Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola på cirka 3000 kvm som innehåller en ny matsal samt ytterligare klassrum. Samt en nybyggnation av idrottshall.
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 960 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Nybyggnad av affärs-och kontorshus i Borås
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus på området Viared i Borås.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall som kommer att byggas i hop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende). Projektet avser 5 lägenheter på både plan 2 och 3. Plan 1 avser allrum samt personalutrymme.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (sol).
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Utbyte pist och sarg i hockeyhall i Borås
Projektet avser utbyte av befintlig ispist mot ny gjuten betongpist samt ny sarg inklusive erforderliga infästningar. Betongpisten ska tåla belastningar från annan verksamhet samt isen på betongytan ska vara av den högsta kvalité för hockeymatcher på den högsta serien i Sverige SHL nivå.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, mötesplats och förskola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av kv. Hultahus 5, Hultatorg 2. Lokaler anpassas för fritidgård, mötesplats och förskola.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Ändrad användning av lager till padelhall.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Ändrad användning av lager till padelhall i industribyggnad, fasadändring, skyltlov.
Ny ventilation i skola i Borås
Projektet avser nyinstallation av ventilationsanläggning och nya radiatorer i skola.
Ombyggnad av huvudentré på gymnasieskola i Borås
Projektet avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av huvudentrén på gymnasieskola.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärshus.
Ramavtal avseende toaletter på offentliga platser i Borås
Avser ramavtal på hyra av offentliga toaletter i Borås kommun. Avtalstid 2 år.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
Bygglov för ändrad användning av specialbostäder från hvb till lss.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av restaurang.
Installation av solceller på ishall i Borås
Avser nyinstallation av solcellsanläggning på befintlig takyta till Ishallen.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Fönsterbyte på skola i Borås
Omfattar i huvudsak byte av öppningskomplettering såsom fönster mm. Huvuddel 2 avser fasad V och gårdsfasad S, N. Upphandlas tillsammans med projektid: 2022105.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus samt marklov (stödmur/räcke).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av gym i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till gym/friskvård, ombyggnad, fasadändring, skylt.
Målning av parkeringshus i Borås
Avser invändig målning av parkeringsgaraget Krokshall samt Kungsbron i centrala Borås. Adress: P-garaget Krokshall, Sven Erikssonsgatan 10 P-huset Kungsbron , Olovsholmsgatan 17
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt marklov, skyltlov.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygganmälan för ändring av planlösning i affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Fasadändring på kontor, ändrad planlösning.
Bevakningskameror, Borås stad
Avser köp och installation av fem (5) kameror med integrerad PTZ.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Fasadändring på affärshus.
Tillbyggnad av hotell i Borås
Bygglov för tillbyggnad av hotell (terass).
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall inglasning av padelbana.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solpanel på skola.
Nybyggnad av automatstation i Borås
Bygglov för uppförande av tankstation vätgas.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Borås
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till restaurang, skylt i affärs- flerbostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till hårsalong.
Utvändigt underhåll av restaurang i Borås
Bygglov för fasadändring på restaurang, Bygglov för anordnande av uteservering samt skylt Remus 5.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Borås
Bygglov för fasadändring på vårdlokaler, nybyggnad förråd samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (för fiber och bredband).
Ombyggnad av kontor i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av brandskydd, planlösning, ventilation i kontor.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av vatten och avlopp i affärslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Avser fasadändring på affärs/kontorhus.
Nybyggnad av samlingslokal i Borås
Nybyggnad av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på affärshus (installation av hiss) 5 år.
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad enkeltoalett i Borås
Avser installation av en toalett vid entrén i naturreservatet Rya åsar i centrala Borås.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Avser renovering av tak/terass och arbetet omfattas av nytt tätskikt på terrass, relining av dagvatten, fasadsten samt räcke. Objektets läge: Stadshuskvarteret och den del av hus 2 som vanligen kallas för sommarstugan, Kungsgatan 55 i Borås.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Borås
Avser komplett installation av 3 st aluminium partier inklusive plåtarbeten etc. samt rivning av 1 st innerparti.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.