Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser på markplan samt idrottshall. Miljöbyggnad Guld.
Teknisk upprustning i gymnasium i Täby
Teknisk upprustning av Åva Gymnasium.
Nybyggnad av skola och förskola i Täby
Nybyggnad av skola med minst 3 våningar och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Täby kommun
Planer finns på nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av motorikhall i Täby
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en fristående motorikhall för truppgymnastik inklusive omklädningsrum, kansli och konferensrum. Motorikhallens BYA är ca 1500 m². Motorikhallen ska anslutas med kompletterande åtgärder till den befintliga bergvärmeanläggningen som delas med hela Täby IP.
Renovering av idrottshall i Täby
Avser renovering av idrottshall.
Till och ombyggnad av skola i Täby
De åtgärder som behöver vidtas är rivning av fukt- och vattenskadade byggnadsdelar, ersätta dem med nya material, se över skolans ventilationssystem och vid behov förbättra den samt se över fuktspärren på vinden så att fukt inte tränger in i byggnaden via taket. Vidare krävs förbättringar av skolans dagvatten-avledning som i sin tur kommer att kräva markarbeten
Nybyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad/handelslokal.
Nybyggnad av matsal samt fläktrum, ombyggnad av ventilation vid grundskola i Täby
Entreprenaden avser nybyggnad av en fristående matsalsbyggnad inkl mottagningskök. Matsalsbyggnad BYA cirka 310 m². Dessutom ska en ny fläktrumsbyggnad på gaveln av skolbyggnaden tillskapas. Fläktrumsbyggnad BYA cirka 70 m². Ventilationsanläggningen i skolbyggnaden ska moderniseras så dagens krav uppfylls och en god inomhusmiljö skapas.
Renovering av skola i Täby
Avser renovering av skola.
Utvändig ändring av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Täby
Bygglov för utvändig ändring av restaurang.
Rivning av förskola i Täby
Rivningslov för rivning av förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).