Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall, parkeringshus och sopsugsanläggning i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. (tre olika förslag utreds) Grundläggningsarbete, etapp 1, proj.nr 1222375.
Nybyggnad av kommunhus för Tyresö kommun
Tyresö kommun har idag ett kommunhus vars avtal löper ut september 2023. Kommunen har därmed för avsikt att förhandla om ett nytt avtal för ett kommunhus i centrumnära läge. Anbudsgivarens Projektledare ska i samråd med beställaren ta fram ett nytt avtal avseende kommunhus i Tyresö. Projektledaren ska sedan fortsatt vara Tyresö kommuns representant gentemot kommande hyresvärd under projektering och byggnation ända fram till inflyttning.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 2
Resterande del av skolan ska rivas.
Renovering av grundskola i Tyresö, etapp 1
Avser renovering av kök, matsal och undervisningslokaler.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för arbetsplatsetablering.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av balkong på kyrka i Tyresö
Nybyggnad av balkong på kyrka.
Nybyggnad av klubbhus i Tyresö
Nybyggnad av klubblokal.
Utvändigt underhåll av konferenscentrum i Tyresö
Utvändig ändring av konferensbyggnad, utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tyresö
Avser uppsättning av skylt, Tyresö centrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tyresö
Avser uppsättning av skylt.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.