Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept. Miljöbyggnad Guld.
Utvändigt underhåll av affärshus i Österåker
Uppförande av solcellsanläggning på åkersberga centrums tak.
Nybyggnad av vårdboende i Åkersberga
Avser nybyggnation av Vårdboende med 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen samt administration/personal utrymmen.
Anläggande av aktivitetspark i Åkersberga
Omfattar en ny aktivitetspark med planteringsytor, mötesplatser och lekupplevelser. Det berörda området omfattar en grusplan, ett topografiskt högre naturmarksområde, del av gång- och cykelväg samt ytor i anslutning till gång- och cykelväg som ansluter till Norrgårdsvägen.
Nybyggnad av personallokal i Österåker
Nybyggnad av garage med personalrum.
Underhållsåtgärder på Stugbyn och Vandrarhemmet Finnhamn
Underhållsåtgärder på stugor i form av i huvudsak byte av stolpar till tak ovan entré. Vissa tak som är i dåligt skick skall repareras samt övriga mindre reparationsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).