Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om-och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser ny, om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola för ca 200 elever. Första våning kommer rymma specialsalar såsom bland annat sy- och träslöjd, musiksal, bildsal och hemkunskapssal. På andra våning blir det basrum och arbetsrum för lärare. Byggnaden kommer uppföras enligt miljöbyggnation nivå silver.
ROT åtgärder vid Såtenäs Garnison i Lidköping
Avser ombyggnad av en f.d. biografbyggnad (By9) till möteslokal. På plan 1 ombyggnad till drift / teknikutrymmen. På plan 2 skall två möteslokaler skapas samt ny entré, toaletter och städutrymme. På plan 3 ett f.d. biografmaskinrum byggs om till förråd som nås via ny trapp. Samt nyinstallation av El, Rör, Vent och Styr. Fönster och dörrarbeten och viss komplettering av ytterpanel. Fiber kanalisation skall förläggas, VA stammar, dagvatten mm.
Ombyggnad av vårdbostad i Lidköping
Avser ändrad användning från demensboende till trygghetsboende. Första etappen är 9 lägenheter.
Rivningsarbeten vid Framnäsområdet i Lidköping
Avser rivning av en serveringsbyggnad och ett hangar samt återställning.
Ramavtal avseende brandservice, Lidköping
Ramavtal avseende brandservice: - Årlig översyn av befintlig utrustning av brandredskap enligt Svensk standard SS 3656. - Underhåll av brandredskap - Leverans samt montering av nya brandredskap Avtalstid 2024-02-01 - 2026-01-31 möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av skola i Lidköping
ändring av ventilationssystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).