Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor & laboratorium i Flemingsberg, Huddinge
Byggnaden som planeras inom Centralmarkens planområde avser innehålla kontor, restaurang samt utvecklings- och innovationscenter för Alfa Laval * med tillhörande utemiljöer i form av förgårdsmark, entréplats och taklandskap. Planområdet utgörs även av lokalgata, torg och park.
Ombyggnad till modern vårdavdelning, Huddinge sjukhus
Verksamheten som flyttar in är Barnregionvården.
Ombyggnad till vuxenakutmottagning på Karolinska sjukhuset, Huddinge
Den nya vuxenakutmottagningen placeras i byggnad K2-K4. Lokalen utökas och moderniseras samt får en ny placering.
Ombyggnad för när- & barnakutmottagning på Karolinska sjukhuset, Huddinge
Den nya barn- och närakutmottagningarna placeras i byggnad C1.
Nybyggnad till modern vårdavdelning, Huddinge sjukhus
Två verksamheter flyttar in i de nya lokalerna. Sektion Matstrupe/Magsäck ME Övre buk som vårdar tolv patienter dygnet runt. Sektion Intermediärvårdsavdelning (IMA), ME Övre buk.
Åtgärder avseende brandspjäll på Huddinge sjukhus
Projektet avser komplettering nya brandgasspjäll inkl. rivning av befintliga mm. I den första etappen skall brandspjäll åtgärdas för befintliga smältblecksspjäll. I den andra etappen skall övriga nya brandspjäll åtgärdas.
Ombyggnad av vårdavdelningar i Hus B2.1, Huddinge Sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B71/73 i B2.1-huset, plan 7 på Huddinge sjukhus. Total bruttoarea ca 1 500 m².
Ombyggnad/anpassning till särskolelokaler i Skogås
Objektet avser anpassning av del av skola till särskoleverksamhet på Östra Grundskolan, fd Vretenskolan. Objektet omfattar tillgänglighetsanpassning av lokaler och hissar samt utbyte av belysning, ytskikt och snickerier m.m. Fastighetens brandskydd ska också uppdateras då verksamhetsklassen har ändrats.
Upprustning av park i Segeltorp, Huddinge
Naturlek och en stor aktivitetsyta med bland annat en multisportyta, basket, kullar på asfalt och sittmöbler. Huvudentrén blir en samlingsplats med hammockar, grill och picknickbord. Där finns också lek för de yngsta barnen med gungor, studsmatta, snurrlek, en större sandlåda med lekhus, och i slänten en rutschkana och lekfulla trappsteg.
Installation av solceller på fyra fastigheter i Huddinge
Entreprenaden omfattar projektering, leverans, installation och driftsättning av kompletta solcellsanläggningar till 4 fastigheter för en total effekt mellan ca 700 till 800 kW. Objekten är Långsjöskolan, Västergårdens äldreboende, Sågbäcksgymnasiet och Stortorps äldrecentrum i Huddinge kommun.
Nybyggnad av beachvolleyplan i Huddinge
Avser nybyggnad av beachvolleyplan.
Ombyggnad till förvaringsrum för blodkomponenter vid Huddinge Sjukhus
Projektet avser ombyggnation av förråd om ca 180 m2 till förvaringsrum för blodkomponenter/blodplasma. Objektet är beläget på plan 3.
Utvändigt underhåll av hotell i Huddinge
Fasadändring av hotell/restaurang.
Ny belysning i stormarknad, Kungens kurva
Installation av ny klimatsmart belysning.
Modernisering av hissar vid Campus Flemingsberg, Huddinge
Avser modernisering av 2 hissar C1 och C2, Campus Flemingsberg.
Ombyggnad av tennishall i Huddinge
Bygglov för ändrad användning till padelverksamhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).