Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Ny- och ombyggnad av lokaler för utbildning mm, Karlsborg
Projektet avser nybyggnad av ca 22 000 kvm (byggnad 002). Lokalerna innehåller kontor, förråd, övningslokaler, vårdlokaler, lokaler för fysisk aktivitet, tekniska utrymmen m m. Ombyggnad av befintliga byggnader (001, 021, 022, 065 m fl) samt diverse rivningar (031 - 034, 201, 203 samt delar av 065).
Nybyggnad av F-6 skola i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola med plats för 300 elever.
Ombyggnad av ventilation, Karlsborgs fästning Slutvärnet
Projektet avser etapp 5 av 7 i utbyte av befintliga ventilationsaggregat. I denna etapp byts 4-5 gamla aggregat ut mot ett nytt som placeras utbyggt apparatrum på vinden. Östra tornets ventilationslösning byggs om. Belysning i befintliga rum nedåt i byggnaden byts ut mot LED-belysning. Samtliga rum som betjänas av det nya ventilationsaggregatet förses med ny styrutrustning med närvarostyrning för värme, ventilation och belysning. Ytskikt uppgraderas.
Nybyggnad av klubbhus i Karlsborg
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga, sanitetsbyggnad, garage och förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.