Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Nybyggnad av tingsrätt i Borås
Avser nybyggnad av ny domstolsbyggnad i kv Laxöringen i Borås.
Ombyggnad och renovering av hotell i Borås
Avser omfattande ombyggnad, renovering och nytt koncept för Quality Grand Borås.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Viared, Borås
Avser nybyggnad av Viared Center inom frn växande företagsparken väster om Borås. Viared Center kommer innehålla kontor, café, restaurang, gym, massör, paketutlämning samt en 24/7-butik med självbetjäning. Byggnaden omfattar 5500 m2 i 4 våningar med garage och takterrass.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Borås
Nybyggnad av förskola för 120 barn och i 2 plan på Kristineberg i Borås. Omfattar grupprum, 2st kapprum, storkök, matsal, teknikrum, ateljé samt personaldel. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskraven enligt VGR nivå grön.
Nybyggnad av ishall i Borås
Planer finns för nybyggnation av ishall på Kilslundstomten i Knalleland.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (sol).
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärshus, rivning.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av bensinstation i Borås
Nybyggnad av bensinstation.
Om- och tillbyggnad av övningsanläggning i Borås
Avser om- och tillbyggnad av utbildningslokaler för räddningstjänsten.
Ombyggnad av högskola i Borås
Avser ombyggnation till 2 separata kontor, inkl. mötesrum och pausrum som är belägen i huskropp D på plan 6 i fastigheten Balder i centrala Borås.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärs-kontorshus.
Ombyggnad av brandstation i Borås
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avser att upphandla gasbaserat brandsläckningssystem till server- och UPS-rum
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck i 2 plan i betongkonstruktion med 57 parkeringsplatser under tak och 60 st på taket. Rivning av plåtgarage med 36 platser. Avser även återgärder på grönytor, stenbeläggning, rivning asfalt, uppförande av grillplats, orangeri, utekök och 2 st miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av kontor, installation av eldstad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av vårdbostad i Borås
Tillbyggnad av specialbostäder.
Målning av gamla kulturskolan i Borås
Gamla Kulturskolan är belägen på Södra Kyrkogatan 36 i Borås. Huset inrymmer olika kommunala verksamheter med blad annat Bäckängsgymnasiets musikprogram.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av konferenscentrum i Borås
Avser direktelkonvertering där nuvarande system byts ut mot vattenburna värmesystem med bergvärmepumpar som primär värmekälla.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Borås
Ändrad användning av förskola till aktivitetshus.
Anpassning av kulturföreningen Tåget i Borås
Ombyggnad av kulturföreningen Tåget.
Rivning av förskola i Borås
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader på Längjum 2:113 samt rivning av enbostadshus på Sandared 1:309 samt rivning av förskola på Lindebergshult 1:60.
Fönsterbyte på skola i Borås
Omfattar i huvudsak byte av öppningskomplettering såsom fönster mm. Huvuddel 2 avser fasad V och gårdsfasad S, N.
Installation av passagesystem i förskolor i Borås
Projektet avser installation av passagesystem i förskolor.
Ombyggnad av kyl-och frysrum på skola i Borås
Avser byte av kyl- och frysrum vid Hestra Midgård i Borås.
Takrenovering på skola i Borås
Avser takrenovering på Svaneholmskolan i Borås.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Borås
Bygglov för uppförande av skylt på flerbostadshus/affärshus samt ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av kontor i Borås
Fasadändring på kontor, ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Borås
Fasadändring på kyrka/samlingslokal och skylt.
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Fasadändring på skola.
Rivning av affärshus i Borås
Avser rivning av tak på affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygganmälan för ändring av bärande konstruktion i affärshus.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Ändrad användning av lager/kontor till solarium i affärs- och flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ändring av planlösning i affärshus, flytt av kök.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering, tom 2026-09-10.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av container/byggbodar, skyltlov t o m 2024-01-01.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad t o m 2031-11-01.
Ombyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till skola, tom 2030-07-01.
Rivning av garage i Borås
Rivning av garage.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage.
Installation av passagesystem i Borås
Avser installation av passagesystem i Norrbyhuset.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering/garage.
Ombyggnad av kontor i Borås
Installation av ventilation i affär- kontorshus.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Borås
Bygglov för uppförande av skärmtak och soltak på specialbostäder.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till skönhetssalong.
Utvändigt underhåll av förskola i Borås
Bygganmälan för ändring av brandskydd (solceller på förskola).
Leverans av personalvagn inom Borås stad
Park-och skogsavdelningens OSA–enhet bedriver verksamhet med naturvårdsarbeten inom Borås Stad. Arbetslagen består av lagförman samt fem st anvisad personal, vilket kräver en personalvagn som rymmer sex personer med omklädningutrymmen, matplats, toalettutrymme med förbränningstoalett. Inget behov finns utav duschutrymme i personalvagnen. Möjligheten att använda elnätet är begränsad varvid fungerande gasoldrift är av yttersta vikt.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.