Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Som option har beställaren möjlighet att avropa byggandet av ett mobilitetshus som är tänkt att fungera som mobilitetshubb
Renovering och hyresgästanpassning för Kulturskolan i Sollentuna
Renovering och hyresgästanpassning av lokaler för Kulturskolan i Sollentuna kommun.
Byte av ispist samt sarg till ishall i Sollentuna
Entreprenaden omfattar byte av befintlig pist i A-hallen till en konstruktion i likhet med den ispist som finns i B-hallen. Den nya pisten skall förses med ny installation för kyla och värme som ansluts till befintlig kylanläggning. I samband med detta skall den befintliga sargen i A-hallen demonteras, flyttas och anpassas till nya mått och återmonteras i B-hallen. I A-hallen skall en ny sarg monteras samt nya spelar-/ funktionärsbås samt nuvarande trätrall skall rivas.
Tillgänglighetsanpassning av idrottshall i Sollentuna
Tillgänglighetsanpassning av Rösjöskolans idrottssal innefattar del av Hus C, lokaler om ca 385 m2 LOA. Projektet innebär tillgängliggörande av idrottssal samt omklädningsrum med enkelt avhjälpta hinder samt insättning av ny hiss. Ny plattformshiss installeras i byggnaden som en nödvändig åtgärd för att möjliggöra åtkomst till det övre våningsplanet där idrottssalen ligger.
Rivning av hotell i Sollentuna
Rivningslov för hotellannex på fastigheten ruletten 32.
Åtgärder på fönster på kyrka i Sollentuna
Åtgärder på fönster, målning av fönster och dörrar.
Invändiga arbeten på vårdhem i Sollentuna
Mindre ombyggnad och målning. Ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (lss) på fastigheten traktören 9, malmvägen 10a.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).