Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av handelsområde, i Mariestad
Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Det nya handelsområdet föreslås ligga söder om Haggården och angränsa till E20 och den västra sidan av Göteborgsvägen. Området kommer att utgöra en ny entré till Mariestads tätort för resenärer söder och väster ifrån.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av affärshus.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Mariestad
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Nybyggnad av tågklarerarbyggnad, Mariestad
Nybyggnation av byggnad till Tågklarerarna i Mariestad, asfaltering och kanalisering.
Tillbyggnad av restaurang i Mariestad
Tillbyggnad av - resturang sill & dynamit.
Ombyggnad av kontor i Mariestad
Lokalanpassning samt ny entré.
Nybyggnad av padelbana i Mariestad
Nybyggnad av padelbana, utomhusbana.
Utvändigt underhåll av skola i Mariestad
Nybyggnad av sophus samt utvändig ändring - fönster.
Nybyggnad av automatstation i Mariestad
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Nybyggnad av byggbodar.
Ombyggnad av vandrarhem i Mariestad
Ändrad användning av - brandskyddet.
Ombyggnad av restaurang i Mariestad
Ändrad användning av industrifastighet till restaurang/pub/café.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mariestad
Ändrad användning av skolmatsal till lektionssalar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.