Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 456 st.

Nybyggnad av kontorshus och garage i Solna
Projektet omfattar ca 54150 m2 inom Tygeln 1.
Rivning och nybyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Kulturhistorisk värdefull byggnad. Rergeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Byggnaden skall certifieras LEED v4 Platinum och WELL v2 Platinum Core.
Ombyggnad till scenverksamhet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Nybyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen. Ny ägare Slussgården tillträder byggnaden efter färdigställandet.
Om- och nybyggnad av kontorshus mm i Stockholm
Specialfastigheter har för avsikt att utveckla fastigheten med nya byggnader samt renovera de befintliga till moderna och effektiva lokaler. Fastigheten ligger i anslutning till och delvis inom Nationalstadsparken. Planerade projekt: Planerad nyproduktion av kontorsbyggnad 5-6 våningsplan om ca 17 000 kvm -19 000 kvm. Planerad ombyggnad av Kontors- och arkivlokaler ca 3 000 kvm till modern kontorsmiljö och/eller konferens. Planerad nyproduktion av kontorsbyggnad 2-4 våningsplan om ca 25 000 kvm. Ombyggnad och utveckling av de befintliga lokalerna till moderna och effektiva kontorslokaler som stödjer verksamheten, ca 60 000 kvm.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Folkets Hus, ombyggnad av kongresshall, hotell ca 250 rum, Dansenshus mm i Stockholm Norrmalm.
Utsedd leverantör av dörrar är Daloc AB. Utsedd leverantör av teleskopläktare är Priebe-ScanRIG AB (PSRIG). Utsedd leverantör av glasbetong är Vetro Group AB. Utsedd entreprenör för leverans och montage av ljudrum är Kungsmontage Projektutveckling AB. Utsedd leverantör av stolar till kongresshallen är Poltrona Frau, Italien. Utsedd leverantör av vikväggar är Winab vikväggar AB. Utsedd leverantör av hygiendörrar/storköksdörrar är Thermod AB.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser på markplan samt idrottshall. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av F-9 skola och idrottshall i Hallunda
Hallunda nya skola, rivning, nybyggnad skola samt idrottshall. Huvuddel 1: Rivning av befintliga byggnader inom fastigheten. Befintliga skyddsrum ska bevaras. Huvuddel 2: Nybyggnad skola Byggnad A med befintliga skyddsrum, idrottshall samt tillhörande förråd och undercentral. Alla markarbeten ingår.
Om- och nybyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Miljöcertifiering enligt BREAM Excellent.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Totalrenovering av kontorshus på Södermalm, Stockholm
Totalt 5 huskroppar och ett parkeringsgarage. Förutom en utbyggnad på drygt 1 100 kvadratmeter uthyrbar kontorsyta genomgår hela fastigheten en omfattande renovering och hållbarhetsanpassad uppgradering. Detta görs i linje med EU-taxonomin och BREEAM In-Use med mål om att nå nivån Outstanding.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Nybyggnad av hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Nybyggnad av gymnasieskola i Slakthusområdet, Stockholm
Detaljplan för gymnasieskola vid Bolidenvägens förlängning omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fem våningar hög med den femte våningen indragen i alla riktningar. På den fjärde våningens tak i söderläge anordnas en terrass som fungerar som vistelseyta för elever och personal. Atrium Ljungberg ska bygga gymnasieskola med Sisab som hyresgäst. Del av Johanneshov 1:1 och Kylhuset 15. Atrium Ljungberg har ambitionen är att certifiera byggnaden med Miljöbyggnad Guld.
Om- och tillbyggnad av skola i Farsta, Stockholm
Projektets mål är att öka skolans kapacitet med 520 elevplatser till totalt 1080 elevplatser, samt att möjliggöra för F-9 verksamhet.
Nybyggnad av skola F-6 i Järfälla
Avser nybyggnad av skolbyggnad samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Renovering av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Fastigheten certifieras enligt LEED med målet att nå högst nivå, Platina.
Nybyggnad av hotell och parkeringsgarage i Sigtuna
Nybyggnad av 2 st hotell 420 rum, parkeringsgarage.
