Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus. Totalentreprenad med partnering som samarbetsform. Planområdet är beläget väster om Västra hamnområdet och Lidans mynning. I väster gränsar området till Kronocamping och Framnäs bollplaner. Planområdet ligger på cirka 1,2 kilometers gångavstånd från centrala Lidköping. Fastighetsbeteckning: del av Sannorna 5:1
Nybyggnad av padelarena i Lidköping
Nybyggnad av padelhall med läktare, sju dubbelbanor, två singelbanor, omklädningsrum, två konferensrum samt shop.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad samt gymnastiksal. Idag finns det 32 boendeplatser som ska utökas till 48. Nybyggnaden ska minst uppnå kraven som ställs för Miljöbyggnad brons.
Ombyggnad av GC-vägar samt utemiljö vid sjukhus i Lidköping
Detta är en option från id: 2058298, som kan komma starta 2022. Som option ingår nya gång- och cykelvägar och väg om ca 600 m2 samt uppdatering av träd och tillskapande av nya planteringar med belysning och sittplatser i form av bänkar i en parkyta på ca 2000 m2.
Rivning av handelsträdgård och växthus i Lidköping
Rivning av handelsträdgård och växthus, omkring 5 byggnader samt sanering efter rivning.
Tillbyggnad av butik i Lidköping
tillbyggnad av butiksbyggnad (förberednings- och frysrum), fasadändring, markförändring samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende mobilt eventgolv till Sparbanken Lidköping Arena
Ramavtal avseende mobilt evenemangsgolv till Sparbanken Lidköping Arena samt service och support av detta. Avtalstid 4 år.
Ombyggnad av gym i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad, från verkstad till gym.
Rivning av livsmedelsbutik i Lidköping
Anmälan om rivning av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Anmälan om rivning av teknikhus.
Nybyggnad av kök i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för matberedning.
Ombyggnad av danslokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning, från lager till danslokal.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av, från affärslokal till kontor samt fasadändring (flytt av fönster och dörr).
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
utvändig ändring av fasad (ommålning del av fasad).
Ombyggnad av idrottshall i Lidköping
Verksamhetsändring av industri- och lagerbyggnad. Från industri/kontor till golfstudio.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.