Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilanläggning i Lidköping
Planer finns för uppförande av en bilhall på det nya industri- och handelsområdet Kartåsen i Lidköping.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad samt gymnastiksal. Idag finns det 32 boendeplatser som ska utökas till 48. Nybyggnaden ska minst uppnå kraven som ställs för Miljöbyggnad brons.
Ombyggnad av vårdbostad i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning - från kontorsbyggnad till lss- och korttidsboende m m, ändrad användning av förråd till mötes- och utbildningslokal, tillbyggnad av balkong. Fastigheten kommer inrymma LLS- boende, korttidsboende, hemvård, rehab och distriktsköterska samt viss administrativ tjänst.
Ombyggnad av kulturhus i Lidköping
förhandsbesked för ändrad användning från hantverk/småindustri till kulturverksamhet, ombyggnad och tillbyggnad.
Rivning och nybyggnad av uteplats vid Sjukhus
Riva gammal sopsorteringsanläggning och göra ny uteplats. Rivning av befintliga byggnader (ca 300 m2) och ombyggnad befintlig terrass (ca 500 m2) och administrativa lokaler (ca 400 m2) mm. Byggnader är daterade från cirka 1900 till cirka 1960. Verksamhet pågår i direkt anslutning till entreprenadområdet. Verksamheter består i administrativa lokaler och sjukhusets driftavdelningen.
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbyggnad med tillhörande skärmtak.
Utbyte av belysningssystem på Sparbanken Lidköping Arena
Avser utbyte av belysningssystem över den del som utgörs av spelplan (ispist) samt över del av läktare. Även anpassningar av belysningsstyrning.
Rivning av kontor i Lidköping
Rivning av Kontorsbyggnad och servicehall för bilar, ca 870 kvm, + skärmtak ca 230 kvm. Plåtskjul/garage, ca 80 kvm.
Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Förlängning av tak samt att entrédörr och fönster byter plats. Även skyltar tillkommer.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Utvändig ändring av skolbyggnad, fasadbyte.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Returstation för aluminiumburkar och PET-flaskor. Rivning av ett kundvagnsgarage (2500 mm x 10000mm) skall ersättas med en returstation för aluminumburkar och PET-flaskor i en container som är klädd med fasadsskivor. Storleken på containern är ca 5000 x 12000 mm. De kommer färdiga och placeras ut på anlagd yta.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Renovering av skolbyggnad och ändrad användning från skolsalar til tillfälliga kontorplatser/personalyta (hus 14). Bef del skall ytskikts renoveras, ventilation och planlösning anpassas till avsett ändamål för del som i dag ej nyttjas. Nya entredörr sätts in i bef dörrhål.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).