Nybyggnad av simhall i Nacka
Projektet innefattar nybyggnation av simhall, Näckenbadet, med tillhörande markarbeten samt rivning av grundkonstruktion av befintlig simhall. Simhallen kommer att byggas i två våningsplan och omfattar en 25-meters bassäng med sex simbanor, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt personalytor.
Ombyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Ny F-9 skola för ca 1100 elever.
Nybyggnad av bilanläggning i Nacka
Nybyggnad av bilanläggning
Påbyggnad av sjukhus i Södertälje
Fyra nya våningsplan för geriatrisk vård.
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen, Stockholm
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen, Stockholm
Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och skapande innehåll. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, och apotek. Detaljplaneförslaget innebär att byggnaden inom Fatburen 1 kan byggas på med ytterligare våning för centrumändamål/kommersiella lokaler.
Ombyggnad och tillbyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Ny F-9 skola för ca 1100 elever. Hus D, avser ombyggnad av skola och tillbyggnad av matsal.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Som option har beställaren möjlighet att avropa byggandet av ett mobilitetshus som är tänkt att fungera som mobilitetshubb
Nybyggnad av vårdboende i Tensta, Stockholm
Nybyggnad av vårdboende innehållande 80 st vårdlägenheter i 5 våningar inkl. takterrass med gemensamhetslokal & vistelseytor utomhus. I entréplan,peronalutrymmen, gemensamhetslokaler, förråd & teknikrum samt lokal för uthyrning avsedd för café. Bta 6308 m2.
Nybyggnad av skola i Bro Mälarstrand
Grundskola F-9 i tre plan, lägre länkbyggnad mellan dom två huvudbyggnaderna i norr och söder.
Renovering av fastighet i Solna
Renovering av hotell, restaurang & spaavdelning.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Nybyggnad av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Ansökt om markanvisning för kontors- och centrumändamål inom Vasastaden 2:99. Bolaget äger Öskaret 1. I förslaget som nu varit på samråd tillförs tre nya byggnader med en tillkommande yta på cirka 10 000 m2 ljus BTA. Husen får sex våningar plus en indragen takvåning. De övre våningarna avses för kontor, medan bottenvåningarna får en högre takhöjd och publikt innehåll. Kvarterets nav blir innergårdarna som kopplas samman genom portiker och passager.
Nybyggnad av F-9 skola i Nacka
Entreprenaden består av att riva nuvarande Ektorps skola som är en grundskola F-6 om ca 3 500 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad och sporthall om ca 10 500 kvm innehållande grundskola F-9, förskola samt en fullstor sporthall. Entreprenaden handlas upp som en totalentreprenad i samverkan av Nacka kommun för att sedan överlåtas på fastighetsägaren Hemsö Nacka 1 KB, ett helägt dotterbolag till Hemsö Fastighets AB.
Utbyggnad av nöjesfält på Djurgården
Utbyggnad av nöjespark. Karuseller, restaurang mm. Ny bebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd. Nybyggnad av randbebyggelse för nytt tivoli. Byggnaden innehåller attraktion, publika lokaler, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Skeppsholmsviken 6
Ombyggnad av skola i Enskede, Stockholm
Ombyggnad av ventilation i hela skolan. Byte av avloppsstammar, el, ytskikt mm. Evakuering av skolans elever kan bli nödvändig på grund av projektets omfattning.
