Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola.
Nybyggnad av teknikbyggnader i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Nybyggnad av förskole- och skollokaler på Drottningholm, Ekerö
Förslaget syftar till att genom samverkan med en extern fastighetsutvecklare tillskapa nya förskole- och skollokaler på fastigheten. De befintliga byggnaderna planeras att överlåtas till fastighetsutvecklaren.
Nybyggnad av församlingshus i Ekerö
Planer finns på nybyggnad av församlingshus.
Nybyggnad av idrottshall i Ekerö
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall på fastigheten ekebyhov 1:1.
Utbyggnad av klubbhus i Troxhammar
Avser utbyggnad av klubbhus.
Anläggande av bussnod i Tappström, Ekerö
En välfungerande bussbytespunkt i centrala Ekerö är en förutsättning för utveckling både i centrumområdet och kommunen som helhet. En separat process har startats för att reda ut förutsättningar för en mer passande och långsiktigt hållbar anläggning för kollektivtrafiken i centrala Ekerö.
Ombyggnad av kontor i Ekerö
Avser ombyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av båthall i Ekerö
Nybyggnad av kallhall för båtförvaring på fastigheten ilända 1:6.
Rivning av förskola i Ekerö
Rivningslov för rivning av förskola på fastigheten träkvista 2:67 och 2:59.
Rivning av telestation i Ekerö
Rivningslov för rivning av teknikbod och mindre mast på fastigheten ekerö-väsby 42:1.
Nybyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på fastigheten tappström 1:46.
Nybyggnad av telestation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn samt teknikbod på fastigheten stockby 1:298.
Ombyggnad av bar i Ekerö
Bygglov för ombyggnad av vinbar på fastigheten träkvista 2:22.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.