Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om-och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser ny, om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola för ca 200 elever. Första våning kommer rymma specialsalar såsom bland annat sy- och träslöjd, musiksal, bildsal och hemkunskapssal. På andra våning blir det basrum och arbetsrum för lärare. Byggnaden kommer uppföras enligt miljöbyggnation nivå silver.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Konvertering av ventilation mm på gymnasieskola i Lidköping
Del av De la Gardie-gymnasiets ventilation ska anpassas efter elevantalet. Belysningsbyte och målning av väggar utföres samtidigt.
Byte av fönster samt solskydd på Stadshuset i Lidköping
Avser komplett byte av fönster med tillhörande plåtarbeten samt nya solskydd i fasad på Kv Blåmesen, Stadshuset i Lidköping.
Nybyggnad av isbana i Lidköping
Säsongskaraktär för isbana med kompressorbyggnad.
Fönsterbyte på gymnasieskola i Lidköping
Avser fönsterbyten på E-huset De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Entreprenaden omfattar rivning samt borttransport av befintliga fönster, inköp av- och komplett fönsterbyte med tillhörande listningar, efterlagningar, målningskompletteringar, fönsterbleck, persienner, montage, smygar och fogningar.
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ändrad användning av industri- lagerbyggnad, från särskilt boende till vandrarhem.
Fasadrenovering på gymnasieskola i Lidköping
Avser fasadrenovering på Hus C och D på De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Entreprenaden omfattar fasadrenovering med målning av fasad samt målning av plåtgarneringar.
Rivning av kontor i Lidköping
Rivning av kontorsbyggnad inkl. tvätt- och servicehall, komplementbyggnad och plank.
Ombyggnad av museum i Lidköping
Installation av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av bilhall i Lidköping
Utvändig ändring av fasadmaterial och skyltar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).