Nybyggnad av kontor, bostäder mm i Flemingsberg
Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad av kontorsfastighet ca 10 000 kvm.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Upplands-Bro
Ny grundskola och idrottshall, F-9. Skolan byggs i trä med prefabricerade moduler och kommer att få en fin utemiljö för lek och aktivitet. På byggnadernas tak kommer vi att installera solceller och samtliga parkeringsplatser kommer att få laddmöjlighet för elbilar som kommer att vara tillgängliga för boende i området utanför verksamhetstid
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Byggnadsvolymen utökas från dagens 40 000 kvadratmeter BTA till 44 980 kvadratmeter BTA. Utökningen sker genom en påbyggnad med två kontorsvåningar på befintlig byggnad samt en inbyggnad av den terrass som finns mot Mäster Samuelsgatan med en volym i fyra våningar.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Solna Stad har beslutat rusta upp och omvandla den tidigare simhallen, Vasalundshallen, till idrottshall. Det innebär bland annat att bassängrum med biytor, totalt ca 1500 kvm, byggs om till lokaler för olika idrottsverksamheter. Nuvarande bassängkonstruktioner rivs och ersätts med traditionella betongbjälklag. Byggnaden är dessutom i stort behov av en generell upprustning. Bland annat måste takkonstruktionen (ca 1 500 kvm) förstärkas för att klara dagens normer och energikrav. Befintliga installationssystem skall uppgraderas och i vissa fall bytas ut. Omklädningsrum och duschar och övriga lokaler skall renoveras.
Nybyggnad av hotell i Södertälje
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av skola i Hägersten, Stockholm
Fastigheten överlåts till Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB i maj 2023. Nystad har ansök om att förvärva den befintliga Brännkyrkahallen, bygga nya idrottshallar och en ny skola.
Ombyggnad av kontor och laboratorier vid CMB, KI Solna
CMB-kvarteret består av 6 st länkade huskroppar var av 5 st ingår i detta projekt. Byggnaderna är idag tomställda och skall byggas om och anpassas till kontor och laboratorier för nya hyresgäster. Byggnaden omfattar totalt ca 9.300 m2 BTA som omfattar gemensamma ytor (GF), och inom dessa så finns det uthyrbara HG ytor (HG) om ca 5 830 m2.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nynäshamn
Boendet omfattar 4 500 BTA och rymmer 50 vård- och omsorgslägenheter. I huset planeras även för en LSS-gruppbostad med 6 lägenheter.
Invändigt underhåll av skola i Skärholmen, Stockholm
Bredängsskolan består av fem huskroppar: hus A, G, H, I och V. Projektet omfattar i huvudsak: - Stambyte (tappvatten, värme och avlopp) av befintliga VVS -installationer i hus A, G, H och I. - Ombyggnad av befintligt storkök och matsal i hus A med ny fettavskiljare och matavfallsskiljare samt ny kökskyla. - Tillfällig matsal i nuvarande café och aula. - 6 ventilationsaggregat byts ut. - El- och telearbeten, befintlig installation ersätts med ny. - Nytt brandlarm i samtliga byggnader - Arbete relaterat till brandskydd, akustik och tillgänglighet (HIN åtgärder) - Ytskikten åtgärdas som en följd av ovan nämnda arbeten. - Renovering av befintliga fönster
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av kongresscenter i Arlandastad
Planer för nybyggnad av ett internationellt kongresscenter i Arlandastad. Den nya kongressbyggnaden kommer vara sammanlänkad med de befintliga mäss- och evenemangshallarna.
Tillbyggnad av hotell i Nacka
83 nya rum fördelat på fem våningar står på agendan och fastighetsägaren Hotellviken Fastigheter får nu ett bygglov för satsningen. Totalt antal rum blir efter tillbyggnaden 203 stycken och mängden rum ökar alltså med nästan 70 procent i och med den här utbyggnaden. Totalt handlar det om en exploatering med en byggnadsarea på 810 kvadratmeter och en total bruttoarea på 3 911 kvadratmeter.
Nybyggnad av skola i Ekerö kommun
Avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m.
Rivning och nybyggnad av förskola, skola och idrottshall i Norrtälje
Tanken är att tidigare Parkskolan, Parkens förskola och Vintergatans förskola ska rivas och att en ny för- och grundskola ska byggas. Orsaken är att fastigheterna är i mycket dåligt skick. Dessutom vill utskottet se över möjligheterna att bygga en sporthall på Norrgärdet, för flera olika idrotter. Hallen ska ha en kapacitet på cirka 100-200 åskådare.
Nybyggnad av industri i Stockholm
En ny byggnad om ca totalt 4 300 kvm omfattande ett garageplan om ca 1 200 kvm och lager/showroom i gatuplan. På entresol och en övervåning i vinkel finns lokalytor för kontor och ytterligare lager och showroom. Den planerade byggnaden är flexibel och det finns goda möjligheter att påverka utformningen. Gården möjliggör för såväl lastning och lossning som besöksparkering.
