Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av rättspsykiatri i Flemingsberg, Huddinge
Avser en förstudie för att utreda möjligheten till tillbyggnad på Helix, fastigheten Kromosomen 1, med två byggnader för 57 patienter per byggnad.
Nybyggnad av showroom/kontor/verksamhetslokal/handel i Smista
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och mässa med icke störande verksamhet.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kungens kurva
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad till modern vårdavdelning, Huddinge sjukhus
Två verksamheter flyttar in i de nya lokalerna. Sektion Matstrupe/Magsäck ME Övre buk som vårdar tolv patienter dygnet runt. Sektion Intermediärvårdsavdelning (IMA), ME Övre buk.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Förvaltningsbyggnad och rivning
Utvändigt underhåll av restaurang i Huddinge
Avser byte av fasadbeklädnad.
Upprustning av lekplats i Trångsund, Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp. Avser rivning av befintlig lekutrustning samt nyanläggning av lekplats på befintlig parkmark innefattande bl a anläggning av lekutrustning, fallskyddsunderlag och ytskikt, belysningsåtgärder, planteringar samt platsbyggda plank och sittmöbler.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Avser ny lekplats i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårdsvägen.
Upprustning av park i Segeltorp
Naturlek och en stor aktivitetsyta med bland annat en multisportyta, basket, kullar på asfalt och sittmöbler. Huvudentrén blir en samlingsplats med hammockar, grill och picknickbord. Där finns också lek för de yngsta barnen med gungor, studsmatta, snurrlek, en större sandlåda med lekhus, och i slänten en rutschkana och lekfulla trappsteg.
Ombyggnad/modernisering av hissar vid Campus Flemingsberg, Huddinge
Avser ombyggnad och modernisering av 2 hissar i B1 och B2, Campus Flemingsberg.
Rivning av vårdavdelning på Huddinge sjukhus
Rivningen av avdelning K67-69. Under vecka 17 startar rivningsarbetet på avdelning K67-69. Nya lokaler ska byggas enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA och verksamheten som senare flyttar in är Barnregionvården.
Ombyggnad av ishall i Huddinge
Bygglov för utvändig ändring av ishall samt invändig ombyggnation, Rivningslov för rivning av kyltorn och plank Handbollen 3.
Rivning av vårdavdelning på Huddinge sjukhus
Vi river avdelning B71-73 som ligger i husblock B2.1 plan 7, Huddinge sjukhusområde, för att bygga nya ytor enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA.
Byte av styrsystem till stollift vid Flottsbro friluftsanläggning, Huddinge
Avser projektering och installation av ett nytt styrsystem till stolliften i Flottsbro. Entreprenaden omfattar också demontering av befintligt styrsystem och utbildning i det nya styrsystemet.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).