Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering, invändig lättrivning och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sollentuna
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Planer för en anläggning i 2 plan med totalt 14 banor.
Upprustning av skolgård vid Edsbergsskolan i Sollentuna
Omfattar översiktligt: VA-arbeten för dagvattenledningar i samband med att hela utemiljön upprustas vid skolan, detta innefattar bland annat ny utebelysning, nya lekredskap, planteringar mm. Arbetena kommer utföras i två olika etapper, där etapp 2 är en option som gäller en större del av skolans område.
Ombyggnad till LSS-daglig verksamhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontor till lss dagverksamhet på fastigheten träkolet 16, turebergsvägen 5.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till skola på fastigheten Ekplantan 1, Djupdalsvägen 17.
Utvändigt underhåll av butik i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av affärshus på fastigheten traktören 10, malmvägen 4b.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på affärshus på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av affärshus på fastigheten städet 1, Mossvägen 1.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).