Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av polisstation på Flemingsberg
Förslag på omfattning är mellan 33 000--45 000 BTA.
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Nybyggnad av kontor, bostäder mm i Flemingsberg
Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.
Nybyggnad av kontor och skola i Huddinge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och lokaler för kontor. Omfattar ca 30000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Trångsund
Tillbyggnad av två huskroppar: hus C2 i tre våningar 1 780 m2 BTA, hus F2 i två våningar 1 116 m2 BTA. Anpassning/ombyggnad av lokaler i hus A, B, G och H. Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Nybyggnad av kontor/handel i Smista
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och mässa med icke störande verksamhet.
Nybyggnad av förskola i Balingsnäs, Huddinge
Planer för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Östra Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av vårdbostad i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende) samt förråd.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kungens kurva
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av del av SF-kulvert på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad i kulvert till teknikutrymme för nya sprinklertankar.
Ombyggnad av lågspänningscentraler By K4 & M4 på Huddinge sjukhus
Projektet avser nybyggnad av belysning, elcentraler och fördelningar samt nya kablar i By K4 & M4, Huddinge Sjukhus.
Byte av kallvattenstammar vid sjukhus i Huddinge
Avser nybyggnad av kallvattenstammar i byggnad F2 och M4 samt demontering av gamla stammar på plan 2.
Underhåll och verksamhetsanpassningar till kulturhus i Huddinge
Objektet omfattar underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning inkl. byte av samtliga installationer samt installation av en ny hiss. Byggnaden består av 3 plan och källare. Husets verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Tyngdpunkten i dessa lokaler kommer att ligga på musikverksamhet.
Ombyggnad av yttertak på byggnad I2, Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av yttertak byggnad I2. Total bruttoarea ca 310 m².
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Tillfälliga skolpaviljonger i Huddinge
Tillfälliga paviljonger i väntan på beslut vart den nys skolan ska placeras.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontors- och affärshus nytt fläktrum på tak.
Tillbyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad kontors- och affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Huddinge
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av paviljong i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 2 st paviljonger samt inreda lokal till bostad.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni samt rivning samt mur och plank.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikkiosk.
Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd inre ombyggnad/rivning av bärande konstruktion.
Ombyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av förvaltningsbyggnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.