Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Götene
Götene kommun har påbörjat ett detaljplanearbete inför bygget av en ny förskola i Brännaskogens nordvästra hörn. Planen är att dra om elljusspåret cirka 100 meter för att separera spåret med förskolan. Elljusspåret kommer behålla sin längd även efter omdragningen.
Renovering av vårdlokaler i Götene
Avser renovering av vårdcentralen och vårdmottagningens lokaler i Centrumhuset, Götene. Förutom att flytta väggar för att skapa en säkrare vårdverksamhet och ett bättre flöde för patienterna kommer samtliga gamla el- och vvs-installationer att bytas ut till nya och energieffektivare system.Först ut är barnavårdscentralen. Man kommer att dela upp ombyggnationen i 7 etapper för att verksamheterna ska kunna fortsätta vara igång under tiden. Följande verksamheters lokaler kommer att byggas om: Barnavårdscentralen (BVC), Närhälsans vårdcentral, Barnmorskemottagningen, Ungdomsmottagningen och Elevhälsan.
Utvändigt underhåll av skola i Götene
Utvändig ändring av fönster. Byte av träfönster till aluminium fönster.
Nybyggnad av Folkets Hus i Götene
2014 brann Folkets hus i Hällekis. Nu söker föreningen bidrag från kommunen och Boverket för en nybyggnation på samma plats. Föreningen gjorde motsvarande ansökningar hos kommunen 2017 och 2018 men fick då beslut om avslag i kommunstyrelsen.
Tillbyggnad av kontor i Götene
tillbyggnad av entré samt rivning.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Götene
utvändig ändring av fasad, byte av tak samt uppsättning av fasadbelysning.
Nybyggnad av padelhall i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall.
Utvändigt underhåll av konferenscentrum i Götene
Ansökan om bygglov för ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Götene
Ansökan om bygglov för utvändig fasadändring. ersätta eternitplattor med fasadplåt.
Utvändigt underhåll av kontor i Götene
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av entrédörrar.
Utvändigt underhåll av skola i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola med ny glasad entré och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av toalett i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Ombyggnation av värmeproduktionsanläggning i Källby
Avser ombyggnation av värmeproduktionsanläggning för Källbygård och Källby förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.