Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall, parkeringshus och sopsugsanläggning i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. (tre olika förslag utreds) Grundläggningsarbete, etapp 1, proj.nr 1222375.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Tyresö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av idrottshall i Tyresö
Ändrad användning av lokal från gym till idrottshall.
Tillbyggnad av idrottshall i Tyresö
Tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av förskola i Tyresö
Tillbyggnad och utvändig ändring av förskola.
Nybyggnad av samlingslokal i Tyresö
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av telestation i Tyresö
Nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tyresö
Utvändig ändring av centrumbyggnad och uppförande av tre stycken skyltar.
Tillbyggnad av skola i Tyresö
Avser tillbyggnad av skärmtak/solskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.