Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Nybyggnad av vårdboende i Åkersberga
Avser nybyggnation av Vårdboende med 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen samt administration/personal utrymmen.
Anläggande av aktivitetspark i Åkersberga
Omfattar en ny aktivitetspark med planteringsytor, mötesplatser och lekupplevelser. Det berörda området omfattar en grusplan, ett topografiskt högre naturmarksområde, del av gång- och cykelväg samt ytor i anslutning till gång- och cykelväg som ansluter till Norrgårdsvägen.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Österåker
Tillbyggnad av av hotell- och konferensanläggning.
Nybyggnad av personallokal i Österåker
Nybyggnad av garage med personalrum.
Renovering av Wärdshuset, Sjölängorna och Båthuset i Finnhamn
Plastbrunnar i kök bytes i Wärdshuset, Taket sviktar och behöver förstärkas mellan takstolar på Sjölängorna och Stockar från gammal stenkista flyter upp i Båthuset.
Puts- och målningsarbeten i Finnhamn
Avser sockelputs på Vandrarhemmet och målning av fasad på Stenvillan, Finnhamn.
Renovering av dusch & wc på Vandrarhemmet i Finnhamn
Avser renovering av Duschar och WC på Vandrarhemmet i Finnhamn.
Underhållsåtgärder på Stugbyn i Finnhamn
Underhållsåtgärder på stugor i form av i huvudsak byte av stolpar till tak ovan entré. Vissa tak som är i dåligt skick skall repareras samt övriga mindre reparationsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).