Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra markanvändningarna verksamheter, handel och idrottsanläggning. Mellan föreslagen kvartersmark där ny bebyggelse möjliggörs och befintliga bostadsfastigheter inom Ladukärrs bostadsområde planeras för en buffertzon med naturmark. Naturmarken föreslås även nyttjas för fördröjning av dagvatten.
Ombyggnad av skola till akutlogi i Mariestad
Ombyggnation av befintliga undervisningslokaler till akutlogi för kvinnor. Ombyggnationen omfattar rivning, ny entré, byggnation av 4 nya rum, RWC och dusch. Tre kommuner i samarbete Mariestad, Töreboda och Gullspång
Nybyggnad av omklädningsrum i Uddevalla
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av omklädningsrum för fotbollsspelare och domare samt rwc och teknikrum.
Tillbyggnad av McDonalds i Mariestad
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av annex i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - annex.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Nybyggnad av bodar - tillfällig bygglov t.o.m 2022-09-01.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av carportar och garage.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Mariestad
Utvändig ändring av sjukhusbyggnad - inglasning 2 balkonger.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.