Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Rivning och tillbyggnad av Saleby skola, Lidköping
Entreprenaden omfattar rivning och återuppbyggnad av en vinkelbyggnad på Saleby skola samt rivning och återställningsarbeten av paviljonger på Saleby skola.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Lidköping
Utvändig ändring av idrottslokaler (fönsterbyte och byte av färg på ytterdörrar). Cirka 40-45 fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Montering av solceller i samband med takbyte.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende mobilt eventgolv till Sparbanken Lidköping Arena
Ramavtal avseende mobilt evenemangsgolv till Sparbanken Lidköping Arena samt service och support av detta. Avtalstid 4 år.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
utvändig ändring av skolbyggnad (fönsterbyte 11st).
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring kontorsbyggnad (3 fönster), samt justering av brandcell och utrymningsväg.
Ombyggnad av vårdbostad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal, från förskola till boendeverksamhet (hvb).
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skola.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från samlingslokal till kontor. storkök avetableras.
Tillbyggnad av pizzeria i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Anmälan om installation av nya ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, befintliga aggregat byts till nya.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, utbyte av befintligt.
Ombyggnad av garage i Lidköping
Anmälan om ombyggnad och utvändig ändring av ekonomibyggnad, från ladugård till garage.
Ombyggnad av kiosk i Lidköping
Anmälan om ändrad användning, kiosk och omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av butik i Lidköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av butiksbyggnad (utlämningsboxar) och skylt.
Utvändigt underhåll av bank i Lidköping
Ansökan om bygglov för ljusanordning - ny fasadbelysning.
Tillbyggnad av affärshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad (inglasat visningsrum).
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (kontorsmoduler).
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (7 st takkupor).
Nybyggnad av garage i Lidköping
nybyggnad av radgarage/lager för 14st bilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.