Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor & laboratorium i Flemingsberg, Huddinge
Byggnaden som planeras inom Centralmarkens planområde avser innehålla kontor, restaurang samt utvecklings- och innovationscenter för Alfa Laval * med tillhörande utemiljöer i form av förgårdsmark, entréplats och taklandskap. Planområdet utgörs även av lokalgata, torg och park.
Ombyggnad av ventilation i byggnad C2 på Huddinge sjukhus
Entreprenaden omfattar ombyggnation av luftbehandlingsanläggningen i byggnad C2 och till vissa delar i byggnad C1. Arbeten genomförs i huvudsak i fläktrum på plan 2, 3 och 9 samt nytt fläktrum på plan 10.
Rotrenovering av kontorsfastighet i Huddinge
Kontorslokaler samt nya restauranger.
Nybyggnad av kontorshus, hotell och flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av kontor, hotell och bostäder.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Ombyggnad till livsmedelsbutik i Huddinge
Ombyggnad från garage till livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av vårdmottagningar på sjukhus i Huddinge
Projektet avser ombyggnad av mottagning för Hematologi på M41/43 samt ombyggnad av mottagning för CAST på del av M44 i M2-huset, plan 4 på Huddinge sjukhus.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Förvaltningsbyggnad och rivning
Installation av solceller på fyra fastigheter i Huddinge
Entreprenaden avser solcellsanläggningar på fyra fastigheter inom Huddinge kommun i Stockholms län. Entreprenaden omfattar totalt ca 800 kW med genomförande under 2023. Objekten är Långsjöskolan, Västergårdens äldreboende, Sågbäcksgymnasiet och Stortorps äldrecentrum i Huddinge kommun.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge kommun
Nyanläggning av parkanläggning innefattande bl a: nyanläggning av lekplats, nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt, belysningsåtgärder samt planteringar.
Installation av solcellsanläggning på Campus Flemingsberg, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga solcellsanläggning på Campus Flemingsberg.
Tillbyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av kontor/skyddsrum.
Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring för nya ventilationsaggregat samt anmälan om åtgärd, installation av ny ventilation och rivning av befintlig samt ändring i bärande konstruktion i handelsbyggnad.
Upprustning av lekplats vid flerbostadshus i Huddinge
Planer finns för upprustning av lekplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).