändring av bärande konstruktion, brandskydd/ventilation i affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Inredande av ytterligare lokal i kontor.
Ombyggnad av lokaler i Borås
Avser anpassning och ombyggnad av plan 2, 5 och 6 för Kulturföreningen Tågets verksamhet i Borås.
Ombyggnation av lokaler i Fristad, Borås
Avser ändring/ ombyggnad av kontor, personalrum och arbetslokaler för Fribo. Befintlig kontorsdel på entréplan berörs endast av förändringar i entrén där man gör en ny ny dörröppning mot övrig verksamhet. Entreprenaden omfattar: Entréplan / plan 1: -Ny plattformshiss installeras. -Arbetslokaler ändras, omklädningsrum flyttas till plan 2. Plan 2: -Tillkommande utrymmen för omklädning/dusch och personalrum. - Tillkommande utrymningstrappa, utrymningstrappa med balkong. - Samtliga utrymmen inom arbetsområdet förses med nya ytskikt. - Ett flertal fönster inom arbetsområdet byts.
Utvändigt underhåll vid skola i Borås, etapp 2
Avser renovering av tak på Sven Eriksonsgymnasiets matsal.
Byte av ventilationsaggregat på högskola i Borås
Avser två aggregatbyten i samma teknikutrymme. Verksamheten i hus B varierar med kontor, lärosalar och serviceytor för studenter. Teknikutrymmet är beläget i huskropp B på plan 8 i fastigheten Balder som ligger centralt i Borås.
Anpassning av kulturföreningen Tåget i Borås, etapp 2
Ombyggnad av kulturföreningen Tåget.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring av affärshus och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- kontorshus, komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll vid skola i Borås
Avser renovering av tak på Sven Eriksonsgymnasiets matsal.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser installation/ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av läktare i Borås
Ändrad användning av idrottsplats/läktare.
Rivning av kontor i Borås
Rivning del av kontor.
Byte av lås, dörrar samt bredda lastintag på museum i Borås Stad
Avser byte av lås, dörrar samt bredda lastintag på Konstmuséet i Borås Stad.
Ny belysning i ishall i Borås
Avser installation av ny belysning till Borås ishall, A-hallen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).