Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, bostäder mm i Flemingsberg
Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.
Rotrenovering av kontorsfastighet i Huddinge
Kontorslokaler samt nya restauranger.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Ombyggnad av belysning i tekniska utrymmen på Karolinska sjukhuset i Huddinge
Projektet delas upp i 3 delar (1 + 2 optioner). Grundanbud F2, K4 och B4, option 1 K2, B2, C1 och C2 samt option 2 M2, M4, R2 och I.
Nybyggnad av lokal för lätt industri samt kontor i Huddinge
Nybyggnad av kontors- och servicebyggnad/lätt industri.
Ombyggnad av ventilation för avfuktningsdrift på Huddinge sjukhusområde
Om och tillbyggnad av befintligt installationssystem för att uppnå funktion för avfuktning. Ytorna omfattar t.ex. OP-salar, uppdukningsrum, sterilförråd och närliggande och tillhörande utrymmen där sterilt material som nyttjas vid operation kan förvaras. Ytorna är belägna på plan 3, 4 och 5 inom byggnaden. De aggregat som skall byggas om inom detta projekt uppgår till 9 stycken (LB02 A & B, LB04 A & B, LB05 A, B, C & D samt LB06). Avfuktning uppnås via kylavfuktning via befintligt fjärrkylesystem.
Ombyggnad av gymnasium i Huddinge
Ombyggnad till El & Tele programmet på Huddingegymnasium
Förlängning av konstsnöspår i Ågesta friluftsområde, Huddinge
Stockholms stad, genom idrottsförvaltningen, har tidigare anlagt ett belyst konstsnö-besprutat skidspår om 2,1 km i Ågesta friluftsområde. Anläggningen är dimensionerad för en total spårlängd på 5 km. Denna markentreprenad avser markanläggning av ett skidspår på 900 meter, så att den totala spårlängden blir 3 km.
Besparingsåtgärder använd energi vid Karolinska sjukhuset i Huddinge
Ombyggnad av belysning i uthyrda utrymmen. Hus F innehåller till stor det forsknings- och lablokaler.
Modernisering av hissar vid Campus Flemingsberg, Huddinge
Hissarna 1 och 2 belägna på Alfred Nobels Allé 10 ska renoveras under 2024 och hissarna 1 och 2 belägna på Alfred Nobels Allé 12 ska renoveras under 2025.
Installation av solcellsanläggning på Campus Flemingsberg, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga solcellsanläggning på Campus Flemingsberg.
Ombyggnad av elevhälsa i Huddinge
Ombyggnad till elevhälsan på Huddingegymnasium
Ombyggnad av tentamensal på Södertörns Högskola i Huddinge
Omfattar ombyggnad av skrivsalar UB till Digital Examensal.
Energikartläggning av fastigheter i Huddinge, delprojekt 1
Energikartläggning av ca 10 fastigheter med option på energikartläggning om upp till ytterligare ca 20 st fastigheter. Redovisning av energikartläggningar med åtgärdsförslag ska följa.
Ändring av hiss i kontor i Huddinge
Anmälan om ändring av hissinstallation i kontors- och affärshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).