Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och konferensanläggning i Tyresö
Hotellet kommer vara uppdelad i två delar, en fest- och konferenslokal på två våningar samt en hotellbyggnad på fyra våningar med cirka 48 rum. Det kommer även byggas en markparkering med cirka 60 platser. Fastigheterna Bävern 4 och 5 samt del av Bävern 2 och 3 och Gimmersta 1:1.
Nybyggnad av kommunhus för Tyresö kommun
Tyresö kommun har idag ett kommunhus vars avtal löper ut september 2023. Kommunen har därmed för avsikt att förhandla om ett nytt avtal för ett kommunhus i centrumnära läge. Anbudsgivarens Projektledare ska i samråd med beställaren ta fram ett nytt avtal avseende kommunhus i Tyresö. Projektledaren ska sedan fortsatt vara Tyresö kommuns representant gentemot kommande hyresvärd under projektering och byggnation ända fram till inflyttning.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Tyresö
Avser om- och tillbyggnad av skolkök vid Tyresö Gymnasium.
Ombyggnad av vårdbostad i Tyresö
Ombyggnad och utvändig ändring av vård- och omsorgsboende.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 2
Resterande del av skolan ska rivas.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av balkong på kyrka i Tyresö
Nybyggnad av balkong på kyrka.
Nybyggnad av klubbhus i Tyresö
Nybyggnad av klubblokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Tyresö
Ändrad användning av lokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tyresö
Avser uppsättning av skylt, Tyresö centrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tyresö
Avser uppsättning av skylt.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.