Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Kungens kurva, etapp 1
Planer för en ny stadsdel med ca 3600 bostäder, skola, vårboende, service och park mm i Kungens Kurva, Diametern 2 mfl. Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria.
Nybyggnad av kontors- och verksamhetsbyggnad i Huddinge
Avser nybyggnad av kontors- och verksamhetsbyggnad. Fas 1: projekteringsmedverkan och produktionsförberedelser. Fas 2: omfattar uppförandet av ett kontorshus i tolv våningar med restaurang i markplan samt en lägre byggnad som inrymmer utvecklings- och innovationscenter i 2 våningar med dubbel takhöjd samt en underliggande parkeringsyta och ett parklandskap på taket.
Ombyggnad till vuxenakutmottagning på Karolinska sjukhuset, Huddinge
Den nya vuxenakutmottagningen placeras i byggnad K2-K4. Lokalen utökas och moderniseras samt får en ny placering.
Ombyggnad för när- & barnakutmottagning på Karolinska sjukhuset, Huddinge
Den nya barn- och närakutmottagningarna placeras i byggnad C1.
Nybyggnad till modern vårdavdelning, Huddinge sjukhus
Verksamheten som flyttar in är Barnregionvården.
Åtgärder avseende brandspjäll på Huddinge sjukhus
Projektet avser komplettering nya brandgasspjäll inkl. rivning av befintliga mm. I den första etappen skall brandspjäll åtgärdas för befintliga smältblecksspjäll. I den andra etappen skall övriga nya brandspjäll åtgärdas.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Förvaltningsbyggnad och rivning
Upprustning av park i Segeltorp, Huddinge
Naturlek och en stor aktivitetsyta med bland annat en multisportyta, basket, kullar på asfalt och sittmöbler. Huvudentrén blir en samlingsplats med hammockar, grill och picknickbord. Där finns också lek för de yngsta barnen med gungor, studsmatta, snurrlek, en större sandlåda med lekhus, och i slänten en rutschkana och lekfulla trappsteg.
Nybyggnad av beachvolleyplan i Huddinge
Avser nybyggnad av beachvolleyplan.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Installation av solceller på kontor i Huddinge
Bygglov för ditsättning av ca 600 solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kontors- och affärshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).