Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av skola i Flemingsberg
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av bostäder mm i Kungens kurva
Planer för en ny stadsdel med ca 3600 bostäder, skola, vårboende, service och park mm i Kungens Kurva, Diametern 2 mfl. Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria.
Nybyggnad av kontor, bostäder mm i Flemingsberg
Avser att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Flemingsberg, Huddinge
Avser modernisering av Novum som omfattar en om- och tillbyggnad samt byte av tekniska system.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skogås
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av förskola i Storängen, Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Projektet omfattar fyra skeden: Skede 1, omfattadr förstudie, utredning, kalkyl och anbudslämnande till kommunen. Skede 2: Utredning- och Programhandlingsskede. Skede 3: Systemhandlingsskede. Skede 4: Detaljprojektering och byggnation. Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Nybyggnad av kontors- och verksamhetsbyggnad i Huddinge
Avser nybyggnad av kontors- och verksamhetsbyggnad.
Till och ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring, skärmtak, inre ombyggnad och uppsättning av skylt på kontors- och affärshus.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Nybyggnad av förskola i Trångsund
Avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar med plats för 140 barn.
Nybyggnad av kontor/handel i Smista
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och mässa med icke störande verksamhet.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Huddinge
Avser tillbyggnad av anstalt.
Ombyggnad av lågspänningscentraler C1 och R2 vid sjukhus i Huddinge
Projektet avser ombyggnad av belysning, elcentraler och fördelningar samt nya kablar vid lågspänningscentraler i hisshallarna C1 och R2.
Ombyggnad av sjukhus, Huddinge kommun
Nya administrationslokaler i nära anslutning till mottagningen för bl.a. audionomer, ingenjörer, fysioterapeuter, vårdadministratörer och medicinska sekreterare. Länken M45 utformas enligt ett välarbetat konceptprogram (FVM - Framtidens vårdmottagning) som applicerats på flertalet nybyggda administrationslänkar på sjukhuset med bra dagsljusinsläpp genom stora glaspartier. Avser även utökning av hörsel- och balansmottagningen M45-M53.
Rivning av kontor i Huddinge
Avser rivning av paviljonger för Tekniska kontoret.
Renovering av tak och fasader på kyrka i Huddinge kommun
Planer finns på renovering av tak, fasader och fönster.
Tillbyggnad av vårdhem i Huddinge kommun
Planer finns på utbyggnad av vårdhem vid sjukhusområdet i Flemingsberg.
Nybyggnad av underjordiskt cykelgarage i Flemingsberg
Underjordiskt cykelgarage för ca 3500 cyklar och tillhörande cykelservice (antal våningar okänt).
Nybyggnad av kontor i Huddinge
Avser nybyggnad av kontors- och affärshus.
Byte av släckanläggningssystem i D-huset, Huddinge sjukhus
Inom Huddinge sjukhusområde ligger byggnad D som innehåller reservkraftanläggning för sjukhuset. Den befintliga gassläckanläggningen har Halotron som släckmedel och den ska demonteras samt återvinnas. En ny anläggning ska projekteras och installeras.
Ut och invändiga arbeten i kontorshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring och inre ombyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för annan lovpliktig åtgärd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kontors- och affärshus.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av parkeringshus.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Anmälan om ändring planlösning i skola.
Utvändigt underhåll av högskola i Huddinge
Bygglov för fasadändring solceller.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Huddinge
Bygglov för fasadändring solceller.
Ombyggnad av kontorshus i Huddinge
Bygglov för uppförande av hiss och ventilation.
Konsulttjänst för klimatberäkning och miljöutredning, Södertörns Högskola
Södertörns högskolan behöver göra en klimatberäkning av verksamheten och en miljöutredning enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.