Teknisk upprustning i gymnasium i Täby
Teknisk upprustning av Åva Gymnasium.
Nybyggnad av korttidsboende i Djursholm
Projektet avser nybyggnation av ett korttidsboende med 27 lägenheter uppdelade på tre avdelningar med tillhörande allrum, hygienutrymmen, administrativa ytor och gård. Byggnaden har en total area om ca 2700 m2 fördelat på två våningar. Fastigheten är tidigare obebyggd och ligger placerad längs med Vendevägen i Djursholm. Korttidsboendet skall utföras som miljöbyggnad med lägst krav silver, men med klass guld avseende energi.
Nybyggnad av hotell och konferensanläggning i Tyresö
Hotellet kommer vara uppdelad i två delar, en fest- och konferenslokal på två våningar samt en hotellbyggnad på fyra våningar med cirka 48 rum. Det kommer även byggas en markparkering med cirka 60 platser. Fastigheterna Bävern 4 och 5 samt del av Bävern 2 och 3 och Gimmersta 1:1.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Nybyggnad av skola och förskola i Täby
Nybyggnad av skola med minst 3 våningar och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Samverkansavtal tecknad med Svenska Studenthus Holding 1 AB. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra. Uppförande av idrottshall med danssal samt tillhörande ytor såsom omklädningsrum, teknikutrymmen samt kommuniktationsutrymmen.
Lokalanpassningar på Konsthögskolan, Skeppsholmen
Projektet Ombyggnad av Kasern III för KKH på Skeppsholmen i Stockholm omfattar en ombyggnad av Kungliga konsthögskolans lokaler om ca 10 000 kvm. Projektet har stort fokus på återbruk. Ambitionen är att ta tillvara på så mycket som möjligt från tillbyggnaden och huvudbyggnaden för rekonditionering och återanvändning inom fastigheten eller i andra projekt.
Påbyggnad av hotell och kontor i Stockholm
Lagning/byte av fasadpillaster - Lagning och ändring av plåtpilaster på fasad - Planlösning för plan 2-11, verksamhetsbeskrivning erhållen I lov med Dnr 2022-20071-575, gälle för även för dessa ytor. - Tillkommande fettavskiljare plan 2 - fönsterbyte. Återbruk. Berörd yta 21 000 kvm. Ambition är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM Bespoken Outstanding.
Nybyggnad av kontorshus, spa, gym och butiker i Södertälje
Avser nybyggnad av lokaler för kontor, spa, gym och butiker. Väghyveln 11 & 12
Nybyggnad av samligslokal, konferens- och idrottsanläggning i Haninge kommun
Huvudsyftet med detaljplanen är att stärka Albybergs verksamhetsområde som en attraktiv arbetsplats genom att möjliggöra etablering av verksamheter som till exempel butiker, restauranger, kontor, idrott och konferens.
Om- och nybyggnad av skola i Enebyberg, Danderyd
Arkitekt handlas upp gemensamt med projekt Brageskolan (pnr 1175340). Tillsammans benämns de två skolorna som Enebybergs skola. Projektet avser rivning av en förskola från 70-talet, nybyggnad av en skolbyggnad samt renovering av en äldre skolbyggnad. Nybyggnaden skall utföras som miljöbyggnad silver, men med krav på guld avseende energi.
