Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Rivning och tillbyggnad av Saleby skola, Lidköping
Entreprenaden omfattar rivning och återuppbyggnad av en vinkelbyggnad på Saleby skola samt rivning och återställningsarbeten av paviljonger på Saleby skola.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Lidköping
förhandsbesked för ändrad användning från hantverk/småindustri till kulturverksamhet, ombyggnad och tillbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Lidköping
tillbyggnad av annan byggnad (passage för mattransporter till förskola).
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
OVK-besiktning i Lidköping
Anbud på OVK-besiktning infordras. Projektet avser OVK-besiktningar till Lidköpings kommun och AB Bostäder. Avtalet gäller 3 år.
Nybyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radgarage/lager.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring kontorsbyggnad (fönster), samt justering av brandcell och utrymningsväg.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
del av befintlig skolbyggnad rivs och återuppbyggs.
Ombyggnad av konserthus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av annan byggnad, från föreningslokal till eventlokal med rumsuthyrning.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av vårdanläggning, från vård till skola.
Ombyggnad av idrottshall i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industri- och lagerbyggnad, från lager till sporthall.
Ombyggnad av tennishall i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industri- och lagerbyggnad till industri-, lager- och padelbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skola.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från samlingslokal till kontor. storkök avetableras.
Ombyggnad av butik i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (7 st takkupor).
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Anmälan om installation av nya ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, befintliga aggregat byts till nya.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, utbyte av befintligt.
Ombyggnad av kiosk i Lidköping
Anmälan om ändrad användning, kiosk och omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om ändring anordning ventilation.
Utvändigt underhåll av butik i Lidköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av butiksbyggnad (utlämningsboxar) och skylt.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för montering av solceller (solcellspark).
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.