Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av matsal samt fläktrum, ombyggnad av ventilation vid grundskola i Täby
Entreprenaden avser nybyggnad av en fristående matsalsbyggnad inkl mottagningskök. Matsalsbyggnad BYA cirka 310 m². Dessutom ska en ny fläktrumsbyggnad på gaveln av skolbyggnaden tillskapas. Fläktrumsbyggnad BYA cirka 70 m². Ventilationsanläggningen i skolbyggnaden ska moderniseras så dagens krav uppfylls och en god inomhusmiljö skapas.
Till och ombyggnad av skola i Täby
De åtgärder som behöver vidtas är rivning av fukt- och vattenskadade byggnadsdelar, ersätta dem med nya material, se över skolans ventilationssystem och vid behov förbättra den samt se över fuktspärren på vinden så att fukt inte tränger in i byggnaden via taket. Vidare krävs förbättringar av skolans dagvatten-avledning som i sin tur kommer att kräva markarbeten
Nybyggnad av restaurang i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser ny restaurang.
Installation av hissar i lokaler i Täby kommun
Tibble gymnasium (fastighetsbeteckning Älgen 1); Attundavägen 1; 3 hydraulhissar och 2 plattformshissar Tibble sportcentrum (fastighetsbeteckning Sälen 2); Attundavägen 5; 1 hydraulhiss Näsbydalsskolan (fastighetsbeteckning Merkurius 1);; Östra banvägen 90; 1 plattformshiss LSS gruppboende Gärdet (fastighetsbeteckning Resedan 3); Gärdesvägen 9A; 1 plattformshiss LSS gruppboende Resedan (fastighetsbeteckning Resedan 1); Gärdesvägen 9B; 1 plattformshiss
Tillbyggnad av hotell i Täby
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola (ventilationsaggregat).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).