Ombyggnad av skola i Stadshagen, Stockholm
Entreprenaden avser teknisk upprustning, renovering och verksamhetsanpassning av Stadshagsskola, även benämnd Kungsholmens grundskola, Kungsholmen, Stockholm. Entreprenaden omfattar bland annat: - Nytt ventilationssystem inklusive nya aggregat - Utbyggnad av fläktrum på plan 400 och nytt fläktrum på plan 900 - Ny el & tele inkl. belysning och datanät - Nytt värmesystem - Nya stammar - Ny anläggning för styr-och övervakning. - Nytt brandlarm - Nytt inbrottslarm - Åtgärder på skolgård såsom exempelvis ny ramp och konstgräsplan - Ytskiktsrenovering såsom nya undertak, mattor och målning - Underhåll och utbyte av dörrar och partier - Åtgärder på yttertak – ny taksäkerhet m.m. - Dränering - Rivning och saneringsarbete (bland annat PCB och asbest). - Anpassning av gymnastiksal på plan 900 till musiksal - Anpassning av lokaler på plan 200 till sal för bildundervisning - Nya omklädningsrum för kökspersonal på plan 900 - Tillgänglighetsåtgärder såsom ex åtgärder på befintlig hiss, uppställningsplatser, skyltning och nya RWC Entreprenaden innehåller en option på solkraftsanläggning.
Ombyggnad av förskola i Sickla, Nacka
Förskola för ca 240 barn. 12 avdelningar.
Totalrenovering av kanslibyggnad vid Muskö Örlogsbas
Kanslibyggnaden från 1969 utgörs idag av administrativa lokaler och ska efter erforderligt rivnings- och saneringsarbete genomgå en total in- och utvändig renovering. Utvändigt ska installationer anslutas, källaren dräneras och mark finplaneras. Fönster och dörrar ska bytas. Nytt yttertak konstrueras ovan fläktrum mm. Efter om- och tillbyggnaden beräknas ny BTA till ca 2 550 m². Byggnaden ligger inom garnisonsområde och utgör militärt skyddsobjekt.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
Ev 5 avdelningar. Framtidens förskola.
Nybyggnad av bilhall i Danderyd
Återuppbyggnad av bilhall.
Om- och nybyggnad av förskola i Högdalen, Stockholm
Projektet avser utökning från 4 avdelningar till 10 avdelningar genom att bygga om den befintliga förskolan samt att bygga en ny byggnad för nya avdelningar. Nybyggnaden ska projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Spånga, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 240 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller fem avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 1013 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
En paviljongförskola med tillfälligt bygglov behöver ersättas av en större, permanent förskola. Framtidens förskola.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Nybyggnad av idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av sporthall (sportskyttecenter) samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av skolbyggnad i Sköndal, Stockholm
Nytt hus benämnt F ska byggas på skolgården. Byggnaden, som har två våningsplan, innehåller 6 klassrum, grupprum, personalutrymmen m m. Total bruttoarea är ca 1 250 kvm.
Nybyggnad av handelsfastighet i Södertälje
Nybyggnad av 3000 kvm handelsfastighet.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Täby kommun
Planer finns på nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av förskola samt skolkök i Bollmora, Tyresö
Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola, nytt gemensamt skolkök och matsal på fastigheten Näsby 4:1136 och del av fastigheten Näsby 4:1469.
Nybyggnad av idrottshall i Bro Mälarstrand
Nybyggnad av idrottshall vid grundskolan.
Nybyggnad av tillagningskök på skola i Upplands Väsby
Objektet avser en tillbyggnad av Grimstaskolans tillagningskök och matsal med tillhörande lokaler.
Ombyggnad av Hus M på Kumla skola i Tyresö
Ombyggnaden av Kumla skola Hus M omfattar en ny planlösning, nya WC-grupper, en totalrenovering av invändiga ytskikt, ny hiss och nya installationer samt utvändiga markarbeten för att tillgängliggöra byggnaden.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall. Bygglov för nybyggnation av skola och marklov för uppfyllnad av marknivå.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar. Byggnaden kommer att byggas i två plan i storlek ca 35 x 45 meter samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av idrottshall i Österåker
Nybyggnad av idrottshall
Nybyggnad av F-9 skola i Brunna, Kungsängen
Avser utökning av bostadsområdet i Brunna Park med en F-9 skola. Fastigheten avser Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde, Kungsängens-Tibble 1:331 mfl.
Nybyggnad av betonghall i Norra Stockholm
En betonghallbyggnad om ca 800 kvm ska uppföras norr om Stockholm. Byggnaden är tekniktung och omfattas av flera installationer såsom bergvärme, kyla, ventilation, "rum i rum"-lösningar, kontor m.m. Utöver byggnaden omfattar projektet även anläggningsarbete såsom platta på mark, dra fram vatten och avlopp samt finkomplettering, staket, asfaltering för körvägar och parkering.
Ombyggnad och renovering av A-skeppet vid Danderyds gymnasium
Ombyggnaden berör 1750 m2 BTA (bruttototalarea). Totalt skapas 10 nya klassrum varav 8 st delas med blockväggar så att 4 större salar kan nyttjas vid behov. Specialsalarna består av Bild med keramikverkstad, Makerspace, Snickeri/verkstad samt Teater/Musik med 2 st musikstudios. Utvändig ombyggnad innebär att hela tegelfasaden på huskroppens norra fasad rivs och ersätts med kompositskivor likande den ombyggnad som skett på nordöstra delen av huskroppen på A-skeppet.
Totalrenovering av kontorsfastighet på Östermalm, Stockholm
Upphandlingen avser/omfattar renovering och viss ombyggnad av befintliga lokaler. Renoveringen beräknas totalt till drygt 10.000-15.000 m2 Övergripande omfattning av entreprenaden: - Ut- och invändiga byggarbeten (totalrenovering av kontorsfastighet ev. inkl. storkök). - Installationsarbeten (Ventilation, VS, El, Sprinkler, Kyla m.m.).
Ny-och ombyggnad av skola i Järfälla
Projektet består av flera (3st) huvuddelar (varav en av dessa är en option): Huvuddel 1: Nybyggnation av kök och matsal i byggnad 05. (Denna huvuddel ska vara slutförd innan huvuddel 3 (option) kan påbörjas (i det fall optionen avropas). Huvuddel 2: Diverse utvändiga arbeten (mark och yttre belysning etc). I övrigt enligt handlingar för byggnad 00. (dock omfattas vissa delar av byggnad 00 huvuddel 1). Består av etapper. Huvuddel 3 (option): Ombyggnation av befintlig matsal (byggnad 01).
Upprustning och modernisering av badhus i Fittja
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Fittjabadet. Del 1 – Ombyggnad Del 2 – Tillbyggnad Option A
Nybyggnad av motorikhall i Täby
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en fristående motorikhall för truppgymnastik inklusive omklädningsrum, kansli och konferensrum. Motorikhallens BYA är ca 1500 m². Motorikhallen ska anslutas med kompletterande åtgärder till den befintliga bergvärmeanläggningen som delas med hela Täby IP.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Förskola med plats för cirka 140 barn, förskolegård.
Nybyggnad av skola i Haninge
Ny högstadieskola, utvändig ändring av verksamhetslokal (najaden), markändring samt bullerskärm.
Nybyggnad av förskola i Brunna, Kungsängen
Avser utökning av bostadsområdet i Brunna Park med en förskola. Fastigheten avser Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde, Kungsängens-Tibble 1:331 mfl.
Ombyggnad till kontor samt lägenheter i Midsommarkransen
Svandammsvägen 24 ska byggas om till ett modernt kontor på våningarna KV, BV och Plan 1. Plan 2 och 3 ska byggas om till delningslägenheterna med gemensamma utrymmen. På taket ingår arbeten som avser installationerna och som berör fastigheten. Ytorna på planen motsvarar ca: 1855 BTA. I entreprenaden ingår samtliga arbeten enligt kontraktshandlingarna, nedan text skall enbart anses som förtydligande. - Lättrivning av brandcellsväggar, håltagning och andra konstruktiva arbeten ingår i denna entreprenad. - Nya installationer på samtliga plan, EL, VS, V, kyla och styr, lås & passagesystem samt larm- och brandsystem. - Arbeten för nytt hissschakt, breddning av hissväggar. - Nytt VA-system. - Avväxlingar av väggar och andra konstruktiva åtgärder. - Nya ytskikt på väggar & tak samt undertak. - Ny modern reception på BV. - Nya pentryn, snickerier, våtrum, dörrar, mötesrum samt tvättstugor. - Tillskapande avfallshantering på mark utanför fastigheten samt nytt cykelrum

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).